Jak vytvořím vlastní spořič obrazovky ve Windows 10?

Ve Windows 10 si můžete vytvořit vlastní spořič obrazovky pomocí aplikace Nastavení spořiče obrazovky.1.Otevřete aplikaci Nastavení spořiče obrazovky stisknutím klávesy Windows + I na klávesnici nebo kliknutím na tlačítko Start, zadejte „Spořič obrazovky“ a stiskněte klávesu Enter.2.Na levé straně obrazovky klikněte na Custom Screensavers.3.V okně Custom Screensaver klikněte na Add New pro otevření okna Add New Custom ScreenSaver.4.V tomto okně budete muset zadat některé informace o vašem novém spořiči obrazovky, včetně jeho názvu (například Můj první spořič obrazovky), popisu (například Toto je můj první spořič obrazovky) a autora (například Já).5.Pokračujte kliknutím na Další a vyberte umístění, kam bude uložen váš nový spořič obrazovky (například C:UsersYourUserNameAppDataRoamingMicrosoftWindowsScreenSavers).6.Kliknutím na Dokončit vytvoříte svůj nový vlastní spořič obrazovky a vrátíte se do aplikace Nastavení spořiče obrazovky, kde bude nyní uvedena jako dostupná možnost pod Vlastní spořiče obrazovky na levém postranním panelu nabídek.7.

Jak si přizpůsobím spořič obrazovky ve Windows 10?

Windows 10 je dodáván s vestavěným spořičem obrazovky, který lze použít k zobrazení statického obrázku nebo videa.Můžete také použít vlastní spořič obrazovky k zobrazení vlastních obrázků nebo videí.Tato příručka vám ukáže, jak přizpůsobit spořič obrazovky ve Windows 10.1.Otevřete nabídku Start a klikněte na „Nastavení“.2.Klikněte na „Spořič obrazovky“3.V části „Možnosti spořiče obrazovky“ vyberte spořič obrazovky, který chcete použít4.V části „Zdroj obrázku“ vyberte soubor obrázku5.V části „Zdroj videa“ vyberte soubor videa6.Pokud chcete, můžete do spořiče obrazovky přidat text nebo hudbu7.Klikněte na tlačítko „Nastavit spořič obrazovky“8.Klikněte na tlačítko „OK“9.Váš nový spořič obrazovky bude nyní aktivní10.Chcete-li deaktivovat aktuální spořič obrazovky, opakujte kroky 1–9, ale v části „Možnosti spořiče obrazovky“ vyberte možnost „Žádný spořič obrazovky“. Můžete si také vytvořit vlastní spořič obrazovky pomocí aktualizace Windows 10 Creators Update (verze 1703). Chcete-li to provést: 1) Otevřete Nastavení kliknutím na Start a poté na Nastavení2) Klikněte na Systém3) V části Personalizace4) Vyberte Spořiče obrazovky5) Na pravé straně klikněte na Nový spořič obrazovky6) Do pole Název zadejte název svého nový spořič obrazovky7) Do pole Popis zadejte popis vašeho nového SPOTŘEČI obrazovky8) Do pole Doba trvání (sekundy): zadejte, jak dlouho chcete, aby váš SPOŘIČ nové obrazovky vydržel9) Do obou polí pod ním (Typ spouštění a Objednávka), zvolte, jaké chování při spouštění chcete pro tento SPOŘIČ OBRAZOVKY:* Typ spouštění: Vyberte, zda se tento SPOŘIČ OBRAZOVKY spustí automaticky při spuštění Windows NEBO jej musíte spustit ručně* Pořadí: Vyberte, kde se ve spouštěcí sekvenci Windows má tento SPOŘIČ OBRAZOVKY objevit Po vyplnění všech těchto polí , klikněte na OK10) Po dokončení vytváření nového SPOŘIČE OBRAZOVKY klikněte na Uložit11) Zavřít Nastavení12)* Po uložení změn restartujte Windows1013)* Nově vytvořený SPOŘIČ OBRAZOVKY bude nyní aktivní14)* Chcete-li deaktivovat aktuální SPOŘIČ OBRAZOVKY ER , repeat steps 11-12 butchoose No Screensavers under Personalization15If at any timeyou wantto revert back tot he defaultbuilt-inscreensaverscreen saversetup inWindows10orifyouneedtoaddanotherimageorvideofilesourceinthescreensaversetupofWindows10thenfollowthesesteps:(a).OpentheStartmenuandclickontheiconforSettings(b).Clickontheiconfortoolbars(c).UnderSystemand Security ,clickonPersonalization(d).SelectScreensavers( e).OntherighthandsideofthedialogboxthatappearsunderPersonalitationselectthescreensaversyouwanttorevertbacktothedefaultsetupandclickonRevert16Ifatanytimeyouwishtocustomizethelayoutofthescreensaversetupthenfollowthesesteps:(a).OpentheStartmenuandclickontheiconforSettings(b).Clickontheiconfortoolbars(c).UnderDisplayandInputs ,clickonCustomize Desktop17IntheWindowthatappearsunderCustomize Desktop ,scrolldownuntilyouseeTheDesktopBackgroundImagearea18Insidethisarea there arethreeoptions:* Background Image Only: This is whentheyouseeonlyanemptybackgroundpictureinsteadofadesktopim věk.* Obrázek na pozadí a text: To vám umožní prohlédnout si tento text předtím, než si rozložíte obrázek na pozadí na vaší ploše. (doporučeno, pokud nechcete přehrávat žádné video na povrchu přímo z YouTube nebo jiných webových stránek.)* Obrázek na pozadí a videa: Stejné jako výše, ale s automatickým přehráváním videí, kdykoli jsou znovu načtena.

Jak nastavím vlastní spořič obrazovky jako výchozí ve Windows 10?

Ve Windows 10 můžete nastavit vlastní spořič obrazovky jako výchozí spořič obrazovky.Chcete-li to provést, otevřete nabídku Start a klikněte na Nastavení.V části Personalizace klikněte na Spořiče obrazovky.V části Spořiče obrazovky vyberte Vlastní a poté klikněte na Nastavit jako výchozí.Nyní si můžete vybrat vlastní spořič obrazovky, který chcete použít jako výchozí spořič obrazovky. Chcete-li změnit výchozí spořič obrazovky pro všechny uživatele na vašem počítači, otevřete Editor zásad skupiny (gpedit.msc) a přejděte do Konfigurace počítače Šablony pro správuSoučásti systému WindowsSpořič obrazovky.V podsekci Spořiče obrazovky poklepejte na Výchozí spořič obrazovky a do pole Název zadejte nový název.Poté vyberte možnost Povoleno a klikněte na tlačítko OK. Můžete také změnit výchozí spořič obrazovky pro jednotlivé uživatele otevřením jejich příslušných nastavení ovládacího panelu uživatelských účtů (UAC) a kliknutím na možnost Změnit obrázek pozadí plochy na kartě Přizpůsobení. Kromě nastavení vlastního spořiče obrazovky ve výchozím nastavení ve Windows 10 můžete také použít nástroje třetích stran k nastavení vlastního spořiče obrazovky pro váš počítač.Pokud jste například nainstalovali aplikaci z obchodu Microsoft Store, která poskytuje funkci spořiče obrazovky, můžete použít nastavení této aplikace k nastavení vlastního spořiče obrazovky pro váš počítač. Další informace o používání vlastních spořičů obrazovky na počítačích s Windows 10 naleznete na adrese https:/ /windows10help.microsoft.com/en-us/windows-10/use-custom-screensavers/.

Jak deaktivuji displej počítače, když spí?

V aktualizaci Windows 10 Anniversary Update nebo novějších verzích Windows 10 můžete vypnout displej počítače, když je v režimu spánku, aby se automaticky nezapínal, když se probudíte z režimu spánku. nad používáním zařízení, když spí nebo jsou mimo své plochy, aby se zakázala automatická aktivace displeje po probuzení z režimu spánku."Pokud je povoleno: Váš počítač se nezapne automaticky, když přejde do režimu spánku." nastavení zásad umožňuje správcům větší kontrolu nad tím, jak jsou zařízení používána v jejich organizaci, a zároveň poskytuje flexibilitu pro koncové uživatele, kteří mohou potřebovat přístup během období dlouhého spánku nebo cestování." Chcete-li toto nastavení zásad povolit: 1) Otevřete Nastavení2) Klikněte na Zařízení3) V části Počítače ,“ vyberte „Počítače s připojenými displeji“4) Na pravé straně „Počítače s připojenými displeji“ vyberte „Chování v režimu spánku“5) Vyberte jednu ze tří možností: Automaticky aktivovat (výchozí): Počítač se automaticky zapne, kdykoli přejde do režimu spánku Ruční aktivace: Uživatel musí provést ruční aktivaci pokaždé, když chce svůj počítač použít Automatické vypnutí: Počítač se nezapne automaticky, i když přejde do režimu spánku6) Klepněte na tlačítko Uložit7) Zavřít nastavení8) Restartujte zařízení9) Po restartování bylo zařízení správně nakonfigurováno – znovu zaškrtněte v části Zařízení Pod každou možností je vysvětlení, které obsahuje: „Pokud je povoleno: Váš počítač se nezapne automaticky, když přejde do režimu spánku.“ „Toto nastavení zásad určuje, zda Počítače s připojenými displeji se pokusí přejít do režimu spánku nebo zůstat aktivní podle preferencí zadaných správcem prostřednictvím objektů zásad skupiny (GPO). Pokud není nastavena žádná preference prostřednictvím GPO, bude vybrána 'Automaticky aktivovat'.""Pokud není nastavena žádná preference prostřednictvím GPO, bude vybrána 'Ručně aktivovat'.""Pokud je vybrána 'Automaticky vypnout', pak jakákoli činnost prováděná koncovými uživateli jako je přihlašování do oken nebo interakce s aplikacemi, by mohlo potenciálně způsobit, že jejich zařízení, včetně monitorů připojených přes porty HDMI nebo VGA, zhasnou, což jim způsobí potenciální ztrátu práce.",https://support .microsoft.

Jaké jsou dobré vlastní spořiče obrazovky pro Windows 10?

Existuje mnoho dobrých vlastních spořičů obrazovky pro Windows 10.Některé z nejlepších zahrnují:

- Krásný západ nebo východ slunce nad malebným místem

-Osobní fotografie nebo oblíbené citáty zobrazené na rotujícím pozadí

-Obrázky vaší rodiny nebo přátel zobrazené na přizpůsobitelném pozadí

-Skvělý 3D efekt s animovanými ikonami a textem zobrazeným na rotujícím pozadí

-Vzrušující filmová scéna s doprovodnými zvukovými efekty a hudbou na pozadí

...a mnoho dalších!Na internetu můžete najít desítky skvělých vlastních spořičů obrazovky nebo si můžete vytvořit svůj vlastní pomocí bezplatného softwaru pro spořič obrazovky.Ať už si vyberete cokoli, ujistěte se, že je to něco, co dodá vaší ploše počítače osobitost a zajímavost, takže její používání bude příjemnější.

Mohu použít animovaný GIF jako spořič obrazovky ve Windows 10?

Ano, animované GIFy můžete používat jako spořiče obrazovky ve Windows 10.Chcete-li to provést, otevřete nastavení spořiče obrazovky v Ovládacích panelech a vyberte GIF z počítače.Můžete si také vytvořit vlastní spořič obrazovky pomocí programu Microsoft Paint nebo jiného grafického programu.

Jak vytvořím video jako spořič obrazovky ve Windows 10?

Chcete-li video nastavit jako spořič obrazovky v systému Windows 10, postupujte takto:

  1. Otevřete nabídku Start a vyhledejte „Spořič obrazovky“.
  2. Kliknutím na Spořič obrazovky v seznamu výsledků otevřete nastavení spořiče obrazovky.
  3. Na kartě Obecné v části Možnosti spořiče obrazovky klikněte na Přidat spořič obrazovky.
  4. V okně Přidat spořič obrazovky, které se otevře, vyberte Video ze seznamu dostupných spořičů obrazovky a klikněte na OK.
  5. Klepnutím na Nastavit jako výchozí nastavíte tento spořič obrazovky jako výchozí.