Τι είναι το chroot jail στο Linux;

Το chroot jail είναι μια δυνατότητα πυρήνα Linux που επιτρέπει τον περιορισμό των διεργασιών μέσα σε ένα συγκεκριμένο δέντρο καταλόγου.Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για λόγους ασφαλείας ή για περιορισμό της πρόσβασης σε συγκεκριμένα αρχεία ή καταλόγους. Ένα chroot jail μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική λύση στις παραδοσιακές τεχνολογίες εικονικοποίησης, όπως το VMware ESX ή το Microsoft Hyper-V. Στην ουσία, ένα chroot jail δημιουργεί ένα ξεχωριστό περιβάλλον στο οποίο οι εφαρμογές και τα δεδομένα του χρήστη απομονώνονται από το υπόλοιπο σύστημα.Το σύστημα αρχείων του χρήστη (και όλο το περιεχόμενό του) είναι προσαρτημένο σε αυτό το περιβάλλον και οποιεσδήποτε αλλαγές γίνονται από τον χρήστη αντικατοπτρίζονται στο ριζικό σύστημα αρχείων εκτός του jail. Τα Chroots δημιουργούνται χρησιμοποιώντας την εντολή mkchroot:$ mkchroot myjaildir /bin/bash δημιουργήστε έναν κατάλογο myjaildir με ένα εκτελέσιμο αρχείο που ονομάζεται bash μέσα σε αυτόν.Οποιαδήποτε διαδικασία εκκινείται από το myjaildir θα περιορίζεται σε αυτόν τον κατάλογο και τα παιδιά του (υποθέτοντας ότι δεν περιέχονται σε άλλο chroot). Για να ξεκινήσετε μια εφαρμογή μέσα σε ένα chroot jail, πρέπει να χρησιμοποιήσετε κάτι σαν lxc-start --type=application myapp. Το LXC θα αναζητήσει μια εικόνα με το όνομα της εφαρμογής σας στα τοπικά repos και θα την εκκινήσει μέσα στο κλειστό κοντέινερ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του chroots στο Linux, συμβουλευτείτε το man mkchroot ή διαβάστε έναν από αυτούς τους οδηγούς:

Τι είναι το Chroot Jail;

Το Chroot Jail είναι ουσιαστικά ένας άλλος τρόπος απομόνωσης διεργασιών μεταξύ τους σε συστήματα linux δημιουργώντας φακέλους όπου εκτελούνται αυτές οι διεργασίες αντί να εκτελούνται στην πραγματικότητα απευθείας πάνω από το ίδιο το λειτουργικό σας σύστημα linux.

Πώς λειτουργεί ένα chroot jail;

Το chroot jail είναι μια δυνατότητα Linux που σας επιτρέπει να περιορίσετε το περιβάλλον του χρήστη σε ένα συγκεκριμένο δέντρο καταλόγου.Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για την απομόνωση εφαρμογών ή χρηστών μεταξύ τους ή για την επιβολή πολιτικών ασφαλείας.

Τα Chroots υλοποιούνται ως υποκατάλογοι του ριζικού καταλόγου.Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα chroot, πρέπει πρώτα να το δημιουργήσετε και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε την εντολή mount για να το προσαρτήσετε σε ένα υπάρχον σύστημα αρχείων.

Για να δημιουργήσετε ένα chroot jail, καθορίστε πρώτα σε ποιους καταλόγους πρέπει να περιοριστεί η εφαρμογή ή ο χρήστης σας.Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε την εντολή mkdir για να δημιουργήσετε τους απαραίτητους υποκαταλόγους.Τέλος, χρησιμοποιήστε την εντολή mount για να επισυνάψετε αυτούς τους υποκαταλόγους σε ένα υπάρχον σύστημα αρχείων.

Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση ενός chroot jail;

Το chroot jail είναι μια δυνατότητα Linux που σας επιτρέπει να απομονώσετε μέρη του συστήματός σας από τα υπόλοιπα.Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο εάν θέλετε να εκτελέσετε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα σε απομονωμένο περιβάλλον ή εάν πρέπει να προστατεύσετε τα δεδομένα σας από την πρόσβαση άλλων χρηστών στο σύστημά σας.

Τα οφέλη από τη χρήση ενός chroot jail περιλαμβάνουν:

- Αυξημένη ασφάλεια: Απομονώνοντας προγράμματα και αρχεία μέσα στον δικό τους κατάλογο, μπορείτε να μειώσετε τις πιθανότητες να εκτεθούν κατά λάθος ευαίσθητες πληροφορίες.

- Βελτιωμένη απόδοση: Εκτελώντας προγράμματα μέσα σε ένα chroot jail, μπορείτε να αποφύγετε παρεμβολές από άλλες διεργασίες στο σύστημά σας.Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ταχύτερη συνολική απόδοση.

- Μειωμένος χρόνος εγκατάστασης: Τα Chroot είναι συνήθως πολύ μικρότερα από τις εικόνες πλήρους συστήματος, πράγμα που σημαίνει ότι καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο στο δίσκο και εκκινούν πιο γρήγορα όταν εγκαθίστανται.

Πώς δημιουργείτε μια φυλακή chroot;

Το chroot jail είναι μια δυνατότητα ασφαλείας Linux που σας επιτρέπει να περιορίσετε το περιβάλλον του χρήστη σε έναν συγκεκριμένο κατάλογο.Όταν δημιουργείτε ένα chroot jail, όλα τα αρχεία και οι εφαρμογές του χρήστη τοποθετούνται μέσα στο jail, πράγμα που σημαίνει ότι ο χρήστης δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε άλλα αρχεία ή εφαρμογές στον υπολογιστή του.Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για τον περιορισμό της πρόσβασης των χρηστών σε ευαίσθητα δεδομένα ή για την απομόνωσή τους από κακόβουλο λογισμικό.Για να δημιουργήσετε ένα chroot jail, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:

chroot /var/lib/jaildir

Ο κατάλογος /var/lib/jaildir πρέπει να υπάρχει για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εντολή.Το chroot jail θα βρίσκεται στο /var/lib/jaildir/.

Πώς μπαίνεις σε μια φυλακή chroot;

Το Chroot jail είναι μια δυνατότητα ασφαλείας Linux που σας επιτρέπει να περιορίσετε το περιβάλλον χρήστη μιας διαδικασίας.Για να εισαγάγετε ένα chroot jail, χρησιμοποιήστε την εντολή chroot:

# mount -t proc κανένα /mnt/proc # mount -t sysfs κανένα /mnt/sysfs

# ls /mnt/proc # cat /etc/passwd

# exec su – myuser bash

  1. Αλλάξτε στον κατάλογο όπου θέλετε να δημιουργήσετε τη φυλακή.
  2. Χρησιμοποιήστε την εντολή chroot για να μεταβείτε στον ριζικό κατάλογο της φυλακής.
  3. Χρησιμοποιήστε την εντολή mount για να προσαρτήσετε το σύστημα αρχείων σας στον ριζικό κατάλογο του jail, ώστε να έχετε πρόσβαση σε αρχεία στον υπολογιστή σας μέσα στο jail:
  4. Χρησιμοποιήστε τις εντολές ls και cat για να προβάλετε αρχεία στο σύστημα αρχείων σας και στον υπολογιστή σας, αντίστοιχα:
  5. Για να ξεκινήσετε μια νέα διαδικασία στο κλειστό περιβάλλον, χρησιμοποιήστε την εντολή exec:

Ποια αρχεία και καταλόγους χρειάζεστε για να αντιγράψετε σε ένα chroot jail;

Στο Linux, το chroot jail είναι ένας ειδικός τύπος εικονικού συστήματος αρχείων που σας επιτρέπει να περιορίσετε την πρόσβαση του χρήστη σε ορισμένα αρχεία και καταλόγους.Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα chroot jail αντιγράφοντας τα αρχεία και τους καταλόγους που χρειάζεστε σε έναν συγκεκριμένο κατάλογο στον υπολογιστή σας.

Ποια προγράμματα μπορείτε να εκτελέσετε μέσα σε ένα chroot jail;

Πώς να δημιουργήσετε ένα chroot jail στο Linux;Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση ενός chroot jail;

Το chroot jail είναι ένα εικονικό περιβάλλον Linux που περιορίζει τα προγράμματα που μπορούν να τρέξουν περιορίζοντας την πρόσβαση στο ριζικό σύστημα αρχείων.Αυτό σας επιτρέπει να απομονώνετε εφαρμογές μεταξύ τους και από το υπόλοιπο σύστημά σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα chroot jail για να εκτελέσετε διαφορετικές εκδόσεις μιας εφαρμογής σε διαφορετικά συστήματα ή για να δοκιμάσετε νέες εκδόσεις χωρίς να επηρεαστεί το σύστημα παραγωγής σας.Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα chroot jail ως απομονωμένο περιβάλλον ανάπτυξης για έργα λογισμικού.

Για να δημιουργήσετε ένα chroot jail, προσδιορίστε πρώτα ποια αρχεία πρέπει να προστατεύονται.Το ριζικό σύστημα αρχείων περιέχει όλα τα αρχεία και τους καταλόγους στον υπολογιστή σας, επομένως πρέπει να το προστατεύσετε εάν θέλετε οι χρήστες εντός του jail να έχουν περιορισμένη πρόσβαση.Μπορείτε να το κάνετε αυτό αντιγράφοντας μόνο εκείνα τα αρχεία που χρειάζονται στον δεσμευμένο κατάλογο και αφαιρώντας οτιδήποτε άλλο από το ριζικό σύστημα αρχείων.

Αφού προσδιορίσετε ποια αρχεία χρειάζονται προστασία, χρησιμοποιήστε ένα από τα πολλά βοηθητικά προγράμματα που είναι διαθέσιμα στο Linux για να δημιουργήσετε τον δεσμευμένο κατάλογο: mkdir -p , cp , tar , gzip . Για παράδειγμα:

mkdir -p /jail/myapp1 cd /jail/myapp1 tar xvf myfile .tar gzip myfile .gz rm myfile .tar

Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε περισσότερες από μία διεργασίες μέσα στο Jail σας, τότε βεβαιωθείτε ότι έχουν μοναδικά PID (αναγνωριστικά διεργασίας) διαφορετικά θα έρχονται σε διένεξη μεταξύ τους ενώ εκτελούνται στον δικό τους χώρο sandbox.Για να εκχωρήσετε μοναδικά PID απλά προσθέστε -nμετά από κάθε εντολή κατά τη δημιουργία ή την επεξεργασία αρχείων διαμόρφωσης Jail: cp etc/resolvconf /jail/etc/resolvconf-cp ../* /jail/usr/share/zoneinfo-rm etc/.* # Κατάργηση προεπιλεγμένων πληροφοριών ζώνης echo "nameserver 8.8.8.8" > etc/.named_servers Εάν υπάρχουν λογαριασμοί χρήστη που έχουν δημιουργηθεί εκτός του Jail σας που δεν θα πρέπει να μπορούν να συνδεθούν για λόγους ασφαλείας, προσθέστε τους και εδώ με sudo visudo : # Προσθήκη λογαριασμών χρηστών χωρίς δικαιώματα σύνδεσης %sudo visudo Προεπιλεγμένες καταχωρήσεις για jonathan#user : PS1='[email protected] W$ ' Προεπιλεγμένες καταχωρήσεις για webadmin#user : PS1='[email protected] W$ ' Τώρα αποθήκευση και έξοδος από visudo : sudo αποθήκευση && έξοδος sudo Τέλος επεξεργαστείτε τα αρχεία διαμόρφωσης του Jail σας nano /etc/default/$JUNKIEJARNAME Για παράδειγμα: nano /etc/default/$MYAPPJARNAME Αλλαγή JUNKIEJARNAME=myserver2to3runinjail AppNappName=M "AppName="Η εφαρμογή μου " ".Αποθηκεύστε τις αλλαγές και βγείτε από το Nano πατώντας Ctrl+X ακολουθούμενο από Y και, στη συνέχεια, πατήστε Enter .

Μπορείτε να εγκαταστήσετε πακέτα μέσα σε ένα chroot jail;

Τι είναι το chroot jail στο Linux;

Το chroot jail είναι ένα εικονικό περιβάλλον που περιορίζει την πρόσβαση του χρήστη στο σύστημα έξω από αυτό.Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για την εγκατάσταση πακέτων σε ένα σύστημα ή για την απομόνωση κακόβουλου λογισμικού από άλλες εφαρμογές.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε πακέτα μέσα σε ένα chroot jail;Ναι, αλλά υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί.Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χρήστη root μέσα σε ένα chroot jail και ορισμένες εξαρτήσεις πακέτων ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Πώς ενημερώνετε τα αρχεία σε ένα chroot jail;

Το chroot jail είναι ένα εικονικό σύστημα αρχείων Linux που σας επιτρέπει να περιορίσετε το περιβάλλον του χρήστη σε έναν συγκεκριμένο κατάλογο.Από προεπιλογή, τα αρχεία σε ένα chroot jail δεν είναι προσβάσιμα εκτός του jail.Ωστόσο, μπορείτε να προσαρτήσετε το ριζικό σύστημα αρχείων ενός chroot jail πάνω από ένα άλλο σύστημα αρχείων, επιτρέποντάς σας να έχετε πρόσβαση στα αρχεία του jail εκτός του jail.Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα chroot jail για να δημιουργήσετε απομονωμένα περιβάλλοντα για δοκιμαστικούς σκοπούς.

Πώς διαγράφετε ένα chroot jail;

Το chroot jail είναι μια δυνατότητα πυρήνα Linux που σας επιτρέπει να περιορίσετε το περιβάλλον χρήστη μιας διεργασίας.Ένα chroot jail μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λόγους ασφαλείας ή για την απομόνωση μιας εφαρμογής από άλλες εφαρμογές του συστήματος.