Jak synchronizuji svůj iPad s iPhonem?

b) Pouze vybrané položky: Tuto možnost vyberte, pokud chcete pouze synchronizovat konkrétní položky z knihovny iPadu s tím, co je v knihovnách vašeho iPhonu/iPadu v iTunes (nebo jiných zařízeních, která jsou přihlášena ke stejnému účtu iCloud).7a) Zapněte synchronizace knih a audioknih: Pokud jste v Nastavení > Knihy a audioknihy > Synchronizace s iTunes vypnuli synchronizaci knih a audioknih, přepněte tento přepínač do polohy ZAPNUTO, aby se všechny nové knihy přidané do obou knihoven automaticky synchronizovaly, jakmile budou staženo do kteréhokoli zařízení8a) VYPNĚTE synchronizaci filmů a televizních pořadů: Pokud jste vypnuli synchronizaci filmů a televizních pořadů v části Nastavení > Filmy a televizní pořady > Synchronizovat s iTunes , přepněte tento přepínač do polohy VYPNUTO, abyste vyhráli výpůjčky a nákupy filmů. nebýt automaticky synchronizován9a) Zvolte, jak dlouho zůstanou staré soubory, než budou smazány z obou zařízení: Chcete-li zachovat staré soubory uložené na každém zařízení po nastavenou dobu (obvykle 30 dní), vyberte tuto možnost10a) Povolte zálohování mých obsah: Když e vypnuto, zálohy se budou vytvářet každý den ve 2:00 UTC + 00 hodin11b Klepněte na Hotovo .12V případě potřeby můžete také ručně synchronizovat konkrétní položky tak, že je vyberete v iTunes a přetáhnete je tam, kam potřebují, v rámci knihovny vašeho iPadu13Pro ruční synchronizaci položky pomocí iPodu touch nebo iPhonu :(

Jak zkopíruji soubory mezi zařízeními iOS?

Existují dva způsoby, jak kopírovat soubory mezi zařízeními iOS – pomocí Správce souborů nebo pomocí AirDrop – více informací naleznete níže!

Jak mohu používat Správce souborů?

Chcete-li použít Správce souborů, nejprve jej otevřete na jednom ze svých iOS zařízení klepnutím na jeho ikonu na domovské obrazovce a poté výběrem Správce souborů ze seznamu zobrazených aplikací.(

  1. Otevřete na iPadu aplikaci Nastavení a klepněte na Obecné.V části Obecné klepněte na Synchronizovat s iTunes.Pokud máte účet na iCloudu, zadejte do příslušných polí své Apple ID a heslo.Pokud nemáte účet iCloud, zadejte IP adresu svého zařízení (např. 191610 do pole „Synchronizovat s“ a klikněte na Další. Na další obrazovce vyberte, zda chcete synchronizovat veškerý obsah nebo jen vybrané položky z iPadu knihovna:6a) Veškerý obsah: Tuto možnost vyberte, pokud chcete synchronizovat vše – včetně aplikací, knih, hudby, filmů, fotografií atd. – na vašem iPadu s čímkoli, co je v knihovnách vašeho iPhonu/iPadu v iTunes (nebo jakýchkoli jiných zařízení, která jsou přihlášeni ke stejnému účtu iCloud).
  2. Open the Music appon eitherdevice.(:Tap Edit ().(:Selectthe song or albumfromyourlibraryanddragitontoanempty spotintheMusicappwindow.(:WhenyoureleaseyourfingerfromthescreenitwillautomaticallysynchronizetheitemwithyouriPhone/iPad'slocallibrary.(:IfyouwanttotrackamovieorTVshowthathasbeensyncedbeforejusttapitscoverimageontheiPhone/iPadandselectTracksfromthemenuthat appears.(:YoucanalsomanuallysyncmoviesandsongsbycopyingthemoverthrouglyouriOSdeviceusingFilemanager(seeHow do I copy files between iOS Devices?for více informací).14
  3. :Na levé straněSprávy souborů uvidíte sloupec obsahující všechny datové soubory nainstalované na vašem zařízeníriOS.(:Klepnutím na kterýkoli z datových obrázků zobrazíte podrobný pohled na tento soubor ve stejném sloupci a také na umístění souboru untime, který je s ním spojený s dlouhým zobrazením.

Jaké jsou kroky k synchronizaci iPadu s iPhonem?

Existuje několik různých způsobů, jak synchronizovat iPad s iPhonem.

3a-3c: Používejte aplikace třetích stran, jako je iSyncr nebo Dropbox Linked Accounts Pokud nechcete používat iTunes ani iCloud, ale přesto chcete mít všechna data zařízení synchronizována mezi zařízeními, můžete zkusit použít některou z těchto třetích aplikace pro párty: iSyncr (4 $/rok pro neomezená zařízení; k dispozici na App Store): Tato aplikace vám umožňuje spravovat více zařízení jejich připojením přes síť nebo přes režim párování Bluetooth; každé připojené zařízení se objeví jako další zdroj hudebních souborů atd.

  1. Použijte iTunes na vašem počítači.Otevřete iTunes a připojte svůj iPad k počítači pomocí USB kabelu.Klikněte na kartu Souhrn v iTunes a poté klikněte na tlačítko Synchronizovat v části Zařízení.Ve výsledném dialogovém okně se ujistěte, že jsou vybrána obě zařízení, a zvolte, zda chcete synchronizovat média, aplikace nebo knihy.Klikněte na Použít a počkejte na dokončení procesu synchronizace.
  2. Používejte iCloud na iPadu a iPhonu.Pokud máte na obou zařízeních nastavený účet iCloud, můžete místo synchronizace iTunes použít synchronizaci na iCloudu.Postup: Na iPadu otevřete Nastavení > Obecné > iCloud (nebo klepněte na Výchozí obrazovka -> Nastavení -> Obecné -> iCloud). Ujistěte se, že je „iCloud“ ZAPNUTÝ (ve výchozím nastavení by měl být), poté vyberte Fotky ze seznamu možností v horní části obrazovky (pokud již není vybrán). Klepněte na Přidat knihovnu fotografií a zadejte název nové knihovny fotografií (např. „Moje fotografie“). Dále klepněte na Všechny fotografie v systému iOS 11, pokud ještě není vybrán (ve výchozím nastavení by měl být) a přetáhněte fotografie z libovolného alba do knihovny Moje fotografie, aby byly přidány do tohoto alba, nikoli pouze nahrány do Moje obrázky bez jakékoli organizace nebo konvence pojmenování jako v jiných albech na vašem zařízení.Nakonec klepněte na Hotovo v dolní části Nastavení > Obecné > iCloud . Vaše fotografie budou nyní pravidelně zálohovány na iCloud, takže k nim budete mít přístup odkudkoli, kde je připojení k internetu!

Je možné synchronizovat můj iPad s mým iPhone?

Existuje několik způsobů, jak synchronizovat iPad s iPhonem.K ruční synchronizaci můžete použít aplikaci iTunes v počítači, nebo můžete nastavit iCloud tak, aby automaticky synchronizoval vaše data mezi zařízeními.

Chcete-li ručně synchronizovat iPad s iPhonem, nejprve se ujistěte, že jsou obě zařízení připojena ke stejné síti a mají nainstalované nejnovější verze příslušných aplikací.Poté otevřete iTunes a klikněte na kartu Zařízení.Vyberte svůj iPad ze seznamu zařízení a klikněte na tlačítko Synchronizovat.Ve výsledném okně zvolte, zda chcete kopírovat soubory, přidat nový obsah nebo sloučit položky.Po dokončení synchronizace klikněte na OK.

Chcete-li nastavit iCloud na automatickou synchronizaci dat mezi iPadem a iPhonem, nejprve se přihlaste k iCloudu na obou zařízeních pomocí jejich příslušných účtů (iPad: Nastavení -> Obecné -> Účty; iPhone: Nastavení -> Pošta, kontakty, kalendáře). Poté na každém zařízení otevřete aplikaci Nastavení a ze seznamu možností vyberte iCloud.V části „Automatická synchronizace“ vyberte, které typy dat se mají mezi zařízeními synchronizovat: Veškerý obsah; knihy; Fotky; videa; Hudba; Data aplikací (která zahrnují nastavení, jako jsou předvolby aplikací a hesla); Poznámky a poznámky (nikoli však dokumenty uložené v Dropboxu nebo na Disku Google). Nakonec zapněte automatickou synchronizaci pro každý typ dat, která chcete synchronizovat mezi zařízeními.

Vymaže synchronizace iPadu s iPhonem nějaká data?

Na tuto otázku neexistuje jedna definitivní odpověď.Záleží na nastavení každého zařízení a na tom, jak jste je v minulosti synchronizovali.Obecně řečeno, pokud jste před synchronizací zálohovali svá data na iCloud nebo iTunes, měla by být většina vašich dat v bezpečí.Pokud však existují konkrétní soubory nebo aplikace, které si chcete ponechat na iPadu, ale ne na iPhonu, možná budete muset tyto položky z iPhonu před synchronizací odstranit.

Pokud si nejste jisti, jak synchronizovat iPad s iPhonem, vyzkoušejte našeho průvodce: Jak synchronizovat iPad s iPhonem nebo iPodem Touch.

Mohu si vybrat, která data se budou synchronizovat mezi iPadem a iPhonem?

Na tuto otázku neexistuje žádná definitivní odpověď, protože obě zařízení budou synchronizovat různá data v závislosti na tom, co máte na každém uloženo.Pokud máte například ve svém iPhonu uloženo hodně hudby nebo fotografií, pravděpodobně nebude mít přístup k těmto informacím na vašem iPadu.Naopak, pokud iPad používáte primárně ke čtení knih nebo článků online, je pravděpodobné, že váš iPhone nebude mít žádný relevantní obsah.Obecně je nejlepší ověřit si u aplikací a služeb, které používáte nejčastěji, abyste zjistili, která data podporují synchronizaci mezi zařízeními.

Jak často mám synchronizovat iPad s iPhonem?

Synchronizujte svůj iPad s iPhonem, aby byly synchronizované.

Při každé změně zařízení byste měli iPad synchronizovat s iPhonem.Tím zajistíte, že všechna vaše data, aplikace a nastavení budou mezi těmito dvěma zařízeními synchronizována.

Synchronizace iPadu s iPhonem: 1) Otevřete na iPadu aplikaci Nastavení2) Klepněte na Obecné3) V části „Správa zařízení“ klepněte na „iTunes“4) V části „iTunes Sync“ klepněte na „Synchronizovat nyní“5) Na iPhonu otevřete aplikaci Nastavení6) Klepněte na Obecné7) V části „Účty a hesla“ klepněte na „iCloud8) V části „Synchronizace“ klepněte na „Přidat zařízení“.9) Zadejte přístupový kód pro svůj iPad (je-li vyžadován).10) Vyberte požadované položky pro synchronizaci ze seznamu na iPadu a stiskněte OK11 ) Na iPhonu zahájí iTunes synchronizaci a oznámí její dokončení12 ) Na obou zařízeních se všechny změny provedené v souborech od poslední synchronizace okamžitě projeví13 ) Chcete-li synchronizaci zastavit, opakujte kroky 4-10, ale vyberte "Zastavit synchronizaci" místo "Synchronizovat nyní."14 ) Pokud máte více iPadů nebo iPhonů registrovaných s jedním účtem iTunes, ujistěte se, že každé zařízení je nastaveno pod vlastním účtem, než se pokusíte o synchronizaci.15 ) Když je synchronizace dokončena, na obou zařízeních se zobrazí zpráva, že synchronizace byla úspěšná16).Pokud se během synchronizace vyskytnou nějaké chyby, postupujte podle následujících pokynů:a.Zkontrolujte, zda jsou obě zařízení připojena k napájení a Wi-Fi.Ověřte, že jsou obě hesla správná.Zkuste restartovat kterékoli zařízení.Resetování nastavení kteréhokoli zařízení může vyřešit některé problémy. Pokud žádné z těchto řešení nefunguje, kontaktujte podporu společnosti Apple. (Upozornění: Před provedením resetu musí být vaše zařízení iOS odemčeno.

Bude synchronizace mého iPadu s mým iPhonekopií všech mých dat včetně fotografií a videí?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, protože způsob synchronizace iPadu s iPhonem se může lišit v závislosti na verzích obou zařízení a typech dat, která jsou na nich uložena.Některé tipy, jak synchronizovat iPad s iPhonem, však mohou zahrnovat použití iTunes nebo iCloud k zálohování všech vašich dat (včetně fotografií a videí), zajištění toho, aby obě zařízení měla nainstalované nejnovější aktualizace softwaru, a zkoušení různých metod, dokud nenajdete takový, který spolehlivě funguje.

Co se stane, když začnu používat nový účet Tunes a synchronizuji jej s mým telefonem iPhone, ovlivní to moji synchronizaci s Padaswell?

Pokud máte zařízení Apple a účet iTunes, můžete svá zařízení synchronizovat, aby byla vaše hudba, filmy a televizní pořady synchronizované.Když se poprvé přihlásíte k účtu iTunes v počítači, zobrazí se seznam všech zařízení, která jsou k němu aktuálně připojena.Pokud máte iPhone nebo iPad, klikněte na tlačítko Synchronizovat v pravém horním rohu hlavní obrazovky.Tím se zahájí synchronizace vašich položek na všech vašich zařízeních.Pokud máte jiné zařízení Apple, jako je iPod nebo Mac, připojte je k počítači pomocí kabelu USB.Poté otevřete iTunes a přihlaste se pomocí stejného uživatelského jména a hesla.Po přihlášení vyberte v levém postranním panelu v části Zařízení zařízení, která chcete synchronizovat.Klikněte na tlačítko Synchronizovat vedle každé položky, kterou chcete přidat do knihovny tohoto zařízení.Poznámka: iCloud můžete také používat, pokud máte Apple ID a máte povolený iCloud na obou zařízeních.Když jsou dvě zařízení připojena přes Wi-Fi nebo mobilní připojení, automaticky se pokusí synchronizovat svá data, kdykoli je to možné, aniž by vyžadovaly zásah uživatele

Pokud se z nějakého důvodu rozhodnete, že již nechcete iTunes používat (možná proto, že jste změnili počítač), není třeba jej odinstalovat ani mazat žádné soubory – stačí od něj odpojit všechna svá zařízení kliknutím na tlačítko Synchronizovat a poté zrušit zaškrtnutí každého jeden jednotlivě, dokud nebudou všechny zaškrtnuté (nyní by měly být uvedeny jako Nesynchronizovány).

„Pokud mám povolenou dvoufaktorovou autorizaci pro cloud a počítač, na kterém běží starší verze MacOSX nebo Windows, bude stále možné synchronizovat mé zařízení?'?

Pokud máte povolenou dvoufaktorovou autorizaci pro iCloud a počítač se starší verzí MacOSX nebo Windows, stále budete moci své zařízení synchronizovat.Pokud však máte pro iCloud povolenou pouze jednofaktorovou autorizaci, nebudete moci své zařízení synchronizovat se starším počítačem.

'Jak nastavím funkci optimalizovaného úložiště na mém synchronizovanémdiPodtouch?'?

Existuje několik způsobů, jak synchronizovat iPad s iPhonem.Jedním ze způsobů je použití funkce iCloud na obou zařízeních.Tím budou všechna vaše data, aplikace a nastavení automaticky synchronizována mezi těmito dvěma zařízeními.Dalším způsobem je použití iTunes na vašem počítači.Poté můžete ručně synchronizovat konkrétní soubory nebo složky mezi těmito dvěma zařízeními.Nakonec můžete pro tento účel použít také aplikaci třetí strany, jako je iSync.