Jak zkopírujete tvar z Photoshopu do Illustratoru?

Existuje několik různých způsobů, jak zkopírovat tvar z Photoshopu do Illustratoru.Jedním ze způsobů je použití nástroje Kopírovat cestu.K vytvoření výběru kolem tvaru, který chcete zkopírovat, můžete také použít nástroj obdélníkový výběr a nástroj eliptický výběr a poté pomocí příkazu Vložit do výběru v Illustratoru vložit vybraný tvar do dokumentu.Nakonec můžete použít nástroj Volná transformace k deformaci nebo změně velikosti původního tvaru před jeho vložením do dokumentu. Každá z těchto metod má své výhody a nevýhody.Nástroj Kopírovat cestu se snadno používá, ale neumožňuje velkou flexibilitu, pokud jde o umístění kopírovaného tvaru.Nástroj obdélníkový výběr a nástroj eliptický výběr jsou flexibilnější, ale vyžadují větší přesnost při výběru, které části původního tvaru budou zkopírovány.Příkaz Vložit do výběru je rychlý, ale vyžaduje, abyste přesně věděli, kam v dokumentu bude zkopírovaný tvar umístěn.Nástroj Free Transform je všestranný, ale může být časově náročný, pokud potřebujete provádět složité transformace na více částech obsahu. Kterou metodu byste měli použít?To závisí na typu transformace, kterou chcete provést, a na tom, jak přesně musíte být se svými výběry.Pokud vše, co potřebujete, je základní kopírovací úloha, měla by fungovat jedna z prvních dvou metod: pomocí nástroje Kopírovat cestu nebo pomocí jednoho z obdélníkových nebo eliptických nástrojů pro výběr.Pokud potřebujete větší kontrolu nad tím, kam v dokumentu se jednotlivé části obsahu zkopírují, může být pro vás lepší použít volbu Vložit do výběru: umožňuje to větší flexibilitu při umísťování a také určitý stupeň deformace/změny velikosti (v závislosti na možnosti transformace jsou povoleny).

Můžete zkopírovat vrstvy z Photoshopu do Illustratoru?

Ano, můžete kopírovat vrstvy z Photoshopu do Illustratoru.Je však třeba mít při tom na paměti několik věcí:

-V první řadě se ujistěte, že jste v Illustratoru vybrali správné vrstvy.Vrstvy ve Photoshopu nejsou vždy uspořádány stejným způsobem jako v Illustratoru, takže může být obtížné určit, která vrstva odpovídá kterému objektu nebo prvku v obrázku.

-Zadruhé se před kopírováním ujistěte, že všechny objekty a prvky na zkopírované vrstvě (vrstvách) byly vybrány.Pokud ne, budou zahrnuty do nových vrstev, které vytvoříte, a mohou se ztratit nebo změnit, když je vložíte do Illustratoru.

-Nakonec se ujistěte, že jakékoli úpravy nebo změny, které provedete na zkopírované vrstvě (vrstvách) ve Photoshopu, neovlivní žádné další vrstvy pod ní - jinak budou tyto změny přepsány, když je vložíte do Illustratoru.

Jak přenášíte tvary z Photoshopu do Illustratoru?

Ve Photoshopu můžete ke kopírování tvarů nebo textu použít příkazy Kopírovat a Vložit.

Chcete-li zkopírovat tvar v Illustratoru, nejprve vyberte tvar, který chcete zkopírovat.Poté klikněte na tlačítko "Kopírovat" (nebo stiskněte Ctrl+C) a ze zobrazené nabídky zvolte "Vložit do".

Pokud potřebujete vložit zkopírovaný tvar do jiného dokumentu, ujistěte se, že je objekt vybrán, než kliknete na tlačítko "vložit".

Je možné přesunout objekty z Photoshopu do Illustratoru?

Ano, je možné přesouvat objekty z Photoshopu do Illustratoru.Proces přesunu objektu z Photoshopu do Illustratoru se obecně nazývá „kopírování“ objektu.

Existuje několik kroků, které budete muset provést, abyste mohli zkopírovat objekt z Photoshopu do Illustratoru.Nejprve budete muset otevřít oba programy a najít objekt, který chcete zkopírovat.Dále budete muset vybrat objekt ve Photoshopu a poté pomocí příkazu Kopírovat (Ctrl+C) na klávesnici objekt zkopírovat do schránky.Nakonec budete muset otevřít nabídku Objekt v Illustratoru a vybrat Vložit (Vložit jinak). Tím vložíte zkopírovaný objekt na pracovní plochu dokumentu.

Máte-li nějaké dotazy nebo potíže s kopírováním objektů mezi Photoshopem a Illustratorem, obraťte se na tým podpory kteréhokoli programu a požádejte o pomoc.

Jaký je nejlepší způsob kopírování vektorových tvarů z Photoshopu do Illustratoru?

Existuje několik různých způsobů, jak kopírovat vektorové tvary z Photoshopu do Illustratoru.Jedním ze způsobů je použití příkazu Kopírovat a vložit ve Photoshopu.Ke kopírování vektorových tvarů můžete také použít nástroj Cestář v Illustratoru.Nakonec můžete použít nástroj Shape Builder v Illustratoru k vytvoření vlastních kopií vektorových tvarů.Každá metoda má své výhody a nevýhody.

Příkaz Kopírovat a vložit ve Photoshopu je nejjednodušší způsob, jak kopírovat vektorové tvary z Photoshopu do Illustratoru.Příkaz Kopírovat a vložit umožňuje vložit zkopírovaný tvar do jiného dokumentu nebo vrstvy ve Photoshopu.Tato metoda je užitečná, chcete-li vektorový tvar duplikovat vícekrát nebo pokud chcete zkopírovaný tvar vložit do existujícího dokumentu, aniž byste jej nejprve upravovali.Příkaz Kopírovat a vložit má však dvě omezení: Za prvé, funguje pouze s pravoúhlými vektory (tj. vektory, které mají čtvercové rohy). Za druhé, funguje pouze s vrstvami, které jsou připojeny k aktuálnímu dokumentu (tj. vrstvami, které nejsou skryté).

Nástroj Pathfinder v Illustratoru je dalším způsobem kopírování vektorových tvarů z Photoshopu do Illustratoru.Nástroj Cestář vám umožňuje přetahovat zkopírované tvary vektorů do jiných dokumentů nebo vrstev v Illustratoru.Tato metoda je užitečná, chcete-li vícekrát zkopírovat konkrétní tvar vektorů, abyste mohli zkopírovat tvar do existujícího dokumentu, aniž byste jej nejprve upravili. (Nástroj Cestář má však dvě omezení: Za prvé, pouze pracuje s pravoúhlými vektory.

Nakonec je nástrojShapeBuilderIllustrator jiným způsobem kopírování tvarů z Photoshopton illustrator. Nástroj pro tvorbu tvarů umožňuje vytvářet vlastní kopie tvarů vektorů výběrem a přetahováním vektorů z jednoho dokumentu do druhého. (Tento způsob však nemá nedostatky): Za prvé, předměty musí být umístěny na stejné stránce v souboru ilustrátoru (.psd), a za druhé není podporováno, aby jeho tvary byly dobře používány.

Pokud chcete konvertovat tvary tvarů z Photoshopu do Illustratoru nebo více než jednoho formátu, zvažte použití softwaru třetích stran, jako je ShaperX nebo Vector Graphic Converter Ultimate. Tyto nástroje vám umožňují převádět vaše vektory mezi různými formáty, aniž byste se museli učit složité techniky převodu v každé softwarové aplikaci.

Mohu vložit masku vrstvy do ilustrátoru jako vektorový tvar?

Ano, masku vrstvy můžete vložit do Illustratoru jako vektorový tvar.Chcete-li to provést, otevřete vrstvu, kterou chcete použít jako masku, a klikněte na tlačítko "Maska vrstvy" na panelu nástrojů.Tím se vytvoří kopie vrstvy s maskovaným obsahem (viz obrázek níže). Poté můžete maskovaný obsah upravit nebo odstranit pomocí kteréhokoli z nástrojů aplikace Illustrator.

Jak mohu přesunout své vlastní tvary photoshopu do ilustrátoru?

Kopírování a přesouvání tvarů mezi Photoshopem a Illustratorem může být trochu problém, ale existuje několik základních kroků, které můžete provést, abyste si tento proces usnadnili.V této příručce vám ukážeme, jak zkopírovat tvar z Photoshopu do Illustratoru a jak s ním pohybovat v rámci návrhového softwaru.

Nejdříve: ujistěte se, že oba tvary jsou ve stejném dokumentu.Pokud tomu tak není, budete muset vytvořit nový soubor pro každý z nich a poté je importovat do každého programu.Jakmile jsou oba na svém místě, začněme kopírovat!

Chcete-li začít, vyberte tvar, který chcete zkopírovat z Photoshopu do Illustratoru.Můžete to udělat kliknutím na objekt kurzorem myši nebo pomocí klávesových zkratek (Ctrl+C / Cmd+C na Macu). Poté stiskněte Ctrl+V / Cmd+V na Macu nebo Windows a vložte tvar do dokumentu Illustratoru.

Nyní, když je tvar na místě, je třeba jej upravit tak, aby vypadal přesně jako originál.Chcete-li to provést, použijte buď nástroj pro přímý výběr (A) nebo nástroj pero (P) a klepněte a táhněte kolem okrajů zkopírovaného tvaru, dokud nebude vypadat stejně jako jeho původní protějšek ve Photoshopu.Nezapomeňte také upravit jakékoli proporce, pokud je to nutné – někdy budou věci při kopírování mezi programy vypadat jinak!

A konečně, pokud chcete přesunout svůj zkopírovaný tvar kamkoli v rámci svého designového projektu, stačí použít jeden z těchto dvou nástrojů: klávesy se šipkami nebo WASD na klávesnici počítače a tlačítka se šipkami na herním ovladači/gamepadu pro mobilní zařízení.

Potřebuji pomoc s kopírováním tvaru ve photoshopu a importem do illustratoru!?

  1. Začněte otevřením fotografie ve Photoshopu, ze které chcete zkopírovat tvar.
  2. Vyberte oblast fotografie, ze které chcete tvar zkopírovat, a pomocí nástroje Kopírovat (Ctrl+C) jej zkopírujte do schránky.
  3. Přejděte do aplikace Illustrator a otevřete soubor s fotografií (najdete jej ve složce Dokumenty).
  4. Klikněte na tlačítko Vložit (V) a vyberte Úpravy > Vložit jinak > Tvar z obrázku a poté klikněte na OK.
  5. V případě potřeby upravte velikost kopírovaného tvaru tak, aby se pohodlně vešel do dokumentu aplikace Illustrator.

Pomoc!Snažím se získat tvar, který je v PS přes AI.Nějaké návrhy!?

Kopírování tvarů z Photoshopu do Illustratoru může být trochu problém, ale s pečlivým plánováním a provedením to lze úspěšně provést.V této příručce nastíníme kroky, které musíte provést, abyste mohli zkopírovat tvar z Photoshopu do Illustratoru.

  1. Otevřete obrázek ve Photoshopu, který chcete exportovat jako tvar.
  2. Vyberte objekt nebo objekty, ze kterých chcete zkopírovat tvar, a vyberte "Kopírovat".
  3. Přejděte do Illustratoru a vložte zkopírovaný tvar do dokumentu pomocí příkazu "Vložit" (nebo použijte klávesovou zkratku Ctrl+V).
  4. Před uložením souborů použijte všechny potřebné úpravy (jako je změna měřítka) ve Photoshopu i Illustratoru.

Přenos vrstev/tvarů ze souboru PSD do souboru AI...?

Když chcete zkopírovat vrstvu nebo tvar z Photoshopu do Illustratoru, prvním krokem je ujistit se, že vrstvy a tvary jsou ve stejném dokumentu.Můžete to udělat tak, že vyberete všechny vrstvy a tvary a poté je sloučíte do jedné vrstvy stisknutím Ctrl+J (PC: Cmd+J).Jakmile jsou sloučeny, můžete sloučenou vrstvu přetáhnout na plátno aplikace Illustrator.

Pokud máte ve Photoshopu pouze jeden tvar, můžete jej pomocí nástroje Kopírovat (Ctrl+C) zkopírovat přímo na plátno aplikace Illustrator.Pokud však máte více tvarů, budete je muset před kopírováním nejprve seskupit.Chcete-li to provést, vyberte všechny tvary pomocí nástroje pro výběr (A) nebo nástroje pro přímý výběr (D) a poté stiskněte Ctrl+G (PC: Cmd+G). Tím se vytvoří skupina obsahující všechny vybrané objekty.

Jakmile jsou tvary seskupeny, můžete je zkopírovat na plátno Illustratoru dvěma způsoby: přetažením nebo použitím příkazů Kopírovat na jednotlivé objekty.Chcete-li přetáhnout kopie tvarů na plátno aplikace Illustrator, jednoduše podržte klávesu Alt (PC: možnost) a klepejte a přetahujte každý objekt na místo, kde jej chcete umístit na svůj návrh.Chcete-li zkopírovat jednotlivé objekty pomocí příkazů Kopírovat, klikněte na jeden z objektů ve vaší skupině a pomocí klávesových zkratek Ctrl+C (PC: Cmd+C) nebo Shift+Ctrl+C jej zkopírujte do vlastní samostatné vrstvy ve Photoshopu. .

Pokoušíte se přijít na to, jak vzít tento obrázek, který jsem vytvořil v PS, a převést část z něj na vektorové umění v AI...?

Ve Photoshopu můžete použít nástroj Kopírovat sloučené ke kopírování a vkládání tvarů z jednoho dokumentu do druhého.

Chcete-li to provést v aplikaci Illustrator, musíte nejprve vytvořit nový vektorový soubor.Poté vyberte objekt nebo objekty, které chcete zkopírovat, a stiskněte Control (Command na počítačích Mac) + C.Nakonec zvolte Úpravy > Vložit do > Vektorový soubor.