Jak provedete obnovení továrního nastavení na iPhone?

Existuje několik způsobů, jak obnovit tovární nastavení na iPhone.Jedním ze způsobů je použití aplikace Nastavení.Chcete-li to provést, otevřete aplikaci Nastavení a klepněte na Obecné.Odtud můžete vybrat Obnovit a poté potvrdit svou volbu kliknutím na Obnovit všechna nastavení.Dalším způsobem, jak provést obnovení továrního nastavení, je použití iTunes.Chcete-li to provést, nejprve se ujistěte, že je váš iPhone připojen k počítači pomocí kabelu USB.Poté otevřete iTunes a klikněte na Souhrn v levém sloupci.Pod tímto nadpisem uvidíte část označenou Informace o zařízení.V této části klikněte na Obnovit a poté vyberte Vymazat veškerý obsah a nastavení.Nakonec po výzvě zadejte svůj přístupový kód (je-li k dispozici). Pokud chcete provést obnovení továrního nastavení bez použití některé z těchto metod, můžete také použít tlačítka na bocích mnoha iPhonů (např. Zvýšení/Snížení hlasitosti). Mějte však na paměti, že tím smažete všechna data uložená ve vašem telefonu – včetně všech kontaktů, fotografií nebo videí, které jste pořídili nebo zaznamenali.“

Jak obnovím tovární nastavení svého iPhone?

Existuje několik způsobů, jak obnovit tovární nastavení iPhone:

 1. Pomocí "Nastavení"Aplikace: Otevřete „Nastavení“ z domovské obrazovky> Obecné> Obnovit> Vyberte možnost Obnovit všechna nastavení.
 2. Pomocí iTunes: Připojte svůj iPhone k počítači pomocí kabelu USB>Otevřete „iTunes“ a vyberte „Souhrn“ v části „Informace o zařízení“ vyberte „Obnovit“>Vyberte Vymazat veškerý obsah a nastavení>.V případě potřeby zadejte svůj přístupový kód (většina iPhonů jej má).

Jaké jsou kroky k obnovení továrního nastavení iPhone?

Jak obnovit tovární nastavení iPhonu 6 nebo 6SJak obnovit tovární nastavení iPhonu SEJak obnovit tovární nastavení iPhonu 5sJak obnovit tovární nastavení iPhonu 5cJak obnovit tovární nastavení iPaduJaké jsou kroky k obnovení továrního nastavení iPadu?

 1. Na zařízení iOS přejděte do Nastavení > Obecné > Obnovit a klepněte na Resetovat.
 2. Pokud budete vyzváni, zadejte své heslo Apple ID a klikněte na tlačítko Resetovat.
 3. Po restartování zařízení budete znovu požádáni o zadání přístupového kódu, aby se nové nastavení projevilo.
 4. Pokud máte zálohu svých dat, můžete je od tohoto bodu obnovit tak, že přejdete do Nastavení > Obecné > Zálohování a obnovení a vyberete Obnovit z iCloudu nebo Zálohovat nyní z iTunes (v závislosti na verzi iOS, kterou používáte).

Jak mohu vymazat všechna data z mého iPhone?

Existuje několik způsobů, jak vymazat všechna data z iPhone.

 1. Klepněte na Nastavení > Obecné > Obnovit > Vymazat veškerý obsah a nastavení.
 2. Stiskněte a podržte tlačítko Domů, dokud se nezobrazí logo Apple, a poté jej uvolněte.
 3. V případě potřeby zadejte přístupový kód a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
 4. Vyberte Obnovit ze zálohy iCloud nebo iTunes, chcete-li obnovit své zařízení z předchozí zálohy nebo začít od začátku s novým nastavením a obsahem.

Vymaže obnovení továrního nastavení vše na mém iPhone?

Na tuto otázku neexistuje jedna definitivní odpověď.V závislosti na modelu iPhone může nebo nemusí obnovení továrního nastavení odstranit vše na zařízení.

Některé modely iPhonů umožňují obnovit telefon ze zálohy, pokud se něco pokazí a chcete začít od nuly.Jiné modely vyžadují, abyste před obnovením vymazali všechna data a nastavení.

Ať už zvolíte jakoukoli cestu, nezapomeňte svůj iPhone pravidelně zálohovat pro případ, že by se během procesu něco pokazilo.

Co se stane během obnovení továrního nastavení na iPhone?

Obnovení továrního nastavení je proces, který obnoví váš iPhone do původního továrního nastavení.To znamená, že budou vymazány všechny vaše osobní údaje, aplikace a nastavení.Před obnovením továrního nastavení se ujistěte, že máte zálohovaná data!1.Otevřete na svém iPhone aplikaci Nastavení.2.Klepněte na Obecné.3.V části „Resetovat“ klepněte na Obnovit tovární nastavení.4.Pokud budete vyzváni k zadání přístupového kódu, udělejte tak nyní.5.Potvrďte reset klepnutím na OK.6.

Je možné obnovit data po obnovení továrního nastavení na iPhone?

Obnovení továrního nastavení je proces, který odstraní všechna data na vašem iPhone, včetně všech kontaktů, zpráv, fotek, videí a aplikací.To je užitečné, pokud chcete začít od nuly a vrátit telefon do původního stavu.

Před obnovením továrního nastavení se ujistěte, že máte zálohu důležitých dat.Před vymazáním zařízení můžete k vytvoření zálohy použít iTunes nebo iCloud.

Postup obnovení továrního nastavení:

 1. Otevřete na svém iPhonu aplikaci Nastavení a klepněte na Obecné.
 2. V části „Resetovat tento iPhone“ klepněte na Obnovit tento iPhone (nebo stiskněte tlačítko).
 3. Po zobrazení výzvy zadejte přístupový kód a poté stiskněte Reset.
 4. Po dokončení procesu zadejte nový přístupový kód znovu, abyste jej potvrdili.
 5. Váš iPhone se restartuje a bude znovu připraven k použití.

Proč by někdo mohl chtít provést tovární reset na svém iPhone?

Existuje několik důvodů, proč by někdo mohl chtít provést obnovení továrního nastavení na svém iPhone.Možná měli problém s telefonem a potřebují začít od nuly.Nebo možná jen chtějí uvést svůj telefon znovu do provozuschopného stavu. Ať už je důvod jakýkoli, obnovení továrního nastavení na vašem iPhone je jednoduchý proces, který může vyřešit mnoho problémů. Než začnete, ujistěte se, že máte baterii vašeho iPhone nabitou na alespoň 50 % nebo více. Pak postupujte podle těchto kroků: 1) Otevřete aplikaci Nastavení2) Klepněte na Obecné3) V části „Resetovat“ klepněte na „Obnovit tovární nastavení“.4) Zadejte heslo svého Apple ID5) Klepněte na „Ano“6) Vaše iPhone se restartuje7) Po dokončení restartování se zobrazí zpráva „Vaše zařízení bylo obnoveno.“8) Hotovo!Nyní, když jste na svém iPhonu provedli tovární reset, věnujte trochu času prostudování našeho užitečného průvodce s názvem Jak používat novou aplikaci Files pro iOS 11. Tato příručka vám ukáže, jak používat všechny nové funkce obsažené v této nejnovější aktualizaci pro váš iPhone nebo iPad.

Jaké jsou některé alternativní způsoby restartování iPhone kromě provedení plnohodnotné sady?

Existuje několik alternativních způsobů, jak restartovat iPhone kromě provedení plnohodnotného resetu.Můžete zkusit podržet tlačítka Home a Power současně po dobu asi 10 sekund, nebo můžete použít možnost Recovery Mode v nabídce Nastavení vašeho iPhone.Pokud žádná z těchto metod nefunguje, můžete vždy provést úplný reset tak, že přejdete do Nastavení > Obecné > Obnovit a vyberete „Obnovit všechna nastavení.

Jak dlouho obvykle trvá dokončení procesu resetování iPhone?

Existuje několik různých způsobů, jak obnovit tovární nastavení na iPhone.Nejrychlejší způsob je použít aplikaci Nastavení a vybrat Obecné > Obnovit > Vymazat veškerý obsah a nastavení.Tím vymažete všechna vaše data, včetně všech nainstalovaných aplikací, a také vašich nastavení a předvoleb.Chcete-li tuto metodu provést, pokud nemáte přístup k počítači, nejprve se ujistěte, že je váš iPhone vypnutý.Poté stiskněte a podržte obě tlačítka Domů a Spánek/Probuzení, dokud se na obrazovce nezobrazí logo Apple.Uvolněte obě tlačítka současně, počkejte asi 10 sekund a poté restartujte iPhone opětovným stisknutím tlačítka Domů.Dalším způsobem, jak obnovit tovární nastavení, je přejít do Nastavení > Obecné > Obnovit > Vymazat veškerý obsah a nastavení pomocí prstu namísto mačkání tlačítek.Tato metoda funguje, i když váš iPhone není vypnutý.Může to však trvat déle, než to provést prostřednictvím aplikace nastavení, protože nejprve vyžaduje zadání přístupového kódu nebo ověření Touch ID.Po dokončení jedné z těchto metod se ujistěte, že jste zálohovali všechna svá data, než je obnovíte ze zálohy nebo přeinstalujete aplikace nebo hry z iTunes Store.

.Co mám udělat se svou SIM kartou, než začnu s procesem resetování zařízení?

Obnovení továrního nastavení iPhone je proces, který obnoví zařízení do továrního nastavení.Než začnete, nezapomeňte si zálohovat data a kontakty.Zde je několik tipů pro obnovení továrního nastavení na iPhone:

 1. Vypněte svůj iPhone a poté jej odpojte od jakéhokoli zdroje napájení.
 2. Podržte současně tlačítka Domů a Spánek/Probuzení, dokud se na obrazovce nezobrazí logo Apple.Jakmile uvidíte logo jablka, uvolněte obě tlačítka.
 3. Z hlavní nabídky vyberte Nastavení > Obecné > Obnovit > Vymazat veškerý obsah a nastavení . Pokud budete vyzváni, zadejte svůj přístupový kód a klikněte na Reset .
 4. Když váš iPhone dokončí resetování, automaticky se restartuje s původním nastavením.

.Budu muset po dokončení procesu resetování znovu zadat nějaké své osobní údaje, jako je Apple ID nebo hesla Wi-Fi?

Po dokončení obnovení továrního nastavení na iPhonu nebudete muset znovu zadávat žádné své osobní údaje, jako je Apple ID nebo hesla Wi-Fi.Pokud však máte v paměti zařízení uložený obsah, který byste si chtěli ponechat, je nejlepší data před provedením resetu zálohovat.

.Je ještě něco, co potřebuji vědět nebo si být vědom před zahájením továrního resetu na svém telefonu?

Na vašem iPhone není třeba provádět tovární reset.

 1. Otevřete na svém iPhonu aplikaci Nastavení a vyberte Obecné.
 2. Přejděte dolů na Resetovat a klepněte na něj.
 3. Pokud budete vyzváni, zadejte svůj přístupový kód a poté klikněte na Resetovat.
 4. Váš iPhone se restartuje a budete požádáni o potvrzení resetu zadáním hesla Apple ID nebo otisku prstu Touch ID.
 5. Po dokončení resetu se vrátíte na hlavní obrazovku Nastavení, kde můžete pokračovat ve správě zařízení jako obvykle.

.Co se stane, když na první pokus nedokončím úspěšně celou proceduru odpočinku v továrně – budu muset začít od nuly nebo mohu pokračovat tam, kde jsem skončil?

Obnovení továrního nastavení iPhone může být skličující úkol, ale s trochou přípravy a pokynů jej lze úspěšně provést.Před zahájením procesu se ujistěte, že je váš iPhone vypnutý a odpojený od všech externích zařízení.Poté stiskněte a podržte tlačítka Domů a Napájení, dokud se na obrazovce nezobrazí logo Apple.Poté obě tlačítka uvolněte.Nyní se zobrazí varovná zpráva s dotazem, zda chcete provést obnovení továrního nastavení nebo obnovit zařízení.Pokud se rozhodnete obnovit tovární nastavení telefonu, postupujte takto: 1) Klepnutím na "Ano" potvrďte reset; 2) Na další obrazovce vyberte „Vymazat veškerý obsah a nastavení“. 3) Pokud budete vyzváni, zadejte svůj přístupový kód; 4) Po dokončení klepněte na "Reset" pro zahájení procesu.Pokud z nějakého důvodu nemůžete dokončit proces obnovení továrního nastavení nebo pokud se během procesu něco pokazí, existuje několik možností, jak se pokusit zařízení obnovit.První možností je použití iTunes, které lze stáhnout z webových stránek společnosti Apple. Druhou možností je použití zálohy iCloud, ke které se dostanete přes Nastavení > Obecné > Zálohovat a resetovat . Nakonec můžete také zkusit pomocí připojení kabelu USB připojit svůj iPhone přímo k jinému počítači s nainstalovaným iTunes a pokusit se jej obnovit odtud

-Pokud vše ostatní selže Obnovení továrního nastavení iPhone může být nezbytné, aby správně fungoval s určitými aplikacemi nebo funkcemi. Mohou se také vyskytnout další problémy, které brání správnému fungování, jako jsou poškozené soubory nebo nastavení v systému iOS.