Jak převedete dokument Wordu do Photoshopu?

Existuje několik způsobů, jak převést dokument aplikace Word do aplikace Photoshop.Můžete použít Adobe Acrobat Reader, Windows File Explorer nebo Mac OS X Finder.

Ve Windows přejděte do C:Program FilesAdobeAcrobat 9ReaderPDFMaker.V systému Mac OS X otevřete Finder a do vyhledávacího pole Spotlight zadejte PDFMaker (měl by se zobrazit jako aplikace se zelenou tečkou). Poklepáním na ikonu PDFMaker jej spustíte.V aplikaci Adobe Acriber reader 9 přejděte do Možnosti kliknutím na kartu Zobrazit v levém horním rohu okna:

Nyní vyberte Výstupní profil z rozbalovací nabídky, která se zobrazí v části Obecné:

Klikněte na tlačítko Uložit jako umístěné v pravém dolním rohu okna:

Nyní máte k dispozici dvě možnosti uložení souboru jako souboru PSD: můžete jej uložit buď s příponou .psd, nebo jej uložit bez jakékoli přípony, pokud chcete tento konkrétní soubor uložit pouze v samotném Adobe Acriber reader 9; nakonec zadejte název souboru pro váš nový soubor PSD, který by měl být stejný jako název původního dokumentu Word, ale s příponou .psd přidanou na konci takto: mydocuments_wordtoppsd.pdf Například mydocuments_wordtoppsd by se změnilo na mydocuments_wordtoppsd.

  1. Pomocí Adobe Acrobat Reader otevřete dokument v Acrobat Readeru a poté klikněte na Soubor > Export > Photoshop (nebo stiskněte Ctrl+E).
  2. Pomocí Průzkumníka souborů Windows otevřete dokument ve Windows a poté klikněte na Soubor > Exportovat > Photoshop (nebo stiskněte Ctrl+E).
  3. Pomocí aplikace Mac OS X Finder otevřete dokument v systému Mac OS X a poté klikněte na Soubor > Exportovat > Photoshop (nebo stiskněte Command+E).
  4. V Acrobat Reader klikněte na Možnosti a ze seznamu možností vyberte Výstupní profil.Poté zvolte PDF/A-1 z nabídky Formát.Klepnutím na OK uložte změny a zavřete Acriber Reader.

Jaké jsou kroky k převodu dokumentu aplikace Word do Photoshopu?

Prvním krokem je otevření příslušného dokumentu aplikace Word.Dále klikněte na nabídku Soubor a ze seznamu možností vyberte „Převést na dokument Photoshopu“.Tím se otevře dialogové okno Převést na dokument Photoshopu.

V tomto dialogovém okně budete muset zadat několik podrobností o dokumentu.Nejprve budete muset určit formát souboru, do kterého jej chcete převést.Zde si můžete vybrat mezi formátem souboru PSD nebo PDF.

Dále se budete muset rozhodnout, jaká nastavení chcete pro konverzi použít.Dostupné možnosti zahrnují věci jako rozlišení, barevný prostor a úroveň komprese.

Nakonec budete muset poskytnout nějaké informace o vašich obrazových souborech.V této části budete muset zadat název každého souboru obrázku, který je třeba převést, a umístění těchto souborů ve vašem počítači.

Je možné převést dokument aplikace Word do Photoshopu?

Ano, je možné převést dokument Word do Photoshopu.Tento proces však může být časově náročný a vyžaduje určité základní znalosti Photoshopu.Než začnete, ujistěte se, že máte v počítači nainstalovaný potřebný software. Jakmile budete mít vše nastaveno, postupujte takto:

Ctrl + ] (+ Zvětšit)/[ Zmenšit ): Zvětší velikost textu

Ctrl + [ (+ Zvětšit)/[ (- Zmenšit)] : Zmenší velikost textu

13 )Chcete-li přidat ohraničení kolem celého textu nebo jeho části, použijte tyto příkazy:

Alt + B : Přidá ohraničení o velikosti 1 pixelu kolem celého vybraného textu

Alt + U : Přidá 3pixelové ohraničení kolem celého vybraného textu

14)Chcete-li odstranit všechna ohraničení, která byla přidána ve výchozím nastavení, použijte tyto příkazy:

2 Alt + D : Odstraní 1pixelový okraj kolem celého vybraného textu 2 Alt + U : Odstraní 3pixelový okraj kolem veškerého vybraného textu15 )Pokud chcete k obrázku přidat vodoznak nebo upozornění na autorská práva, postupujte takto:1a Klikněte na Upravit > Předvolby... (nebo stiskněte Ctrl+P / Command+P na Macu), poté klikněte na Upřesnit.... 1b V části Vlastnosti dokumentu klikněte na Vodoznaky . 2c Zadejte informace o tom, jak chcete, aby se váš vodoznak zobrazil (Šířka x Výška v pixelech; Název písma; Barva textu; Styl ohraničení) a klepněte na OK . 3d Vaše změny se projeví okamžitě. 16 Chcete-li změnit velikost nebo přesunout jakékoli prvky na fotografii bez ovlivnění celkových rozměrů samotné fotografie*, použijte tyto příkazy: 1a Klikněte na Obrázek > Velikost plátna... 1b Použijte buď posuvník, nebo zadejte hodnoty v palcích ( pouze .25 přírůstků); mějte na paměti, že změna velikosti obrázku může zkreslit proporce vaší fotografie* (*pokud nepoužíváte software pro návrh vektorové grafiky, jako je Illustrator, který zachovává proporce při změně velikosti obrázku.)17 V případě potřeby**, můžete také vytvářet vrstvy ve Photoshopu kliknutím na Vrstva v levém horním rohu hlavního okna *** *závisí na složitosti fotografie **není k dispozici pro každou fotografii ***18 Po dokončení úprav fotografií ve Photoshopu se vraťte zpět do textového procesoru, kde jste je původně zapsali19*Upozorňujeme, že některé funkce jsou dostupné se softwarem pro vektorové grafické návrhy, jako je Illustrator nemusí být u některých fotografií k dispozici kvůli jejich složitosti 20Nyní jste připraveni vytisknout kopie toho, co jste vytvořili!Nejlepších výsledků dosáhnete na tiskárnách s vysokým rozlišením21Některé běžné problémy při převodu dokumentů aplikace Word na stránkyps://www

  1. Otevřete dokument aplikace Word v aplikaci Adobe Reader.Klikněte na nabídku Soubor a vyberte Exportovat.Vyberte PDF ze seznamu formátů a klikněte na OK.Do pole Název zadejte název souboru dokumentu (např. mydocument_pdf). Klepnutím na tlačítko Uložit uložte soubor do počítače.Poklepáním na soubor mydocument_pdf jej otevřete v aplikaci Adobe Photoshop.Klikněte na Soubor > Otevřít a přejděte na místo, kam jste uložili svůj původní dokument aplikace Word (např. C:UsersVašeJménoDokumentymůj dokument). Kliknutím na tlačítko Otevřít otevřete původní dokument aplikace Word v aplikaci Adobe Photoshop. Klikněte na Upravit > Kopírovat (nebo stiskněte Ctrl+ C. Klikněte na Úpravy > Vložit (nebo stiskněte Ctrl+V). Vyberte veškerý text v původním dokumentu aplikace Word a vložte jej do nového okna dokumentu Photoshopu (Ctrl+A [Windows]/Command+A [Mac]). Chcete-li změnit velikost nebo barvu písma, použijte kurzor myši nebo klávesové zkratky:
  2. adobeappsconnect.com/kb/articles/articleView?id=7887&catId=460922%EF%BC%B4Jak změním písma při exportu PDF?Při exportu souborů PDF z Microsoft Office 2007 nebo novějších verzí aplikace Word® si uživatelé mohou vybrat mezi různými styly písma, včetně tučného písma.

Jaký software je potřeba k převodu dokumentu Wordu do Photoshopu?

Chcete-li převést dokument aplikace Word do Photoshopu, budete potřebovat software a účet u Adobe.Adobe Photoshop je výkonný program pro úpravu obrázků, který lze použít k úpravě obrázků, textu a log.Chcete-li vytvořit nový dokument ve Photoshopu, klikněte na nabídku Soubor a vyberte Nový.V dialogovém okně Nový dokument zadejte název dokumentu (například „PřevéstWordDoPhotoshop“), vyberte umístění v počítači, kam ho chcete uložit (například C:Usersuživatelské jménoDokumenty) a poté klepněte na OK.Po vytvoření nového dokumentu jej otevřete kliknutím na jeho název souboru (například ConvertWordToPhotoshop.psd) nebo na něj poklepáním.Dále budete muset otevřít dokument aplikace Word, který chcete převést do formátu Photoshop.Chcete-li to provést, klepněte na nabídku Soubor a vyberte příkaz Otevřít.V dialogovém okně Otevřít soubor přejděte na místo, kde se nachází váš soubor aplikace Word (například C:Usersuživatelské jménoDocumentsConvertWordToPhotoshop.doc) a potom klepněte na Otevřít.Po otevření dokumentu aplikace Word ve Photoshopu se ujistěte, že veškerý jeho obsah je viditelný, a to tak, že celý jeho obsah vyberete myší nebo šipkami na klávesnici.Poté pomocí nástrojů na panelu nástrojů Photoshopu začněte převádět text v každém odstavci dokumentu aplikace Word na jednotlivé obrazové body pomocí nástroje Text nebo některého z dalších nástrojů Photoshopu, jako je nástroj štětec nebo nástroj tužka.Po dokončení převodu každého odstavce textu na pixely stiskněte klávesu Enter/Return na klávesnici pro ukončení procesu převodu pro daný odstavec a přejděte na další. Pokud některé odstavce obsahují chyby kvůli nesprávnému formátování při importu z wordu do photoshopu - tyto odstavce se při převodu nezobrazí správně, takže se před pokračováním ujistěte, že vše vypadá dobře!Nakonec uložte všechny změny provedené ve photoshopu jako nový soubor s názvem "ConvertWordToPhotoshop_Final".Nyní můžete tento konečný soubor sdílet s ostatními, pokud chcete, prostřednictvím e-mailu nebo sociálních médií atd.

Bude mít převod dokumentu Word do Photoshopu za následek ztrátu kvality?

Ne, převod dokumentu Word do Photoshopu nezpůsobí ztrátu kvality.Ve skutečnosti můžete často dosáhnout lepších výsledků použitím nástrojů Photoshopu namísto výchozích nástrojů Wordu.Pomocí nástroje Text můžete například vytvořit text, který je přesnější a čitelnější, než jaký byste mohli dosáhnout s textovým editorem Word.Kromě toho můžete použít filtry a další funkce ve Photoshopu ke zlepšení vzhledu dokumentu.Je však důležité si uvědomit, že jakékoli změny, které provedete v dokumentu ve Photoshopu, se automaticky neprojeví v kopii dokumentu, který vytvoříte ve Wordu.Pokud chcete, aby sdílely identický obsah, budete muset tyto dva soubory ručně sloučit.

Existuje rozdíl mezi převodem dokumentu Word a skenováním obrázku do Photoshopu?

Mezi převodem dokumentu Word a skenováním obrázku do Photoshopu je velký rozdíl.Když převedete dokument Word, Photoshop v podstatě vezme text a převede ho na formátovaný dokument.To znamená, že bude zachováno veškeré formátování, jako jsou nadpisy, odstavce a grafika.

Naskenování obrázku do Photoshopu na druhou stranu jednoduše znamená import obrázku do programu.Photoshop nebude obraz žádným způsobem formátovat ani upravovat; prostě to přidá do vašeho souboru jako jakýkoli jiný kus dat.Pokud chcete provést změny ve skenování, například přidat text nebo grafiku, budete to muset udělat v jiném programu a poté tyto změny importovat zpět do Photoshopu.

Celkově je převod dokumentu aplikace Word složitější než skenování obrázku, ale může přinést lepší výsledky díky zachování formátování.Na druhou stranu je skenování obrázku přímo do Photoshopu jednodušší, ale může mít za následek méně profesionálně vypadající soubory.

Můžete vysvětlit proces převodu dokumentu Word do souboru Photoshopu?

Když chcete převést dokument aplikace Word na soubor aplikace Photoshop, prvním krokem je otevření dokumentu aplikace Word v aplikaci Microsoft Word.Dále klikněte na kartu Soubor a poté klikněte na Uložit jako.V dialogovém okně Uložit jako zadejte jako název souboru „Photoshop“ a klikněte na Uložit.

Dále budete muset otevřít soubor Photoshopu, který jste právě vytvořili.Chcete-li to provést, poklepejte na něj nebo použijte svůj oblíbený způsob otevírání souborů.Jakmile je otevřen, uvidíte v okně dokumentu veškerý svůj původní text spolu se všemi obrázky, které v něm byly zahrnuty.Chcete-li převést každý kus textu na obraz založený na pixelech, vyberte jej kliknutím myší a poté zvolte Úpravy > Kopírovat text z výběru.Dále přejděte na Obraz > Režim > Pixel a změňte nastavení tak, aby se vše v okně dokumentu stalo 8bitovým obrázkem.Nakonec zvolte Úpravy > Vložit text z výběru do obrázku (nebo stiskněte Ctrl+V) a vložte každý zkopírovaný textový blok do umístění jednotlivých pixelů v souboru obrázku.

Nyní, když byl veškerý váš text převeden na pixely, můžete jej začít upravovat, jak chcete!Chcete-li například změnit velikost písma nebo barevné schéma pro všechny své textové bloky, jednoduše je všechny vyberte pomocí myši a poté použijte jeden z mnoha nástrojů Photoshopu pro změnu grafických vlastností – například Obrázek > Úpravy > Odstín/sytost nebo Obraz > Úpravy > Úrovně . Můžete také přidat ohraničení kolem jednotlivých textových bloků, pokud si to přejete – stačí je znovu vybrat a pak použít jeden z nástrojů pro ohraničení Photoshopu (jako je nástroj Border nebo Rectangular Marquee Tool ) k vytvoření libovolného tvaru nebo stylu.

Jak se mohu ujistit, že můj převod z Wordu do Photoshopu je vysoce kvalitní?

Existuje několik věcí, které můžete udělat, abyste zajistili vysokou kvalitu převodu z Wordu do Photoshopu.Nejprve použijte nejnovější verzi Photoshopu.Za druhé, používejte nejpřesnější a nejaktuálnější dostupná písma.Za třetí, použijte správné nastavení při převodu textu z Wordu do Photoshopu.Nakonec se ujistěte, že jsou všechny vrstvy správně pojmenovány a uspořádány, aby bylo možné snadno zjistit a opravit jakékoli chyby nebo nesrovnalosti v textu.

Až převedu svůj word doc, budu jej moci upravovat jako jakýkoli jiný soubor PSD?

Ano, budete jej moci upravovat stejně jako jakýkoli jiný soubor PSD.

Potřebuji nainstalovaná speciální písma, abych správně otevřel verzi svého wordového dokumentu ve Photoshopu?

Při otevírání verze wordového dokumentu upravené ve Photoshopu není třeba instalovat speciální písma.Vše, co potřebujete, je výchozí písmo nainstalované na vašem počítači.Pokud však chcete pro verzi dokumentu vytvořenou ve Photoshopu použít jiné písmo, budete muset nainstalovat příslušný software pro písma.

Mohu měnit obrázky ve svém převedeném souboru Photoshopu, nebo jsou po exportu jako PSD uzamčeny?'?

Na tuto otázku neexistuje jedna definitivní odpověď.Někteří uživatelé mohou být schopni převést své obrázky a poté je upravit ve Photoshopu, zatímco jiní mohou zjistit, že exportované soubory jsou po převodu uzamčeny.Nakonec záleží na konkrétních funkcích vašeho softwaru a na tom, jak jej plánujete používat.

'Jaký je nejlepší způsob, jak uložit/exportovat můj nově převedený soubor photoshop pro pozdější použití a úpravy?'?

Existuje několik různých způsobů, jak uložit nově převedený soubor Photoshopu pro pozdější použití a úpravy.

Jedním ze způsobů je jednoduše uložit soubor jako obrázek JPEG nebo PNG.

Další možností je vytvořit nový dokument ve Photoshopu a poté soubor uložit jako soubor PSD (Portable Document Format).

A konečně můžete také exportovat svůj soubor jako dokument PDF.