Jak vidíte procento baterie zařízení Bluetooth v systému Windows 10?

Existuje několik způsobů, jak zobrazit procento baterie zařízení Bluetooth v systému Windows 10.Jedním ze způsobů je otevřít panel Charms a kliknout na ikonu Nastavení.Zde můžete vybrat Systém a poté Baterie.Druhým způsobem je otevřít nabídku Start a do vyhledávacího pole zadejte „baterie“.Když se zobrazí výsledky, vyberte jednu z uvedených možností, jako je Spořič baterie nebo Plán napájení. Chcete-li zjistit, kolik energie vašemu zařízení zbývá, aniž byste museli otevírat jakékoli nabídky nebo okna, můžete použít některou ze sestav systému Windows 10 -v monitorech baterie.Chcete-li to provést, přejděte do Nastavení > Systém > Využití baterie a energie (nebo stiskněte Win+I). Zde najdete tři různé monitory baterie: Životnost baterie, Stav baterie a Spotřeba energie.Každý z nich zobrazuje jiné informace o stavu baterie vašeho zařízení a spotřebě energie.

Existuje způsob, jak zkontrolovat stav baterie mých zařízení Bluetooth?

Existuje způsob, jak zkontrolovat úroveň baterie vašich zařízení Bluetooth v systému Windows 10.Chcete-li to provést, otevřete aplikaci Nastavení a klikněte na Zařízení.Na levé straně pod „Bluetooth“ uvidíte seznam všech připojených zařízení.Pod každým zařízením uvidíte procentuální ukazatel (obvykle mezi 30 % a 80 %). Pokud je procento pod 30 %, pak je baterie vybitá a je třeba ji nabít; pokud je nad 80 %, je baterie plně nabitá.

Jak mohu zobrazit zbývající výdrž baterie ve sluchátkách Bluetooth?

Uživatelé Windows 10 mohou zkontrolovat výdrž baterie ve svých Bluetooth sluchátkách otevřením aplikace „Bluetooth and Audio“, kliknutím na název zařízení a výběrem „Baterie“.V okně, které se objeví, se zobrazí procento zbývající výdrže baterie.Pokud máte potíže s připojením sluchátek Bluetooth k počítači, zkuste obě zařízení restartovat. Pokud v aplikaci „Bluetooth a zvuk“ nevidíte kartu Baterie nebo pokud nezobrazuje správné informace, vaše sluchátka Bluetooth mohou není kompatibilní s Windows 10.Můžete zkusit aktualizovat ovladače nebo nainstalovat novou verzi aplikace z obchodu Microsoft Store. Pokud máte stále potíže s připojením sluchátek Bluetooth k počítači, požádejte o pomoc náš tým podpory.

Moje náhlavní souprava Bluetooth je připojena, ale nevím, kolik baterie v ní zbývá, jak to mohu zkontrolovat?

Existuje několik způsobů, jak zkontrolovat procento baterie vašeho zařízení Bluetooth v systému Windows

  1. Otevřete aplikaci Nastavení a klikněte na Zařízení.
  2. V části Zařízení Bluetooth uvidíte seznam všech připojených zařízení Bluetooth, včetně náhlavní soupravy.
  3. Na pravé straně okna uvidíte vedle názvu každého zařízení ikonu baterie (viz obrázek níže). Vedle této ikony se zobrazí procento baterie (v procentech).
  4. Pokud chcete odpojit nebo resetovat vaše zařízení Bluetooth, klikněte na jeho název a poté klikněte na „Odpojit“.Můžete také stisknout tlačítko napájení na náhlavní soupravě a odpojit ji od počítače.
  5. Chcete-li znovu připojit své zařízení Bluetooth, otevřete aplikaci Nastavení a znovu klikněte na Zařízení v části Zařízení Bluetooth.Vaše náhlavní souprava by se měla objevit v části „Spárovaná zařízení“, pokud byla dříve připojena a registrována ve Windows 10 (vedle názvu bude mít zelenou tečku). Kliknutím na něj jej znovu připojíte (pokud již není připojen).

Můžete mi říct, jak zjistit procento zbývající výdrže baterie pro zařízení Bluetooth v systému Windows 10?

Existuje několik způsobů, jak zjistit procento baterie zařízení Bluetooth v systému Windows 10.Jedním ze způsobů je otevřít aplikaci Nastavení a kliknout na Zařízení.Pod "Bluetooth" v levém sloupci uvidíte seznam zařízení připojených k vašemu počítači.Kliknutím na název zařízení otevřete okno jeho nastavení.V sekci „Baterie“ můžete vidět, jaká výdrž baterie tomuto zařízení zbývá.Dalším způsobem, jak zkontrolovat životnost baterie, je otevřít panel Charms a kliknout na Baterie (nebo jednoduše stisknout Win+B). V části „Využití baterie“ můžete vidět, kolik času jste strávili používáním různých funkcí v počítači, včetně Bluetooth.Můžete také použít aplikace třetích stran, jako je Battery Life Pro nebo Power Nap Monitor, a sledovat výdrž baterie a procenta v průběhu času.

Jak zkontrolujete procento baterie pro připojená zařízení Bluetooth v systému Windows 10?

Ve Windows 10 můžete zkontrolovat procento baterie připojených zařízení Bluetooth otevřením aplikace „Systém“ a kliknutím na „Zařízení a tiskárny“.Na levé straně okna Zařízení a tiskárny v části „Zařízení Bluetooth“ uvidíte seznam všech připojených zařízení Bluetooth.Procento baterie pro každé zařízení se zobrazí v malém poli ve spodní části okna. Chcete-li zkontrolovat procento baterie pro konkrétní zařízení Bluetooth, klikněte na název tohoto zařízení v seznamu.Zobrazí se karta „Procento baterie“, která zobrazuje informace o aktuálním stavu baterie daného zařízení (včetně zbývající energie). Tuto kartu můžete také použít k odpojení nebo opětovnému připojení k zařízení Bluetooth.Pokud se odpojíte od zařízení Bluetooth, jeho procento baterie se bude časem postupně snižovat, dokud nedosáhne 0 %. Pokud chcete zakázat upozornění pro odpojená zařízení, otevřete Nastavení > Systém > Oznámení a akce > Odpojit všechna zařízení.Poznámka: Tímto deaktivujete také oznámení pro všechna připojená zařízení: pokud je jedno z těchto zařízení aktuálně aktivní a přijímá oznámení, deaktivace oznámení pro všechna zařízení zabrání zobrazování těchto oznámení, když je toto zařízení aktivní. Kromě kontroly procenta baterie můžete také použít funkci Spořič baterie systému Windows 10 k úspoře energie v počítači automatickým vypnutím určitých funkcí, když baterie počítače klesne pod určitou úroveň.Chcete-li zapnout režim spořiče baterie ve Windows 10, otevřete Nastavení > Systém > Spořič baterie (nebo stiskněte Win+I). V části „Nastavení spořiče baterie“ se ujistěte, že je povolena možnost „Povolit funkce pro úsporu baterie“ a vyberte, které funkce se mají vypnout, když baterie počítače klesne pod určitou úroveň (viz snímek obrazovky níže). Poznámka: Jednotlivé funkce můžete vypnout také ručně pomocí dialogového okna Možnosti napájení systému Windows 10 (kliknutím na ikonu v nabídce Start / Ovládací panely / Možnosti napájení), ale povolení funkcí pro úsporu baterie zajistí, že tyto funkce budou vždy deaktivovány, když je povolen režim spořiče baterie. Jak poznám svůj telefon byl spárován s mým PC?Při připojování telefonu k počítači pomocí kabelu bluetooth nebo USB vás systém Windows obvykle vyzve, abyste vstoupili do režimu párování – to umožňuje telefonu a počítači navázat počáteční spojení, takže budoucí interakce mezi nimi bude bezproblémovější.Po vstupu do režimu párování – obvykle stisknutím některých tlačítek na obou zařízeních – by systém Windows měl zobrazit buď oranžový trojúhelník s vykřičníkem (označující, že se párování nezdařilo), nebo prázdný čtverec s křížkem uvnitř (označující úspěšné spárování). Pokud se vám ani po vyzkoušení různých výše popsaných metod stále nedaří připojit váš telefon k počítači, postupujte podle následujících kroků1) Ujistěte se, že je bluetooth zapnuto2) Zkontrolujte, zda mezi telefonem a počítačem nejsou nějaké překážky3) Vyzkoušejte různé porty USB4) Restartujte počítač5) Znovu spárujte telefonyPokud žádná z těchto možností nefunguje, kontaktujte prosím podporu společnosti Microsoft Zde je několik tipů pro odstraňování problémů:- Ujistěte se, že je zapnuto bluetooth.- Zkontrolujte, zda mezi telefonem a počítačem nejsou nějaké překážky.- Vyzkoušejte různé porty USB.- Restartujte počítač.- Znovu spárujte telefonyWindows 10 obsahuje několik vestavěných nástrojů navržených speciálně pro správu připojení Bluetooth:• Aplikace „Bluetooth Settings“ vám umožňuje spravovat základní nastavení, jako je, zda je nebo není Bluetooth povoleno a která profily jsou ve vašem systému aktivní.* Můžete také zobrazit podrobné informace o každém profilu nainstalovaném ve vašem systému.* Kromě toho tato aplikace poskytuje rychlý přístup k několika běžně používaným úlohám souvisejícím s konfigurací připojení Bluetooth, včetně přidávání nových bezdrátových sítí nebo vyhledávání blízkých bezdrátové sítě.* Chcete-li otevřít tuto aplikaci, klikněte na Start -> Nastavení -> Bezdrátové připojení a síť -> Bluetooth* Nástroj „Stav Bluetooth“ zobrazuje obecné informace o všech aktivních připojeních včetně názvu/adresy/portu atd., síly/kvality signálu atd. ., trvání připojení atd., počet odeslaných/přijatých zpráv atd., poslední aktualizace atd., stejně jako to, zda bylo spárování úspěšné či nikoli.

Kde najdu indikátor stavu baterie pro svá spárovaná zařízení Bluetooth ve Windows 10?

Jak zobrazit procento baterie zařízení Bluetooth v systému Windows 10?Ve Windows 10 můžete najít indikátor úrovně baterie pro svá spárovaná zařízení Bluetooth otevřením aplikace „Systém“ a kliknutím na „Baterie“.Poté budete moci vidět procento baterie pro každé zařízení. Můžete také otevřít aplikaci „Bluetooth“ a kliknout na „Spárovaná zařízení“.Odtud můžete vidět všechna svá spárovaná zařízení a také stav jejich baterie. Pokud chcete zakázat upozornění pro konkrétní zařízení Bluetooth, otevřete aplikaci „Bluetooth“ a klikněte na „Oznámení“.Poté vyberte požadované zařízení ze seznamu.Nakonec zrušte zaškrtnutí políčka vedle „Přijímat oznámení“. Tato příručka byla vytvořena na základě informací nalezených v dokumentaci k Windows 10 společnosti Microsoft: https://support.microsoft.com/en-us/help/4034352/how-to-see- Indikátor úrovně baterie pro spárovaná zařízení Kromě toho jsme použili tento užitečný tutoriál: https://www.tutorialspoint.com/windows10/viewing-batterypercentageofa BluetoothdeviceinWindows10_p2.htm Máte-li jakékoli dotazy nebo zpětnou vazbu k této příručce, prosím Dej nám vědět!

Jak zobrazit procento baterie zařízení Bluetooth v systému Windows 10

Ve Windows 10 můžete najít indikátor úrovně baterie pro svá spárovaná zařízení Bluetooth otevřením aplikace „Systém“ a kliknutím na „Baterie“.Poté budete moci vidět procento baterie pro každé zařízení.

Můžete také otevřít aplikaci „Bluetooth“ a kliknout na „Spárovaná zařízení“.Odtud můžete vidět všechna svá spárovaná zařízení a také stav jejich baterie.

Pokud chcete zakázat upozornění pro konkrétní zařízení Bluetooth, otevřete aplikaci „Bluetooth“ a klikněte na „Oznámení“.Poté vyberte požadované zařízení ze seznamu.Nakonec zrušte zaškrtnutí políčka vedle „Přijímat oznámení.

Jak zobrazit úroveň baterie zařízení Bluetooth na hlavním panelu systému Windows 10?

Ve Windows 10 můžete na hlavním panelu zobrazit úroveň nabití baterie vašeho zařízení Bluetooth.Udělat toto:

  1. Otevřete nabídku Start a klikněte na Nastavení.
  2. V části Systém klikněte na Baterie.
  3. V části Baterie v části Zařízení vyberte ze seznamu své zařízení Bluetooth.
  4. Na pravé straně okna v části Stav uvidíte procentuální indikátor úrovně nabití baterie vašeho zařízení (%).

Proč nevidím stav baterie mého bluetooth reproduktoru ve Windows 10?

Pokud používáte reproduktor Bluetooth, je pravděpodobné, že baterie není vestavěná.Abyste viděli procento baterie, budete muset použít externí baterii nebo připojit reproduktor Bluetooth ke zdroji napájení.Otevření okna „Bluetooth a další zařízení“: 1.Stiskněte klávesu Windows + X na klávesnici 2.Klikněte na „Bluetooth a další zařízení“ 3.Klepněte pravým tlačítkem myši na název zařízení vašeho reproduktoru Bluetooth 4.Vyberte "Vlastnosti" 5.V záložce "Obecné" klikněte na "Stav baterie".