Jak mohu zobrazit všechny procesy na pozadí ve Windows 10?

Ve Windows 10 můžete zobrazit všechny procesy běžící na pozadí v počítači otevřením Správce úloh.Chcete-li otevřít Správce úloh, stiskněte Ctrl+Shift+Esc (nebo přejděte na Start > Všechny programy > Příslušenství > Systémové nástroje > Správce úloh). V okně Správce úloh klikněte na kartu Procesy a ze seznamu vyberte Procesy na pozadí.K zobrazení všech procesů na pozadí můžete také použít následující klávesové zkratky: Ctrl+Alt+Del (Windows 8) nebo Ctrl+Shift+Esc (Windows 10). Chcete-li zastavit konkrétní proces na pozadí, klikněte na jeho název v seznamu a poté klikněte na Stop.Pokud chcete restartovat zastavený proces, klikněte znovu na jeho název a poté klikněte na Restart.Pro správu procesů na pozadí můžete také použít aplikaci Nastavení systému Windows 10.Otevřete Nastavení kliknutím na ikonu ozubeného kola v levém dolním rohu obrazovky a poté kliknutím na Systém.V části Systém v části „Úlohy na pozadí“ můžete zakázat nebo povolit jednotlivé úlohy na pozadí. Automatické aktualizace pro některé aplikace běžící na pozadí můžete také zakázat tak, že přejdete do Nastavení > Aplikace a funkce a vyberete aplikaci v části Správa aplikací.Můžete také vypnout upozornění pro určité aplikace, aby se vám nezobrazovaly v oznamovací oblasti pokaždé, když se spustí na pozadí. Pokud máte potíže se zobrazením nebo správou procesů na pozadí, kontaktujte podporu společnosti Microsoft.“

Jak zobrazím všechna svá aktivní okna?

Ve Windows 10 můžete zobrazit všechna svá aktivní okna stisknutím Win + Tab (nebo pomocí jedné z klávesových zkratek Windows). Zobrazí se vám seznam všech vašich otevřených oken spolu s jejich aktuálním stavem: maximalizovaná, minimalizovaná, zavřená, ale neminimalizovaná nebo skrytá.Mezi těmito stavy můžete přepínat pomocí kláves se šipkami nebo Win + F5/F6 (podle toho, který správce oken je právě aktivní).

Ke stejným informacím můžete také přistupovat kliknutím pravým tlačítkem myši kdekoli v libovolném okně a výběrem "Zobrazit okno".Zobrazí se podrobný popis tohoto okna spolu se všemi dostupnými tlačítky nebo ovládacími prvky.

Jaký je nejjednodušší způsob zobrazení běžících procesů ve Windows 10?

Existuje několik různých způsobů, jak zobrazit běžící procesy v systému Windows 10.Nejjednodušší způsob je použít Správce úloh.Chcete-li otevřít Správce úloh, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+Esc.Ve Správci úloh klikněte na kartu Procesy.Zobrazí se všechny běžící procesy ve vašem počítači.Pro zobrazení běžících procesů můžete také použít příkazový řádek Windows.Chcete-li to provést, otevřete okno příkazového řádku a zadejte „processlist“ (bez uvozovek). Zobrazí se seznam všech běžících procesů na vašem počítači.Nakonec můžete použít nástroje třetích stran, jako je Process Explorer nebo System Monitor, k zobrazení podrobnějších informací o konkrétních běžících procesech.

Jak vypíšu všechny procesy běžící na pozadí Windows 10?

Ve Windows 10 můžete pomocí Správce úloh zobrazit všechny procesy běžící na pozadí.Chcete-li otevřít Správce úloh, klikněte na tlačítko Start, do vyhledávacího pole zadejte „správce úloh“ a stiskněte klávesu Enter.V okně Správce úloh klikněte na kartu Procesy.V části „Procesy“ uvidíte seznam všech běžících procesů. Chcete-li zobrazit podrobnosti o konkrétním procesu, dvakrát na něj klikněte.Například: pokud chcete vědět, jaký program právě načítá váš webový prohlížeč, poklepejte na Internet Explorer (nebo jakýkoli jiný proces uvedený na kartě Procesy). Kromě zobrazení všech běžících procesů ve Správci úloh můžete také použít Windows 10 funkcí, jako je příkazový řádek a PowerShell pro správu a řízení procesů.

Existuje způsob, jak zkontrolovat, které procesy běží na pozadí mého PC?

Na tuto otázku neexistuje žádná univerzální odpověď, protože způsob kontroly procesů běžících na pozadí počítače se bude lišit v závislosti na verzi systému Windows 10, kterou používáte.Některé metody pro kontrolu, které procesy běží na pozadí počítače, však zahrnují použití aplikace Správce úloh nebo použití softwaru třetí strany, jako je Process Explorer.

Můžete mi říct, jak zkontrolovat programy běžící na pozadí v mém počítači?

Windows 10 obsahuje vestavěný nástroj, který vám pomůže zobrazit všechny procesy na pozadí běžící na vašem počítači.Chcete-li použít tento nástroj, otevřete nabídku Start a klikněte na „Nastavení“.V části „Systém“ klikněte na „Pokročilá nastavení systému“.V části „Výkon“ v části „Procesy“ klikněte na „Procesy na pozadí“.Nyní si můžete vybrat, které procesy chcete zobrazit.Chcete-li je zobrazit všechny, zaškrtněte políčko vedle položky Všechny procesy.Chcete-li zobrazit pouze určité typy procesů, například procesy spojené s malwarem nebo spywarovými infekcemi, zaškrtněte příslušná zaškrtávací políčka.Po dokončení prohlížení seznamu procesů zavřete Pokročilá nastavení systému kliknutím na X v pravém horním rohu jeho okna.

Pomoc!Potřebuji vědět, jak zjistit, co na mém počítači běží na pozadí!?

 1. Ve Windows 10 otevřete nabídku Start a zadejte „cmd“.Když se otevře příkazový řádek, zadejte "netstat -an" (bez uvozovek). Zobrazí se všechna aktivní síťová připojení na vašem počítači.
 2. Chcete-li zobrazit všechny procesy běžící na pozadí ve vašem počítači, napište „taskmgr /startup“ (bez uvozovek). Zobrazí se seznam všech programů, které byly spuštěny za posledních 24 hodin.
 3. Chcete-li zastavit konkrétní proces, použijte příkaz "taskmgr /stop“ (kdese nachází v kroku . Chcete-li například zastavit proces Adobe Acrobat, zadejte taskmgr /stop AdobeAcrobat.exe.
 4. Chcete-li zobrazit podrobné informace o procesu, použijte příkaz "taskmgr /info“ (kdese nachází v kroku . Chcete-li například zjistit více informací o procesu Adobe Acrobat uvedeném v kroku 2, zadejte taskmgr /info AdobeAcrobat.exe.

Jaký je nejlepší způsob, jak získat seznam všech aktuálně aktivních procesů na počítači s Windows 10?

Ve Windows 10 můžete pomocí Správce úloh zobrazit všechny aktuálně aktivní procesy.Chcete-li otevřít Správce úloh, klikněte na tlačítko Start, do vyhledávacího pole zadejte „správce úloh“ a stiskněte klávesu Enter. Chcete-li získat seznam všech aktuálně aktivních procesů na vašem počítači, klikněte pravým tlačítkem myši na jednu z ikon v části Procesy a vyberte "Seznam procesů".Můžete také použít následující příkaz: C:WindowsSystem32>processlistMůžete také použít PowerShell k získání seznamu všech aktuálně aktivních procesů:PS C:Usersusername> Get-Process -Name *NtServicePack*

Nejlepší způsob, jak zobrazit všechny procesy na pozadí na počítači se systémem Windows 10, je použít Správce úloh.Můžete také použít PowerShell k získání seznamu všech aktuálně aktivních procesů.

Můžete mi dát nějaké tipy, jak řešit problémy s programy, které mohou běžet na pozadí mého počítače?

 1. Na hlavním panelu Windows 10 klikněte na tlačítko Start a poté klikněte na Správce úloh.
 2. V okně Správce úloh v části Procesy vyberte všechny procesy, které běží na pozadí.
 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na každý proces a v zobrazené nabídce vyberte „Vlastnosti“.
 4. Na kartě „Procesy“ každého procesu uvidíte seznam jeho vlastností (jako je ID, název, čas zahájení, čas ukončení). Pokud chcete zastavit běh procesu na pozadí, poklepáním na něj otevřete jeho dialogové okno Vlastnosti a poté nastavte jeho „Typ spouštění“ na „Zakázáno“ nebo „Ručně“.
 5. Chcete-li zobrazit všechny programy, které jsou aktuálně spuštěny na vašem počítači, otevřete Průzkumníka Windows a přejděte do C:WindowsSystem32configsystemprofileuserprofile . Zde najdete soubor s názvem AppData . Tento soubor obsahuje seznam všech programů, které jsou aktuálně spuštěny na vašem počítači (včetně těch, které běží na pozadí). Tento soubor můžete také použít k zakázání nebo odinstalaci programů, které již nechcete používat.

Jak najdu skryté programy nebo služby, které se automaticky spouštějí a běží na pozadí mého systému?

Chcete-li zobrazit všechny procesy na pozadí běžící ve vašem systému Windows 10, otevřete Správce úloh stisknutím klávesové zkratky „Windows key + R“, zadáním „taskmgr“ (bez uvozovek) a kliknutím na ikonu „Správce úloh“, která se zobrazí.

V okně "Správce úloh" klikněte na kartu "Procesy" a zobrazí se seznam všech aktivních procesů ve vašem počítači.Poté pomocí šipek v levém horním rohu každého sloupce procesu procházejte seznam spuštěných programů.

Pokud chcete zastavit běh určitého procesu na pozadí, vyberte jej ze seznamu a poté klikněte na jedno ze dvou tlačítek ve spodní části okna: „Ukončit proces“ nebo „Zakázat“.Pamatujte, že zakázáním procesu nedojde k jeho odstranění z vašeho počítače; pouze zabrání tomu, aby nadále běžel na pozadí.

Chcete-li zjistit více o konkrétním programu nebo službě, která běží na pozadí, poklepejte na její název v některém z těchto seznamů a otevřete dialogové okno vlastností.Toto dialogové okno obsahuje informace, jako jsou soubory, které tento program používá, kolik paměti využívá a jaké další služby jsou s ním spojeny.

Jaké jsou některé metody pro identifikaci a ukončení nežádoucích nebo škodlivých programů, které se mohou skrývat a spouštět neviditelně na pozadí mého počítače?

Existuje několik různých způsobů, jak zobrazit všechny procesy na pozadí ve Windows

Chcete-li použít Správce úloh, otevřete jej kliknutím na tlačítko Start a zadáním „správce úloh“ do vyhledávacího pole.Když se zobrazí jako možnost, kliknutím na ni otevřete.

V okně Správce úloh vyberte „Procesy“.Zobrazí se seznam všech běžících procesů na vašem počítači.Přejděte dolů, dokud neuvidíte názvy nežádoucích nebo škodlivých programů, které mohou být spuštěny na pozadí.Pokud chcete tyto programy ukončit (zastavit), klikněte na jejich jména a poté klikněte na „Ukončit proces“.

Chcete-li zjistit více o konkrétním procesu, například o jeho účelu nebo o tom, z jakých souborů využívá prostředky, můžete kliknout pravým tlačítkem na jeho název a vybrat „Vlastnosti“.Tím se otevře jeho dialogové okno Vlastnosti, kde si o něm můžete přečíst více informací.

Dalším způsobem, jak identifikovat a ukončit nežádoucí nebo škodlivé programy, které se mohou skrývat a spouštět nepozorovaně na pozadí vašeho počítače, je použití nástroje Process Explorer.Chcete-li to provést, nejprve nainstalujte Process Explorer stažením z webu společnosti Microsoft (http://technet

Kliknutím na jakýkoli proces uvedený v tomto okně získáte podrobné informace o tomto procesu včetně jeho názvu (pokud je k dispozici), názvu spustitelného souboru (.exe), velikosti, procenta využití procesoru (aktuální a špičkové), procenta využití paměti (aktuální a špičkové ), popis, společnost, která to vytvořila atd...atd...atd.....Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na libovolný zde uvedený proces a zvolit "Otevřít umístění souboru", což vám umožní zobrazit konkrétní soubory, ke kterým má tento proces také přístup....Pokud bychom například chtěli zobrazit některé soubory .dll, které byly používány naším malwarovým programem, klikli bychom pravým tlačítkem myši na název našeho malwarového programu v Process Explorer a poté zvolili „Otevřít umístění souboru“.Poté bychom mohli vidět seznam souborů .dll ve složce Dokumenty.....Proces Explorer můžete také použít pro jiné účely, jako je zobrazení všech síťových připojení vytvořených konkrétní aplikací atd...atd.. .atd......Takže existuje mnoho využití tohoto úžasného nástroje.......TADY JE ODKAZ NA PROCESS EXPLORER: http://www2u3a4zj5xnfh6i7yaeoiuk5l3d8kveipc9wmwzsbezn0gvxm6ajbgpd95ihbf1?accountName=A%20User&password=Passw0rd&profileName=Default&locale=en_US Pokud se vám ani po vyzkoušení obou výše uvedených metod stále nic nedaří najít, zvažte prosím skenování pomocí jednoho z těchto nástrojů: Malwarebytes Anti-Malware Free -

.

 1. Jedním ze způsobů je použití Správce úloh.Dalším způsobem je použití nástroje Process Explorer.A nakonec můžete pomocí Editoru registru vyhledat podezřelé nebo nežádoucí programy.
 2. microsoft.com/en-us/library/cc738523(v=vs.8.aspx).Po instalaci jej spusťte kliknutím na jeho ikonu umístěnou v systémové liště (malý čtverec vedle hodin). Případně můžete do vyhledávacího pole nabídky Start napsat „process explorer“ a poté stisknout Enter, když se objeví jako možnost.

Je možné zakázat nebo zastavit automatické spouštění a spouštění určitých aplikací na pozadí?

Ve Windows 10 je možné zobrazit všechny procesy běžící na pozadí ve vašem počítači otevřením aplikace „Správce úloh“.Udělat toto:

 1. Stisknutím klávesy Windows + R otevřete dialogové okno "Spustit".
 2. Zadejte „taskmgr“ a stiskněte Enter.
 3. V okně „Správce úloh“, které se otevře, klikněte na kartu „Procesy“ (nebo ji vyberte ze seznamu v horní části okna).
 4. Klikněte pravým tlačítkem na libovolný proces a vyberte "Vlastnosti".Vlastnosti procesu budou zahrnovat informace, jako je jeho název, popis, cesta ke spustitelnému souboru, čas/datum zahájení, ID uživatele/ID skupiny a využití paměti (v bajtech).
 5. Je také možné zakázat nebo zastavit automatické spouštění a spouštění aplikace na pozadí tak, že ji vyberete ze seznamu procesů v kroku 4 a kliknete na jedno ze dvou tlačítek vedle jejího názvu ("Zakázat" nebo "Zastavit") .