Jak získáte MAC adresu ve Windows 10?

Ve Windows 10 můžete získat MAC adresu pomocí Centra sítí a sdílení.1.Otevřete Centrum sítí a sdílení kliknutím na tlačítko Start, zadáním „Centrum sítí a sdílení“ do vyhledávacího pole nebo stisknutím kláves CTRL+SHIFT+N.2.Klikněte na "Zobrazit síťová připojení."3.Klepněte pravým tlačítkem myši na aktivní síťové připojení a vyberte „Vlastnosti“.4.Na kartě Obecné v části „Adresa MAC“ zadejte MAC adresu vašeho Macu (bez úvodních 0).5.Klepnutím na OK zavřete okno Vlastnosti.6.Restartujte počítač, aby se změny projevily.7.Pokud budete v budoucnu potřebovat znovu změnit MAC adresu vašeho Macu, otevřete Centrum sítí a sdílení, klikněte na své aktivní síťové připojení a poté klikněte na „Aktualizovat nastavení“.8.V části „Obecné“ klikněte na „Nastavení IPv4“9.V části „Advanced“ zkontrolujte, zda je „[Mac Address]“ nastavena na automatickou (měla by být), v případě potřeby zadejte novou hodnotu do textového pole vedle ní a poté klikněte na OK10. (Volitelné) Abyste se ujistili, že ostatní zařízení mohou najít váš počítač, i když nejste připojeni k internetu, přejděte na Předvolby systému > Síť > Pokročilé > Servery DNS11. (Volitelné) Chcete-li zabránit ostatním v šmírování vašich online aktivit, přečtěte si, jaké webové stránky navštěvujete, nebo sledujte, které programy nejčastěji používáte:12.- V Internet Exploreru:13.- Ve Firefoxu:14.- V Chrome:15.- Přejděte do Nastavení > Soukromí16.- Zrušte zaškrtnutí Povolit webům sledovat moji aktivitu pomocí souborů cookie17.- Vymazat údaje o prohlížení18.( Volitelné) Chcete-li zabránit systému Windows 10 ve shromažďování jakýchkoli informací o aplikacích nebo souborech, ke kterým nejčastěji přistupujete19.:20:- V Průzkumníku souborů21:- Klepněte pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast pevného disku22.- Vyberte Vlastnosti23:- Vyberte kartu 24:- Zkontrolujte Zobrazit skryté soubory25:- Přejděte dolů, dokud neuvidíte složku system3226.- Klikněte na ni27.:28:(Volitelné) Zastavení okna s 10 z automatického shromažďování telemetrických dat29.:30:[Windows Update]31:[Zabezpečení a údržba]32:[Ochrana osobních údajů]33:[Konfigurace systému]34:[Uživatelské účty]35:[Programy po spuštění36:]37[Programy a Vlastnosti38:]39[Přístupnost40:]41[Zařízení42:]43[Snadný přístup44:]45 [Obnova46]:47 [Příkazový řádek48][Parametry příkazového řádku49][Pokročilé možnosti spouštění50][Možnosti napájení51]:52-[Úložné prostory Manager53]- Zadejte netstat -an | findstr 54.[Síťová připojení55]- Zadejte ipconfig /all56-[Připojení k místní síti57]- Zadejte arp -a58-[Bezdrátové sítě59]- Zadejte netsh interface zobrazit název rozhraní60-[Připojení vzdálené plochy61]- Zadejte rdpinfo62-[Připojení VPN63]= 64=[Odinstalovat programy65]=66=[Aktualizace a zabezpečení67]=68=69=70=71=72=73=74=[Stav instalace ovladače zobrazení75]=76=[Hardwarové ovladače77]=78=(VOLITELNÉ) Vyhledat malware79=(VOLITELNÉ) Zakázat vynucení podpisu ovladače80=(VOLITELNÉ) Povolit podepisování ovladačů81=(VOLITELNÉ) Verze ovladače zobrazení82=(VOLITELNÉ) Zobrazit informace o hardwaru83((VOLITELNÉ)) Odstraňovat problémy84={SERVICE PACKAGES}85={HARDWARE OVLADAČE}86= {SYSTEM CONFIGURATION SETTINGS}87={USER ACCOUNTS}88:{STARTUP PROGRAMS}89:{ACCESSIBILITY OPTIONS}90:{DEVICES AND PRINTER SETTINGS}91:{EASE OF ACCESS OPTIONS}92:{RECOVERY OPTIONS}93:{COMMAND PROMPT PARAMETRY}}

Jak získám mac adresu ve Windows 10?

V systému Windows 10 existují dva způsoby, jak získat mac adresu; prostřednictvím možností sítě nebo parametrů příkazového řádku..

Co je MAC adresa a proč ji potřebujete?

Ve Windows 10 můžete získat MAC adresu svého počítače tak, že přejdete do Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi a vyberete síť, kterou používáte.Poté klikněte na tlačítko Podrobnosti pod názvem sítě.V okně, které se objeví, zkopírujte MAC adresu svého počítače (bude vypadat nějak jako 00:1D:29:BA:EF). MAC adresu svého počítače můžete také najít, pokud přejdete na webovou stránku, která ji poskytuje, např. .com nebo ipconfig.exe. Pokud potřebujete změnit MAC adresu počítače, existuje několik způsobů, jak to udělat.Můžete použít softwarový program, jako je MacMapping, nebo hardwarová zařízení, jako je adaptér Wireless LAN Adapter s aktualizací firmwaru, která vám umožní změnit adresu MAC.Nebo můžete použít službu, jako je MacUpdate Desktop, která automaticky zjistí a nainstaluje aktualizace pro počítače Mac, které u nich byly zaregistrovány. Adresy MAC jsou jedinečné identifikátory pro každé zařízení v síti připojené k internetu a používají je směrovače a další síťová zařízení k identifikaci jednotlivých strojů při odesílání paketů dat po síti.

Jak můžete zjistit svou MAC adresu ve Windows 10?

V systému Windows 10 můžete zjistit svou MAC adresu podle následujících kroků: 1.Otevřete "Centrum sítí a sdílení"2.Klikněte na „Zobrazit síťová připojení3. V části „Připojení k místní síti“ klikněte na „Podrobnosti“.4.V části „Hardwarová adresa“ zkopírujte adresu MAC.5.V okně "System Information" pod "Processor" vložte zkopírovanou MAC adresu do textového pole a stiskněte Enter6.Do vyhledávacího pole v horní části okna zadejte cmd a stiskněte Enter7.Zadejte ipconfig /all a stiskněte Enter8.Na řádek s nápisem „[IPv4]“ pod „Maska sítě“ vložte svou masku sítě (například 255.255.255.0)9.Do řádku, který říká „[MAC Address]“ (v tomto příkladu 00-22-ab-cd-ef-ff), vložte svou MAC adresu10.Press OK to close all windows3995060708090A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z1 Mac addresses are unique identifiers for devices on a network or within a specific area of ​​a network (such as an office).

Kde je MAC adresa umístěna ve Windows 10?

Ve Windows 10 se MAC adresa nachází v okně Systémové informace.Chcete-li otevřít toto okno, klikněte na tlačítko Start a zadejte „systeminfo“.Kliknutím na záložku "Systémové informace" zobrazíte MAC adresu svého počítače.

Jak změníte MAC adresu ve Windows 10?

Ve Windows 10 můžete změnit MAC adresu podle následujících kroků: 1.Otevřete aplikaci „Centrum sítí a sdílení“2.V části „Síťová připojení“ klikněte pravým tlačítkem myši na aktivní síťové připojení3.Vyberte „ Vlastnosti4. Na kartě Obecné v části „ID hardwaru“ zadejte novou adresu MAC5.Klikněte na tlačítko „OK“6.Restartujte počítač 7.Jsi hotový!Nyní, když jste změnili svou MAC adresu, nezapomeňte ji udržovat aktualizovanou pro případ, že byste se v budoucnu potřebovali připojit k jiné síti nebo přepnout sítě. MAC adresy jsou jedinečné identifikátory přiřazené každému zařízení připojenému k síti a přehrávají se důležitou roli v komunikaci mezi zařízeními v síti.Změna mac adresy může pomoci chránit vaše soukromí, pokud se chcete připojit k bezdrátové síti, aniž byste byli identifikováni jako někdo, kdo se dříve připojil ke stejné síti.

Je možné skrýt vaši MAC adresu ve Windows 10?

Ano, ve Windows 10 je možné skrýt vaši MAC adresu.Zde jsou kroky: 1.Otevřete nabídku Start a vyberte „Nastavení“.2.Klikněte na „Síť a internet“.3.V části „Obecné“ klikněte na „Zobrazit aktivní síťová připojení“.4.V seznamu aktivních sítí najděte své síťové připojení a klikněte na něj.5.Na pravé straně okna pod "Podrobnosti připojení" uvidíte pole s názvem "MAC adresa."6.Do tohoto pole zadejte falešnou MAC adresu, která neodpovídá vaší skutečné.7.Kliknutím na "OK" uložíte změny a zavřete okno Síť a Internet.8.Aby se tyto změny projevily, restartujte počítač.*Poznámka: Chcete-li mít přehled o tom, která zařízení používají jaké adresy IP, můžete k testování různých rychlostí použít program jako LAN Speed ​​Test nebo SpeedTestPro.

Proč byste chtěli změnit nebo skrýt svou MAC adresu?

Existuje několik důvodů, proč byste mohli chtít změnit nebo skrýt svou MAC adresu.Možná jen nechcete, aby lidé sledovali vaši online aktivitu, nebo se možná obáváte o soukromí a bezpečnost.Ať už je důvod jakýkoli, existuje několik způsobů, jak skrýt MAC adresu ve Windows 10.1.Změňte nastavení sítěV nastavení sítě systému Windows 10 klikněte na „Síť a internet“.V části „Základní sítě“ vyberte „Pokročilé sítě“.V rozbalovací nabídce „Typ připojení“ vyberte „Ruční (pokročilé).V poli "Address resolution protocol" vyberte "Windows Internet Name Service (WINS)".Klikněte na přepínač vedle „Použít adresy serveru DNS z:“ a do textového pole zadejte 8.8.8.8.Klikněte na OK pro uložení změn.2.Použijte VPN, pokud máte obavy o zabezpečeníVPN mohou pomoci chránit vaše soukromí tím, že zakryjí vaši skutečnou IP adresu a skryjí další identifikační údaje o vás, když používáte internet prostřednictvím jejich serverů.Chcete-li používat VPN s Windows 10, nejprve otevřete nabídku Start a vyhledejte možnosti VPN. (Pokud ještě nemáte nabídku Start, přečtěte si část Jak vytvořit novou nabídku Start ve Windows 10). Když se ve výsledcích vyhledávání zobrazí možnosti VPN, kliknutím na ni otevřete její rozhraní. (Pokud to z nějakého důvodu nefunguje – například když nemáte připojení k internetu – zkuste otevřít možnosti VPN z Ovládacích panelů.) Jakmile VPN je otevřená, klikněte na její ikonu v systémové liště (vlevo). V hlavním okně VPN pod „Servery“ klikněte na „Přidat server“. (Nové servery můžete přidat také ručně kliknutím na Přidat servery v pravém dolním rohu hlavního okna.) Do textu zadejte 127 .0 .0 .1 box, který bude použit jako výchozí brána pro všechna zařízení připojená přes tento server., pak stiskněte tlačítko OK.: Po přidání nového serveru (y) zavřete všechna okna kromě hlavního okna vpn: Nyní připojte jakékoli zařízení, které potřebuje přístup k internetu přes vpn (jako laptop) a zadejte následující adresu IP: 192 .168 .1 .10/24, kde 192 představuje číslo místní sítě

Tato příručka byla vytvořena na základě vlastních pokynů společnosti Microsoft, které najdete zde:

.

Existují nějaká rizika spojená se změnou nebo skrytím vaší MAC adresy?

Neexistují žádná konkrétní rizika spojená se změnou nebo skrytím vaší MAC adresy, ale je důležité si uvědomit možné důsledky.Ve výchozím nastavení váš počítač vysílá svou MAC adresu pokaždé, když se připojí k síti.Pokud chcete zachovat svou MAC adresu skrytou, budete muset tuto funkci deaktivovat nebo použít službu VPN, která vaši IP adresu skryje.Pokud navíc používáte veřejnou síť Wi-Fi, ostatní uživatelé mohou vidět vaši MAC adresu, pokud vědí, co mají hledat.A konečně, změna nebo skrytí vaší MAC adresy nemusí fungovat, pokud používáte určitá zařízení a software, které se spoléhají na broadcastovou povahu MAC adresy.

Jak může být užitečné znát vaši MAC adresu?

Ve Windows 10 můžete svou MAC adresu zjistit otevřením aplikace „Centrum sítí a sdílení“ a kliknutím na „Zobrazit stav sítě a problémy“.

Jakmile jste v tomto okně, na kartě "Podrobnosti" klikněte na "Adresa IPv4".

Zde bude uvedena MAC adresa vašeho počítače.

Svou MAC adresu můžete také získat pomocí nástroje, jako je ten, který je k dispozici zde: https://www.cnet.com/how-to/find-your-mac-address/.Znát svou MAC adresu je užitečné, pokud se chcete připojit ke konkrétní síti nebo sdílet soubory s lidmi, kteří používají počítače ve stejné síti.

Jaké další způsoby existují ke zjištění vaší MAC adresy kromě používání Windows 10?

Existuje několik způsobů, jak zjistit MAC adresu v systému Windows Chcete-li zjistit MAC adresu pomocí příkazového řádku:

  1. Můžete použít příkazový řádek, PowerShell nebo WMI.
  2. Otevřete příkazový řádek a zadejte „ipconfig /all“ (bez uvozovek).
  3. Ve výstupu tohoto příkazu uvidíte svou IP adresu a MAC adresu.
  4. Zjištění MAC adresy pomocí PowerShellu:
  5. Otevřete PowerShell a zadejte "Get-WmiObject -Class Win32_NetworkAdapter | Format-List AddressFamily,MACAddress" (bez uvozovek).
  6. Na výstupu tohoto příkazu bude uvedena vaše IP adresa i MAC adresa.