Co je to drzost?

Audacity je bezplatný zvukový editor a záznamník pro Windows.Lze jej použít k úpravě, nahrávání, mixování a masteringu zvukových souborů.Audacity je také k dispozici jako multiplatformní aplikace. Co mohu dělat s audacity?Nejběžnějším využitím audacity je úprava zvukových souborů.Můžete vyjmout, zkopírovat a vložit části zvukového souboru, změnit výšku nebo rychlost zvuku, přidat efekty jako reverb nebo echo a další.Můžete také vytvářet nové zvukové soubory od začátku nebo importovat stávající do audacity. Audacity také obsahuje funkce pro nahrávání a míchání zvuku.Můžete jej použít k zachycení živých vystoupení nebo k nahrávkám, jak mluvíte nebo hrajete hudbu.Audacity má také výkonné nástroje pro mixování, které vám umožní upravit úrovně hlasitosti jednotlivých zvuků a smíchat více zvuků dohromady do jedné stopy. Jak mohu začít používat audacity?Chcete-li začít používat audacity, otevřete program kliknutím na jeho ikonu na ploše nebo v nabídce Start.Po otevření uvidíte hlavní okno, které vypadá takto:

V tomto okně najdete v horní části různá menu (popsána níže) a také tlačítka ve spodní části, která vám umožní přístup k různým aspektům programu:

Nabídka Soubor: Tato nabídka obsahuje možnosti pro otevírání, ukládání a práci s vašimi zvukovými soubory.Můžete například otevřít existující zvukový soubor (.mp3) nebo vytvořit nový výběrem možnosti Nový zvukový soubor z této položky nabídky.Svou práci můžete také uložit v různých formátech (WAV/MP3/AIFF/Ogg Vorbis).

Nabídka Úpravy: Nabídka Úpravy obsahuje možnosti pro základní úlohy úprav, jako je vyjímání, kopírování, vkládání, přesouvání objektů v rámci zvukového souboru a další. Některé z těchto úloh (jako Vyjmout) vyžadují, abyste před provedením akce vybrali konkrétní oblasti ve zvukovém souboru. Jiné úlohy (jako Kopírovat) jednoduše duplikují vybrané sekce bez jakýchkoli požadavků na předvýběr.

Panel Mixer: Panel Mixer vám umožňuje ovládat, jak se jednotlivé zvuky přehrávané přes reproduktory počítače smíchají dohromady. Pro přístup k tomuto panelu klikněte na jeho tlačítko umístěné v levém dolním rohu hlavního okna. Panel Mixer obsahuje tři panely: Levý, Pravý a Střední. Každý panel umožňuje individuálně nastavit úrovně hlasitosti pro každý kanál ve zvukovém systému vašeho počítače. Každý panel má navíc dva knoflíky: Pan Left/Pan Right, které umožňují posouvat zvuky doleva/doprava v rámci příslušných kanálů; zatímco Hlasitost ovládá, kolik se každý kanál přehraje najednou.

Klikněte na záhlaví okna a poté přejděte na Předvolby...V případě potřeby klikněte na Zobrazit a poté přejděte na Obecné....Na kartě Rozhraní se ujistěte, že je zaškrtnuto "Zobrazit ukazatel myši při najetí myší na ikony".....Nyní v části Klávesnice zkontrolujte, že je zaškrtnuto "Povolit klávesové zkratky".....Na kartě Zvuk se ujistěte, že "Použít nativní kodér WAV" není zaškrtnuto, pak zrušte zaškrtnutí obou "Použít knihovnu kódování libx264" a "Povolit kódování LAME MP3".Nyní stiskněte dvakrát tlačítko OK!Inaudible Whisperings Productions představuje průvodce Jak používat Audacious ve Windows!Pečlivým dodržováním našich pokynů; každý by měl být schopen nejen naučit se používat Audacious, ale také využívat všech jeho funkcí!Takže pokud chcete vědět vše, včetně procesu instalace, pokračujte ve čtení!Za prvé – co přesně software Audacious dělá?Jak jsme již zmínili; Audacious není jen obyčejný hudební editor – je vlastně docela univerzální, pokud jde o práci s multimediálním obsahem obecně!Jak již bylo řečeno, mezi oblíbené způsoby použití Audacious patří: - Úpravy jakéhokoli typu digitálních médií včetně mp3, .wavs, .m4a, .ogg atd.

Co to dělá?

Audacity je bezplatný zvukový editor a záznamník pro Windows.Lze jej použít k úpravě, nahrávání, mixování a masteringu zvukových souborů.Audacity je také k dispozici jako multiplatformní aplikace pro Mac OS X a Linux. Co mohu s Audacity dělat?Audacity lze použít k úpravě, nahrávání, mixování a masteringu zvukových souborů.Může být také použit k vytváření zvukových efektů a hudby.Jaké jsou některé z funkcí Audacity?Mezi některé funkce Audacity patří:* Úprava zvuku: Pomocí Audacity můžete vyjmout, kopírovat, vložit, odstranit nebo změnit hlasitost zvukových souborů.* Nahrávání: Audacity můžete použít k zachycení živého zvuku nebo zvuku z video zdrojů.* Mixování: Můžete použít Audacca ke spojení více nahrávek do jednoho souboru nebo přidat efekty, jako je reverb nebo delay.* Mastering: Můžete použít Audacity ke zlepšení kvality zvuku vašich audio souborů Jak mohu začít používat audacity?Abyste mohli začít používat audacity, musíte si jej nejprve stáhnout z http://audacious-project.org/download/.Jakmile si stáhnete audacious-project.org, otevřete jej a klikněte na tlačítko "Stáhnout" vedle "Audacious 1.3".Tím se stáhne komprimovaný soubor s názvem „audacious-1.3-win32bit.zip“.Rozbalte tento soubor, abyste měli v adresáři vašeho počítače, kam jste nainstalovali Windows (obvykle C:Program FilesWindowsApps), složku „audacious“. Dále otevřete tuto složku a dvakrát klikněte na "auditude".Toto spustí audicity ve Windows Jak začnu nahrávat s audacity?Chcete-li začít nahrávat pomocí audacey, jednoduše otevřete audicity a vyberte zdroj, ze kterého chcete nahrávat (například váš mikrofon), poté stiskněte Record.Chcete-li zastavit nahrávání, stačí stisknout Stop Record v hlavním okně Jak mohu upravit nahraný zvuk s drzostí?Chcete-li upravit nahraný zvuk pomocí audiacy, jednoduše otevřete audiacy a vyberte upravený soubor, na kterém chcete pracovat, poté stiskněte Upravit, Přehrát, Efekty atd.

Jak to mohu získat?

Audacity je bezplatný zvukový editor a záznamník pro Windows.Lze jej stáhnout z oficiálních stránek Audacity.Po stažení a instalaci Audacity jej otevřete a kliknutím na položku nabídky „Soubor“ otevřete dialogové okno „Otevřít“.V tomto dialogovém okně vyhledejte a vyberte soubor „Audio File“, který chcete upravit nebo nahrát.Jakmile vyberete soubor, klikněte na tlačítko "Spustit nahrávání" a začněte nahrávat svou zvukovou relaci.Chcete-li nahrávání zastavit, klikněte na tlačítko „Zastavit nahrávání“.Chcete-li uložit svůj upravený nebo nahraný zvukový soubor, klikněte na položku nabídky „Soubor“ a vyberte možnost „Uložit jako...“.V dialogovém okně Uložit jako zadejte název nového zvukového souboru a vyberte umístění, kam jej chcete uložit.Audacity můžete také použít k vytvoření MP3 souborů z vašich nahrávek výběrem možnosti "MP3 Audio File" v dialogovém okně Save As.

Mohu používat Audacity na svém počítači se systémem Windows?

Audacity je bezplatný zvukový editor, který lze použít na počítačích se systémem Windows.Audacity lze stáhnout z oficiálních stránek.Po instalaci je Audacity přístupný kliknutím na ikonu "Audacity" umístěnou v hlavní nabídce vašeho počítače.

Chcete-li začít používat Audacity, nejprve jej otevřete kliknutím na nabídku „Soubor“ a výběrem možnosti „Otevřít“.Dále vyhledejte soubor, který chcete upravit, a kliknutím na něj začněte upravovat.Chcete-li uložit změny, vyberte „Soubor“ a poté „Uložit“.

Audacity nabízí řadu funkcí, které z něj dělají efektivní zvukový editor.Některé z těchto funkcí zahrnují: podporu pro více stop, možnost vyjmout, kopírovat, vložit a odstranit zvukové soubory, stejně jako možnosti exportu, které vám umožní vytvářet soubory MP3 nebo WAV.Navíc Audacity obsahuje řadu efektů, které lze aplikovat na zvukové soubory za účelem změny jejich zvukových vlastností.

Celkově je Audacity snadno použitelný zvukový editor, který nabízí širokou škálu funkcí pro uživatele, kteří chtějí vytvářet nebo upravovat zvukové soubory.

Jak nainstaluji Audacity na Windows?

Audacity je bezplatný zvukový editor, který lze použít k úpravě, mixování a vytváření zvukových souborů.Audacity lze nainstalovat na Windows pomocí výchozích instalačních metod nebo stažením a instalací instalačního programu z webu Audacity.Po instalaci lze Audacity otevřít otevřením nabídky Start a vyhledáním „Audacity“.Při prvním otevření se Audacity zeptá, zda se má otevřít s výchozím nastavením nebo zda se má nakonfigurovat ručně.Chcete-li Audacity nakonfigurovat ručně, klikněte na tlačítko „Konfigurovat“ umístěné v levém horním rohu okna a poté vyberte „Ručně“.

Instalace Audacity na Windows 8 nebo 10:

Chcete-li nainstalovat Audaccaoeon Windows 7:

  1. Otevřete Nastavení stisknutím kombinace kláves Win+I nebo kliknutím na ikonu ozubeného kola v pravém dolním rohu obrazovky.
  2. Klikněte na Aplikace a funkce.
  3. Pod položkou Dostupné aplikace uvidíte seznam všech nainstalovaných aplikací (včetně aplikací třetích stran). Přejděte dolů, dokud neuvidíte seznam Audacity, a kliknutím na něj otevřete stránku nastavení.
  4. Na kartě Obecné v části Typ instalace vyberte Stáhnout z Microsoft Store (doporučeno). To vám umožní nainstalovat Audacity, aniž byste museli procházet tradičními kanály instalace softwaru, jako je C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice15.Po zobrazení výzvy budete muset zadat podrobnosti o svém účtu Microsoft, ale tento proces je obvykle rychlý a bezbolestný – po dokončení se nezapomeňte odhlásit!
  5. Po stažení znovu otevřete Nastavení a klikněte na Stahování v části Aplikace a funkce a poté klikněte na Instalovat/Aktualizovat vedle AUDACITY . Pokud se po dokončení instalace zobrazí výzva, zda chcete tuto aplikaci ponechat nebo odebrat (doporučuje se ji ponechat), zvolte možnost Ponechat a poté klikněte na tlačítko OK . Po dokončení instalace restartujte počítač, aby se změny projevily!
  6. Klepněte na Start -> Všechny programy -> Příslušenství -> Systémové nástroje -> Záznam zvuku Klepněte pravým tlačítkem na Záznam zvuku Vyberte Vlastnosti Na kartě Záznam zaškrtněte políčko Povolit mikrofon Zaškrtnout Povolit záznam zvuku, když je systém v režimu spánku Klepněte na OK Poklepejte na audacious_win7x64_setup_csy_.

Kde najdu soubory, které potřebuji k instalaci Audacity?

Audacity je bezplatný zvukový editor, který lze stáhnout z oficiálních stránek.Po stažení a instalaci Audacity je první věcí, kterou musíte udělat, je otevřít.Chcete-li otevřít Audacity, klikněte na ikonu "Audacity" umístěnou v nabídce Start nebo na ploše.

Dalším krokem je najít soubory, které potřebujete k instalaci Audacity.Chcete-li to provést, klikněte na „Soubor“ a poté vyberte „Otevřít“.V dialogovém okně Otevřít přejděte na místo, kde jste stáhli Audacity, a vyberte příslušný soubor.Po výběru souboru klikněte na „Otevřít“.

Pokud používáte Windows 8 nebo 10, jednou z nových funkcí těchto operačních systémů je, že zahrnují obchod s aplikacemi s názvem Microsoft Store.Chcete-li nainstalovat software z Microsoft Store, klikněte v nabídce Start na „Windows“ a poté vyberte „Aplikace“.V Apps vyhledejte „Audacity“ a poté jej vyberte, až se objeví v seznamu výsledků.

Po kliknutí na Audacity, pokud vás systém Windows 8 nebo 10 vyzve k povolení změn nastavení vašeho počítače, klikněte na Ano.Poté kliknutím na OK zavřete všechna okna, která se otevřela v důsledku instalace Audacity.

Jak spustím instalační program pro Audacity na Windows?

Chcete-li nainstalovat Audacity na Windows, nejprve otevřete nabídku Start a vyhledejte „Audacity“.Když se program objeví ve výsledcích, klikněte na něj pravým tlačítkem a vyberte „Instalovat tento software“.Poté se spustí instalační program.Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.Po instalaci najdete Audacity v nabídce Start vašeho počítače pod "Programy -> Audio & Video -> Audacity".Chcete-li použít Audacity, otevřete jej a klikněte na záložku "Soubor".Poté vyberte „Otevřít...“ a přejděte na místo, kam jste uložili své zvukové soubory.

Jaké jsou systémové požadavky pro používání Audacity ve Windows?

Audacity je bezplatný zvukový editor a záznamník pro Windows.Chcete-li používat Audacity, potřebujete počítač s alespoň Windows 7 nebo 8.1, zvukové vstupní zařízení (například mikrofon nebo linkový vstup) a výstupní zvukové zařízení (například reproduktory). Musíte mít také nainstalovaný software Audacity.

Systémové požadavky pro použití Audacity na Mac OS X jsou podobné jako pro Windows, ale existují určité rozdíly.Například k použití Audacity nepotřebujete mikrofon nebo linkový konektor na Macu, ale potřebujete přístup k rámci Audio Unit.Systémové požadavky na používání Audacity v Linuxu se liší od požadavků na jiné operační systémy, protože nemá žádnou vestavěnou podporu pro nahrávání nebo úpravu zvukových souborů.Místo toho musíte nainstalovat další software, než budete moci používat Audacity.

Jak spustím Audacity, jakmile je nainstalován na mém počítači se systémem Windows?

Chcete-li spustit Audacity, v systému Windows otevřete nabídku Start a zadejte „audacity“ (bez uvozovek). Když se Audacity objeví ve výsledcích vyhledávání, klikněte na něj pravým tlačítkem a vyberte „Spustit jako správce“.Případně můžete otevřít nabídku Start a kliknout na „Všechny programy“ a poté na „Audacity“ (nebo jakýkoli jiný program, který chcete použít). V obou případech, když se Audacity otevře, klikněte na nabídku „Soubor“ a vyberte „Otevřít“.Přejděte tam, kam jste nainstalovali Audacity (obvykle C:Program FilesAudacity), poklepáním na jeho ikonu ji otevřete a poté klikněte na záložku „Audio“.Chcete-li zahájit nahrávání zvuku, klikněte na tlačítko mikrofonu (to se zelenou tečkou) a začněte mluvit.Chcete-li zastavit nahrávání zvuku, stiskněte Ctrl+C.Audacity můžete také zavřít kliknutím na červené tlačítko X v levé horní části okna.

Je něco zvláštního, co bych potřeboval vědět o používání Audacity na počítači se systémem Windows ve srovnání s jinými operačními systémy?

Audacity je bezplatný audio editor, který lze použít na Windows, Mac OS X a Linux.Ve srovnání s jinými operačními systémy nejsou pro používání Audacity na počítači se systémem Windows kladeny žádné zvláštní požadavky.Některé funkce však nemusí být dostupné v závislosti na verzi systému Windows, kterou používáte.Například Audacity nemusí mít podporu pro nahrávání zvukových souborů ve vysoké kvalitě, pokud vaše verze Windows nemá nainstalované požadované kodeky.Navíc některé funkce (jako jsou efekty) mohou být dostupné pouze v případě, že si zakoupíte licenci z webu Audacity.

Jaké jsou některé z nejčastějších problémů, které lidé mají při používání Audacity na počítači se systémem Windows a jak je lze opravit?

Audacity je bezplatný zvukový editor, který lze použít k úpravě, mixování a nahrávání zvuku.Tato příručka vás naučí, jak používat Audacity na počítači se systémem Windows.

Nejprve se ujistěte, že máte nainstalovanou nejnovější verzi Audacity.Chcete-li to provést, přejděte na webovou stránku Audacity a klikněte na tlačítko „Stáhnout“ vedle pole „Nejnovější verze“.Jakmile soubor stáhnete, poklepáním na něj jej otevřete.

Dále se ujistěte, že má váš počítač dostatek paměti (RAM).Pokud ne, možná budete muset nainstalovat více paměti.Chcete-li zkontrolovat, kolik paměti RAM má váš počítač k dispozici, přejděte na Ovládací panely > Systém a zabezpečení > Systém a poté klikněte na „Systémové informace“.V části Procesor vyhledejte položku Celková fyzická paměť a poznamenejte si číslo vedle ní.

Pokud váš počítač nemá dostatek paměti, budete muset nainstalovat nějaký další software, abyste mohli Audacity správně používat.Chcete-li to provést, přejděte online a vyhledejte program s názvem VirtualBox nebo VMWare Fusion, který vám umožní spouštět více aplikací současně, aniž byste si navzájem ovlivňovali výkon.Po instalaci těchto programů se vraťte na Ovládací panely > Systém a zabezpečení > Vlastnosti systému > karta Upřesnit a v části Nastavení výkonu vyberte Použít virtualizaci pro všechny virtuální počítače . Poté restartujte počítač, aby se změny projevily.

Jakmile bude mít váš počítač dostatek dostupné paměti a správně nainstalovány VirtualBox nebo VMWare Fusion, jste připraveni začít používat Audacity!Nejdříve: otevřete Audacity kliknutím na jeho ikonu na ploše nebo v Programy>Příslušenství>Audio Editor>.Dalším krokem je otevření zvukového souboru, se kterým chcete pracovat: buď vyberte jeden z pevného disku, nebo vložte zvukový soubor z YouTube nebo jinde online (nezapomeňte, kam jste jej zkopírovali!). Jakmile je soubor otevřen v Audacity, existuje několik věcí, které s ním můžete dělat:

-Úrovně hlasitosti jednotlivých stop můžete upravit kliknutím na ně kurzorem myši a přetažením nahoru nebo dolů (nebo doleva nebo doprava). Můžete také stisknout [Ctrl] + [V] (PC) / [Command] + [V] (Mac) pro zvýšení/snížení hlasitosti všech stop najednou; alternativně [Ctrl]+[M] (PC) /[Command]+[M] (Mac) ztlumí všechny stopy kromě stopy 1.

-Můžete změnit výšku jednotlivých stop kliknutím na ně kurzorem myši a přetažením doleva nebo doprava (). Můžete také stisknout [Ctrl] + [T] (PC) / [Command] + [T] (Mac) a změnit výšku všech stop najednou; alternativně [Ctrl]+[Y] (PC) /[Command]+[Y](Mac) vrátí zpět všechny předchozí změny výšky provedené v této relaci.

- Části zvukové stopy můžete vyjmout tak, že je vyberete kurzorem myši a stisknete klávesu [Delete] (na počítačích Mac klávesa [Backspace]). Můžete také přetáhnout vybranou část stopy do nového umístění v rámci audiosouboru pomocí kurzoru myši().Proveďte jakékoli střihy provedené tímto způsobem(), vyberte stranu, kterou chcete upustit z trasy pomocí kurzoru myši a stiskněte klávesu [/Delete] (klávesa [Backspace] na počítačích Mac]).Poznámka: Při vyřezávání částí ze stopy během jejího přehrávání, audacity pozastaví()přehrávání stopy v dokumentu předem ();můžete ji při přehrávání odříznout, pokud si to přejete znovu ovládat().

-Můžete spojit více stop dohromady kliknutím na vrchol první stopy v dokumentu a přetažením přes vrchol druhé stopy v relaci.

Existují nějaké tipy nebo triky, které mohou usnadnit nebo zefektivnit používání Audacity na počítači se systémem Windows?

Audacity je bezplatný zvukový editor, který lze použít k úpravě, mixování a masteringu zvukových souborů.Tato příručka obsahuje tipy, jak používat Audacity na počítači se systémem Windows.

Nejprve se ujistěte, že máte nainstalovanou nejnovější verzi Audacity.Chcete-li to provést, přejděte na webovou stránku Audacity a klikněte na tlačítko „Stáhnout“ vedle pole „Získat Audacity“.Po stažení otevřete soubor a klikněte na tlačítko „Instalovat“.Po dokončení instalace spusťte Audacity a klikněte na položku nabídky „Soubor“ a vyberte „Nový“.V novém okně, které se objeví, zadejte název projektu (např. „Můj první projekt“) a stiskněte Enter.Dále vyberte svůj zvukový soubor z pevného disku počítače nebo z online zdrojů (jako je YouTube) a stiskněte OK.Nyní uvidíte hlavní okno Audacity se zobrazeným vybraným zvukovým souborem.

Jednou z nejdůležitějších věcí, které byste měli vědět o používání Audacity, je, jak změnit nastavení kvality zvuku.Chcete-li to provést, nejprve se ujistěte, že je váš zvukový soubor správně umístěn v okně Audacity.Dále vyberte Edit > Preferences z hlavního okna Audacity.Na kartě Obecné v tomto dialogovém okně předvoleb uvidíte tři možnosti: Kvalita (výchozí), vzorkovací frekvence/bitová hloubka (určuje, kolik informací se zaznamenává za sekundu) a Rozvržení kanálu (určuje, které kanály se budou přehrávat). zadní). Nastavení kvality ovlivňuje pouze to, jak dobře znějící bude přehrávání; pokud však chcete lepší kvalitu při exportu souboru MP3 nebo WAV z Audaccaile, měli byste zvolit buď High Quality nebo Lossless Encoding . Nastavení vzorkovací frekvence/bitové hloubky ovlivňuje rychlost přehrávání i kvalitu zvuku; zatímco nižší hodnoty budou mít za následek vyšší rychlost přehrávání, ale horší kvalitu zvuku, vyšší hodnoty vytvoří lépe znějící soubory, ale jejich přehrávání může trvat déle. Možnost Rozvržení kanálu má vliv pouze při exportu souborů; umožňuje vám vybrat si mezi Stereo Mix nebo Mono Mix. Při exportu souborů pro použití jinde (například jejich nahrávání na SoundCloud) vždy zvolte Stereo Mix . Nakonec se v části Možnosti přehrávání ujistěte, že je zaškrtnuto políčko Opakovat, dokud nebude dokončeno přehrání všech vašich stop za sebou, aby diváci viděli, kde přesně se nacházejí na časové ose vašeho projektu, aniž by museli pokaždé čekat, až přehrávání skončí.

Je také důležité pochopit, jak odvážnost pracuje se stopami – každá stopa představuje jednu kompletní záznamovou relaci s vlastní úrovní hlasitosti, polohou panorámování, časem zahájení atd. – takže pokud potřebujete přesunout více než jednu stopu najednou, budete je muset rozdělit na nejprve oddělte relace výběrem Tracks > Split Track At Timecode Point...z hlavního okna audacity, než je přesunete, ale existují i ​​jiné způsoby, jak dosáhnout podobných výsledků, jako je použití klávesy Shift při přetahování jednotlivých stop v oknech audacity, jako je přesun více stop najednou Pomocí klávesy Shift a kolečka myši).

(Bonus) Jaké jsou některé z nejoblíbenějších věcí, pro které lidé používají Audacity na svých počítačích se systémem Windows a jaké jsou příklady toho, jak to udělat?

Audacity je software, který lze použít k úpravě zvukových souborů.Může být použit pro různé účely, jako je nahrávání a úprava zvuku, vytváření hudby nebo vytváření podcastů.Zde je několik oblíbených věcí, ke kterým lidé používají Audacity na svých počítačích se systémem Windows:

- Nahrávání a úprava zvuku

- Tvorba hudby

- Vytváření podcastů

- Úpravy video souborů

- Přepis projevů nebo nahrávek

- Čištění zvukových stop

Existuje mnoho způsobů, jak používat Audacity na vašem počítači se systémem Windows.Můžete například nahrávat zvuk pomocí Audacity a později jej upravit.Audacity můžete také použít k vytváření hudby.Můžete přidávat zvuky, měnit tempo a další.Nakonec můžete Audacity použít k přepisu projevů nebo nahrávek.To znamená, že můžete vyčistit kvalitu zvuku původní nahrávky, aby byla srozumitelnější.