Jak smažete aplikace na iPhone?

Smazání aplikací na iPhone je docela jednoduchý proces.Smazání aplikace: 1) Otevřete App Store na svém iPhonu a vyhledejte aplikaci, kterou chcete smazat. 2) Klepnutím na ikonu aplikace ji otevřete. 3) Na hlavní obrazovce aplikace klepněte na tři řádky v levém horním rohu obrazovky. 4) V části „Informace o aplikaci“ klepněte na „Odstranit aplikaci“. 5) Pokud máte na svém zařízení nainstalovaných více kopií této aplikace, budou odstraněny samostatně. 6) Klepnutím na „Ano“ potvrďte, že chcete tuto aplikaci smazat. 7) Aplikace bude odstraněna z vašeho zařízení a všechna data s ní spojená budou ztracena. 8) Klepnutím na „Hotovo“ v dolní části obrazovky zavřete App Store a vrátíte se na domovskou obrazovku.

Při odstraňování aplikací je třeba mít na paměti několik věcí: – Aplikace lze smazat, pouze pokud se právě nepoužívají; – Aplikace, které byly deaktivovány nebo jejichž platnost vypršela, lze stále smazat; – Smazáním aplikace se také odstraní veškerý obsah, který je s ní spojen (jako jsou fotografie nebo videa).

Je snadné smazat aplikace na iPhone?

Ano, je snadné odstranit aplikace na iPhone.Smazání aplikace: 1.Spusťte na svém iPhonu App Store. 2.Klepněte na kartu „Aplikace“ v horní části obrazovky. 3.Přejděte dolů a klepněte na aplikaci, kterou chcete odstranit. 4.Klepněte na „Smazat“ v levém dolním rohu obrazovky. 5.Potvrďte své rozhodnutí opětovným klepnutím na „Smazat“ nebo stisknutím klávesy Return/Enter na klávesnici. 6.Aplikace bude smazána z vašeho iPhone a všechna data s ní spojená budou také vymazána!Pokud máte v telefonu nainstalovaných více aplikací, budete muset tyto kroky zopakovat pro každou z nich, než budou definitivně pryč (ačkoli některé se mohou po určité době nečinnosti automaticky odstranit).

Jaký je proces smazání aplikace na iPhone?

Smazání aplikace na iPhone je jednoduchý proces, který lze provést podle následujících kroků:

 1. Otevřete App Store na svém iPhone a vyhledejte aplikaci, kterou chcete odstranit.
 2. Klepnutím na ikonu aplikace otevřete stránku s podrobnostmi.
 3. Na stránce podrobností klepněte na tlačítko „Smazat“ v levém dolním rohu obrazovky.
 4. Zobrazí se potvrzovací zpráva s žádostí o potvrzení vašeho rozhodnutí smazat aplikaci.Opětovným klepnutím na „Smazat“ dokončíte proces odstranění.

Co se stane, když smažete aplikaci ze svého iPhone?

Když smažete aplikaci ze svého iPhone, bude odstraněna z vašeho zařízení a již nebude k dispozici pro použití.Pokud jste aplikaci smazali, protože jste ji již nepotřebovali, nebo pokud byla zastaralá a již ji Apple nepodporuje, její data budou trvale smazána.Pokud jste aplikaci smazali, protože ji do vašeho zařízení nainstaloval někdo jiný bez vašeho svolení, mohou být její data ve vašem zařízení stále přítomna, ale nelze je použít.Smazání aplikace neovlivní žádné informace uložené v App Store nebo v zálohách na iCloudu.

Můžete obnovit smazané aplikace na iPhone?

Existuje několik způsobů, jak odstranit aplikace na iPhone.

Prvním způsobem je přejít do App Store a vybrat aplikaci, kterou chcete smazat.Poté klepněte na tři řádky v levém horním rohu obrazovky a ze zobrazené nabídky vyberte „Odstranit“.

Pokud jste na svém iPhonu provedli jailbreak, můžete k odstranění aplikací použít také Cydia Impactor.Nejprve otevřete Cydia Impactor a klikněte na „Přidat“ ve spodní části obrazovky.Dále zadejte „deleteapp“ do vyhledávacího pole v horní části Cydia Impactor a stiskněte enter.Nakonec vyberte libovolnou aplikaci, kterou chcete odstranit, a klikněte na „Odstranit“.

Pokud nemáte svůj iPhone jailbreaknutý nebo nechcete používat Cydia Impactor, můžete také odebrat aplikace ze svého iPhone tak, že přejdete do Nastavení > Obecné > Použití > Aplikace a funkce a vyberete aplikaci ze seznamu.Poté klepněte na „Odebrat“ vedle něj a bude smazán z vašeho zařízení.

Jak víte, které aplikace smazat z vašeho iPhone?

Existuje několik způsobů, jak odstranit aplikace z vašeho iPhone.

 1. Klepněte a podržte aplikaci, kterou chcete odstranit, a poté ji přetáhněte na ikonu koše ve spodní části obrazovky.
 2. Přejetím prstem doleva nebo doprava na hlavní obrazovce iPhonu získáte přístup k přepínači aplikací, poté klepněte a podržte aplikaci, dokud se neobjeví s bílým znaménkem mínus vedle ní.
 3. Klepněte a podržte aplikaci, dokud se nezačne třást, a poté ji přetažením z obrazovky odstraňte.
 4. Dvojitým kliknutím na domovské tlačítko před vámi se vrátíte na hlavní obrazovku vašeho iPhone, poté přejeďte prstem doleva nebo doprava na libovolném otevřeném panelu zásuvky aplikace (ten, který říká „Všechny aplikace“), dokud nenajdete „Nastavení“ a klepněte na na to.Odtud přejděte dolů, dokud neuvidíte „Obecné“, klikněte na tuto kartu a v části „Aplikace“ klikněte na „Spravovat aplikace“.Zde si můžete vybrat, které aplikace se nainstalují do vašeho iPhone automaticky (obvykle se jedná o předinstalované aplikace, jako je webový prohlížeč Safari od Apple), a také odinstalovat jednotlivé aplikace kliknutím na jejich ikony a jejich přetažením na ikonu koše ve spodní části. okna.

Má smazání aplikací z iPhonu nějaké výhody?

Smazání aplikací z vašeho iPhone má několik výhod.Jednak může uvolnit úložný prostor na vašem zařízení.Smazané aplikace navíc často zmizí z App Store a již je nelze stáhnout ani nainstalovat do vašeho zařízení.A konečně, pokud smažete aplikaci, kterou již nepoužíváte, zkrátí se tím čas strávený načítáním této aplikace při příštím otevření App Store.

Smazání aplikace z vašeho iPhone je snadné.Chcete-li začít, otevřete App Store a vyhledejte aplikaci, kterou chcete odstranit.Dále klepněte na ikonu aplikace a poté z možností nabídky vyberte „Odstranit“.Po potvrzení, že chcete aplikaci smazat, bude odstraněna z vašeho zařízení a nelze ji znovu nainstalovat.Pokud máte v telefonu nainstalovaných více verzí aplikace, smaže se pouze nejnovější verze – všechny starší verze zůstanou ve vašem zařízení.

Před smazáním aplikace z iPhonu je třeba mít na paměti několik věcí: nejprve se před jejím odstraněním ujistěte, že jste uložili všechna důležitá data spojená s aplikací (jako jsou kontakty nebo fotografie).Za druhé, nezapomeňte, že smazané aplikace se mohou stále zobrazovat ve výsledcích vyhledávání pro konkrétní klíčová slova nebo témata související s těmito aplikacemi – takže pokud nechcete, aby je ostatní našli a stáhli, buďte opatrní, kolik informací o těchto aplikacích sdílíte online!Nakonec si uvědomte, že některé funkce (například iMessage) vyžadují, aby byly některé aplikace povoleny, aby správně fungovaly; deaktivace těchto funkcí po smazání problematické aplikace může způsobit problémy.

Uvolní smazání nechtěných nebo nepoužívaných aplikací úložný prostor v mém iPhone?

Smazáním aplikací na iPhonu můžete uvolnit úložný prostor v závislosti na tom, kolik dat aplikace využívala.Některé aplikace se z vašeho zařízení jednoduše smažou, zatímco jiné mohou vyžadovat, abyste prošli procesem odstranění v App Store.

Nejlepším způsobem, jak zjistit, kolik místa v úložišti aplikace využívá a zda vyžaduje smazání, je otevřít App Store na vašem iPhone a podívat se do části „Statistiky využití“.Zobrazí se vám, kolik dat každá aplikace od instalace spotřebovala a také jak dlouho byla aktivní.Pokud aplikace využívá velké množství dat, ale nějakou dobu nebyla používána, může být dobrou volbou pro uvolnění úložného prostoru její odstranění.Pokud však byla aplikace intenzivně využívána, ale je stále aktivní, její odstranění nemusí být nejlepším řešením, protože by to mohlo v budoucnu způsobit problémy s přístupem k tomuto obsahu.

Existuje také několik obecných tipů, které vám mohou pomoci spravovat telefon efektivněji: snažte se mít všechny své aplikace na jednom místě, aby k nim byl snazší přístup; používat složky nebo alba v telefonu místo jednotlivých aplikací; a ujistěte se, že stahujete pouze to, co potřebujete.

Jak mohu najít a odstranit duplicitní nebo podobné aplikace pro iOS nainstalované na mém ‌iPhonu‌ nebo ‌iPadu‌?

Smazání aplikací na iPhonu nebo iPadu je jednoduchý proces, ale než začnete, je třeba mít na paměti několik věcí.

 1. Nejprve se ujistěte, že máte na svém zařízení nainstalovanou aplikaci, kterou chcete odstranit.Pokud ještě není nainstalován, můžete si jej stáhnout z App Store.
 2. Poté na svém zařízení otevřete App Store a vyhledejte aplikaci, kterou chcete odstranit.Klepnutím na její ikonu otevřete její seznam na hlavní obrazovce App Store.
 3. V seznamu aplikace klepněte na kartu „Recenze“ v horní části obrazovky.Tím přejdete na stránku, kde si můžete prohlédnout recenze a hodnocení této aplikace od ostatních uživatelů.
 4. Dále klepněte na jedno z těchto hodnocení nebo recenzí, abyste jej zvýraznili, a poté stiskněte jeho záhlaví (na iPhonu) nebo stiskněte „Ctrl-C“ (na iPadu), abyste zkopírovali jeho textový obsah do nového textového pole vpředu. tebe.

.Jak mohu spravovat, odinstalovat a znovu nainstalovat aplikace na svém Apple® iPhone®?

Smazání aplikací na iPhone:

Existuje několik způsobů, jak odstranit aplikace na iPhone.Můžete použít aplikaci Nastavení, App Store nebo Správce aplikací.

Chcete-li odstranit aplikaci pomocí aplikace Nastavení: Chcete-li odstranit aplikaci pomocí App Store: Chcete-li odinstalovat aplikace pomocí iTunes:

 1. Otevřete aplikaci Nastavení a klepněte na Obecné.V části Aplikace vyhledejte aplikaci, kterou chcete odstranit, a klepněte na ni.Klepněte na Smazat v dolní části obrazovky.Své rozhodnutí potvrďte klepnutím na OK.
 2. Otevřete App Store a vyhledejte aplikaci, kterou chcete odstranit.Klepněte na něj a potom klepněte na Odebrat z mých aplikací v horní části obrazovky.Pokud se zobrazí výzva, zadejte heslo nebo se přihlaste pomocí účtu Apple ID.Své rozhodnutí potvrďte klepnutím na OK.Aplikace bude odebrána z vašeho zařízení, ale může být stále k dispozici ke stažení z jiných zdrojů (např. Google Play). Chcete-li trvale odebrat aplikaci ze zařízení, vymažte ji pomocí iTunes nebo iCloud . 7) Chcete-li znovu nainstalovat aplikaci, kterou jste smazali, přejděte na iTunes nebo iCloud, vyhledejte a vyberte ji ve své knihovně a poté klikněte na Instalovat. 8) Na výzvu zadejte své heslo, pokud jste dříve tuto aplikaci do svého zařízení nenainstalovali. 9) Užijte si to!
 3. Připojte svůj iPhone k počítači pomocí kabelu USB. Spusťte iTunes. Klikněte na Aplikace v hlavním okně iTunes. 4a) Najděte a vyberte jednu z aplikací, které chcete odinstalovat. 4b) Klikněte na Odinstalovat v horní části tohoto okna. 5a ) Pokud budete vyzváni k potvrzení , zadejte ano a klepněte na Odinstalovat . 5b) Odinstalovaná aplikace bude nyní odstraněna z vašeho zařízení i z knihovny aplikací iTunes (pokud se nerozhodnete ji ponechat a smazat). 6a & 6b ): Pokud byste chtěli aplikaci používat znovu později z jiného zařízení nebo počítače ve stejné síti v místní doméně, kde se nachází Tunes, budete si muset přečíst licenční smlouvu a poté v části „Možnosti pro tuto aplikaci“ zvolit „Ponechat tuto aplikaci“. 7a ): DisconnectingyouriPhonefromitscomputerwillremoveanyuninstalledappsfromitstothepointthattheycannotbeinstalledagainusingiTunes;howevertheycanstillbedownloadedfromeitherGPlayorGooglePlayifyouhavenotalreadypurchasedthemfromthosestores.(Note:IfanuninstalledappwaspreviouslypurchasedfromtheAppStorebeforeitwasuninstalledusingiTunesthenicethingwhenthedownloadedwillbesimilartothatwhichyouhadbefore.) 7b ):IfanuninstalledapprequiresadditionalfilesinordertobereplacedormadeavailableforthemicrosoftWindows® operatingsystems(OS),thosefileswillbecomeavailableafteritisupportedbysupportforOSX Yosemite™or laterversionoftheMacOS®operatingsystems.(Note:SomeofthesefilesmayrequireFindertoopen.) :Onceaprojectisturneduntouninstalledduringthisprocessitwillnot beseenanymoreinthewindowsofITunesunlessyouselect touse"ShowInStore"under "OptionsForThisApplication.

.Jak odstranit aplikace na iPhone XR - YouTube?

Pokud chcete smazat aplikaci ze svého iPhone, existuje několik různých způsobů, jak to udělat.Chcete-li začít, otevřete App Store a najděte aplikaci, kterou chcete smazat.Klepněte na něj a poté klepněte na kartu „Recenze“.V části Hodnocení aplikací uvidíte vedle každého hodnocení číslo.Takto aplikaci zatím ohodnotilo mnoho lidí.Pokud se vám aplikace nelíbí nebo vám prostě nefunguje dobře, klepnutím na červené „X“ před hodnocením ji smažte.Dále přejděte do Nastavení > Obecné > Omezení > Povolit omezení a přidejte nové omezení klepnutím na Přidat nový… Poté zadejte jeho název (jako GameCenter) nebo jeho kategorii (jako Sociální sítě). Poté vyberte App Store a deaktivujte všechny aplikace z této kategorie kromě té, kterou jste přidali jako omezení.Nakonec vypněte možnost Povolit omezení, aby měl každý znovu přístup ke všem aplikacím.

.Jak trvale smazat aplikace z Apple Watch | iMore 13.. 3 nejlepší způsoby, jak odstranit aplikace z iPad/iPhone 6s/6s Plus/SE?

 1. Na domovské obrazovce klepněte na ikonu App Store.
 2. Klepněte na tři řádky v levém horním rohu okna App Store.
 3. Na obrazovce Aplikace klepněte na aplikaci a otevřete ji.
 4. Klepněte na Upravit v dolní části obrazovky aplikace.
 5. Na kartě Odstranit klepněte na Odebrat z mého zařízení.
 6. Pokud chcete tuto aplikaci ponechat nainstalovanou, ale odstranit ji ze zařízení, zadejte nové heslo a klepněte na OK..
 7. ...Smazání všech aplikací na vašem iPhonu nebo iPadu: Otevřete Nastavení z domovské obrazovky stisknutím a podržením na prázdném místě na domovské obrazovce a poté přejetím nahoru...
 8. ...Klepněte na Obecné a poté přejděte dolů, abyste viděli Aplikace a funkce (nebo stiskněte na iPadu dolů). Zobrazí se seznam všech nainstalovaných aplikací...
 9. ...Nahoře tohoto seznamu je tlačítko s nápisem „Smazat vše“.Pokud chcete selektivně smazat určité aplikace namísto smazání všech najednou, klepněte na toto tlačítko a poté vyberte, které aplikace chcete smazat...
 10. ...Jakmile provedete výběr, stiskněte Smazat vše (nebo stiskněte Hotovo, pokud jste hotovi)...
 11. ....Pokud se při pokusu o smazání aplikace vyskytnou nějaké chyby, iOS vám zobrazí zprávu s informací, co se pokazilo a jak to opravit...
 12. ......Nyní pokračujte a v případě potřeby restartujte svůj iPhone nebo iPad, aby se tyto změny projevily!:) ....Jak smazat aplikace z iPhone XS Max - Jak smazat nepoužívané aplikace na Iphone 6s Plus - Jak odstranit aplikaci z iPadu Krok za krokem - iMore .com . ..Jak trvale smazat aplikace z Apple Watch | iMore .com ..Aplikace, které nelze smazat: Co potřebujete vědět | Macworld UK....