Bagaimanakah anda membuat lapisan baharu dalam Photoshop?

 1. Buka Photoshop dan pilih ikon "Lapisan Baharu" dari panel Lapisan.Ini akan mencipta lapisan baharu di atas lapisan yang dipilih pada masa ini.
 2. Anda juga boleh mengakses menu Lapisan Baharu dengan pergi ke Layer > New > Layer, atau dengan menekan Shift+Ctrl+N (Windows) / Shift+Command+N (Mac).
 3. Kotak dialog akan muncul.Masukkan nama untuk lapisan baharu anda, kemudian klik "OK" untuk meneruskan.
 4. Lapisan baharu anda kini akan muncul dalam panel Lapisan.

Apakah perbezaan antara lapisan raster dan vektor dalam Photoshop?

Lapisan adalah blok bangunan imej Photoshop.Mereka membenarkan anda memisahkan elemen imej yang berbeza, dan mengerjakannya secara bebas.Anda boleh memikirkan lapisan seperti helaian kertas yang disusun di atas satu sama lain—setiap helaian mempunyai kandungannya sendiri, tetapi anda boleh melihat semua helaian di bawahnya.

Terdapat dua jenis lapisan dalam Photoshop: raster dan vektor.Lapisan raster terdiri daripada piksel, iaitu segi empat sama kecil yang membentuk imej.Apabila anda mengezum masuk pada lapisan raster, anda akan melihat piksel individu yang membentuk lapisan tersebut.Lapisan vektor terdiri daripada laluan, iaitu persamaan matematik yang mentakrifkan bentuk objek.Apabila anda mengezum masuk pada lapisan vektor, anda tidak akan melihat sebarang piksel—hanya garis besar licin objek yang ditakrifkan oleh laluan.

Bagaimanakah anda menukar kelegapan lapisan dalam Photoshop?

 1. Buka dokumen Photoshop yang anda ingin tukar kelegapan lapisan.
 2. Klik pada item menu "Lapisan" di bahagian atas skrin anda dan pilih "Lapisan Pelarasan Baharu."Lapisan pelarasan baharu akan dibuat dalam dokumen anda.
 3. Klik dua kali pada lapisan pelarasan baharu ini untuk membuka kotak dialog sifatnya.
 4. Di bahagian bawah kotak dialog ini, anda akan melihat bahagian berlabel "Kelegapan".Gunakan peluncur di sebelah label ini untuk melaraskan kelegapan lapisan anda.Anda juga boleh menaip nilai peratusan tertentu di sini jika anda mahu.

Bagaimanakah anda memilih kawasan imej dalam Photoshop?

Dalam Photoshop, alat "Pilih" digunakan untuk memilih kawasan imej.Terdapat beberapa cara untuk memilih kawasan:

Sebaik sahaja anda telah memilih kawasan, anda boleh melakukan pelbagai operasi padanya, seperti menyalin, memotong atau menampal.

 1. Untuk memilih kawasan segi empat tepat atau segi empat sama, klik dan seret kursor tetikus ke atas kawasan yang dikehendaki.
 2. Untuk memilih kawasan bulat, tahan kekunci "Shift" dan klik dan seret kursor tetikus ke atas kawasan yang dikehendaki.
 3. Untuk memilih kawasan berbentuk tidak sekata, klik pada alat "Polygonal Lasso" dalam kotak alat "Pilih", kemudian klik dan seret kursor tetikus ke atas kawasan yang dikehendaki.

Bagaimanakah anda menggunakan alat pen dalam Photoshop?

Dengan mengandaikan anda mahukan panduan 200 perkataan tentang cara menggunakan alat pen dalam Photoshop:

Alat pen adalah salah satu alat yang paling serba boleh dalam Photoshop.Ia boleh digunakan untuk mencipta kedua-dua garis lurus dan melengkung, dan boleh disesuaikan untuk mencipta bentuk yang berbeza.Berikut ialah panduan langkah demi langkah tentang cara menggunakan alat pen:

6 Buat klik seterusnya anda di mana sahaja anda mahu garisan berakhir, kemudian lepaskan butang tetikus.Garis lurus kini sepatutnya muncul di antara dua titik anda.

 1. Buka Photoshop dan buat dokumen baharu.
 2. Pilih alat pen daripada bar alat di sebelah kiri skrin.
 3. Pilih warna yang anda inginkan daripada palet warna di bahagian bawah skrin.
 4. Klik pada dokumen anda di mana anda mahu mula melukis garisan atau bentuk anda.
 5. Semasa anda menggerakkan kursor anda, perhatikan bagaimana garis putus-putus muncul di belakangnya.Ini menunjukkan ke mana baris anda akan pergi jika anda mengklik pada ketika itu.

Bagaimanakah anda mengisi kawasan dengan warna dalam Photoshop?

Dalam Photoshop, terdapat banyak cara untuk mengisi kawasan dengan warna.Salah satu cara ialah menggunakan Paint Bucket Tool.Dengan Paint Bucket Tool dipilih, klik pada kawasan yang ingin anda isi dengan warna.Warna yang telah anda pilih pada masa ini dalam Pemilih Warna akan digunakan untuk mengisi kawasan tersebut.Cara lain untuk mengisi kawasan dengan warna adalah dengan menggunakan Perintah Isi.Untuk mengakses Perintah Isian, pergi ke Edit > Isi.Dalam menu lungsur Gunakan, pilih warna daripada pilihan yang disediakan atau pilih warna latar depan atau warna latar belakang.Anda juga boleh mencipta corak tersuai dengan memilih Corak dalam menu lungsur Gunakan.

Bagaimanakah anda menambah teks pada imej dalam Photoshop?

Terdapat banyak cara untuk menambah teks pada imej dalam Photoshop, tetapi cara yang paling biasa dan mudah ialah menggunakan alat Jenis.

Dengan alat Jenis dipilih, cuma klik di mana-mana pada imej anda yang anda mahu tambah teks.Lapisan teks baharu akan dibuat secara automatik dan anda boleh mula menaip.Jika anda ingin menukar fon atau warna teks anda, pastikan anda memilih lapisan teks dalam panel Lapisan terlebih dahulu.Kemudian, anda boleh menggunakan pilihan dalam panel Aksara (terletak di bawah Tetingkap > Jenis) untuk membuat perubahan.

Bagaimanakah anda menyimpan imej sebagai JPEG dalam Photoshop?

Untuk menyimpan imej sebagai JPEG dalam Photoshop, buka menu Fail dan klik Simpan Sebagai.Dalam kotak dialog yang terhasil, tukar menu lungsur Format ke JPEG dan kemudian klik Simpan.