Τι είναι μια δουλειά cron;

Μια εργασία cron είναι μια προγραμματισμένη εργασία ή σενάριο που εκτελείται αυτόματα σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.Τι μπορεί να κάνει ένα cron job;Μια εργασία cron μπορεί να εκτελεί εντολές, σενάρια ή προγράμματα σε κανονικό πρόγραμμα.Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για εργασίες όπως η ομαλή λειτουργία του υπολογιστή σας ή η εκτέλεση διαχειριστικών εργασιών.Πώς μπορώ να δημιουργήσω μια εργασία cron;Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ρυθμίσετε μια εργασία cron στο Linux.Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Cronjob Manager, να επεξεργαστείτε το αρχείο διαμόρφωσης του κελύφους σας ή να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή εντολών.Ποια μέθοδο να χρησιμοποιήσω;Το εργαλείο Cronjob Manager είναι πιο εύκολο στη χρήση και παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία από την επεξεργασία του αρχείου διαμόρφωσης του κελύφους σας.Για να ρυθμίσετε ένα νέο Cronjob χρησιμοποιώντας το Cronjob Manager: 1) Ανοίξτε το Cron Job Manager κάνοντας κλικ στο εικονίδιο "Cron Jobs" στο System Tray (ή πληκτρολογώντας "crontab -e"). 2) Στο Cron Job Manager, κάντε κλικ στο κουμπί "Νέο" για να δημιουργήσετε ένα νέο CronJob. 3) Στο παράθυρο διαλόγου New CronJob, εισαγάγετε ένα όνομα για το νέο σας CronJob και κάντε κλικ στο OK. 4) Στο παράθυρο του CronJob που δημιουργήθηκε πρόσφατα, θα δείτε δύο καρτέλες: Γενικά και Εντολές. 5) Στην καρτέλα Γενικά, θα δείτε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάστασή σας (εκτελείται ή δεν εκτελείται), καθώς και επιλογές για τον ορισμό χρονικών ορίων και τη μη αυτόματη διακοπή/εκκίνηση των εργασιών σας. 6) Στην καρτέλα Εντολές, θα δείτε όλες τις εντολές που έχουν προγραμματιστεί να εκτελεστούν αυτήν τη στιγμή στο συγκεκριμένο CronJob. 7) Για να προσθέσετε μια πρόσθετη εντολή σε αυτήν τη λίστα, απλώς κάντε κλικ σε αυτήν και εισαγάγετε τις απαιτούμενες παραμέτρους της στα κατάλληλα πεδία στο παράθυρο Εντολής που ανοίγει (δείτε παρακάτω). 8) Για να διαγράψετε τυχόν υπάρχουσες εντολές από αυτήν τη λίστα, απλώς επιλέξτε τις και πατήστε το πλήκτρο Διαγραφή (ή επιλέξτε Ακύρωση εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας αλλά δεν θέλετε να προστεθούν νέες εντολές). 9) Κάντε κλικ στο OK για να κλείσετε και τα δύο παράθυρα και να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη του Crontab όπου η εργασία που δημιουργήσατε θα πρέπει τώρα να εμφανίζεται στη λίστα "Ενεργές εργασίες". 10) Για άμεση έναρξη/διακοπή/ επανεκκίνηση αυτής της συγκεκριμένης εργασίας χωρίς να περιμένετε να λήξει η προγραμματισμένη χρονική περίοδος: 1) Επιλέξτε την από τη λίστα Ενεργών εργασιών και πατήστε το κουμπί Έναρξη/Διακοπή (ή κάντε δεξί κλικ πάνω της και επιλέξτε Έναρξη/Διακοπή από το πλαίσιο μενού). 2) Εάν θέλετε αυτή η συγκεκριμένη εργασία να συνεχίσει να εκτελείται ακόμα κι αν δεν είναι πια ενεργή (για παράδειγμα όταν το σύστημα πέφτει τη νύχτα): 1a ) Επιλέξτε την από τη λίστα Ενεργών εργασιών και πατήστε το κουμπί Προσθήκη κανόνα... -> Αλλαγή χρονοδιαγράμματος απόπτωση τύπου -κάτω μενού -> Ελέγξτε την επιλογή Εκτέλεση κάθε μέρα -> Πατήστε το κουμπί Εφαρμογή -> Κλείσιμο παραθύρου κανόνα -> Αποθήκευση αλλαγών πατώντας το κουμπί ΟΚ β) Κάντε δεξί κλικ στην επιλεγμένη καταχώριση στη λίστα Ενεργών εργασιών ξανά -> Προσθήκη κανόνα... γ) Αναπτυσσόμενο μενού Change Schedule Type -> Check Run At Night επιλογή δ ) Πατήστε το κουμπί Εφαρμογή ε ) Κλείσιμο παραθύρου κανόνα στ) Αποθηκεύστε τις αλλαγές πατώντας το κουμπί OK Πώς μπορώ να σταματήσω τις τρέχουσες εργασίες cron που εκτελούνται;Για να σταματήσετε όλες τις εργασίες crons που εκτελούνται αυτήν τη στιγμή: 1a .Επιλέξτε Όλα τα στοιχεία στην ενότητα Running Crons της κύριας οθόνης Crontab->Δεξί κλικ-> Διακοπή

1β .Επιλέξτε την τρέχουσα εργασία από την ενότητα εκτέλεσης Crons της κύριας οθόνης Crontab->Δεξί κλικ-> Διακοπή όλων των σχετικών διεργασιών

Πώς μπορώ να επανεκκινήσω τις τρέχουσες διακοπείσες εργασίες cron;Για επανεκκίνηση όλων των εργασιών crons που έχουν σταματήσει αυτήν τη στιγμή: 1a .Επιλέξτε Όλα τα στοιχεία στην ενότητα Stopped Crons της κύριας οθόνης Crontab->Δεξί κλικ-> Επανεκκίνηση επιλεγμένων διεργασιών

1β .Επιλέξτε την τρέχουσα εργασία από την ενότητα "Stoped Crons" της κύριας οθόνης Crontab->Δεξί κλικ-> Επανεκκίνηση επιλεγμένων διεργασιών Πώς μπορώ να αλλάξω την τρέχουσα προγραμματισμένη χρονική περίοδο για τις τρέχουσες εργασίες cron που εκτελούνται;Για να αλλάξετε την τρέχουσα προγραμματισμένη χρονική περίοδο για μία ή περισσότερες εργασίες cron που εκτελούνται αυτήν τη στιγμή:1a .

Ποιος είναι ο σκοπός μιας εργασίας cron;

Μια εργασία cron είναι μια προγραμματισμένη εργασία ή σενάριο που εκτελείται αυτόματα σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.Οι εργασίες Cron μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αυτοματοποίηση εργασιών ρουτίνας, όπως η ενημέρωση μιας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, η εκτέλεση ενός προγράμματος βάσει προγράμματος ή η αποστολή ειδοποιήσεων μέσω email.Οι εργασίες Cron μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση ειδικών ενεργειών όταν συμβαίνουν συγκεκριμένα συμβάντα, όπως η εκκίνηση ενός ιστότοπου όταν κάποιος συνδέεται στον λογαριασμό του.

Πώς ρυθμίζετε μια εργασία cron στο Linux;

Υπάρχουν μερικοί διαφορετικοί τρόποι για να ρυθμίσετε μια εργασία cron στο Linux.Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή crontab για να διαχειριστείτε τις εργασίες σας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Cron Job Manager.Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Linux Scheduler για να προγραμματίσετε τις εργασίες σας.Τέλος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο γραμμής εντολών για να εκτελέσετε τις εργασίες σας.

Για να διαχειριστείτε τις εργασίες σας με την εντολή crontab, ανοίξτε πρώτα ένα παράθυρο τερματικού και πληκτρολογήστε:

crontab -ε

Αυτό θα ανοίξει το αρχείο crontab στον τρέχοντα κατάλογο σας.Η πρώτη γραμμή αυτού του αρχείου ονομάζεται "προεπιλογή" και ορίζει ορισμένες βασικές επιλογές για τη χρήση της εντολής crontab.Για να προσθέσετε μια νέα εργασία, εισαγάγετε:

crontab -e >> mynewjob.cron

Αυτό θα δημιουργήσει μια νέα καταχώρηση στο αρχείο mynewjob.cron που μπορείτε να επεξεργαστείτε όπως απαιτείται.Για να εκτελέσετε μια εργασία, απλώς εισαγάγετε:

crontab mynewjob.cron

Μπορείτε επίσης να καθορίσετε ποια ημέρα της εβδομάδας θα εκτελείται η εργασία σας εισάγοντας έναν προαιρετικό αριθμό μετά το "0" (για παράδειγμα, "0 0 * *"). Μπορείτε επίσης να καθορίσετε ποια ώρα της ημέρας θα εκτελείται η εργασία σας εισάγοντας έναν προαιρετικό αριθμό μετά το "*" (για παράδειγμα, "15 10 * *").

Εάν θέλετε να αφαιρέσετε μια εργασία από τη λίστα προγραμματισμένων εργασιών, απλώς εισαγάγετε:

crontab -r mynewjob.cron

Μπορείτε επίσης να διαγράψετε μεμονωμένες εγγραφές από τη λίστα προγραμματισμένων εργασιών σας εισάγοντας: ctrl-D (ή CMD-D σε Mac) ακολουθούμενο από το όνομα της καταχώρισης που θέλετε να διαγράψετε.Εάν θέλετε να αφαιρέσετε μόνο μια συγκεκριμένη εργασία από τη λίστα σας, αλλά δεν θέλετε να διαγραφούν και όλες οι σχετικές καταχωρήσεις, μπορείτε να εισαγάγετε: ctrl-X ακολουθούμενο από το όνομα της καταχώρισης που θέλετε να διαγράψετε χωρίς να διαγράψετε και τις σχετικές καταχωρήσεις .

Τέλος, εάν χρειάζεται απλώς να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με μια συγκεκριμένη εργασία που είναι προγραμματισμένη αυτήν τη στιγμή αλλά δεν εκτελείται ακόμα, πληκτρολογήστε: ctrl-P ακολουθούμενη από το όνομα της εργασίας για την οποία θέλετε πληροφορίες.

Πόσο συχνά εκτελείται μια εργασία cron;

Μια εργασία cron είναι μια προγραμματισμένη εργασία που εκτελείται αυτόματα σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.Μπορείτε να ρυθμίσετε μια εργασία cron ώστε να εκτελείται μία φορά την ημέρα, μία φορά την εβδομάδα ή μία φορά το μήνα.Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε μια εργασία cron ώστε να εκτελείται μόνο εάν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε η εργασία cron σας να εκτελείται μόνο εάν ο υπολογιστής είναι σε τροφοδοσία AC.

Μπορεί μια εργασία cron να ρυθμιστεί να εκτελείται περισσότερο από μία φορά την ώρα;

Ναι, μια εργασία cron μπορεί να ρυθμιστεί να εκτελείται περισσότερο από μία φορά την ώρα.Για να το κάνετε αυτό, προσθέστε την ακόλουθη γραμμή στο αρχείο crontab:

*/1 * * * * /usr/bin/php -f /var/www/html/cronjob.php

Αυτό θα κάνει το σενάριο php που βρίσκεται στο /var/www/html/cronjob.php να εκτελείται κάθε ώρα.

Τι θα συμβεί αν δεν καθορίσετε ένα διάστημα για το cronjob σας;

Εάν δεν καθορίσετε ένα διάστημα για το cronjob σας, θα εκτελείται κάθε λεπτό.Εάν θέλετε να εκτελείται πιο συχνά, μπορείτε να προσθέσετε μια έκφραση χρόνου όπως "*/5" που θα εκτελούσε την εργασία κάθε πέντε λεπτά.Εάν θέλετε να εκτελείται λιγότερο συχνά, μπορείτε να προσθέσετε έναν αριθμό όπως "0 */5" που θα εκτελούσε την εργασία μία φορά κάθε πέντε λεπτά.

Επηρεάζει η ώρα του συστήματος πότε θα εκτελεστεί η εργασία cron μου;

Δεν υπάρχει μια οριστική απάντηση σε αυτό το ερώτημα.Ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματός σας, η ώρα της ημέρας μπορεί να επηρεάσει το πότε θα εκτελεστεί η εργασία cron σας.Για παράδειγμα, εάν το ρολόι του συστήματός σας έχει ρυθμιστεί σε UTC, τότε η εργασία cron θα εκτελείται σε οποιαδήποτε ζώνη ώρας βρίσκεται ο υπολογιστής σας.Εάν το ρολόι του συστήματός σας έχει ρυθμιστεί στην τοπική ώρα, τότε η εργασία cron θα εκτελείται σύμφωνα με την τοπική ζώνη ώρας.

Για να προσδιορίσετε εάν ο χρόνος συστήματος επηρεάζει ή όχι την εκτέλεση μιας εργασίας cron, θα πρέπει να εξετάσετε τη διαμόρφωση του μηχανήματος σας.Μερικοί συνήθεις τρόποι για να το κάνετε αυτό είναι χρησιμοποιώντας την εντολή date ή προβάλλοντας τα περιεχόμενα του /etc/rc.local . Και οι δύο αυτές μέθοδοι είναι προσβάσιμες από ένα παράθυρο τερματικού πληκτρολογώντας sudo.

Εάν θέλετε να προγραμματίσετε μια εργασία που θα πρέπει να εκτελείται πάντα ανεξάρτητα από την τρέχουσα ώρα συστήματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το anacron . Το anacron είναι ένα πρόγραμμα που παρακολουθεί για αλλαγές σε αρχεία και ενημερώνει αυτόματα ορισμένες διαμορφώσεις με βάση αυτές τις αλλαγές.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το anacron, βλ

.

Θέλω το σενάριό μου να εκτελείται κάθε λεπτό, ποιο είναι το σωστό διάστημα;

Δεν υπάρχει μια ενιαία απάντηση σε αυτή την ερώτηση, καθώς το διάστημα στο οποίο θα πρέπει να εκτελείται μια εργασία cron θα ποικίλλει ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες του σεναρίου.Ωστόσο, μερικές συμβουλές για τον ορισμό ενός κατάλληλου διαστήματος για μια εργασία cron μπορείτε να βρείτε παρακάτω.

Πρώτα και κύρια, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ποιον σκοπό εξυπηρετεί το σενάριο και τι είδους πρόγραμμα πρέπει να τηρήσει.Εάν το σενάριο πρέπει να εκτελείται τακτικά, αλλά έχει σχετικά χαμηλό αντίκτυπο (για παράδειγμα, έλεγχος για νέο email κάθε πέντε λεπτά), τότε μπορεί να αρκεί ένα λεπτό διάστημα.Από την άλλη πλευρά, εάν το σενάριο απαιτεί περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσει την εργασία του (για παράδειγμα, επεξεργασία μεγάλων συνόλων δεδομένων), τότε ένα μεγαλύτερο διάστημα (όπως ωριαία) μπορεί να είναι πιο κατάλληλο.

Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον ορισμό ενός διαστήματος για μια εργασία cron είναι το πόσο φορτίο μπορεί να αντέξει το σύστημα.Εάν εκτελούνται πάρα πολλές εργασίες ταυτόχρονα, η απόδοση μπορεί να υποβαθμιστεί λόγω αυξημένου κόστους επεξεργασίας.Επομένως, είναι σημαντικό να ελέγχετε διαφορετικά διαστήματα, προκειμένου να βρείτε αυτό που λειτουργεί καλύτερα για το συγκεκριμένο σενάριο χωρίς να προκαλείται υπερβολική παρέμβαση ή καθυστερημένη συμπεριφορά.

Τέλος, λάβετε υπόψη ότι δεν είναι όλα τα συστήματα ρυθμισμένα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Επομένως, ορισμένες παράμετροι (όπως ένα διάστημα) ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά σε ένα μηχάνημα έναντι ενός άλλου.Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί να δοκιμάσετε διαφορετικά διαστήματα μέχρι να βρεθεί κάτι που λειτουργεί αξιόπιστα.

Το σενάριό μου δεν εκτελείται, τι μπορεί να φταίει;

Μπορεί να υπάρχουν μερικά πράγματα λάθος.Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι το σενάριο είναι εκτελέσιμο.Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή chmod για να αλλάξετε τα δικαιώματα του αρχείου έτσι ώστε να είναι αναγνώσιμο από τον λογαριασμό χρήστη του υπολογιστή σας (συνήθως 755 για αρχεία σε Linux) και εγγράψιμο από τον ομαδικό λογαριασμό του υπολογιστή σας (συνήθως 666 για αρχεία σε Linux) . Εάν δεν έχετε πρόσβαση στην εντολή chmod, μπορείτε να δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε το sudo για να δώσετε στον εαυτό σας την άδεια να τροποποιήσει το αρχείο.

Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εκτέλεση του σεναρίου σας, μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη διαμόρφωσή του.Μπορείτε να το ελέγξετε εκτελώντας το σενάριο ως root—αυτό θα σας επιτρέψει να προβάλετε και να επεξεργαστείτε το αρχείο διαμόρφωσής του.Το πιο συνηθισμένο πρόβλημα κατά τη ρύθμιση των σεναρίων είναι λανθασμένες ή λείπουν πληροφορίες διαδρομής. Εάν συμβαίνει αυτό, μπορείτε να το διορθώσετε προσθέτοντας κατάλληλες διαδρομές στο αρχείο διαμόρφωσης του σεναρίου σας.

Τέλος, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας έχει εγκατεστημένο όλο το απαραίτητο λογισμικό. Χωρίς αυτά τα προγράμματα, το σενάριό σας ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.Για παράδειγμα, για να εκτελούνται οι εργασίες Cron σε συστήματα Linux, το Cron πρέπει να εγκατασταθεί και να ρυθμιστεί σωστά. χωρίς να έχει εγκατασταθεί ή να έχει ρυθμιστεί λανθασμένα το Cron, τα σενάρια σας δεν θα εκτελούνται καθόλου.

Οι χρήστες Linux συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα όταν προσπαθούν να ρυθμίσουν τις εργασίες τους cron λόγω έλλειψης κατάλληλων γνώσεων σχετικά με τις εντολές linux που χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαχείρισης εργασιών όπως το chmod κ.λπ. βοήθεια από κάποιες βασικές εντολές όπως chmod κ.λπ.. Ελπίζουμε ότι αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει!

Για να ξεκινήσετε με τη ρύθμιση ενός cronjob στο σύστημα linux:1) Ανοίξτε το παράθυρο τερματικού 2) Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή3) Εισαγάγετε "chmod +x myscript"4) Αποθήκευση myscript ως myscript.sh5) Εκτέλεση myscript.sh6) Η εργασία σας θα πρέπει τώρα να ξεκινά αυτόματα κάθε ημέρα τα μεσάνυχτα7) Για να διακόψετε μια εργασία που εκτελείται: πληκτρολογήστε "cronjob -f"8 ) Για να καταχωρίσετε τα τρέχοντα ενεργά cronjob: πληκτρολογήστε "cronjob -l"9 ) Για να διαγράψετε το τρέχον ενεργό cronjob: πληκτρολογήστε "cronjob -d"10 ) Να θυμάστε πάντα ότι είναι σωστό Η χρήση των εντολών που αναφέρονται παραπάνω είναι πολύ σημαντική κατά τη ρύθμιση οποιουδήποτε είδους εργασίας δέσμης ενεργειών στο σύστημα linux, γι' αυτό διαβάστε προσεκτικά το παρακάτω σεμινάριο πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία που σχετίζεται με τη δέσμη ενεργειών φλοιού στο σύστημα linux: - Πρώτα ανοίξτε το παράθυρο τερματικού - Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή - EnterNow αποθήκευση της δέσμης ενεργειών μας ως MyScriptnameΓια π.χ.:-Αποθήκευση MyScriptname ως test_script Μόλις αποθηκευτεί επιτυχώς κλείστε το παράθυρο τερματικού Τώρα ανοίξτε το νέο παράθυρο τερματικού-Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή-EnterΘα πρέπει να δείτε έξοδο παρόμοια μεΑκολουθεί στιγμιότυπο οθόνης δείχνει την έξοδο από την παραπάνω εντολή When executed successfullyabovementionedcommandwill create an executablefile namedtest_scriptinsidecurrentdirectorywhereyourunningitfromnowyoucanstartusingitbyjustexecutingitwithoutany further argumentsLikebelow:(Abovecommandwillruntest_scriptonceinitsinitializationphaseandstopitsrunningimmediatelyaftercompletionofitstask.)Similarlyyoucanexecutemanydifferenttypesofcommandswithsimpleargumentslikestop(),start(),status()etc.(Pleaserememberthattheoutputofthestartingcommandswillbedisplayedinterminalwindowwhiletheoutputofthestoppingcommandswillbedisplayedinnewterminalwindow.

Λαμβάνω ένα σφάλμα από το σενάριο μου, πώς μπορώ να μάθω γιατί;

Υπάρχουν μερικοί τρόποι για να μάθετε γιατί το σενάριό σας παρουσιάζει σφάλμα.Ένας τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε την εντολή "grep" για να αναζητήσετε συγκεκριμένες γραμμές στο σενάριό σας που προκαλούν το πρόβλημα.Ένας άλλος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε την εντολή "log" για να δείτε τι συμβαίνει όταν εκτελείται το σενάριό σας.Τέλος, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εντολή "tail -f" για να παρακολουθήσετε την έξοδο του σεναρίου σας καθώς εκτελείται, ώστε να μπορείτε να δείτε εάν υπάρχουν σφάλματα ή απροσδόκητη συμπεριφορά.

Μπορώ να έχω περισσότερες από μία εντολές στο Cron Job μου;12 Πώς μπορώ να διαγράψω μια εργασία Cron;13Μπορούν να σταλούν τα αποτελέσματα από τις εντολές μου μέσω email;

14 Πώς μπορώ να βεβαιωθώ ότι το Cron Job μου εκτελείται σε μια συγκεκριμένη ώρα;15 Ποια είναι μερικά καλά παραδείγματα Cron Job;16

Η εργασία cron είναι ένα πρόγραμμα που εκτελείται αυτόματα σε συγκεκριμένες ώρες, συνήθως με βάση ένα χρονοδιάγραμμα που έχετε ορίσει.Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να εκτελέσετε εργασίες όπως τον έλεγχο του email σας, τη λήψη αρχείων ή την εκτέλεση προγραμμάτων.

Για να δημιουργήσετε μια εργασία cron, ανοίξτε πρώτα τη διεπαφή γραμμής εντολών (CLI) στον υπολογιστή σας.Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή: sudo crontab -e Αυτό θα ανοίξει το αρχείο CRONTAB στον επεξεργαστή κειμένου της επιλογής σας.Στην κορυφή αυτού του αρχείου, θα δείτε γραμμές που μοιάζουν με αυτό: # Αυτό το αρχείο περιέχει μία ή περισσότερες εργασίες.Κάθε γραμμή καθορίζει μια ενέργεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί από το φλοιό όταν εκτελείται ασύγχρονα # Η μορφή είναι: Η πρώτη γραμμή σε αυτό το αρχείο ονομάζεται "όνομα εργασίας".Είναι αυτό που θα χρησιμοποιήσετε για να προσδιορίσετε την εργασία σας όταν την εκτελείτε από τη γραμμή εντολών.Στη συνέχεια έρχονται οι "εντολές", οι οποίες είναι απλές παλιές εντολές που θέλετε να εκτελέσετε ως μέρος της δουλειάς σας.Για παράδειγμα, ορίστε ένα που εκτυπώνει όλα τα ορίσματά του: echo $* Τέλος, υπάρχουν δύο γραμμές που λένε στον CRON τι είδους εργασία είναι η εντολή σας—σε αυτήν την περίπτωση, είναι ένα αρχείο σεναρίου φλοιού (.sh).Εάν όλα φαίνονται εντάξει, αποθηκεύστε και κλείστε το αρχείο CRONTAB με Ctrl+X, μετά Y και μετά Enter. Τώρα είστε έτοιμοι να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη νέα σας δουλειά!Για να το ξεκινήσετε, απλώς πληκτρολογήστε sudo ./your_new_job_name όπου your_new_job_name είναι αυτό που ονομάσατε στο αρχείο CRONTAB όταν το δημιουργήσατε.Εάν όλα πάνε καλά, η νέα σας δουλειά θα πρέπει να ξεκινήσει αμέσως!

Ναί!Εφόσον κάθε εντολή εξέρχεται με επιτυχία χωρίς σφάλμα (δηλαδή, δεν προκαλεί καμία ζημιά), μπορείτε να βάλετε όσες εντολές θέλετε στο Cron Job σας!Απλώς βεβαιωθείτε ότι θα βγουν όλοι επιτυχώς πριν εγκαταλείψουν το CRONTAB.

Για να διαγράψετε μια εργασία Cron που εκτελείται αυτήν τη στιγμή, απλώς πληκτρολογήστε sudo rm-f ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ όπου το YOURJOBNAME είναι το όνομα της προσβλητικής Cron Job. Ωστόσο, να είστε προσεκτικοί—αν υπάρχουν εκκρεμείς εργασίες που σχετίζονται με το YOURJOBNAME , θα διαγραφούν μαζί με αυτό!Βεβαιωθείτε ότι οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με το YOURJOBNAME έχει καθαριστεί σωστά πριν το διαγράψετε :)

Ναί!Για να στείλετε αποτελέσματα από συγκεκριμένες εντολές σε μια εργασία Cron ως μηνύματα email αντί να τα εκτυπώσετε στην οθόνη*, απλώς συμπεριλάβετε μια πρόσθετη σημαία κατά την εκτέλεση αυτών των εντολών: echo -n >&2 Όπου το &2 αντιπροσωπεύει τον χαρακτήρα σωλήνα ( | ). Έτσι, για παράδειγμα, αν θέλαμε η έξοδος του μηνύματος email μας να πηγαίνει στο /var/mail/username αντί για stdout , θα χρησιμοποιούσαμε κάτι σαν αυτό: echo -n 'Η εργασία σας εκτελέστηκε με επιτυχία!' >> /var/mail/username Σημείωση * Η έξοδος μέσω email ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά εάν έχει εγκατασταθεί κάποιο λογισμικό τρίτου κατασκευαστή στον υπολογιστή σας που αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας της τυπικής εισαγωγής και εξόδου (όπως η οθόνη). Σε τέτοιες περιπτώσεις, δοκιμάστε να εκτυπώσετε αντί να στείλετε με email αποτελέσματα από συγκεκριμένες εντολές μέσα σε ένα CronJob.

  1. Τι είναι το cron job και πώς λειτουργεί;
  2. Πώς μπορώ να δημιουργήσω μια εργασία cron;
  3. Μπορώ να έχω περισσότερες από μία εντολές στο Cron Job μου;
  4. Πώς μπορώ να διαγράψω μια εργασία Cron;
  5. Μπορούν να μου σταλούν με email αποτελέσματα από τις εντολές μου;