Jak mohu opravit tlačítko systému Windows, které nefunguje?

Pokud tlačítko systému Windows nefunguje, existuje několik věcí, které můžete udělat, abyste se pokusili problém vyřešit.Nejprve zkontrolujte, zda na tlačítku nejsou nějaké nečistoty nebo prach.Pokud ano, použijte k odstranění všech nečistot vysavač.Dále se ujistěte, že je tlačítko správně usazeno ve stopě v počítači.Nakonec vyzkoušejte různé způsoby stisknutí tlačítka, abyste zjistili, který z nich funguje nejlépe.

Pokud žádné z těchto řešení nefunguje, možná je čas vyměnit sestavu okenního tlačítka.Tato příručka vám ukáže, jak to udělat krok za krokem:

 1. Odstraňte všechny šrouby, které drží kryt skříně počítače (viz obrázek níže). Pozor, ať je neztratíte!
 2. Opatrně zvedněte kryt počítače a odložte jej stranou (viz obrázek níže). Nyní budete moci vidět všechny vnitřní součásti uvnitř vašeho počítače (kromě grafických karet a modulů RAM).
 3. Najděte a odstraňte obě strany sestavy spínače okna (viz obrázek níže). Ujistěte se, že jste také odpojili oba napájecí kabely!
 4. Jakmile budou oba spínače vyjmuty z držáků, položte je na rovný povrch a jemně je od sebe oddělte pomocí plochého šroubováku (viz obrázky níže). NEPOUŽÍVEJTE ZDE ŽÁDNÉ KLADIDLO ANI JINÉ SILNÉ NÁŘADÍ - POŠKODÍ VYPÍNAČE A MOHOU ZPŮSOBIT JEJICH ROZPADNUTÍ!
 5. Zkontrolujte každý spínač, zda nemá zlomené nebo chybějící části - v případě potřeby vyměňte poškozené části za nové, než vše namontujete do původní polohy.Jakmile je vše v případě potřeby vyměněno, znovu připojte oba napájecí kabely a nasaďte kryt zpět na skříň počítače (viz obrázky níže).

Nefunguje mi tlačítko Windows, jak to napravím?

Pokud tlačítko Windows nefunguje, existuje několik věcí, které můžete udělat, abyste se pokusili problém vyřešit.Nejprve zkontrolujte, zda některá tlačítka na klávesnici nejsou zaseknutá nebo nereagují správně.Pokud některá z kláves na vaší klávesnici nefunguje, možná ji budete muset vyměnit.Pokud to nepomůže, můžete zkusit resetovat počítač stisknutím tlačítka napájení a současným podržením klávesy „R“.Nakonec, pokud vše ostatní selže, můžete počítač odnést do opravny.

Proč mi nefunguje tlačítko Windows a jak to mohu opravit?

Pokud máte problémy s nefunkčním tlačítkem Windows, můžete se pokusit problém vyřešit několika způsoby.Nejprve se ujistěte, že jste správně nainstalovali ovladače pro váš počítač.Pokud jste nedávno upgradovali operační systém nebo hardware, ujistěte se, že jsou nainstalovány všechny potřebné ovladače.Pokud jste navíc nechali počítač opravit technikem, požádejte jej, aby zkontroloval, zda není třeba provést nějaké další opravy nebo úpravy hardwaru, aby tlačítko systému Windows znovu fungovalo.Pokud žádné z těchto řešení nefunguje, možná je čas na novou instalaci systému Windows.V tomto případě může být užitečné vyfotit problémové oblasti, abyste je mohli znovu vytvořit při nové instalaci.A konečně, pokud žádné z těchto řešení nefunguje a prostě se vám nedaří znovu fungovat tlačítko Windows bez ohledu na to, co děláte, možná je čas na výměnu tlačítka.

Tlačítko Windows na mém zařízení nereaguje, co mám dělat?

 1. Pokud tlačítko Windows na vašem zařízení nereaguje, zkuste stisknout a podržet vypínač po dobu asi 10 sekund, dokud se nezobrazí zpráva „vypnout“.
 2. Pokud to nepomůže, zkuste restartovat zařízení současným stisknutím a podržením tlačítka napájení a tlačítka pro zvýšení hlasitosti, dokud se nezobrazí logo Windows.
 3. Pokud všechny tyto metody selžou, můžete své zařízení odnést do autorizovaného servisního střediska, kde jej opraví nebo vymění.

Jak to, že mi přestalo fungovat tlačítko Windows a jak to napravím?

Nefunkční tlačítko Windows může být způsobeno řadou různých problémů, ale nejčastěji je to způsobeno rozbitým nebo nefunkčním tlačítkem.V některých případech může být problém způsoben znečištěním nebo nečistotami na samotném tlačítku.Pokud je problém s hardwarem, budete muset vzít počítač do opravy.Pokud je však problém v samotném systému Windows, existuje několik věcí, které můžete udělat a pokusit se jej opravit sami. V první řadě se ujistěte, že jste do svého počítače nainstalovali všechny nejnovější aktualizace.To zahrnuje aktualizace softwaru i hardwaru.Mnohokrát se problémy s tlačítky vyřeší po instalaci těchto aktualizací. Pokud tlačítko po provedení těchto kroků stále nefunguje, možná budete muset vyměnit klávesnici nebo myš (nebo obojí). Problémy s tlačítky se často vyřeší po výměně některého z těchto zařízení. Pokud žádné z těchto řešení nefunguje, možná je čas vzít počítač do opravy.

Co by mohlo způsobit, že moje tlačítko Windows nefunguje tak, jak má?

Existuje několik potenciálních příčin, proč tlačítko Windows nefunguje tak, jak bylo zamýšleno, a ve většině případů je vyřešení problému tak jednoduché, jako byste provedli jeden z těchto kroků: 1.Zkontrolujte, zda je vaše myš kompatibilní s Windows 10 Pokud používáte myš, která není kompatibilní s Windows 10, může to být příčinou toho, že tlačítko Windows nefunguje.Chcete-li otestovat, zda je vaše myš kompatibilní, otevřete Ovládací panely a klikněte na Myš.Pokud je vedle čísla modelu vaší myši zpráva „nekompatibilita“, budete muset upgradovat na novější verzi Windows 10 nebo si zakoupit novou myš.2.Zkontrolujte, zda je vaše klávesnice správně nakonfigurována V některých případech může nesprávná konfigurace klávesnice také způsobit problémy s tlačítkem Windows.Chcete-li zkontrolovat, zda se jedná o tento případ, stiskněte a podržte klávesu Windows (nebo ekvivalentní) a poté stiskněte Escape . Pokud se zobrazí dialogové okno s dotazem, zda chcete povolit funkce usnadnění, vyberte „Ne“.3.Zkuste resetovat počítač Pokud žádné z těchto řešení nefunguje, může být nutné resetovat počítač, aby bylo možné obnovit výchozí nastavení.Chcete-li to provést, vypněte počítač a počkejte alespoň pět minut, než jej znovu zapnete.Během této doby se ujistěte, že jsou všechny kabely správně zapojeny, a zkuste počítač restartovat znovu.

Existuje způsob, jak opravit nereagující tlačítko systému Windows?

Pokud vaše tlačítko systému Windows nefunguje, existuje několik věcí, které můžete udělat, abyste se pokusili problém vyřešit.Nejprve se ujistěte, že je tlačítko zapojeno a správně připojeno k počítači.Pokud tomu tak není, možná budete muset vyměnit USB nebo napájecí kabel.Dále zkontrolujte, zda některé z tlačítek na klávesnici také nefunguje.Pokud ano, možná budete muset vyměnit klávesnici nebo vyměnit některé klávesy.A konečně, pokud žádné z těchto řešení nefunguje, možná budete muset vzít počítač do opravny k další diagnostice.

Dá se něco dělat s nefunkčním klíčem windows?

Oprava nefunkčního klíče Windows může být obtížná, ale existuje několik kroků, kterými se můžete pokusit problém vyřešit.Nejprve se ujistěte, že klávesa Windows skutečně funguje tak, že ji stisknete a pokusíte se otevřít jakékoli aplikace nebo nabídky.Pokud klíč systému Windows nefunguje, může být něco v nepořádku s hardwarem nebo softwarem, který je s ním spojený.V takovém případě se budete muset obrátit na výrobce počítače a požádat o pomoc s opravou nebo výměnou zařízení.V některých případech může oprava nefunkčního klíče Windows vyžadovat náhradní díl nebo zařízení.Pokud však vše ostatní selže, můžete zkusit jednu z následujících metod, jak opravit nefunkční tlačítko systému Windows:

- Zkuste znovu usadit tlačítko: Někdy mohou nastat problémy s tlačítky, protože nejsou správně usazena ve svých portech.Chcete-li tento problém vyřešit, jemně zatlačte a zatáhněte za tlačítko, dokud se neuvolní z portu, a poté jej znovu správně usaďte.

- Změňte, jak často je tlačítko stisknuto: Někdy dochází k problémům s tlačítky, když jsou neustále mačkána jedním nebo druhým směrem.Abyste tomu zabránili, zkuste změnit četnost stisknutí tlačítka pomocí různých technik, jako je klepání namísto opakovaného klikání.

- Resetujte počítač: V některých případech může resetování počítače vyřešit určité problémy s nefunkčními tlačítky.

Pokud se nabídka Start systému Windows neotevře, jak to lze opravit?

 1. Nejprve zkuste restartovat počítač.Pokud to nefunguje, zkuste stisknutím klávesy Windows + R otevřít dialogové okno Spustit a zadejte do něj „msconfig“.Klikněte na kartu Po spuštění a vyberte libovolnou položku, která by měla být zakázána, například Automatické aktualizace nebo Služby vzdálené plochy.Poté klikněte na tlačítko Zakázat vedle něj.
 2. Poté zkuste na několik minut odpojit klávesnici a myš a znovu je zapojit.To může někdy pomoci vyřešit problémy se zařízeními, která nejsou správně detekována systémem Windows.
 3. Pokud všechna tato řešení selžou, možná budete muset odnést počítač do autorizovaného servisního střediska, kde opraví nebo vymění součásti související s nabídkou Start nebo tlačítky okna.

Jak řešíte problémy se systémem Windows, když se neotevře nabídka Start?

 1. Ujistěte se, že máte nainstalované nejnovější aktualizace systému Windows.
 2. Pokud používáte myš, zkuste přesunout kurzor na tlačítko Start a jedním kliknutím jej aktivovat.Pokud to nefunguje, zkuste stisknout levé tlačítko myši a přetáhnout jej přes tlačítko Start.
 3. Pokud používáte touchpad nebo dotykovou obrazovku, zkuste přejetím zprava doleva ve spodní části obrazovky zobrazte panel ovládacích tlačítek a poté klepněte nebo klikněte na Nastavení > Ovládací panely > Myš . Odtud klikněte na Hardware a zvuk . V části Myš se ujistěte, že je zaškrtnuto „Povolit dotykovou obrazovku“ a potom klepněte nebo klikněte na OK .
 4. Pokud žádné z těchto řešení nefunguje, zkontrolujte hardwarové problémy restartováním počítače a pokusem o otevření nabídky Start znovu.Pokud to stále nefunguje, přejděte na web podpory společnosti Microsoft (support.microsoft.com) a vyhledejte „Jak opravit nefunkčnost nabídky Start“.Na YouTube je také k dispozici několik užitečných videí (například toto).

Jak opravit nabídku Start a Cortana nefunguje ve Windows 10?

Oprava nefunkčního tlačítka Windows:

Windows 10 je skvělý operační systém, ale může mít nějaké problémy.Jedním z těchto problémů je nefunkční tlačítko Windows.To může být způsobeno mnoha věcmi, ale nejčastější příčinou je, že vaše myš nebo klávesnice není kompatibilní se systémem Windows Nejprve se ujistěte, že je vaše myš nebo klávesnice kompatibilní se systémem Windows Second, zkuste resetovat nastavení počítače.To obvykle vyřeší všechny problémy s kompatibilitou, které mohou způsobovat nefunkčnost tlačítka Windows.Chcete-li to provést, přejděte na Start > Nastavení > Systém > Obnovit (nebo stiskněte Ctrl+Alt+R). Než budete pokračovat, ujistěte se, že vše jde podle plánu; pokud se během procesu resetování něco pokazí, budete muset začít znovu od začátku.

Pokud resetování nastavení počítače nefunguje, budete muset najít jiné řešení pro opravu nabídky Start a nefunkčnosti Cortany v systému Windows – Aktualizujte ovladače grafiky: Někdy mohou ovladače grafiky způsobit problémy s jinými programy v počítači – včetně spuštění menu a Cortana - takže jejich aktualizace může pomoci problém zcela vyřešit.Aktualizované ovladače si můžete stáhnout z webových stránek společnosti Microsoft nebo třetích stran, jako je DriverFinder. Všimněte si, že někdy instalace nových grafických ovladačů nainstaluje také další software, který je v konfliktu s nabídkou Start a Cortanou; pokud k tomu dojde, odinstalujte veškerý další software, než se pokusíte znovu nainstalovat grafický ovladač.

-Zakázat doplňky: Některé doplňky jsou v konfliktu s jinými programy ve vašem počítači – včetně nabídky Start a Cortany – což může vést k problémům, když jsou povoleny.Chcete-li doplněk dočasně zakázat (takže to neovlivní nabídku Start a Cortanu), klikněte pravým tlačítkem na jeho ikonu na panelu nástrojů a vyberte „Zakázat doplněk“.Po deaktivaci jej můžete později v případě potřeby znovu povolit, aniž by to ovlivnilo ostatní programy ve vašem počítači. Případně (pokud zakázání doplňků není možné), můžete zkusit vyhledat „zakázat doplněk“ ve vyhledávací liště Google a získat další informace informace o tom, jak zakázat konkrétní doplňky, aniž by to ovlivnilo ostatní..

-Aktualizujte konfliktní programy: Někdy jsou dva různé programy ve vašem počítači vzájemně nekompatibilní - což může vést k problémům, jako je nefunkčnost tlačítka Windows. Aby jeden program fungoval správně a zároveň méně narušoval ostatní programy ve vašem počítači, společnost Microsoft nabízí funkci nazvanou „Schéma kompatibility aplikací“.Schémata kompatibility aplikací umožňují vývojářům nekompatibilních aplikací (jako je startmenu) vytvářet samostatné verze jejich programu, které se vzájemně neovlivňují. Bohužel tato funkce funguje pouze pro komerční aplikace; nekomerční aplikace (jako startmenu) jsou obvykle vydávány jako „konečné“ verze bez jakýchkoli funkcí kompatibility. Pokud tedy nefunguje ani začátek od nuly (v takovém případě jsme vyzkoušeli všechno!), pak upgradujte na novější verzi systému Windows může být alternativou.. Mějte však na paměti, že upgrade na novější verzi systému může také zahrnovat aktualizace aplikací systému Windows, které pravidelně používáte, které nemusí být kompatibilní s novou verzí systému a mohou mít za následek odstraňování problémů nebo dokonce ztrátu některých vašich přizpůsobení. (Další informace o schématech kompatibility aplikací naleznete na webu společnosti Microsoft.

 1. Zde je několik tipů, jak opravit nabídku Start a nefunkčnost Cortany ve Windows
 2. Pokud používáte standardní myš nebo klávesnici, měli byste být v pořádku.Pokud však používáte pokročilý herní ovladač nebo specializované vstupní zařízení, jako je touchpad/trackpad, možná si budete muset pořídit nový.Pokud vaše myš nebo klávesnice není kompatibilní s Windows 10, pak neexistuje způsob, jak opravit nabídku Start a Cortana nefunguje ve Windows
 3. Existuje několik možných řešení:

Oprava: Tlačítko Start nefunguje ve Windows 10?

Pokud tlačítko Start systému Windows 10 nefunguje, můžete se pokusit problém vyřešit několika způsoby.

 1. Kontrola aktualizací Pokud je váš počítač aktuální, zkontrolujte dostupné aktualizace, které mohly problém vyřešit.
 2. Zakázání/povolení hardwarových tlačítek Pokud tlačítko Start nefunguje, protože je ve výchozím nastavení ve Windows 10 zakázáno, můžete zkusit zakázat nebo povolit hardwarová tlačítka v počítači a zjistit, zda se tím problém nevyřeší.
 3. Změna nastavení v Ovládacích panelech Pokud žádné z těchto řešení nefunguje, můžete zkusit změnit některá nastavení v Ovládacích panelech a zjistit, zda to pomůže.Můžete například zkusit resetovat počítač nebo změnit nastavení zobrazení.

Odstraňujete problémy s otevřením Centra akcí (Windows 10)?

 1. Zkuste stisknutím klávesy Windows + I otevřít aplikaci Nastavení.
 2. V části Systém klikněte na Centrum akcí a zkuste kliknout na jednu z možností v pravém horním rohu (například Zobrazit upozornění nebo Zamknout obrazovku).
 3. Pokud používáte myš, zkuste přesunout kurzor na jednu z ikon v levém dolním rohu Centra akcí a zjistěte, zda se po kliknutí na ni neotevře možnost v této sekci (například Přidat nebo odebrat aplikace).
 4. Pokud nic z toho nefunguje, možná je čas restartovat počítač.Chcete-li to provést, stiskněte klávesu Windows + R a do vyhledávacího pole v horní části okna zadejte „restartovat“.Klepnutím na tlačítko Restartovat nyní znovu spustíte zálohování počítače.