Jak vypnu svůj iPhone 11?

Pokud máte potíže s vypnutím vašeho iPhone 11, existuje několik různých způsobů, jak to udělat.

 1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se zařízení nevypne.
 2. Přejetím prstem ze spodní části obrazovky nahoru otevřete Ovládací centrum a klepněte na Vypnout.
 3. Klepněte na Restartovat v režimu obnovy (je-li k dispozici).
 4. Pokud vše ostatní selže, zkuste použít tlačítko reset nebo vymažte všechna data a nastavení v telefonu.

Jak vypnu svůj iPhone 11?

Existuje několik různých způsobů, jak vypnout váš iPhone 11.

K vypnutí telefonu můžete použít aplikaci Nastavení v zařízení.Chcete-li to provést, otevřete aplikaci Nastavení a klepněte na Obecné.V části Správa zařízení uvidíte možnost Vypnout.Klepněte na toto tlačítko a váš iPhone se vypne.

Dalším způsobem, jak vypnout iPhone 11, je použít tlačítko napájení.Podržte tlačítko napájení, dokud se na obrazovce nezobrazí logo Apple, a poté jej uvolněte.Váš telefon se nyní restartuje a vypne.

Pokud nechcete používat žádnou z těchto metod, můžete také podržet tlačítko Domů a současně stisknout tlačítko spánku/probuzení, dokud se na obrazovce neobjeví ikona „Apple“ (to deaktivuje Touch ID). Odtud přejeďte prstem doleva nebo doprava, abyste získali přístup ke všem svým aplikacím, poté dvakrát stiskněte klávesu Delete, abyste je všechny opustili a úplně vypněte telefon.

Jak vypnu svůj iPhone 11?

Pokud potřebujete vypnout svůj iPhone 11, existuje několik různých způsobů, jak to udělat.

 1. Stiskněte a podržte tlačítko Spánek/Probuzení, dokud se telefon nevypne.
 2. Přejetím prstem nahoru ze spodní části obrazovky otevřete Ovládací centrum a klepněte na Vypnout.
 3. Otevřete Nastavení a klepněte na Baterie a poté na Vypnout telefon.
 4. Podržte tlačítko Domů, dokud se na obrazovce neobjeví logo Apple, poté jej uvolněte a znovu stiskněte Vypnout v Nastavení.
 5. Pokud máte iPad nebo iPod touch, podržte obě tlačítka, dokud se v horní části obrazovky nezobrazí červený posuvník, a poté se přesuňte na Vypnout .

Jaký je proces vypnutí iPhone 11?

Existuje několik způsobů, jak vypnout iPhone

 1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se iPhone 11 nevypne.
 2. Přejetím prstem ze spodní části obrazovky nahoru otevřete Ovládací centrum a klepněte na Vypnout.
 3. Klepněte na Restartovat v režimu obnovy (tím se dostanete na obrazovku s nápisem „Restartování...“).
 4. Klepnutím na Zvýšit/Snížit hlasitost procházejte možnostmi, poté stisknutím tlačítka napájení vyberte všechny a klepněte na OK.
 5. Vyberte Vymazat data / Obnovit tovární nastavení v dolní části obrazovky a po zobrazení výzvy klepněte na Ano.
 6. Po restartování vašeho iPhone 11 budete dotázáni, zda chcete obnovit zařízení ze zálohy nebo začít znovu (toto je volitelné). Vyberte možnost Začít znovu a podle pokynů na obrazovce dokončete obnovu zařízení.

Je nutné vypínat můj iPhone 11 každou noc?

Na tuto otázku neexistuje žádná univerzální odpověď, protože postup vypnutí pro iPhone 11 se bude lišit v závislosti na konfiguraci a zvyklostech používání jednotlivých zařízení.Obecně se však doporučuje, aby uživatelé své iPhony 11 každou noc vypínali, aby se šetřila životnost baterie a předešlo se potenciálnímu poškození dat.

Chcete-li vypnout iPhone 11:

 1. Otevřete v telefonu aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na „Obecné“.
 3. V části „Použití“ klepněte na „Vypnout“.
 4. Vyberte časové období, během kterého se váš telefon automaticky vypne (např. „Každou noc ve 22:00“).
 5. Klepnutím na „OK“ potvrďte své nastavení.
 6. Jakmile váš telefon dokončí plánované vypnutí, budete vyzváni k jeho restartování.Udělejte to stisknutím a podržením tlačítka napájení, dokud se iPhone 11 úplně nevypne.

Jak zjistím, zda je můj iPhone 11 plně vypnutý?

Pokud váš iPhone 11 nereaguje na dotyk nebo tlačítka, můžete jej zkusit vypnout stisknutím a podržením tlačítka Spánek/Probuzení, dokud se nezobrazí červený posuvník.Poté posuňte červený posuvník do polohy „Vypnuto“.Pokud se váš iPhone 11 stále nezapne, možná jej budete muset odnést do servisního střediska.

Tlačítko spánku/probuzení se nachází na pravé straně telefonu v horní části.

Co se stane, když svůj iPhone 11 řádně nevypnu?

Pokud svůj iPhone 11 řádně nevypnete, nemusí se úplně vypnout.To může vést k problémům se zařízením, včetně neočekávaného vypnutí a ztráty dat.Zde je několik tipů, jak správně vypnout iPhone 11:1.Stiskněte a podržte tlačítko Spánek/Probuzení, dokud se obrazovka nevypne.2.Posunutím pro vypnutí ze spodní části obrazovky.3.Podržte stisknuté tlačítko pro zvýšení hlasitosti, dokud se na obrazovce neobjeví „slide to power off“, potom obě tlačítka uvolněte.4.Stiskněte a podržte tlačítko Domů, dokud se na obrazovce neobjeví „slide to power off“, potom obě tlačítka uvolněte.5.Chcete-li restartovat svůj iPhone 11, stiskněte a podržte obě tlačítka Napájení a Domů po dobu přibližně 10 sekund." Jak mohu vypnout svůj iPhone?“ napsala společnost Apple Support Communities ve spolupráci s Apple Inc., dceřinou společností Apple Inc..

Jaké jsou tipy pro odstraňování problémů, když se iPhone nevypne?

Pokud se váš iPhone nevypne, můžete vyzkoušet několik tipů pro odstraňování problémů.Nejprve se ujistěte, že je telefon připojen ke zdroji napájení a že je baterie plně nabitá.Pokud se telefon stále nevypne, zkuste jej resetovat podržením obou tlačítek a domovské obrazovky po dobu asi 10 sekund.Pokud všechny tyto kroky selžou, možná budete muset vzít svůj iPhone do obchodu Apple na opravu nebo výměnu.

Proč se můj iPhone 11 nevypne, i když současně podržím tlačítko spánku/probuzení a tlačítka hlasitosti?

Pokud se váš iPhone 11 nevypne, i když současně podržíte tlačítko spánku/probuzení a tlačítka hlasitosti, může být problém s baterií.Můžete zkusit nabíjet baterii několik hodin nebo ji zapojit do zásuvky pomocí kabelu USB-C, abyste zjistili, zda to problém vyřeší.Pokud ne, možná budete muset vzít svůj iPhone 11 k opravě.

Jak mohu ušetřit výdrž baterie na svém novém iPhone 11?

 1. Chcete-li iPhone 11 vypnout, stiskněte a podržte boční tlačítko a potom klepněte na Vypnout.
 2. Chcete-li iPhone 11 vypnout pomocí widgetu Ovládací centrum, přejeďte prstem nahoru ze spodní části obrazovky a potom klepněte na Vypnout.
 3. Chcete-li iPhone 11 vypnout pomocí Siri, řekněte „Hey Siri, turn off my phone“.
 4. Chcete-li restartovat iPhone 11, stiskněte a podržte boční tlačítko a potom klepněte na Restartovat.
 5. Pokud potřebujete vymazat všechna data na vašem zařízení, stiskněte a podržte tlačítko Domů a potom klepněte na Vymazat veškerý obsah a nastavení.
 6. Pokud potřebujete obnovit všechna svá nastavení po jejich vymazání, stiskněte a podržte tlačítko Domů a potom klepněte na Obnovit všechna nastavení ze zálohy iTunes nebo iCloud (pokud nějakou máte).