Jaký je příkaz k otevření souboru v Linuxu?

V Linuxu je příkaz k otevření souboru "open".Chcete-li například otevřít textový soubor ve výchozím editoru, použijte následující příkaz:

otevřít název souboru.

Jak otevřete soubor v Linuxu?

V Linuxu můžete otevřít soubor pomocí příkazu:.Následují příklady, jak otevřít soubory různými způsoby:Otevření textového souboru ve výchozím editoru:Otevření dokumentu ve formátu PDF:Otevření složky v systému souborů:Můžete také použít příkaz k zobrazení seznamu všech souborů. a složky ve vašem počítači.Další informace naleznete v následujícím článku: Jak otevřít soubory a složky v počítači V systému Linux můžete tento příkaz použít také k zobrazení nebo úpravě textových souborů, které jsou uloženy v komprimovaných formátech, jako je ZIP nebo GZIP.Další informace naleznete v následujícím článku: Jak zobrazit nebo upravit komprimované soubory V systému Linux můžete tento příkaz použít také k zobrazení nebo úpravě obrázků, které jsou uloženy v komprimovaných formátech, jako je JPEG nebo PNG.Další informace naleznete v následujícím článku: Jak zobrazit nebo upravit obrázky V systému Linux je můžete také použít k vytváření nových souborů a složek. Další informace o konkrétních příkazech používaných k otevírání souborů a složek naleznete v těchto článcích:

Příkaz k otevření souboru v Linuxu

Nejběžnějším způsobem otevření souboru je použití jednoho ze dvou základních příkazů – „open“ (pro čtení) nebo „read“ (pro zápis). Tyto příkazy mají jeden povinný argument – ​​což je obvykle buď absolutní cesta (např. "/home/username/file") nebo identifikátor pro adresář obsahující jeden nebo více názvů souborů (např. "inode#"). Není-li zadána žádná cesta, pak se ve výchozím nastavení hledají soubory ve vašem aktuálním pracovním adresáři; pokud neexistuje žádný aktuální pracovní adresář, pak se standardně prohledává všechny adresáře uvedené v $PATH . Zde je příklad ukazující, jak lze jednotlivé příkazy použít s některými ukázkovými vstupními daty...

$ cd /tmp $ ls test1 test2 $ test kočky1 Toto je test 1 $ test kočky2 Toto je test 2 $ cd ..

Jaký je nejjednodušší způsob otevření souboru v Linuxu?

Existuje několik různých způsobů, jak otevřít soubor v Linuxu.Můžete použít příkazový řádek nebo můžete použít aplikaci, jako je FileZilla.

Nejjednodušší způsob, jak otevřít soubor, je obvykle pomocí příkazového řádku.Chcete-li to provést, musíte znát cestu k souboru, který chcete otevřít.Tyto informace můžete najít pomocí příkazu dir.Pokud byste například chtěli otevřít soubor myfile.txt ve svém aktuálním adresáři, zadali byste:

dir

Zobrazí se vám všechny soubory a složky ve vašem aktuálním adresáři.Soubor myfile.txt bude uveden v části Soubory.Pokud chcete místo prohlížení obsahu otevřít konkrétní soubor, můžete použít název souboru bez jakýchkoli parametrů:

Pokud bychom chtěli soubor myfile.txt otevřít přímo, místo abychom jej nejprve vypisovali, mohli bychom jednoduše napsat:

můj soubor.

Jak mohu zobrazit afile v Linuxu?

V Linuxu můžete otevřít soubor pomocí příkazu "file".Například:

soubor myfile.txt

Tím se otevře soubor myfile.txt ve vašem výchozím textovém editoru.Můžete také použít příkaz "open" k otevření souboru v jeho výchozí aplikaci:

otevřete soubor myfile.txt

Tím se otevře soubor myfile.txt ve vašem textovém editoru, ale také se spustí aplikace spojená s příponou myfile.txt (v tomto případě Firefox).

Kde je umístění mých souborů v Linuxu?

Příkaz k otevření souboru v Linuxu je "open".Umístění vašich souborů v Linuxu lze zjistit pomocí příkazu "ls".Pokud byste například chtěli zobrazit obsah složky Dokumenty, použili byste následující příkaz:

ls -l /home/username/Documents

Můžete také použít příkaz "cd" (změnit adresář) ke změně adresářů a poté použít příkaz "ls" k zobrazení obsahu tohoto adresáře.

Mohu v Linuxu změnit adresář, kde jsou umístěny mé soubory?

V Linuxu můžete otevřít soubor pomocí příkazu:

ls -lh

Zobrazí se obsah aktuálního adresáře a jeho podadresářů.

Jak se dostanu do svého domovského adresáře v Linuxu?

Chcete-li otevřít soubor v Linuxu, použijte příkaz:

ls -lh

Zobrazí se seznam obsahu vašeho domovského adresáře.Pro přístup k souboru ve vašem domovském adresáři použijte název souboru následovaný cestou k souboru:

cd myhomedirectory/file.