Πώς μπορώ να εγκαταστήσω το vim στα Windows;

1.Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση του λογισμικού Vim από τη διεύθυνση https://www.vim.org/downloads/.2.Ανοίξτε τον κατάλογο εγκατάστασης vim (συνήθως C:Program FilesVim)3.Αντιγράψτε το φάκελο "vim" στον αρχικό κατάλογο του χρήστη των Windows4.Ξεκινήστε το Vim κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιό του5.Τύπος:setlocal enableexternals6.Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό τύπο αρχείου, πληκτρολογήστε:setfiletype7.Για να ξεκινήσετε την επεξεργασία ενός αρχείου, πληκτρολογήστε:edit8.Για να σταματήσετε το Vim, πληκτρολογήστε:quit9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 394 254 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 96 97 98 99 1001 101 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 146 148 148 149 150 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 188 188 189 190 191 192 193 194 195 191 191 191 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 229 230 231 232 233 235 236 237 238 239 241 242 243 222 222 223 224 225 226 227 228 229 230 232 233 234 236 237 238 239 240 241 242 243 222 247 223 224 225 226 227 228 229 230 232 233 234 236 237 238 239 240 241 242 243 245 247 248 224 225 226 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 27 6 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 747 848 5858 849

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω το vim στα Windows;

Για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το vim στα Windows, πρέπει πρώτα να κάνετε λήψη και εγκατάσταση του λογισμικού από τη διεύθυνση https://www.vim.org/.Μόλις εγκατασταθεί, ανοίξτε τον κατάλογο εγκατάστασης του vim (συνήθως C:Program FilesVim). Στη συνέχεια, αντιγράψτε τον φάκελο "vim" στον αρχικό κατάλογο του χρήστη των Windows, ώστε να είναι προσβάσιμος τόσο από εσάς όσο και από το Vim (από προεπιλογή είναι %USERPROFILE%.vim). Τέλος, ξεκινήστε το Vim κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιό του ή πληκτρολογώντας setlocal enableexternals στο παράθυρο της γραμμής εντολών σας (αν δεν είναι ήδη ενεργοποιημένο).

Μόλις μπείτε στο Vim, θα θέλετε να ρυθμίσετε ορισμένες βασικές προτιμήσεις πριν ξεκινήσετε την επεξεργασία αρχείων με αυτό.Μπορείτε να το κάνετε πληκτρολογώντας: setlocal enableexternals Στη συνέχεια πληκτρολογήστε: setfiletypeόπουείναι ένα κείμενο, cpp, python, ruby ​​ή javascript.

Πώς εκκινώ το vim;

Για να εκκινήσετε το vim στα Windows, ανοίξτε το μενού Έναρξη και πληκτρολογήστε "vim" στη γραμμή αναζήτησης.Μόλις βρεθεί το vim, κάντε δεξί κλικ πάνω του και επιλέξτε «Άνοιγμα με».Εάν χρησιμοποιείτε μια έκδοση των Windows παλαιότερη από τα Vista, θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε το πρόσθετο Vim από το Microsoft Store.Αφού εγκαταστήσετε το Vim, ανοίξτε το ανοίγοντας ξανά το μενού Έναρξη και πληκτρολογώντας "vim" ακολουθούμενο από "start".Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ στο εκτελέσιμο αρχείο vim που βρίσκεται στον φάκελο bin.Τέλος, για έξοδο από το vim, πατήστε Ctrl+D (ή Cmd+D σε Mac).

Πώς μπορώ να μπω στη λειτουργία εισαγωγής στο vim;

Για να μπείτε στη λειτουργία εισαγωγής στο vim, πρέπει πρώτα να πατήσετε το "i" (ή το "insert").

Πώς μπορώ να αποθηκεύσω ένα αρχείο στο vim;

Για να αποθηκεύσετε ένα αρχείο στο vim, χρησιμοποιήστε την εντολή :w.Αυτό θα γράψει το αρχείο στον τρέχοντα κατάλογο εργασίας σας.Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το :w!εντολή για να γράψετε το αρχείο χωρίς να ζητήσετε επιβεβαίωση.

Για να κλείσετε το vim, πληκτρολογήστε :q ή πατήστε Ctrl+D (ή Cmd+D σε Mac).

Πώς μπορώ να βγω από το vim;

Για έξοδο από το vim, πατήστε την εντολή ":q" (ή ":quit").Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου που αναφέρονται παρακάτω.

Ctrl+D : Κλείστε όλα τα ανοιχτά αρχεία και βγείτε από το vim.

Ctrl+W : Κλείστε ένα παράθυρο και μπείτε σε κανονική λειτουργία.

Alt+F4 : Έξοδος από το vim χωρίς αποθήκευση αλλαγών.

Ποιες είναι μερικές από τις πιο βασικές εντολές vim;

Υπάρχουν μερικές βασικές εντολές vim που θα πρέπει να γνωρίζετε για να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά το πρόγραμμα επεξεργασίας.

Για να ανοίξετε το vim, πληκτρολογήστε "vim" στη γραμμή εντολών ή στο πλαίσιο αναζήτησης του Μενού Έναρξης των Windows.Για να κλείσετε το vim, πληκτρολογήστε ":q".

Για να ξεκινήσετε την επεξεργασία ενός αρχείου, πληκτρολογήστε "επεξεργασία ονόματος αρχείου" και το όνομα αρχείου όπου θέλετε να ξεκινήσετε την επεξεργασία.Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συντόμευση πληκτρολογίου CTRL+E (Windows) ή CMD+E (Mac). Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, πληκτρολογήστε "saveas filename".

Ακολουθούν μερικές από τις πιο κοινές εντολές vim:

  1. Για να μετακινηθείτε μέσα σε ένα έγγραφο, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους και το πλήκτρο Enter/Return για να επιλέξετε κείμενο και, στη συνέχεια, σύρετέ το εκεί που θέλετε να πάει.Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βέλους και το πλήκτρο Page Up/Page Down για κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε ένα έγγραφο.
  2. Για να εισαγάγετε κείμενο σε μια συγκεκριμένη θέση σε ένα έγγραφο, τοποθετήστε τον κέρσορα πάνω στην επιθυμητή θέση και πατήστε το πλήκτρο Εισαγωγή.Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις όπως CTRL+I (Windows) ή CMD+I (Mac).
  3. Για να διαγράψετε κείμενο, τοποθετήστε τον κέρσορα πάνω από το κείμενο που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε το πλήκτρο Διαγραφή.Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις όπως CTRL+D (Windows) ή CMD+D (Mac).
  4. Για να αλλάξετε τη λειτουργία επιλογής λέξης από όλες τις λέξεις σε λειτουργία επιλογής πρότασης, πατήστε το πλήκτρο Esc και στη συνέχεια :s/.Πατώντας ξανά το Esc επιστρέφει στη λειτουργία επιλογής όλων των λέξεων.
  5. Για να αλλάξετε τη λειτουργία αρίθμησης γραμμών από μία γραμμή ανά παράγραφο σε μία γραμμή ανά οθόνη, πατήστε το πλήκτρο F8 ακολουθούμενο από n/a/.Πατώντας ξανά το F8, επιστρέφετε στη λειτουργία αρίθμησης μίας γραμμής ανά παράγραφο..

Ποια είναι η εντολή για τη διαγραφή ενός χαρακτήρα στο vim;

Για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα στο vim, χρησιμοποιήστε την εντολή :d.Αυτό θα διαγράψει τον χαρακτήρα στα δεξιά του δρομέα.

Ποια είναι η εντολή για τη διαγραφή μιας γραμμής στο vim;

Για να διαγράψετε μια γραμμή στο vim, χρησιμοποιήστε την εντολή: d.Αυτό θα διαγράψει την τρέχουσα γραμμή και όλο το κείμενό της.Για να διαγράψετε πολλές γραμμές, χρησιμοποιήστε τις εντολές: dd ή dv.

Οι λειτουργίες εκχύλισης και επικόλλησης στο vim- πώς λειτουργούν;

yank: Αντιγράφει το τελευταίο κείμενο από τον κέρσορα στον καταχωρητή με το όνομα "y".

επικόλληση: Εισάγει τα περιεχόμενα του καταχωρητή με το όνομα "p" στον κέρσορα.

διαγραφή: Διαγράφει τον χαρακτήρα κάτω ή πριν από τον κέρσορα.

εντολές κίνησης: Αυτές οι εντολές μετακινούν τον κέρσορα σε ένα έγγραφο.

ctrl-a: Επιλέξτε όλο το κείμενο σε ένα παράθυρο. Τα ctrl-x, ctrl-c και ctrl-v είναι επίσης διαθέσιμα για διαγραφή, αντιγραφή και επικόλληση αντίστοιχα.