Jak vypnu svůj iPhone?

Chcete-li iPhone vypnout, nejprve se ujistěte, že je vypnutý.Chcete-li to provést, stiskněte a podržte tlačítko Spánek/Probuzení, dokud se nezobrazí obrazovka „Slide to Power Off“.Uvolněním tlačítka vypněte iPhone.Pokud máte iPad nebo iPod touch, postupujte podle těchto pokynů: Na iPhonu: Stiskněte a podržte tlačítko Domů, dokud se neobjeví obrazovka „Slide to Power Off“.Uvolněním tlačítka vypněte iPhone.

Na iPadu nebo iPodu touch: Přejetím prstem ze spodní části obrazovky nahoru otevřete Ovládací centrum . Klepněte na Nastavení a poté na Baterie. Klepněte na Vypnout. Pokud máte připojený Smart Cover, před provedením těchto kroků jej rozepněte a sejměte oba kryty.Položte jednu ruku na obě strany displeje vašeho zařízení a jemně zatlačte na každý roh, dokud nevyskočí z patice (teď by se měl dát snadno zvednout). Držte jeden konec displeje a vytáhněte druhý konec; tím se oba displeje oddělí od jejich zadního panelu.Odložte každý displej stranou na bezpečné místo – budete je potřebovat později.Odpojte všechna externí zařízení, jako jsou klávesnice, myši atd., jejich zapojením do různých portů USB na vašem počítači, nikoli přímo do vašeho zařízení (zabráníte tak potenciální ztrátě dat v případě, že se něco pokazí). Znovu připojte oba displeje tak, že zarovnáte jejich malé magnety s odpovídajícími otvory na zadním panelu a zatlačíte je zpět, dokud nezaklapnou na místo.Nakonec v případě potřeby znovu připojte všechna externí zařízení a vraťte se do iOS 11 stisknutím a podržením obou tlačítek Domů najednou, dokud se na obrazovce neobjeví „Vítejte zpět“ (nebo stačí stisknout restart, pokud používáte starší verzi iOS).

Jak vypnu svůj iPhone?

Existuje několik různých způsobů, jak vypnout váš iPhone.Chcete-li telefon úplně vypnout, podržte současně tlačítka Spánek/Probuzení a tlačítko Domů, dokud neuvidíte logo Apple.Tato tlačítka můžete také použít k zapnutí nebo uzamčení zařízení.Chcete-li iPhone vypnout pomocí jeho nastavení, přejděte do Nastavení > Obecné > Vypnout a vyberte časové období (30 minut, 1 hodina atd.) Po výběru časového období klepněte na Vypnout.Pokud používáte iPad nebo iPod touch, stiskněte a podržte obě tlačítka Spánek/Probuzení, dokud neuvidíte logo Apple; pak je uvolněte.Na iPhonech bez tlačítka Domů (iPhony 6s nebo novější) přejetím prstem nahoru ze spodní části obrazovky otevřete Ovládací centrum a klepněte na Vypnout.Klepnutím na něj potvrďte vypnutí.Pokud máte na svém účtu iCloud více zařízení nastaveno jako důvěryhodná, všechna se při vypnutí iPhonu tímto způsobem vypnou.A konečně, pokud používáte starší verzi iOS, která nemá tlačítko spánku/probuzení ani panel Ovládacího centra (iOS 10 nebo starší), stále existuje jeden způsob, jak iPhone vypnout: Podržte obě tlačítka Home a Zamkněte tlačítka asi na pět sekund, dokud neuvidíte „Vypnout posunutím“.Odtud stačí přejet prstem po obrazovce a zařízení vypnout. (zdroj: https://support.apple.com/en-us/HT202039)

Jak vypnu svůj iPhone?

Existuje několik různých způsobů, jak vypnout iPhone:

Chcete-li telefon úplně vypnout, podržte současně tlačítka Spánek/Probuzení a tlačítko Domů, dokud neuvidíte logo Apple . Tato tlačítka můžete také použít k zapnutí nebo uzamčení zařízení. Chcete-li iPhone vypnout pomocí jeho nastavení, přejděte do Nastavení > Obecné > Vypnout a vyberte časové období (30 minut, 1 hodina atd.) Po výběru časového období klepněte na Vypnout. Pokud používáte iPad nebo iPod touch, stiskněte a podržte obě tlačítka Spánek/Probuzení, dokud neuvidíte logo Apple; pak je uvolněte. Na iPhonech bez tlačítka Domů (iPhony 6s nebo novější) přejetím ze spodní části obrazovky nahoru otevřete Ovládací centrum a klepněte na Vypnout . Klepnutím na něj potvrďte vypnutí. Pokud máte na svém účtu iCloud více zařízení nastaveno jako důvěryhodná, všechna se vypnou, když vypnete svůj iPhone tímto způsobem. A konečně, pokud používáte starší verzi systému iOS, která nemá tlačítko pro spánek/probuzení nebo panel Ovládacího centra (iOS 10 nebo starší), stále existuje jeden způsob, jak vypnout váš iPhone: Podržte stisknuté oba tlačítka pro nastavení ručního zámku po dobu asi pěti sekund, dokud neslyšíte „Posunutím T0 Vypnout ." Odtud pouze přejeďte prstem po obrazovce a vypněte zařízení. (zdroj:

.

Jaký je postup pro vypnutí iPhone?

Existuje několik různých způsobů, jak vypnout iPhone, v závislosti na modelu a verzi telefonu.Chcete-li vypnout iPhone 6 nebo novější, otevřete aplikaci Nastavení a klepněte na Obecné.V části Využití klepněte na Spořič baterie.Klepněte na Vypnout.Chcete-li vypnout iPhone 5 nebo starší, otevřete aplikaci Nastavení a klepněte na Obecné.V části Využití klepněte na Režim v letadle.Klepněte na Vypnout. Pokud používáte iPad nebo iPod touch, otevřete aplikaci Nastavení a klepněte na Displej a jas.V části Displej klepněte na Night Shift (v iOS 10). Na starších verzích systému iOS přejetím prstem nahoru ze spodní části obrazovky zobrazíte všechna nastavení (včetně režimu Letadlo) a poté v tomto seznamu vyberte Režim Letadlo. Chcete-li iPhone vypnout, když je stále připojen ke zdroji napájení, podržte obě tlačítka tlačítka, dokud se v levém horním rohu obrazovky nezobrazí červený posuvník; uvolněte obě tlačítka, když uvidíte tuto zprávu: "iPhone je nyní vypnutý."Tyto kroky můžete použít i v případě, že je váš iPhone vypnutý, ale není připojen ke zdroji napájení: Otevřete Ovládací centrum přejetím ze spodní části libovolné obrazovky nahoru a poté vyberte Ovládací centrum (nebo stiskněte Command-C na počítačích Mac). V Control Center klikněte na Power OFF/ON for iPhones (nebo stiskněte a podržte jedno tlačítko, dokud se nezobrazí tato zpráva: Power OFF/ON for iPhones). Pokud vaše zařízení nemá tlačítko Domů nebo senzor Touch ID, poklepejte na tlačítko Domů jednou, aby se zobrazily nabídky rychlého přístupu pro všechny aplikace; z této nabídky vyberte Vypnout.--

Jak vypnu telefon?

Existuje několik způsobů, jak vypnout telefon v závislosti na jeho modelu a verzi na něm nainstalovaného operačního systému iOS.- Na starších verzích iOS existuje v Nastavení možnost nazvaná „Režim v letadle“, která automaticky vypne zařízení po připojení k wi-fi.- Na novějších verzích iOS je v Nastavení také možnost nazvaná 'Night Shift', která v noci ztlumí vaši obrazovku, což usnadní spánek s jasným světlem přicházejícím do vašich očí.- Dalším způsobem je držet obě tlačítka, dokud se v levém horním rohu nezobrazí červený posuvník – po uvolnění pusťte obě tlačítka a počkejte na zprávu, že „iPhone je nyní vypnutý.

Je možné ručně vypnout iPhone?

Ano, iPhone je možné ručně vypnout.Chcete-li to provést, nejprve se ujistěte, že je telefon vypnutý stisknutím a podržením tlačítka napájení, dokud se na obrazovce nezobrazí logo Apple.Jakmile je telefon vypnutý, můžete deaktivovat jeho zámek obrazovky zadáním přístupového kódu nebo Touch ID.Nakonec můžete iPhone úplně vypnout stisknutím a podržením obou tlačítek, dokud se na obrazovce neobjeví červený posuvník, a poté obě tlačítka uvolněte.

Jak mohu restartovat svůj iPhone, pokud nereaguje?

Pokud váš iPhone nereaguje, můžete jej zkusit restartovat současným podržením tlačítka napájení a tlačítka Domů, dokud se iPhone nevypne.Pokud to nepomůže, můžete zkusit vypnout iPhone tak, že přejdete do Nastavení > Obecné > Vypnout.Pokud to stále nefunguje, můžete zkusit tvrdý reset podržením obou tlačítek, dokud se nezobrazí logo Apple, a poté obě tlačítka uvolněte.

Proč se můj telefon nevypne, když stisknu a podržím tlačítko napájení?

Pokud se telefon nevypíná, když stisknete a podržíte tlačítko napájení, může to být způsobeno tím, že tlačítku něco brání ve vypnutí telefonu.Chcete-li telefon vypnout, zkuste odstranit všechny překážky z tlačítka napájení a zjistěte, zda to problém nevyřeší.Pokud ne, možná budete muset odnést telefon do servisního střediska k opravě.

Jedno z tlačítek na mém tlačítku napájení je zaseknuté, jak teď vypnu telefon?

Pokud váš telefon nereaguje na žádná tlačítka, možná jej budete muset vypnout.Chcete-li to provést, zkuste nejprve stisknout a podržet tlačítko napájení po dobu asi 10 sekund, dokud se telefon nevypne.Pokud to nepomůže, zkuste jej zapojit do nabíječky a znovu zapnout.Pokud to stále nefunguje, možná budete muset vzít telefon k opravě nebo výměně. Pokud žádné z těchto řešení nefunguje, existuje jiný způsob, jak iPhone vypnout: přejděte do Nastavení > Obecné > Správa zařízení a klepněte na „ Obnovit."Tím vymažete všechna vaše data a nastavení, abyste mohli začít znovu s novým iPhonem.

Tlačítko napájení na mém telefonu nefunguje, co mám udělat, abych jej vypnul?

Pokud tlačítko napájení na telefonu nefunguje, můžete jej zkusit vypnout současným stisknutím a podržením tlačítka Domů a tlačítka spánku/probuzení, dokud se nezobrazí zpráva, že bylo zařízení vypnuto. vypnuto.Můžete také zkusit vypnout zařízení tak, že přejdete do Nastavení -> Obecné -> Správa zařízení a z nabídky vyberete "Vypnout".Pokud tyto metody nefungují, možná budete muset vzít telefon do obchodu Apple na opravu.

Co se stane, když vynutíte restart vašeho iPhone?

Pokud vynutíte restart vašeho iPhone, vymaže se všechna vaše data a nastavení.Budete muset nastavit telefon od začátku.Chcete-li iPhone vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se zařízení nevypne.

Jak opravit vodou poškozený nebo mokrý iPhone?

Vypnutí iPhone je snadné.Chcete-li to provést, otevřete aplikaci Nastavení a klepněte na „Obecné“.Dále přejděte dolů na „Telefon“ a vypněte přepínač vedle něj.Pokud je váš iPhone mokrý nebo poškozený vodou, budete jej muset odnést do servisního střediska, aby jej opravili.