Jak vytvoříte tvar srdce ve Photoshopu?

Existuje několik různých způsobů, jak vytvořit tvar srdce ve Photoshopu, v závislosti na tom, jak chcete, aby konečný výsledek vypadal.Zde jsou čtyři způsoby: 1.Pomocí nástroje Elipsa (L) nakreslete základní tvar srdce pomocí vodítek od ruky.2.Použijte nástroj Rectangle Tool (M) a nakreslete obdélníkový obrys kolem svého původního tvaru srdce.3.Pomocí nástroje Polygonální laso (L) vytvořte srdce vlastního tvaru kreslením čar od ruky kolem konkrétních oblastí vašeho původního tvaru srdce.4.Použijte nástroj Free Transform Tool (T) ke změně velikosti, otočení a posouvání svého původního tvaru srdce, dokud nedosáhnete požadovaných výsledků. Jakmile svůj tvar srdce vytvoříte, je čas přidat nějaké konečné úpravy!Do srdce i mimo něj můžete přidat text nebo obrázky, stejně jako jakékoli další efekty, kterých byste mohli chtít dosáhnout.

Jaké jsou kroky k vytvoření tvaru srdce ve Photoshopu?

Jak vytvořit tvar srdce ve Photoshopu:

8) Natřete černou barvou celý tvar srdce pomocí nástroje štětec (B);

9) Aplikujte filtr Gaussian Blur (Filtr>Rozostření>Gaussovské rozostření); ; 10) Uložte svou práci jako "Tvar srdce ve Photoshopu".

  1. Otevřete Photoshop a vytvořte nový dokument.Vyberte nástroj Rectangle Tool (R) a nakreslete obdélník o rozměrech 600x600px.Přejděte na Úpravy > Definovat vzor a z rozbalovací nabídky vyberte Srdce.Klepnutím na OK použijete vzor.Vyberte nástroj štětec (B) a přetřete tvar srdce černou barvou, přičemž kolem dokola ponechejte ohraničení 1px.Vyberte Filtr > Rozostření > Gaussovské rozostření a aplikujte poloměr rozostření 3 pixely, abyste dosáhli požadovaného efektu. Uložte svou práci jako „Tvar srdce ve Photoshopu“.
  2. Otevřete Photoshop a vytvořte nový dokument kliknutím na Soubor > Nový nebo stisknutím klávesové zkratky Ctrl+N;
  3. Vyberte nástroj Obdélník (R) z panelu Nástroje;
  4. Nakreslete libovolný obdélník o rozměrech 600x600px;
  5. Přejděte na Úpravy > Definovat vzor;
  6. V panelu Vzory kliknutím na ikonu srdce otevřete její dialogové okno;
  7. Pro dosažení nejlepších výsledků nastavte hodnotu blurradius na 3 pixely;
  8. Kliknutím na tlačítko OK aplikujete na svůj obdélníkový objekt definovaný vzor;

Jak používáte nástroj pero k vytvoření tvaru srdce ve Photoshopu?

Ve Photoshopu lze k vytvoření tvaru srdce použít nástroj pero.Chcete-li to provést, nejprve vyberte nástroj pero a poté klepněte a táhněte v kruhu kolem oblasti, ve které chcete vytvořit tvar srdce.Jakmile kruh vytvoříte, uvolněte tlačítko myši a Photoshop automaticky vytvoří tvar srdce.K rychlému vytvoření tvaru srdce ve Photoshopu můžete také použít klávesové zkratky: stisknutím Ctrl + U (Windows) nebo Command + U (Mac) vytvořte dokonalý čtverec a poté stiskněte Ctrl + V (Windows) nebo Command + V (Mac). proměnit ho v srdce.

Existuje způsob, jak vyplnit tvar srdce barvou ve Photoshopu?

Ve Photoshopu existuje způsob, jak vyplnit tvar srdce barvou, ale není to tak snadné, jak si možná myslíte.Chcete-li začít, otevřete obrázek ve Photoshopu a vyberte tvar srdce pomocí nástroje pro výběr (A). Dále klikněte na tlačítko Barva popředí umístěné v dolní části panelu Nástroje a vyberte světle růžovou barvu.Nakonec použijte nástroj Gradient Tool (G) k vytvoření postupného blednutí od světle růžové k tmavě růžové podél obrysu srdce.

Můžete změnit tah tvaru srdce ve Photoshopu?

Existuje několik způsobů, jak změnit tah tvaru srdce ve Photoshopu.Jedním ze způsobů je použití příkazu Stroke.Chcete-li to provést, otevřete panel Tah kliknutím na ikonu Tah v dolní části panelu nástrojů Photoshopu (nebo stisknutím Ctrl+J). Dále vyberte na panelu nástrojů nástroj Tvar a klikněte na tvar srdce, který chcete upravit.Poté vyberte volbu Tah z nabídky panelu Tah a zadejte požadovanou šířku tahu v pixelech.Nakonec klikněte na OK pro použití změn.

Dalším způsobem, jak změnit tah tvaru srdce ve Photoshopu, je použití stylů vrstev.Chcete-li to provést, nejprve vytvořte novou vrstvu kliknutím na tlačítko Vrstva v levém horním rohu okna aplikace Photoshop a poté výběrem možnosti Nová vrstva z rozevíracího seznamu Styl vrstvy.Dále vyberte z rozevíracího seznamu Styly jeden z předdefinovaných stylů vrstev, jako je Úkos a reliéf nebo Vnitřní stín, a do příslušných polí zadejte požadovaná nastavení.Nakonec klikněte na OK pro použití změn.

Obě metody povedou ke stejnému výsledku – upravenému tvaru srdce s různou šířkou tahu.

Jak odstraníte bod z cesty ve Photoshopu?

Jak vytvoříte úkos ve Photoshopu?Jak vytvořit vržený stín ve Photoshopu?Jak používat nástroj přechodu ve Photoshopu?Jak přidat text a efekty do fotografií pomocí Photoshopu?

V tomto průvodci o 400 slovech vám ukážeme, jak vytvořit tvar srdce v Adobe Photoshopu.Začneme vysvětlením, jak vytvořit základní cestu, poté si ukážeme, jak z cesty mazat body, vytvářet úkosy a přidávat vržené stíny.Nakonec poskytneme několik tipů pro používání nástroje přechod a nástrojů pro text a efekty ve Photoshopu.Pojďme tedy začít!

Chcete-li začít, otevřete Adobe Photoshop a vyberte Soubor > Nový > Cesta.V dialogovém okně Cesta, které se otevře, zadejte cestu, která bude představovat tvar vašeho srdce.Chcete-li body z cesty odstranit, klikněte na jednu z ikon bodů umístěných ve spodní části dialogového okna (viz níže).

Jakmile vytvoříte cestu, je čas přidat nějaké podrobnosti.Chcete-li to provést, klikněte na ikonu Přidat v levém horním rohu dialogového okna Cesta (viz níže). Tím se otevře nabídka ikon Přidat body (viz níže), kde můžete přidat různé detaily, jako jsou rohy nebo křivky.

Chcete-li vytvořit zkosení kolem tvaru srdce, nejprve klikněte na ikonu Zkosení umístěnou v pravém horním rohu okna Přidat body (viz níže). Tím se otevře dialogové okno Možnosti úkosu (viz níže), kde můžete zadat různé parametry, jako je úhel a poloměr.Jakmile nastavíte všechny požadované parametry, jednoduše stiskněte tlačítko OK a použijte efekt zkosení kolem tvaru srdce.

Konečně je čas přidat do tvaru našeho srdce nějaké konečné úpravy.Chcete-li to provést, klikněte na ikonu Text & Effects umístěnou v levém horním rohu okna Přidat body (viz níže). Tím se otevře dialogové okno Možnosti textu a efektů (viz níže), kde můžete změnit název rodiny písem, velikost, barvu atd.

Jaká je klávesová zkratka pro kreslení rovných čar pomocí nástroje pero ve Photoshopu?

Jak vytvoříte tvar srdce ve Photoshopu?Existuje několik způsobů, jak vytvořit tvar srdce ve Photoshopu.Jedním ze způsobů je použít nástroj pero a kreslit rovné čáry.Dalším způsobem je použít nástroj výplně a srdce vyplnit barvou nebo vzorem.Můžete také použít nástroj přechodu k vytvoření efektu přechodu kolem srdce.Nakonec můžete použít textový nástroj k přidání textu kolem srdce.Každá z těchto metod má svou vlastní klávesovou zkratku, takže se je určitě všechny naučte!Chcete-li vytvořit rovnou čáru pomocí nástroje pero, stiskněte Ctrl+J (nebo Cmd+J na Macu). Chcete-li vyplnit oblast barvou nebo vzorem pomocí nástroje pro výplň, stiskněte Ctrl+F (nebo Cmd+F na Macu). Chcete-li vytvořit přechodový efekt kolem objektu pomocí nástroje přechod, stiskněte Alt+G (nebo Option+G na Macu). Chcete-li přidat text kolem objektu pomocí textového nástroje, stiskněte Ctrl+T (nebo Cmd+T na Macu).

Jak omezíte úhel segmentu čáry při kreslení nástrojem pero ve Photoshopu?

Ve Photoshopu můžete omezit úhel segmentu čáry tak, že při kreslení nástrojem pero podržíte klávesu Shift.To udrží segment čáry v konzistentním úhlu bez ohledu na to, jak moc jej přetáhnete.

Existuje nějaký jiný způsob, jak vytvořit tvar srdce kromě použití nástroje pero ve Photoshopu?

Existuje další způsob, jak vytvořit tvar srdce ve Photoshopu, a to pomocí nástroje přechod.Chcete-li to provést, nejprve vyberte nástroj přechod z panelu nástrojů a poté kliknutím na plátno otevřete Editor přechodů.Poté přetáhněte jednu ze zarážek přechodu (malé kroužky) nahoru k horní části editoru přechodů tak, aby se mírně zvětšila.Poté přetáhněte další zarážku přechodu dolů směrem ke spodní části editoru přechodů, aby se o něco zmenšila.Nakonec přetáhněte obě tyto zarážky přechodu doleva tak, aby se protínaly mezi dvěma velkými přechody vytvořenými dříve.

Jakmile vytvoříte tvar srdce, jak jej můžete uložit jako vektorovou grafiku pro budoucí použití?

Existuje několik způsobů, jak uložit tvar srdce jako vektorovou grafiku.Jedním ze způsobů je použití funkce „Uložit jako“ ve Photoshopu.Můžete také použít nabídku „Soubor“ a vybrat „Uložit jako“.Když to uděláte, Photoshop otevře dialogové okno Uložit jako.V tomto dialogovém okně můžete zvolit uložení tvaru srdce jako soubor PNG nebo JPG.Nakonec můžete také uložit tvar srdce jako vektorovou grafiku pomocí možnosti "Vektor" v nabídce "Soubor".Když to uděláte, Photoshop za vás vytvoří soubor .svg.

Musí být tvary vždy dokonalé srdce nebo mohou být také nedokonalé?

V tomto tutoriálu vám ukážeme, jak vytvořit tvar srdce ve Photoshopu pomocí různých technik.Tuto techniku ​​můžete použít pro jakýkoli typ obrázku, ať už pro osobní použití nebo pro projekt, na kterém pracujete.

Nejprve začněte vytvořením nového dokumentu ve Photoshopu a nastavením velikosti na 800x600 pixelů.Poté vyberte nástroj Obdélníkový výběr (M) a nakreslete obdélník kolem středu obrázku.Dále přejděte na Úpravy > Definovat předvolbu štětce a ze seznamu vyberte štětec tvaru srdce.Nakonec nastavte krytí štětce na 50 % a natřete štětcem přes celý obdélník.Až budete hotovi, uložte soubor ve formátu JPEG a jste připraveni pokračovat ve výukovém programu!

V tomto dalším kroku použijeme některé filtry k vytvoření tvaru srdce.Nejprve otevřete Filtr > Rozostření > Gaussovské rozostření a upravte hodnotu poloměru, dokud nedosáhnete přibližného efektu rozostření ve tvaru srdce.Dále otevřete Filtr > Vykreslit > Mraky a přidejte do obrázku vhodnou texturu oblaku kliknutím na tlačítko Přidat ve spodní části dialogového okna.Nakonec se vraťte do Filtr > Rozostření > Gaussovské rozostření a snižte hodnotu jeho poloměru, dokud nedosáhnete téměř nerozeznatelného efektu rozostření kolem tvaru srdce.Až budete hotovi, uložte soubor ve formátu JPEG a jste připraveni pokračovat ve výukovém programu!

V tomto posledním kroku naší série tutoriálů o tom, jak vytvořit tvar srdce ve Photoshopu, použijeme k dokončení našeho návrhu několik základních barevných úprav.Nejprve klikněte na Image > Adjustments -> Hue/Saturation -> Hue/Saturation wheel tool (nebo stiskněte H) a přetáhněte směrem ke žluté, dokud nedosáhnete úrovně sytosti 45 %.Dále klikněte na Obrázek > Úpravy -> Úrovně -> Přetažením úrovní dolů oblasti ztmavíte, zatímco přetažením nahoru je zesvětlíte; posuňte jej směrem k černé, dokud nedosáhnete všech požadovaných úrovní (možná si budete muset s těmito hodnotami pohrát v závislosti na vašem obrázku).