Chcete-li zkopírovat výběr do nové vrstvy ve Photoshopu, přejděte do nabídky 'Vrstva' a vyberte 'Nová vrstva prostřednictvím kopírování'.?

Budete vyzváni, abyste vybrali oblast obrázku, kterou chcete zkopírovat, a poté Photoshop vytvoří novou vrstvu obsahující výběr.Nyní můžete upravit nebo odstranit novou vrstvu, jak chcete.?Chcete-li vložit výběr z jednoho obrázku na druhý, přejděte do nabídky 'Vrstva' a vyberte 'Vložit'.?Budete vyzváni k výběru oblasti prvního obrázku, do které chcete výběr vložit, a Photoshop pak výběr automaticky umístí na váš původní obrázek.Nyní můžete upravit nebo odstranit novou vrstvu, jak chcete.?Pokud potřebujete vytvořit více kopií výběru, jednoduše použijte více vrstev.Chcete-li například vytvořit tři kopie vybrané oblasti, vytvořte tři vrstvy – jednu pro každou kopii – a pak každou vrstvu vyplňte libovolným obsahem.Po dokončení úprav výběru jednoduše sloučte všechny vrstvy dohromady (postupně je všechny vyberete a stisknete 'Ctrl+E'), nebo uložte změny jako nový soubor kliknutím na nabídku 'Soubor' a výběrem 'Uložit jako '.?Hodně štěstí!

Kopírování výběrů ve Photoshopu je snadné: stačí přejít na Vrstva > Nová vrstva přes Kopírovat a vybrat, kam chcete výběr zkopírovat.Poté pomocí Úpravy > Vložit nebo Soubor > Uložit jako jej vložte do jiného souboru.V případě potřeby sloučte všechny vrstvy dohromady (Ctrl+E) nebo uložte změny jako samostatný soubor (Soubor > Uložit jako).

Případně můžete použít klávesové zkratky CTRL+J (Windows) / CMD+J (Mac).?

Jak zkopírovat výběr do nové vrstvy ve Photoshopu:

  1. Otevřete Photoshop a vyberte objekt nebo oblast, do které chcete výběr zkopírovat.
  2. Klikněte na nabídku Úpravy a vyberte Kopírovat výběr.
  3. V dialogovém okně Kopírovat výběr vyberte cílovou vrstvu z rozevíracího seznamu Vrstva a klepněte na OK.

Můžete také kliknout pravým tlačítkem na výběr a vybrat 'Layer via Copy'.?

  1. Ve Photoshopu otevřete dokument, ze kterého chcete výběr zkopírovat do nové vrstvy.
  2. Klepnutím a přetažením vyberte oblast dokumentu, do které chcete výběr zkopírovat.
  3. Jakmile vyberete požadovanou oblast, uvolněte tlačítko myši.
  4. Zvolte 'Vrstva přes kopírování'.
  5. Nová vrstva bude vytvořena v horní části vašeho původního dokumentu a bude obsahovat váš zkopírovaný výběr.

Pokud chcete výběr přesunout do nové vrstvy, aniž byste jej zkopírovali, přejděte do nabídky „Upravit“ a vyberte „Vyjmout“.?

Poté přejděte do nabídky 'Upravit' a vyberte 'Vložit'.?Nyní budete mít výběr na nové vrstvě.

Poté vytvořte novou vrstvu a znovu přejděte do nabídky 'Upravit' a vyberte 'Vložit'.?

Chcete-li ve Photoshopu zkopírovat výběr do nové vrstvy, vyberte oblast, kterou chcete zkopírovat, a stiskněte 'Ctrl+C' (nebo 'Cmd+C'). Poté v nabídce 'Upravit' vyberte 'Vložit'.

Jaký je rozdíl mezi kopírováním a přesunem výběru do nové vrstvy?

Když ve Photoshopu zkopírujete výběr do nové vrstvy, původní obraz zůstane nedotčen.Výběr zůstane na aktivní vrstvě a všechny její vlastnosti (např. krytí) zůstanou zachovány.Když přesunete výběr do nové vrstvy, původní obrázek se nahradí vybranou oblastí.Jakékoli změny, které provedete ve vybrané oblasti, se použijí také na původní obrázek.

Pokud chcete sloučit dva obrazy, které mají překrývající se výběry, použijte nástroj Cestář (Okna > Cestář). To vám umožní vybrat a sloučit oblasti bez ovlivnění originálů.

Jak vytvořím novou vrstvu ve Photoshopu?

Chcete-li vytvořit novou vrstvu ve Photoshopu, postupujte takto: 1.Otevřete Photoshop a vyberte obrázek, který chcete zkopírovat.2.Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Vrstvy a poté na Nová vrstva.3.V dialogovém okně Nová vrstva zadejte název nové vrstvy a klepněte na OK.4.Vyberte obsah původního obrázku a přetáhněte jej na novou vrstvu.5.Pomocí nástroje Přesunout (M) podle potřeby přesuňte obsah vaší nové vrstvy nahoru nebo dolů nad obsah původního obrázku.6.Chcete-li odstranit vrstvu ve Photoshopu, vyberte ji v panelu Vrstvy a stiskněte Delete (nebo použijte klávesovou zkratku Command-Delete).7.Chcete-li sloučit dvě nebo více vrstev do jedné, nejprve vyberte všechny vrstvy, které chcete sloučit, a poté stiskněte Ctrl+E (Command-E na počítačích Mac).8.Až dokončíte úpravy obrázku, uložte jej kliknutím na Soubor > Uložit jako...9. (Volitelně) Přidejte do nově vytvořené vrstvy nějaký text nebo grafiku pomocí nástrojů na nástrojové liště Photoshopu nebo prostřednictvím možností na liště nabídek (jako je Typ > Text nebo obrázek > Vytvořit grafiku).10. (Volitelné) Klepnutím na libovolnou oblast v rámci jednotlivé grafiky na sloučené vrstvě aktivujete její nástroj pro výběr, takže můžete provádět další změny, aniž byste ovlivnili ostatní části této grafiky.

Jak vložím něco na novou vrstvu ve Photoshopu?

Chcete-li něco vložit do nové vrstvy ve Photoshopu, postupujte takto: 1.Otevřete obrázek, na který chcete výběr vložit.2.Vyberte objekt nebo oblast, do které chcete výběr vložit.3.Klikněte na tlačítko Nová vrstva (nebo stiskněte Ctrl+N).4.Novou vrstvu pojmenujte „Výběr“.5.Vložte svůj výběr do této nové vrstvy kliknutím a přetažením z původního obrázku do nově vytvořené vrstvy „Výběr“.6.Potřebujete-li upravit některou z vlastností svého výběru, udělejte to nyní ve vrstvě „Výběr“ před ukončením aplikace Photoshop a uložením změn (další informace naleznete níže).7.Nakonec, pokud si chcete ponechat kopii této vybrané oblasti trvale uloženou v jiném souboru, klikněte na tlačítko Kopírovat (nebo stiskněte Ctrl+C) a poté vyberte, kam chcete tuto kopii uložit, než ukončíte Photoshop a uložíte svůj změny (více viz níže).8.

Jaké jsou některé klávesové zkratky pro vytváření nových vrstev ve Photoshopu?

Jak zkopírujete výběr do nové vrstvy ve Photoshopu?Jak vytvoříte novou vrstvu ve Photoshopu?Jaké jsou některé klávesové zkratky pro vytváření nových vrstev ve Photoshopu?

V této příručce vám ukážeme, jak zkopírovat výběr do nové vrstvy ve Photoshopu.Probereme také některé klávesové zkratky, které mohou pomoci tento proces usnadnit.

Nejprve si vysvětlíme, co je výběr.Výběr je jednoduše oblast obrázku, kterou chcete zachovat nedotčenou.Výběry můžete provádět pomocí myši nebo klávesnice a mohou být jednoduché nebo složité.

Chcete-li vytvořit výběr pomocí myši, nejprve klikněte na část obrázku, kterou chcete vybrat.Poté pomocí nástroje pro výběr ( ), který vypadá jako šipka směřující dolů, vyberte celý objekt.Chcete-li to ztížit, můžete použít nástroj Rychlý výběr ( ). Tento nástroj umožňuje provádět rychlý výběr tažením přes obrázek.

Pokud potřebujete větší kontrolu nad svými výběry, použijte nástroje pro výběr ( ). Nástroj Obdélníkový výběr umožňuje vybrat oblast, která má tvar obdélníku.Nástroj Eliptický výběr umožňuje vybrat oblast, která má buď eliptický nebo kulatý tvar.A konečně, nástroj Polygonal Marquee Tool vám umožňuje vybrat oblasti, které se skládají z více rovných čar nebo úhlů.

Chcete-li vytvořit výběr pomocí klávesnice, nejprve vyberte jeden z nástrojů pro ohraničení ( Nástroj pro obdélníkový výběr , Nástroj pro eliptický výběr nebo Nástroj pro mnohoúhelníkový výběr ) a poté stisknutím kláves Ctrl+M (na Macu Command+M) otevřete položku nabídky Vybrat. .Odtud vyberte Kopírovat výběr . Tím se váš aktuální výběr zkopíruje do jiné vrstvy pod ním v okně dokumentu.

Existuje více než jeden způsob, jak vytvořit novou vrstvu ze stávající ve Photoshopu?

Existuje několik různých způsobů, jak vytvořit novou vrstvu ze stávající vrstvy ve Photoshopu.Jedním ze způsobů je použití položky nabídky Vrstva, která otevře dialogové okno Nabídka vrstvy.Odtud můžete vybrat Nová vrstva z rozevíracího seznamu v horní části dialogového okna.Dalším způsobem je použití klávesové zkratky Ctrl+J (Windows) nebo Command+J (Mac). Otevře se dialogové okno Nová vrstva, kde můžete zadat název nové vrstvy a zvolit, zda má být průhledná nebo ne.Nakonec můžete také kliknout na ikonu, která vypadá jako bílá kancelářská sponka, vedle existující vrstvy v okně dokumentu a v zobrazené místní nabídce vybrat možnost Vytvořit novou vrstvu z výběru.

Mohu změnit název svých vrstev ve Photoshopu?

Ano, ve Photoshopu můžete změnit název vrstev.Chcete-li to provést, otevřete Photoshop a v paletě Vrstvy vyberte vrstvu, kterou chcete přejmenovat.Dále klikněte na název vrstvy v paletě Vrstvy a do textového pole, které se zobrazí, zadejte její nový název.Klepnutím na tlačítko OK uložte změny.

Jak odstraním vrstvy ve Photoshopu?

Chcete-li odstranit vrstvu ve Photoshopu: 1.Otevřete panel Vrstvy kliknutím na ikonu Vrstvy v horní části okna Photoshopu nebo stisknutím Ctrl+L (Windows) nebo Command+L (Mac).2.Vyberte vrstvu, kterou chcete odstranit, ze seznamu vrstev na panelu Vrstvy.3.Kliknutím na ikonu koše vedle názvu vrstvy ji odstraníte.4.Pokud si chcete ponechat kopii této vrstvy, vyberte Keep Copy z rozbalovací nabídky, která se zobrazí po kliknutí na ikonu koše.5.Chcete-li odstranit všechny kopie této vrstvy, vyberte možnost Odstranit všechny kopie z rozbalovací nabídky, která se zobrazí po kliknutí na ikonu koše.6.Po dokončení odstraňování vrstev stiskněte Enter/Return (Windows) nebo Return (Mac), abyste ukončili Photoshop a vrátili se do dokumentu.

Co se stane, když se pokusím zkopírovat část obrázku, který nemá vlastní samostatnou vrstvu?

Když zkopírujete část obrazu, která nemá vlastní samostatnou vrstvu, Photoshop zkopíruje data obrazu z vybrané oblasti do nové vrstvy.To může mít za následek některé neočekávané změny vašeho obrazu.Pokud například zkopírujete část obrazu, která byla vyplněna barvou, Photoshop může zkopírovanou oblast vyplnit bílou.Nebo pokud zkopírujete část obrazu, která byla maskována, Photoshop může maskování odstranit a odhalit spodní vrstvy.