Jak vyhledám podle přípony ve Windows 10?

Ve Windows 10 můžete vyhledávat soubory a složky podle jejich přípony.Chcete-li to provést, otevřete okno Průzkumník souborů (kliknutím na tlačítko Start a zadáním „Průzkumník souborů“ do pole Hledat) a poté klikněte na složku nebo soubor, který chcete prohledat.V podokně Výsledky hledání v části Rozšíření uvidíte seznam všech přípon přidružených k danému souboru nebo složce. Chcete-li vyhledat konkrétní příponu, zadejte ji do textového pole vedle položky Rozšíření.Pokud například chcete najít všechny soubory s příponou .docx, zadejte do textového pole „.docx“. Pokud chcete hledat konkrétní typ souboru spíše než příponu, použijte jedno z těchto klíčových slov: document (. doc), obrázek (.jpg), video (.mp4), zvuk (.mp3), aplikace (.exe). Další informace o vyhledávání v systému Windows 10 naleznete v naší příručce Jak používat soubory a složky.

Jaké jsou různé způsoby vyhledávání podle rozšíření v systému Windows 10?

V systému Windows existuje mnoho způsobů vyhledávání podle přípony

Chcete-li použít standardní vyhledávací panel systému Windows:

Chcete-li použít nabídku Start:

Chcete-li použít Průzkumník souborů:

1a Pokud Průzkumník souborů ještě není otevřen, spusťte jej kliknutím na jeho ikonu na ploše nebo v nabídce Start (pokud máte otevřeno více oken, může být skryt pod jinými ikonami). 1b Klikněte na kartu Zobrazit v levém horním rohu okna Průzkumníka souborů a vyberte možnost Zobrazit skryté soubory a složky odtud 2a Zadejte název přípony do pole Filtr v pravém dolním rohu 2b Vyberte soubory a složky, jejichž názvy obsahují zadanou příponu, ze seznamu zobrazeného pod Sloupec Je to na tomto počítači 3a Chcete-li použít filtr, stiskněte tlačítko Použít 3b Pokud chcete zobrazit pouze soubory patřící určitým uživatelům nebo skupinám namísto všech souborů nalezených ve vašem počítači, zadejte jejich celé uživatelské jméno (jména) nebo názvy skupin pouze jejich přípony v poli Uživatelské jméno nebo Název skupiny 4a Stiskněte tlačítko OK 5a Procházejte vybrané soubory a složky jako obvykle pomocí klávesových zkratek 6a Chcete-li znovu skrýt všechny skryté soubory a složky včetně systémových souborů a ovladačů atd., vyberte Skrýt všechny soubory a Možnost složek na kartě Zobrazit v levém horním rohu 7a Po dokončení práce s Průzkumníkem souborů jej zavřete buď kliknutím kamkoli mimo něj, nebo stisknutím Alt+F4 8x Restartujte počítač pro změnu es vstoupit v platnost

Při hledání něčeho konkrétního v rámci těchto různých metod pamatujte, že některá klíčová slova mohou fungovat lépe než jiná, když je zadáte přímo do vstupního pole konkrétního nástroje – zkuste použít varianty jako „typ souboru“ nebo „název programu“.

 1. Můžete použít standardní vyhledávací panel Windows, nabídku Start nebo Průzkumník souborů.
 2. Otevřete vyhledávací panel Windows stisknutím Ctrl+F2 (nebo kliknutím na jeho ikonu na hlavním panelu).
 3. Do textového pole v horní části okna zadejte klíčové slovo nebo frázi a stiskněte Enter.
 4. Výsledky vašeho hledání se zobrazí pod textovým polem.
 5. Chcete-li najít příponu přidruženou ke konkrétnímu souboru, kliknutím na něj otevřete stránku s podrobnostmi (pokud je k dispozici).
 6. Chcete-li provést obecné vyhledávání všech rozšíření nainstalovaných v počítači, zadejte do textového pole „extension“ a stiskněte klávesu Enter.
 7. Chcete-li vyhledávací lištu Windows zavřít, klikněte na její X v pravém horním rohu okna (nebo stiskněte Esc).
 8. Klikněte na Start > Všechny programy > Příslušenství > Systémové nástroje > Hledat .
 9. V zobrazeném podokně Výsledky hledání zadejte klíčové slovo nebo frázi do jednoho z jeho textových polí a stiskněte klávesu Enter (nebo klikněte na jeden z jeho odkazů).
 10. Výsledky vašeho hledání se zobrazí pod každým textovým polem; můžete mezi nimi procházet také pomocí kláves se šipkami.

Jak mohu zefektivnit vyhledávání pomocí rozšíření?

Windows 10 je dodáván s vestavěnou funkcí vyhledávání, kterou lze použít k vyhledání souborů a složek.Tato funkce vyhledávání však není vždy tak účinná, jak by mohla být.V této příručce vám ukážeme, jak pomocí rozšíření zefektivnit vyhledávání. Nejprve otevřete nabídku Start systému Windows 10 a klikněte na panel Hledat (nebo stiskněte Ctrl+F). Dále do pole „rozšíření“ zadejte Vyhledávací panel a stiskněte klávesu Enter. Zobrazí se seznam všech nainstalovaných rozšíření.Pokud nemáte nainstalovaná žádná rozšíření, Windows 10 vás vyzve k jejich instalaci. Vyberte rozšíření, které chcete použít, a klikněte na jeho ikonu (pokud nějakou má) nebo na tlačítko označené „Povoleno“. začnete zadávat slovo nebo frázi do vyhledávacího pole, Windows 10 bude automaticky filtrovat výsledky podle toho, co je ve složce s povoleným rozšířením. Například: pokud máte rozšíření s názvem „Gmail“,Windows 10 zahrne do výsledků vyhledávání všechny e-maily uložené ve vašem účtu Gmail. Pokud nemáte rozšíření s názvem „Gmail“,Windows 10 nezahrne do výsledků vyhledávání žádné e-maily z vašeho účtu Gmail. Namísto použití rozšíření můžete také použít vestavěné vyhledávací funkce společnosti Microsoft. Stačí kliknout na ikonu lupy vedle vyhledávacího pole a zadat, co 'hledám. Použití rozšíření však může být efektivnější, protože vám umožní přizpůsobit vyhledávání podle konkrétních potřeb nebo preferencí.Například: pokud často potřebujete přístup k určitým souborům nebo složkám umístěným uvnitř konkrétní aplikace (jako je Microsoft Word), pak by byla ideální instalace rozšíření speciálně pro tuto aplikaci. Nebo pokud existují určitá slova nebo fráze, které jsou běžně vyhledávaná, ale nikdy se neobjeví ve standardních vyhledáváních Windows 10 (například „Jak“), pak by byla prospěšná také instalace rozšíření speciálně pro tato slova. (Upozornění: některé aplikace třetích stran nemusí s rozšířeními fungovat.

Jaké jsou některé tipy a triky pro vyhledávání podle rozšíření ve Windows 10?

 1. Chcete-li vyhledat konkrétní rozšíření, zadejte rozšíření do vyhledávacího pole nabídky Start a stiskněte klávesu Enter.
 2. Chcete-li otevřít seznam všech nainstalovaných rozšíření, klikněte na ikonu „Rozšíření“ v pravém rohu nabídky Start a vyberte „Všechna rozšíření“.
 3. Chcete-li vyhledat rozšíření podle názvu, zadejte jej do vyhledávacího pole nabídky Start a stiskněte klávesu Enter.
 4. Chcete-li přidat rozšíření do oblíbených položek ve Windows 10, klikněte pravým tlačítkem na jeho ikonu v seznamu rozšíření a vyberte možnost „Přidat k oblíbeným“.
 5. Chcete-li rozšíření odinstalovat, klikněte pravým tlačítkem na jeho ikonu v seznamu Rozšíření a vyberte „Odinstalovat“.
 6. Chcete-li svá rozšíření spravovat (včetně jejich deaktivace nebo povolení), klikněte na ikonu „Rozšíření“ v levém rohu nabídky Start a vyberte „Spravovat rozšíření“.

Jak mohu vyřešit problémy s vyhledáváním podle přípony v systému Windows 10?

Ve Windows 10 můžete vyhledávat soubory a složky podle přípony.Tato příručka vám ukáže, jak vyhledávat podle přípony ve Windows

 1. Otevřete nabídku Start, zadejte „hledat“ a stiskněte klávesu Enter.
 2. V podokně Výsledky hledání klikněte na ikonu lupy vedle slova „rozšíření“.
 3. V seznamu Přípony vyberte soubor nebo složku, kterou chcete prohledat.
 4. Chcete-li začít hledat soubory s konkrétními příponami, poklepejte na soubor nebo složku v seznamu Přípony.
 5. Pokud chcete z hledání vyloučit určité typy souborů, klikněte na tlačítko Vyloučit vedle názvu typu souboru v seznamu Přípony.
 6. Chcete-li zavřít podokno Výsledky hledání, klikněte na Zavřít v horní části nebo stiskněte Esc na klávesnici.

Jaké jsou některé běžné problémy, které mají lidé s vyhledáváním podle rozšíření v systému Windows 10?

 1. Windows 10 nezobrazuje ve vyhledávací liště rozšíření, která používáte nejčastěji.
 2. Nemůžete zadat příponu v nabídce Start nebo v Průzkumníku souborů a nechat Windows 10 najít všechny soubory s touto příponou.
 3. V Průzkumníkovi souborů nevidíte všechny své otevřené soubory s příponou, protože Windows 10 zobrazuje pouze soubory s výchozí příponou názvu souboru (například .txt).
 4. Pokud chcete otevřít soubor s příponou, která není uvedena v Průzkumníku souborů, musíte přejít do složky, kde je soubor uložen, a kliknutím na něj pravým tlačítkem myši zobrazit seznam dostupných možností.
 5. Někdy, když se pokusíte něco vyhledat podle jeho přípony, Windows 10 nezobrazí vůbec žádné výsledky.Je to obvykle proto, že v počítači nejsou nainstalovány žádné soubory odpovídající tomuto konkrétnímu rozšíření.

Jak mohu přizpůsobit svá vyhledávání podle rozšíření ve Windows 10?

Chcete-li přizpůsobit vyhledávání podle rozšíření ve Windows 10, otevřete aplikaci Nastavení a klikněte na ikonu Hledat.Do vyhledávacího pole můžete zadat klíčové slovo nebo frázi a poté vybrat rozšíření ze seznamu dostupných rozšíření.Můžete také přidat nebo odebrat rozšíření z tohoto seznamu.Pokud chcete najít konkrétní rozšíření, zadejte jeho název do vyhledávacího pole a poté jej vyberte ze seznamu výsledků.Nakonec si můžete vybrat, které typy souborů chcete zahrnout do vyhledávání.Ve výchozím nastavení Windows 10 zahrnuje vyhledávání souborů s příponami .exe, .com, .bat a .msi.Toto nastavení však můžete změnit, pokud chcete zahrnout vyhledávání jiných typů souborů.

Existuje způsob, jak uložit své předvolby vyhledávání, abych je nemusel pokaždé zadávat?

V systému Windows nelze uložit předvolby vyhledávání

 1. Výchozí vyhledávač však můžete snadno změnit pomocí následujících kroků:
 2. Otevřete nabídku Start a klikněte na Nastavení.
 3. V části Hledat klikněte na odkaz Změnit poskytovatele vyhledávání.
 4. Na další stránce vyberte z dostupných možností (například Google, Bing nebo Yahoo!).
 5. Kliknutím na OK dokončete nastavení vašeho nového vyhledávače.

Mohu své vlastní nastavení vyhledávání sdílet s ostatními?

Ano, svá vlastní nastavení vyhledávání můžete sdílet s ostatními.Chcete-li to provést, otevřete v počítači aplikaci Nastavení a klikněte na ikonu Hledat.Na panelu Hledat klikněte na Přizpůsobit a poté klikněte na Sdílet.Nastavení vlastního vyhledávání pak můžete odeslat dalším lidem e-mailem nebo na sociálních sítích.

Jak odstraním nežádoucí výsledky vyhledávání pomocí rozšíření ve Windows 10?

Chcete-li odstranit nežádoucí výsledky vyhledávání podle rozšíření v systému Windows 10, postupujte takto:

 1. Otevřete v počítači aplikaci „Hledat“.
 2. V okně „Výsledky vyhledávání“ klikněte na kartu „Rozšíření“.
 3. Vyberte rozšíření, které chcete odstranit, a klikněte na tlačítko „Odebrat z vyhledávání“.
 4. Pokud chcete zachovat některý z výsledků pro toto rozšíření, zaškrtněte políčko vedle něj a klikněte na tlačítko „Zachovat z vyhledávání“.