Jak nastavit e-mail na iPhone XR?

Pokud s iPhone XR začínáte, může se vám nastavení e-mailu zdát jako skličující úkol.Ale nebojte se!Tato příručka vás provede základy nastavení e-mailu na vašem zařízení.

Nejprve na svém iPhonu XR otevřete aplikaci Nastavení.Klepněte na Pošta, Kontakty a Kalendáře.V části „Pošta, kontakty a kalendáře“ klepněte na Přidat účet.Pokud ještě nemáte účet, klikněte na Vytvořit nový účet a zadejte své osobní údaje.Jakmile budete mít účet nastaven, zadejte svou e-mailovou adresu do pole E-mailová adresa a potvrďte ji kliknutím na tlačítko Odeslat.Dále v části „Poštovní účty“ klepněte na účet, který jste právě vytvořili.V části „Příchozí zprávy“ na této obrazovce přejděte dolů, dokud neuvidíte ikonu zprávy vedle položky gmail (měla by být zelená). Klepnutím na tuto ikonu otevřete doručenou poštu pro daný účet.

Jaké jsou kroky k nastavení e-mailu na iPhone XR?

Chcete-li nastavit e-mail na vašem iPhone XR, postupujte takto:

 1. Otevřete na svém zařízení aplikaci Nastavení.
 2. V části „Pošta, kontakty, kalendáře“ klepněte na „Přidat účet“.
 3. Do příslušných polí zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a poté klepněte na „Další“.
 4. Klepnutím na „Konfigurovat“ nakonfigurujte nastavení účtu.
 5. Chcete-li přidat existující poštovní účet z jiného zařízení, vyberte jej ze seznamu účtů, který se zobrazí, a poté zadejte příslušné informace do příslušných polí.
 6. Chcete-li pro tento účet zakázat oznámení push, posuňte přepínač doleva v části „Oznámení“.
 7. Chcete-li tento účet nebo některá jeho data smazat, vyberte jej ze seznamu a poté stiskněte „Smazat účet“ ve spodní části obrazovky.

Jak nakonfiguruji svůj iPhone XR pro e-mail?

Chcete-li nakonfigurovat svůj iPhone XR pro e-mail, otevřete aplikaci Nastavení a vyberte Pošta, Kontakty, Kalendáře.Klepněte na kartu Účty a poté vyberte Přidat účet.Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a poté klepněte na Další.Vyberte typ účtu (IMAP nebo POP) a poté zadejte informace o serveru.Nakonec nastavte své preference výběrem účtů, ze kterých chcete přijímat poštu, a nastavením jejich příslušných možností doručování.Až budete hotovi, klepněte na Uložit ve spodní části obrazovky.Chcete-li zkontrolovat, zda vaše nastavení funguje, otevřete e-mailovou zprávu na vašem iPhone XR a ověřte, zda je odesílána na vámi nakonfigurovanou adresu.Pokud vše vypadá dobře, můžete nyní odstranit všechny staré e-maily ze složky Doručená pošta na iPhone XR.

Můžete mi pomoci nastavit můj e-mail na mém novém iPhone XR?

Nastavení e-mailu na iPhone XR je poměrně přímočarý proces.Nejprve otevřete aplikaci Nastavení a klepněte na „Pošta“.Zde můžete konfigurovat nastavení e-mailového účtu a spravovat své zprávy.

Jakmile si nastavíte svůj e-mailový účet, budete si muset stáhnout příslušnou aplikaci z App Store.Mezi oblíbené možnosti patří Gmail, Outlook nebo iCloud Mail.Jakmile aplikaci nainstalujete, otevřete ji a přihlaste se pomocí svých stávajících přihlašovacích údajů.Dále vyberte kartu „Nastavení“ a pod „E-mail“ zadejte svou úplnou e-mailovou adresu (včetně @domain.com). Nakonec se ujistěte, že je povoleno „Odesílat e-maily z tohoto zařízení“ a do odpovídajícího pole zadejte své heslo.

Mám problém s nastavením svého e-mailového účtu na mém iPhone XR, můžete mi pomoci?

Pokud máte potíže s nastavením e-mailového účtu na vašem iPhone XR, existuje několik věcí, které můžete udělat, abyste se pokusili problém vyřešit.Nejprve se ujistěte, že máte aktivní e-mailový účet a že je na vašem iPhone XR správně nakonfigurován.Dále zkuste svůj e-mailový účet nastavit podle následujících kroků:

Po dokončení těchto kroků byste nyní měli být schopni odesílat a přijímat e-maily pomocí nově vytvořeného e-mailového účtu na vašem iPhone XR!Pokud stále nemůžete nastavit svůj e-mail nebo k němu získat přístup ani po provedení těchto kroků, požádejte o pomoc podporu Apple.

 1. Otevřete na svém iPhonu XR aplikaci Nastavení.
 2. V části „Pošta“ klepněte na „Přidat účet“.
 3. Pokud budete vyzváni, zadejte své přihlašovací údaje ke svému e-mailovému účtu.
 4. Klepněte na „Další“.
 5. Zadejte název tohoto nového účtu (např. „Práce“) a poté klepněte na „Další“.
 6. Zadejte heslo pro tento nový účet a klepněte na „Další“.
 7. Zkontrolujte informace v části „Typ účtu“ na obrazovce a potom klepněte na „Vytvořit účet“.
 8. Potvrďte, že údaje v této části jsou správné, a poté znovu klepněte na „Vytvořit účet“ pro dokončení procesu nastavení.

Jak přidat nový e-mailový účet do mého iPhone XR?

Pokud máte iPhone XR, můžete k němu přidat nový e-mailový účet podle následujících kroků:

 1. Otevřete na svém iPhonu XR aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Pošta, Kontakty a Kalendáře.
 3. Klepněte na Přidat účet...
 4. Do příslušných polí zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a klepněte na Další.
 5. Budete požádáni o potvrzení vytvoření účtu zadáním bezpečnostního kódu, který je zaslán na váš telefon prostřednictvím textové zprávy.Po zadání tohoto kódu klepnutím na OK dokončete nastavení nového e-mailového účtu na vašem iPhone XR.

Jak se dostanu ke svému e-mailu na svém iPhone XR?

Chcete-li získat přístup k e-mailu na svém iPhonu XR, otevřete aplikaci Nastavení a klepněte na Pošta, Kontakty, Kalendáře.Klepněte na účet, který chcete použít, a potom klepněte na Přidat účet.Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a poté klepněte na Přihlásit se.Pokud máte k tomuto účtu přidruženo více e-mailových adres, můžete si vybrat, kterou z nich použijete při přihlašování.Chcete-li zobrazit své zprávy, otevřete aplikaci Zprávy a klepněte na název účtu v horní části obrazovky.Můžete také zadat e-mailovou adresu do vyhledávacího pole v dolní části obrazovky a najít zprávu od dané osoby nebo tématu.

Jaká jsou nastavení pro nastavení e-mailového účtu na iPhone XR?

Prvním krokem při nastavení e-mailu na vašem iPhone XR je otevřít aplikaci Nastavení a přejít na Mail, Kontakty, Kalendáře. Odtud budete muset vybrat typ účtu ze seznamu nalevo.Pokud máte například účet Gmail, uvidíte vedle něj ikonu Gmail. Pokud účet Gmail nemáte nebo chcete místo něj nastavit e-mailový účet iCloud, klikněte na tlačítko Přidat účet a zadejte své přihlašovací údaje. informace. Jakmile zadáte své informace, klikněte na tlačítko Další a vyberte, které účty chcete zahrnout do seznamu kontaktů vašeho iPhone XR: E-mail (Gmail), Telefonní čísla nebo adresy na iCloudu. Můžete také přidat další adresy kliknutím na tlačítko Přidat další adresu a zadáním jejich podrobností. Chcete-li nakonfigurovat způsob odesílání e-mailů z vašeho iPhone XR, přejděte dolů, dokud neuvidíte sekci Odeslat a přijmout, a ujistěte se, že je v části Příchozí zprávy zaškrtnuto políčko Povolit.Můžete také určit, zda mají být zprávy odesílány jako textové zprávy nebo jako přílohy, výběrem jedné z těchto možností: Pouze textová zpráva (výchozí), Pouze přílohy nebo Obojí. Nakonec v části Možnosti doručení zkontrolujte, zda je možnost Automaticky odeslat novou poštu při připojení je vybrán tak, aby váš iPhone XR posílal nové e-maily, jakmile dorazí do vaší poštovní schránky. Až bude vše v pořádku a připraveno k odeslání, klikněte na Uložit ve spodní části obrazovky!Nyní, když jsme nakonfigurovali náš e-mailový účet na našem iPhonu XR, pojďme se podívat na několik tipů pro jeho používání.: Chcete-li odpovědět na e-mailovou zprávu v telefonu., klepněte na a poté pro zobrazení všech dostupných odpovědí.: Chcete-li odstranit e-mailovou zprávu z vaší doručené pošty., klepněte na a potom pro výběr zprávy, kterou chcete odstranit.: Chcete-li přeposlat e-mailovou zprávu z jedné adresy na druhou., klepněte na a potom pro výběr adresy příjemce.: Chcete-li vytisknout celou e-mailovou zprávu., stiskněte a poté vyberte z dostupných možnosti.: Pokud máte potíže s přijímáním e-mailů, zkuste vymazat jeho mezipaměť ().: Pokud máte potíže s odesíláním e-mailů, zkuste upravit jeho nastavení ().: Podrobnější pokyny, jak používat specifické funkce systému iOS 11, např. jako AirPods 2 s Apple Watch 3rd Gen/2nd Gen,. přejděte na náš specializovaný článek!: Podrobnější pokyny, jak používat specifické funkce iOS 11, jako jsou AirPods 2 s Apple Watch 3rd Gen/2nd Gen,. přejděte na náš specializovaný článek!

Jak nastavím svůj iphone xr pro e-mail?

Prvním krokem při nastavování e-mailu na vašem iPhone XR je otevření aplikace Nastavení a přechod na Mail, Kontakty, Kalendáře.

Odtud budete muset vybrat typ účtu ze seznamu vlevo. Pokud máte například účet Gmail, uvidíte vedle něj ikonu Gmailu.

Pokud nemáte účet Gmail nebo chcete místo toho nastavit e-mailový účet iCloud, klikněte na tlačítko Přidat účet a zadejte své přihlašovací údaje.

Jakmile zadáte své informace, klikněte na tlačítko Další a vyberte, které účty chcete zahrnout do seznamu kontaktů vašeho iphone xr: E-mail (Gmail), Telefonní čísla nebo Adresy na iCloudu.

Můžete také přidat další adresy kliknutím na tlačítko Přidat další adresu a zadáním jejich podrobností.

Chcete-li nakonfigurovat způsob odesílání e-mailů z vašeho iphone xr, přejděte dolů, dokud neuvidíte část Odeslat a přijmout, a ujistěte se, že je v části Příchozí zprávy zaškrtnuto políčko Povolit. Můžete také určit, zda mají být zprávy odesílány jako textové zprávy nebo přílohy, výběrem jedné z těchto možností: Pouze textová zpráva (výchozí), Pouze přílohy nebo Obojí.

jakmile si nastavím svůj e-mail na svém iphone xr, jak to zkontroluji?

Pokud máte iPhone XR, pravděpodobně již máte nastavený e-mailový účet.Chcete-li zkontrolovat, zda je váš e-mail nastaven správně, otevřete v telefonu aplikaci Nastavení a přejděte dolů na Pošta, Kontakty, Kalendáře.Pokud je tam uvedena vaše e-mailová adresa, je nastavena správně.Pokud ne, můžete jej zadat do aplikace nebo navštívit web jako Gmail nebo Outlook a nastavit si účet.Jakmile je váš e-mail nastaven, můžete jej používat k odesílání a přijímání zpráv s přáteli a rodinou pomocí výchozích aplikací pro iOS (Mail, Zprávy, Fotky).

je rozdíl mezi kontrolou pracovních a osobních e-mailů na telefonu xr?pokud ano, jak to nastavím?

Je rozdíl mezi kontrolou pracovních e-mailů na iPhonu XR a osobních e-mailů.Pokud chcete kontrolovat pracovní e-maily, musíte v Nastavení iPhonu zapnout Pracovní režim.Chcete-li to provést, otevřete aplikaci Nastavení a klepněte na Obecné.Poté v části „Pošta“ klepněte na Pracovní režim.Nyní budete moci vidět všechny své pracovní e-maily na jednom místě.Chcete-li odpovědět na e-mail, otevřete jej a klepněte na tlačítko Odpovědět v horní části.Siri můžete také použít k odpovědi na e-mail vyslovením „Odpovědět textem“.Pokud chcete kontrolovat osobní e-maily, musíte v Nastavení iPhonu vypnout Pracovní režim.Chcete-li to provést, otevřete aplikaci Nastavení a klepněte na Obecné.Poté v části „Pošta“ klepněte na Možnosti poštovního účtu.V části „E-mailové účty“ vyberte název svého účtu (obvykle jen „@apple“). V části Pošta povolena zrušte zaškrtnutí políčka vedle položky Pracovní režim.Nakonec v části Odhlásit se zrušte zaškrtnutí políčka vedle položky Pracovní režim.Nyní máte volný přístup ke svým osobním e-mailovým účtům, aniž by se vám ve vašich doručených poště zobrazovala pracovní oznámení.