Co je telnet?

Telnet je síťový protokol, který vám umožňuje připojit se ke vzdáleným počítačům.Telnet používá TCP/IP, takže jej lze použít na jakémkoli počítači s IP adresou.Telnet je užitečný pro odstraňování problémů, testování a připojování k serverům.Jak mohu používat telnet ?Chcete-li použít telnet, otevřete okno příkazového řádku a zadejte následující: telnet localhostBudete muset nahradit "localhost" adresou IP vašeho počítače nebo serveru. Pokud používáte Windows 10, 8, 7, Vista nebo XP:1) Otevřete nabídku Start2) Klepněte na Všechny programy3) Klepněte na Příslušenství4) Klepněte pravým tlačítkem myši na Příkazový řádek5) Vyberte Spustit jako správce6) Zadejte telnet localhost7) Stiskněte Enter8 ) Nyní byste měli být připojeni ke svému počítači nebo serveru9 ) Chcete-li ukončit telnet, zadejte quit10 ) Pokud používáte Windows 10 Anniversary Update (verze 1607), klikněte na ikonu vyhledávání v levém dolním rohu obrazovky11 ) V podokně výsledků vyhledávání vyberte Telnets12 ) Poklepejte na Telnets13 ) Nyní budete moci používat telnet14 ).Máte-li problémy s používáním telnetu, podívejte se na naši stránku nápovědy zde Jak zastavím TelNET v přihlašování k mému routeru při každém spuštění počítače?Na tuto otázku neexistuje jedna definitivní odpověď – různí lidé mají různé preference!Některé tipy, které vám mohou pomoci, zahrnují zakázání automatického přihlášení v nastavení routeru nebo vytvoření vlastního přihlašovacího skriptu pro TelNET, který se automaticky nepřihlásí.Další informace o vytváření vlastních přihlašovacích skriptů naleznete na naší stránce nápovědy zde Jak se odpojím od vzdáleného počítače pomocí telnetu?Odpojení od vzdáleného počítače pomocí telNET:1) Na klávesnici stiskněte Ctrl+Break2) V okně příkazového řádku napište:quit3) Stiskněte Enter4) Nyní budete odpojeni od vzdáleného počítačeJak uložím svou aktuální relaci se vzdáleným počítačem pomocí telNETu?Chcete-li uložit aktuální relaci se vzdáleným počítačem pomocí TelNET:1) Na klávesnici stiskněte Ctrl+S2) V okně příkazového řádku zadejte:saveas název_souboru3a)) Pokud název souboru neexistuje, bude vytvořen4b)) Soubor bude uložen v %TEMP%filename5c)) Soubor se automaticky zavře, když opustíte TelNET6d)) Pokud název souboru již existuje, přepíše to, co je aktuálně uloženo v %TEMP%filename7e)) Pokud název souboru neexistuje, nic se nestane8f) ) Soubor lze také otevřít dvojitým kliknutím na něj

Pro zobrazení komentářů poháněných Disqus prosím povolte JavaScript.

Jak nainstaluji telnet ve Windows?

Telnet je síťový protokol, který umožňuje připojení ke vzdáleným počítačům.Chcete-li nainstalovat telnet v systému Windows, postupujte takto:

Jak mohu používat telnet?

Chcete-li použít telnet, nejprve otevřete aplikaci Telnet z nabídky Start systému Windows nebo zástupce na ploše, jak je znázorněno na obrázku 1 níže:

Obrázek 1 – Otevření aplikace TelNET z nabídky Start/na ploše Windows

Po otevření jednoduše zadejte požadovaný název hostitele nebo IP adresu do pole Název hostitele v horní části okna a stiskněte klávesu Enter na klávesnici:

Výchozí číslo portu pro telnet je 2345, ale lze jej změnit kliknutím pravým tlačítkem myši na libovolný otevřený příkazový řádek v Průzkumníku Windows, přidržením klávesy Shift a výběrem Vlastnosti z místní nabídky, jak je uvedeno níže:

Jak je vidět výše, změnili jsme naše výchozí číslo portu z 2345 pomocí možnosti Shift+Properties, která otevře nové okno vlastností, jak je uvedeno níže:

Nyní jednoduše zaškrtněte políčko „Povolit vzdálené připojení“ před stisknutím tlačítka OK, jak je zvýrazněno v červeném poli níže:

Po dokončení všech nastavení stačí stisknout tlačítko Připojit umístěné v levém dolním rohu okna Vlastnosti, jak je znázorněno níže: Po úspěšném připojení byste nyní měli na obrazovce vidět výzvu k přihlášení, která vypadá podobně jako tato!Jednoduše zadejte [email protected]_hostname_or_ipaddress do pole Username následované znakem @ oddělenými mezerou do pole Password a stiskněte klávesu Enter na klávesnici, jak je uvedeno níže, příklad obrazovky pořízený po úspěšném pokusu o přihlášení pomocí mého notebooku 19

  1. Otevřete nabídku Start a vyhledejte „telnet“.Když se aplikace Telnet objeví v seznamu výsledků, kliknutím na ni ji otevřete.V hlavním okně klikněte na tlačítko "Instalovat" vedle Telnet (nebo na něj jednoduše dvakrát klikněte). Instalační program Telnetu se vás zeptá, kam chcete nainstalovat telnet.Klikněte na „Další“.Instalační program se vás zeptá, jaký typ připojení chcete použít: místní síť (LAN), rozlehlá síť (WAN) nebo připojení pomocí adresy internetového protokolu (IP).Vyberte „Připojení IP adresy“ a poté klikněte na „Další“.Instalační program se vás zeptá na IP adresu vašeho počítače.Zadejte IP adresu vašeho počítače a klikněte na „Další“.Instalační program se zeptá, zda chcete povolit protokolování telnet na tomto počítači. Pokud ano, zadejte ano a klikněte na „Dokončit“.Nyní budete moci spustit telnet kliknutím na jeho ikonu na ploše nebo v nabídce Start
  2. 16 2 IP adresa nakonfigurovaná v rámci místní sítě připojené pomocí ethernetového kabelu připojeného přímo mezi můj notebook a router!:Pokud po zadání správných přihlašovacích údajů vše proběhne v pořádku – za předpokladu, že vzdálený počítač je dosažitelný – měli byste po úspěšném připojení vidět výstup podobný tomu, který vypadá na obou počítačích!: Stav připojení můžete také ověřit buď prostřednictvím samotného okna příkazového řádku – přístupného přes výše uvedené okno vlastností – nebo jakékoli jiné aplikace emulátoru terminálu nainstalované lokálně při spuštění systému, jako je HyperTerminal atd.

Jak povolím telnet ve Windows?

Chcete-li povolit telnet ve Windows, otevřete Ovládací panely a přejděte na Síť a Internet.V části „Centrum sítí a sdílení“ klikněte na „Nastavit nové připojení nebo síť“.Na další obrazovce v části „Typ připojení“ vyberte „Telnet“.Klepnutím na tlačítko "OK" dokončíte nastavení připojení telnet.

Nyní můžete použít telnet pro připojení ke vzdáleným počítačům.Chcete-li spustit telnet, zadejte v okně příkazového řádku Telnet localhost. (Pokud nemáte otevřené okno příkazového řádku, můžete jej otevřít kliknutím na Start > Všechny programy > Příslušenství > Příkazový řádek.) V okně příkazového řádku zadejte své přihlašovací jméno a heslo pro počítač, ke kterému se chcete připojit.Poté stiskněte Enter.

K testování síťových připojení můžete také použít telnet.V okně příkazového řádku zadejte Test-Connection localhost a stiskněte klávesu Enter.Pokud vše funguje správně, zobrazí se tato zpráva:

Pokud ne, zkontrolujte nastavení sítě a zkuste to znovu.Můžete také kdykoli zadat quit a zavřít telnet bez uložení změn.

Jak mohu použít telnet ve Windows?

Telnet je síťový protokol, který umožňuje připojení ke vzdáleným počítačům.Chcete-li použít telnet ve Windows, otevřete nabídku Start a klikněte na Programy > Příslušenství > Telnet.V okně Telnet zadejte IP adresu nebo název hostitele počítače, ke kterému se chcete připojit, a stiskněte Enter.Pokud se připojujete ke vzdálenému serveru, zadejte jeho název do pole Host.Do pole Uživatelské jméno zadejte své uživatelské jméno (například Administrator). Do pole Heslo zadejte své heslo.Pokud se připojujete k místnímu počítači, zadejte do příslušných polí své uživatelské jméno a heslo.Klikněte na Připojit.Po úspěšném připojení se zobrazí tato zpráva:

Zkouším 127.0.0.1...

Pokud vše půjde dobře, zobrazí se seznam příkazů, které jsou na vašem počítači v tomto bodě připojení k dispozici (například: quit). Zadejte jeden z těchto příkazů do okna Telnet a stiskněte Enter.Chcete-li získat další informace o každém příkazu, zadejte kdykoli během relace help (například: help quit). Až skončíte s používáním telnetu na tomto počítači, zavřete okno Telnet kliknutím na Konec nebo Konec (v závislosti na tom, zda se jedná o interaktivní nebo neinteraktivní relaci).

Jaké jsou výhody používání telnetu ve Windows?

Telnet je síťový protokol, který umožňuje připojení ke vzdáleným počítačům.Telnet používá TCP/IP a může být použit pro různé účely, jako je odstraňování problémů nebo provádění administrativních úkolů. Telnet má také některé výhody oproti jiným síťovým protokolům.Telnet je například méně náročný na zdroje než SSH a lze jej použít v prostředích, kde není dostupný přístup k VPN.Telnet navíc podporuje více souběžných připojení, což je ideální pro testování sítí nebo pro přístup ke zdrojům na více počítačích současně. Chcete-li použít telnet ve Windows, otevřete nabídku Start a vyhledejte „telnet“.Kliknutím na výsledek otevřete program. V hlavním okně zadejte IP adresu počítače (nebo název hostitele) do pole „Host“ a klikněte na „Připojit“.Pokud se ke vzdálenému počítači připojujete pomocí IP adresy místo názvu hostitele, zadejte jeho IP adresu do pole „Adresa“ místo jeho názvu. Pokud se ke vzdálenému počítači připojujete pomocí názvu hostitele místo IP adresy, zadejte tento název hostitele do pole „Host“ a klikněte na „Připojit“.V obou případech se ujistěte, že je firewall vašeho počítače vypnutý (pokud je povolen) nebo povolte telnet provoz přes váš firewall. Jakmile se připojíte k cílovému počítači, zadejte příkaz(y) do okna terminálu a stiskněte Enter/Return. klíč.

Existují nějaká rizika spojená s používáním telnetu ve Windows?

S používáním telnetu ve Windows je spojeno několik rizik.První je, že pokud nemáte správná oprávnění k používání telnetu, můžete se dostat do problémů.Pokud například nemáte oprávnění pro přístup k síťovému portu, ke kterému je připojen váš počítač, nebudete moci používat telnet.

Dalším rizikem je, že pokud je váš počítač infikován virem nebo malwarem, může se pokusit zneužít zranitelnosti připojení telnet.Pokud k tomu dojde, váš počítač může být ohrožen a použit k útoku na jiné počítače v síti.

Konečně vždy existuje možnost, že se někdo nabourá.Pokud se někomu podaří získat přístup k vašemu počítači prostřednictvím připojení telnet, může potenciálně ukrást citlivé informace nebo dokonce unést vaši relaci a převzít kontrolu nad vaším počítačem na dálku.Je tedy důležité dávat pozor na to, komu povolíte přístup k vašemu počítači prostřednictvím telnetu a kolik osobních informací během relací sdílíte.

Jak funguje telnet ve Windows?

Telnet je síťový protokol, který umožňuje připojení ke vzdáleným počítačům.Když otevřete telnet, operační systém Windows se pokusí najít server Telnet ve vaší místní síti.Pokud nemůže najít server Telnet, vyhledá jej na internetu. Jakmile server Telnet najdete, můžete zadat příkazy a stisknout Enter, abyste je provedli.Příkazy, které zadáte, budou odeslány do počítače, který je hostitelem serveru Telnet. Telnet můžete použít k přístupu k souborům a složkám na jiných počítačích, ke změně aktuální IP adresy nebo dokonce k resetování konfigurace počítače. Chcete-li spustit telnet:1) Otevřete Průzkumníka Windows a přejděte do C:WindowsSystem32TELNET2) Poklepejte na TELNET3) Zadejte následující příkazový řádek: telnet localhost 4444Pokud se chcete připojit pomocí čísla portu místo názvu hostitele (například pokud váš firewall blokuje odchozí připojení z localhost), použijte tento příkazový řádek:telnet localhost 4444 8080První číslo (4444) je číslo portu a druhé číslo (8080) je číslo portu TCP/IP. Až skončíte s používáním telnetu, zavřete všechna okna kliknutím na Soubor > Ukončete nebo stiskněte Ctrl+X a poté Y.

Je k dispozici uživatelská příručka nebo příručka pro používání telnetu ve Windows?

Ano, k použití telnetu ve Windows je k dispozici uživatelská příručka nebo příručka.Klienta telnetu naleznete v kategorii „Příslušenství“ v nabídce Start.Po instalaci otevřete klienta telnet a na výzvu zadejte "help" pro zobrazení souboru nápovědy.Případně můžete online vyhledat konkrétní témata nápovědy týkající se telnetu.

Kde najdu další informace o používání telnetu ve Windows?

Existuje mnoho dostupných zdrojů o tom, jak používat telnet v systému Windows.

Potřebuji k používání telnetinWindows nějaký speciální software nebo je součástí operačního systému?

Telnet je protokol používaný pro připojení ke vzdáleným systémům.K používání telnetu ve Windows nepotřebujete žádný speciální software, ale může být užitečné mít na svém počítači nainstalovaného klienta Telnet, jako je PuTTY.PuTTY je k dispozici zdarma od

.