Jak opravit chybu hostitele úlohy bránící vypínání systému Windows?

Existuje několik věcí, které můžete udělat, abyste se pokusili opravit chybu hostitele úlohy bránící vypínání systému Windows.

 1. Zkontrolujte všechny čekající aktualizace nebo změny, které mohou způsobovat problém.Pokud nějaké existují, zkuste je nainstalovat a v případě potřeby restartovat počítač.
 2. Zkuste zakázat funkce správy napájení v nastavení BIOS nebo UEFI počítače.To může pomoci vyřešit problém, pokud souvisí s funkcemi správy napájení povolenými ve vašem systému.
 3. Pokud žádné z těchto řešení nefunguje, možná budete muset kontaktovat podporu společnosti Microsoft nebo jiného poskytovatele třetí strany, abyste získali pomoc s řešením problému.

Jak mohu opravit zamrzlý proces taskhost?

Existuje několik způsobů, jak opravit zmrazený proces taskhost.

 1. Zkuste restartovat službu taskhost.
 2. Pokud proces taskhost běží jako služba Windows, zkuste službu zastavit a poté spustit.
 3. Pokud proces taskhost běží jako aplikace, zkuste tuto aplikaci restartovat.
 4. Pokud vše ostatní selže, můžete zkusit odstranit proces taskhost a znovu jej vytvořit od začátku.

Proč můj taskhost.exe využívá tolik CPU?

Existuje několik věcí, které můžete udělat, abyste se pokusili problém vyřešit:

Hostitel úlohy Windows využívá příliš mnoho CPU?

Existuje několik věcí, které můžete udělat, abyste se pokusili problém vyřešit:

10) V případě potřeby opravte registr nebo odstraňte problémy s hardwarem.

 1. Check for updated drivers Check for running processes Clear your taskhost.exe cache Disable unneeded services Try a different taskhost provider Update your software Check system resources Adjust settings Change user privileges Repair registry Troubleshoot hardwar72272267686970271
 2. Zkontrolujte aktualizované ovladače
 3. Zkontrolujte, zda běží procesy
 4. Vymažte mezipaměť hostitele úloh
 5. Zakázat nepotřebné služby
 6. Zkuste jiného poskytovatele taskhostingu
 7. Aktualizujte svůj software
 8. Zkontrolujte systémové prostředky
 9. Upravte nastavení
 10. Změňte uživatelská oprávnění

Jaký je účel procesu Windows Task Host (taskhost.exe)?

Proces hostitele úloh systému Windows (taskhost.exe) je zodpovědný za správu přidělování systémových prostředků spuštěným úlohám v reakci na požadavky uživatelů.Jaká jsou běžná použití procesu hostitele úloh?Proces hostitele úloh lze použít ke správě přidělování systémových zdrojů spuštěným úlohám v reakci na požadavky uživatelů, včetně: reakce na vstup uživatele, zpracování přerušení a koordinace s ostatními procesy v systému.

Jak opravím vysoké využití procesoru TaskHOST?

Existuje několik věcí, které můžete udělat, abyste se pokusili opravit vysoké využití procesoru TaskHOST.Nejprve se ujistěte, že všechny vaše úkoly využívají vhodné zdroje.Pokud si nejste jisti, jaké prostředky úloha používá, můžete k zobrazení použít monitor zdrojů TaskHOST.Za druhé, zkontrolujte, zda nedošlo k chybám nebo problémům, které mohou způsobovat vysoké využití procesoru.Nakonec zkuste zakázat určité funkce nebo služby, pokud nejsou nutné.

Je bezpečné ukončit úlohu na TaskHostWmiProvider.exe?

Proces TaskHostWmiProvider.exe je zodpovědný za správu úloh systému Windows, včetně ukončování spuštěných úloh.Proces lze bezpečně ukončit, pokud již není potřeba nebo pokud představuje bezpečnostní riziko.Chcete-li ukončit proces TaskHostWmiProvider.exe, použijte následující kroky:

 1. Otevřete správce úloh stisknutím kláves CTRL+SHIFT+ESC, čímž otevřete správce úloh systému Windows.
 2. V části Procesy vyhledejte a vyberte proces TaskHostWmiProvider.exe.
 3. Na pravé straně okna klikněte na tlačítko „Ukončit proces“ pro ukončení procesu.

Proč mi systém Windows 10 stále zobrazuje chybu „Hostitel úlohy zastavuje úlohy na pozadí“?

Existuje několik důvodů, proč vám systém Windows 10 může říkat, že hostitel úloh zastavuje úlohy na pozadí.Možná některá z vašich aplikací využívá příliš mnoho CPU nebo paměti a Task Host se snaží omezit její využití, aby váš počítač běžel hladce.Nebo se možná něco na vašem počítači pokazilo a Task Host se jej pokouší restartovat, aby problém vyřešil.V každém případě existuje několik věcí, které můžete udělat, abyste se pokusili problém vyřešit sami.

První věc, kterou byste měli udělat, je pokusit se některým z vašich aplikací zakázat používání hostitele úloh.Tím se uvolní některé jeho zdroje, aby mohl snáze zvládat další úkoly.Pokud je to možné, můžete také zkusit upgradovat hardware, protože to může zlepšit celkový výkon vašeho počítače.Pokud žádné z těchto řešení nefunguje, budete muset požádat o pomoc s řešením problému podporu společnosti Microsoft.

Nelze ukončit úlohu „Průzkumník Windows“ – co teď?

Pokud nemůžete ukončit úlohu v Průzkumníkovi Windows, může to být způsobeno tím, že proces stále běží na pozadí.Chcete-li proces zastavit, klikněte pravým tlačítkem na úlohu a z kontextové nabídky vyberte možnost Ukončit proces.Úlohu můžete také ukončit pomocí Správce úloh.Ve Správci úloh vyberte úlohu a v nabídce Akce klikněte na Ukončit proces.

Jak vyřešit 'Instrukce na 0x53d467f2 odkazovala na paměť na 0x00000000.' a zbavit se vyskakovacích oken ve Windows 7 Ultimate 64 bit edition?

Oprava oken hostitele úloh:

Vyřešte „Instrukce na 0x53d467f2 odkazovala na paměť na 0x0000000

 1. Otevřete Správce úloh současným stisknutím kláves „Ctrl+Shift+Esc“.
 2. Klikněte na kartu "Procesy" a identifikujte proces, který způsobuje problém.Například v našem případě můžeme vidět, že problematickým procesem je „taskhost“.
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na tento proces a vyberte "Ukončit proces".Tím se zastaví běh problematického procesu a již se vám nebude zobrazovat vyskakovací okno s varováním.
 4. Pokud se vám stále zobrazují varování o tomto procesu, možná budete muset zakázat některé funkce zabezpečení vašeho počítače, aby tento proces mohl správně běžet.Chcete-li to provést, přejděte do části Ovládací panely > Zabezpečení > Systém a zaškrtněte políčko vedle položky "Hostitel úloh", abyste mu umožnili přístup ke zdrojům vašeho počítače.
 5. “ a zbavit se vyskakovacího okna ve Windows 7 Ultimate 64 bit edition?
 6. Zkuste zakázat všechny funkce zabezpečení, které by mohly bránit správnému fungování TaskHost (viz krok 4 výše). Pokud to nefunguje, budete muset TaskHost zcela odinstalovat z počítače a znovu jej nainstalovat později, jakmile budou tato bezpečnostní opatření deaktivována nebo zcela odstraněna.
 7. Dalším možným řešením je pokusit se počítač úplně restartovat – někdy může jednoduchý restart vyřešit problémy s konkrétními programy nebo procesy ve vašem počítači.
 8. A konečně, pokud žádné z těchto řešení nefunguje, možná budete muset kontaktovat zákaznickou podporu, která vám pomůže s dalším řešením tohoto problému – může vám poskytnout další kroky nebo rady na základě informací, které jste dosud poskytli.

EndTask: Operaci nebylo možné dokončit, protože zadaný objekt byl otevřen pro úpravu jiným vláknem; jak to potom zavřu/zastavím?

Hostitelé úloh jsou nezbytní pro spouštění více úloh současně.Pokud však hostitel úlohy není správně uzavřen, může to způsobit neočekávané problémy.Tento článek poskytuje tipy, jak opravit okna hostitele úloh, která se automaticky nezavírají nebo nezastavují.

Chcete-li začít, měli byste určit příčinu problému.Pokud je hostitel úlohy otevřen v okně aplikace, možná budete muset toto okno aplikace nejprve zavřít.Pokud je hostitel úlohy otevřen v samostatném procesu, možná budete muset tento proces ukončit a restartovat.

Pokud zavření hostitele úlohy problém nevyřeší, může být nutné zastavit nebo restartovat služby Windows spojené s hostitelem úlohy.A konečně, pokud vše ostatní selže a nefunguje ani uzavření nebo zastavení služeb Windows, můžete zkusit pomocí EndTask() násilně zavřít instanci hostitele úloh.