Hoe kan ik zien wat er wordt geladen bij het opstarten in Windows 10?

In Windows 10 kunt u zien wat er wordt geladen bij het opstarten door de app "Opstartinstellingen" te openen.

b) Programma's uitvoeren vanaf een specifieke locatie

7c) Kies welke programma's moeten worden uitgevoerd bij het opstarten8d) Selecteer welke bestanden moeten worden geladen bij het opstarten9e) Schakel automatisch opnieuw opstarten uit10f) Start nu opnieuw11g) Klik op OK12h) Wanneer u klaar bent met het aanbrengen van wijzigingen in uw opstartinstellingen, sluit u Geavanceerde systeeminstellingen door op de rode X in het rechterbovenhoek van het venster13i).Als u andere aspecten van het opstarten van uw computer wilt wijzigen, opent u Systeemeigenschappen door op de Windows-toets + R te drukken en systeemeigenschappen in Zoekvak14j te typen.Klik onder Systeemeigenschappen op Geavanceerd Tab15k).Selecteer onder het tabblad Geavanceerd, onder Opstartopties, een van deze opties:16a) Schakel alle startups uit17b) Schakel alle startups in18c) Sta gebruikersinvoer toe voor bepaalde startups19d] Laat mij kiezen welke programma's automatisch starten20e] Laat mij kiezen welke bestanden worden geladen wanneer mijn computer opstart21f ] Mijn opstartitems aanpassen22g). (Optioneel): Klik op Toepassen en vervolgens op OK23h).Wanneer u klaar bent met het aanbrengen van wijzigingen in uw opstartinstellingen, sluit u Systeemeigenschappen door op OK24i te klikken.Sluit Opstartinstellingen25j).Start uw computer opnieuw op26k).Als u na het volgen van deze stappen nog steeds problemen heeft met het opstarten van uw computer, neem dan contact op met Microsoft-ondersteuning27l ).

In Windows 10 Jubileumupdate (versie 16

 1. Open de app "Opstartinstellingen" door op de Windows-toets + I op uw toetsenbord te drukken of door op de Start-knop te klikken, "Instellingen" te typen en vervolgens "Opstarten" te selecteren.Klik in de app Opstartinstellingen op het tabblad "Systeem".Klik onder 'Systeem' op 'Geavanceerde systeeminstellingen'.Klik onder 'Geavanceerde systeeminstellingen' op het tabblad 'Opstarten'.Selecteer een van deze opties op het tabblad Opstarten onder 'Bij opstarten':6a) Voer automatisch alle programma's uit die op deze computer zijn geïnstalleerd
 2. , is er een nieuwe optie genaamd Troubleshootstartups waarmee u problemen met opstartprocessen kunt oplossen zonder instellingen op uw pc te wijzigen of opnieuw op te starten.Om deze functie te gebruiken: Op desktopcomputers met Windows 10 Jubileumupdate (versie 160, open Verkenner en ga naar C:WindowsSystem32configsystemprofilestartmenuautostart. Klik met de rechtermuisknop op een leeg gebied in deze map en selecteer Nieuw > Snelkoppeling Typ het oplossen van problemen met opstarten in het naamveld van de snelkoppeling en druk op Enter Dubbelklik op het oplossen van problemen met opstarten en volg de instructies op het scherm Herhaal indien nodig deze stappen voor elk programma dat niet automatisch start of voor elk bestand dat niet wordt geladen tijdens het opstarten Na het oplossen van de probleemoplossing voor elk programma of bestand dat niet correct wordt geladen bij het opstarten, sluit Problemen met opstarten oplossen door er met de rechtermuisknop op te klikken en Afsluiten te selecteren Start uw desktopcomputer opnieuw op Als u nog steeds problemen ondervindt bij het opstarten van uw pc nadat u deze stappen hebt gevolgd, neem dan contact op met Microsoft-ondersteuning. Voor meer informatie over het gebruik van Troubleshootstartups.

Welke programma's worden geladen bij het opstarten in Windows 10?

In Windows 10 worden de programma's die bij het opstarten worden geladen, bepaald door de instellingen van uw gebruikersaccount.Als u een standaardgebruikersaccount gebruikt, worden de meeste programma's die u regelmatig gebruikt bij het opstarten geladen.Als u echter een beheerdersaccount gebruikt, worden de meeste programma's die u gebruikt niet bij het opstarten geladen. Over het algemeen zijn de programma's die bij het opstarten in Windows 10 worden geladen: Uw webbrowser (indien geïnstalleerd) Microsoft Edge De Microsoft Office suite (Word, Excel, PowerPoint)Systeemhulpprogramma's (zoals Schijfopruiming en Systeemherstel)Sommige beveiligingssoftwareAls een of meer van deze programma's niet zijn geïnstalleerd of uitgeschakeld, worden die items niet geladen bij het opstarten.Om te zien welke programma's opstarten wanneer u zich aanmeldt bij Windows 10, opent u Start > Instellingen > Personalisatie > Opstartapps.In dit venster ziet u een lijst met alle toepassingen die zijn ingesteld om te starten wanneer u zich aanmeldt bij Windows 10. U kunt ook wijzigen welke toepassingen opstarten wanneer u zich aanmeldt bij Windows 10 door deze stappen te volgen:1.Open Start > Instellingen > Systeem en beveiliging > Systeembeheer2.Onder "Opstarten"3.Selecteer onder "Aan-/afmelden" de optie "Standaardprogramma wijzigen".4.Selecteer een van de toepassingen uit de onderstaande lijst en klik op OK5.Wanneer u wordt gevraagd om uw selectie te bevestigen, klikt u op Ja6.Start uw computer opnieuw op 7.Wanneer u zich opnieuw aanmeldt bij Windows 10, zou uw geselecteerde applicatie nu automatisch moeten opstartenBij de eerste keer opstarten van Microsoft Edge na installatie of upgrade

-Controleer op updates

-Cookies inschakelen

-Accepteer cookies van derden

-Extensies voor het blokkeren van advertenties uitschakelen

Microsoft Edge laadt standaard enkele functies, zoals het lezen van gegevens uit lokale bestanden en verbinding maken met websites via zijn eigen proxyserver, indien geconfigureerd.. Andere functies kunnen worden in- of uitgeschakeld via voorkeursopties die beschikbaar zijn in het menu Extra> Extensies> Invoegtoepassingen beheren. .of individueel via specifieke webpagina's zoals Facebook,...

Hoe bekijk ik opstartitems in Windows 10?

In Windows 10 kunt u opstartitems bekijken door het menu Start te openen en op 'Instellingen' te klikken.Klik onder 'Systeem' op 'Opstarten'.Hier ziet u een lijst met alle programma's die zijn opgestart sinds uw computer voor het laatst opnieuw is opgestart.U kunt op elk van deze klikken om er meer informatie over te zien, zoals de grootte en hoe lang het al actief is. U kunt ook Taakbeheer gebruiken om te zien welke programma's de meeste bronnen op uw computer gebruiken.Open hiervoor Taakbeheer door op Ctrl+Shift+Esc te drukken of ga naar Start > Taakbeheer.Selecteer onder 'Processen' het programma dat u wilt inspecteren en klik vervolgens op 'Details'.Hier ziet u een lijst met alle bronnen die dit programma gebruikt.Als je je zorgen maakt dat een bepaalde bron overmatig wordt gebruikt, kun je proberen het gebruik ervan uit te schakelen of te verminderen via de instellingen in dit venster.

Hoe beheer ik het opstarten in Windows 10?

In Windows 10 kunt u opstartitems beheren met behulp van de app Opstartinstellingen.Deze app bevindt zich in het menu Start en bevat een lijst met alle programma's die automatisch starten wanneer u uw computer opstart.U kunt elk programma uit deze lijst in- of uitschakelen. U kunt ook de app Opstartinstellingen gebruiken om te zien welke programma's bij het opstarten worden geladen en hoeveel geheugen ze gebruiken.Deze informatie is handig als u de hoeveelheid geheugen van uw computer wilt verminderen of als u wilt voorkomen dat een programma bij het opstarten wordt gestart. Om te zien welke programma's bij het opstarten worden geladen, opent u de app Opstartinstellingen en selecteert u 'Opstarten'.Klik onder 'Programma's die automatisch starten' op 'Alle programma's'.In de lijst die verschijnt, scrolt u naar beneden totdat u het programma ziet waarin u geïnteresseerd bent en klikt u erop.Het venster "Details" toont u informatie over wat er wordt geladen bij het opstarten van dit programma, inclusief hoeveel geheugen het gebruikt. Als u wilt voorkomen dat een programma bij het opstarten wordt gestart, opent u de app Opstartinstellingen en selecteert u "Opstarten".Klik onder 'Programma's die automatisch starten' op 'Alles uitschakelen'.Druk vervolgens op OK om uw wijzigingen op te slaan.

Kan ik het laden van programma's bij het opstarten in Windows 10 uitschakelen?

Het opstarten van Windows 10 kan worden aangepast om alleen bepaalde programma's te laden of sommige zelfs uit te schakelen.Hier is hoe het te doen:

 1. Open het menu Start en klik op Instellingen.
 2. Klik onder Systeem op Geavanceerd opstarten.
 3. Op het tabblad Opstarten kunt u selecteren welke programma's moeten opstarten wanneer Windows 10 automatisch opstart.U kunt er ook voor kiezen om sommige ervan bij het opstarten uit te schakelen door het selectievakje naast hun naam aan te vinken en op OK te klikken.
 4. Als je een nieuw programma wilt toevoegen aan de lijst met programma's die automatisch opstarten, ga je gang en klik je op Een programma toevoegen en selecteer je het programma dat je wilt toevoegen uit de lijst met beschikbare opties.
 5. Wanneer u klaar bent met het aanpassen van uw opstartinstellingen, klikt u op Wijzigingen opslaan en verlaat u het instellingenvenster.

Hoe voorkom ik dat een programma wordt uitgevoerd bij het opstarten in Windows 10?

In Windows 10 kunt u voorkomen dat een programma bij het opstarten wordt uitgevoerd met behulp van de Opstartinstellingen.1.Open het menu Start en klik op de knop Alle apps.2.Klik in de lijst Alle apps met de rechtermuisknop op het gewenste programma en selecteer Eigenschappen in het contextmenu.3.Selecteer op het tabblad Algemeen onder Opstarttype de optie Uitgeschakeld in de vervolgkeuzelijst en klik op OK om uw wijzigingen op te slaan.4.Herhaal deze stappen voor elk programma dat u bij het opstarten wilt uitschakelen.5.Om een ​​programma weer in te schakelen, herhaalt u eenvoudig stap 2-4 en wijzigt u Ingeschakeld in Ja in stap 3. Als u problemen ondervindt bij het zien welke programma's bij het opstarten worden geladen of als een van hen problemen veroorzaakt, probeer het dan tijdelijk uit te schakelen en kijk of dat lost uw probleem op." Hoe voorkom ik dat een programma wordt uitgevoerd bij het opstarten in Windows 10?"Windows 10: programma's uitschakelen bij opstarten"

.

Wat zijn de gevolgen van het uitschakelen van het laden van programma's bij het opstarten in Windows 10?

Windows 10 biedt een aantal manieren om te beheren welke programma's bij het opstarten worden geladen.U kunt afzonderlijke programma's uitschakelen, of u kunt gerelateerde programma's groeperen en ze allemaal tegelijk uitschakelen.Het uitschakelen van het laden van programma's bij het opstarten heeft verschillende gevolgen:

Om te zien wat er wordt geladen bij het opstarten in Windows 10:

Klik in het menu Start op Instellingen > Systeem > Opstarten en herstellen > Kies wat opstart wanneer ik me aanmeld op deze pc (zie afbeelding

Figuur 1

Op het tabblad Algemeen (zie Afbeelding Afbeelding 2

Opstartprogramma's: deze lijst toont alle toepassingen die worden geladen wanneer Windows opstart, inclusief de toepassingen die standaard zijn uitgeschakeld en de toepassingen die zijn geïnstalleerd met Windows 10 maar momenteel niet actief zijn.Om een ​​toepassing aan deze lijst toe te voegen, klikt u er met de rechtermuisknop op en kiest u Toevoegen aan opstarten .

U kunt ook het hulpprogramma Taakbeheer gebruiken (door op Ctrl+Shift+Esc te drukken) om te voorkomen dat bepaalde toepassingen automatisch starten tijdens het opstarten door ze te selecteren in de kolom Toepassingen en op Proces beëindigen te klikken. Opmerking: Taakbeheer toont geen processen voor bestanden of mappen; alleen uitvoerbare bestanden (.exe) worden weergegeven.)

Om een ​​toepassing uit deze lijst te verwijderen, klikt u er met de rechtermuisknop op en kiest u Verwijderen uit opstarten . Klik op OK als u klaar bent om uw wijzigingen op te slaan (zie afbeelding

figuur 3

Indien nodig kunt u op het tabblad Algemeen van hetzelfde venster ook wijzigen hoe lang bepaalde toepassingen wachten voordat ze opnieuw proberen op te starten nadat ze zijn gestopt met de optieknop Opnieuw opstarten (). Als het bijvoorbeeld te lang duurt om een ​​toepassing op te starten nadat deze is gestopt met End Process , kunt u deze zo instellen dat deze onmiddellijk opnieuw wordt opgestart in plaats van 30 minuten te wachten, zoals standaardgedrag (). Als u op Wijzigingen toepassen klikt, worden deze wijzigingen de volgende keer dat Windows wordt opgestart ().

Om ervoor te zorgen dat wijzigingen die u aanbrengt onmiddellijk van kracht worden zonder dat u uw computer opnieuw hoeft op te starten (), klikt u tweemaal op OK () voordat u Instellingen > Systeem > Opstarten en herstellen sluit. Zie "Uw computer opnieuw opstarten" verderop in dit artikel voor meer informatie over het opnieuw opstarten van uw computer.

 1. Sommige programma's die u hebt uitgeschakeld, worden mogelijk nog steeds automatisch gestart wanneer u uw computer opstart.Andere programma's die niet zijn uitgeschakeld, kunnen sneller opstarten als ze zijn geregistreerd als opstartitems.Als u een programma uitschakelt dat vereist is voor Windows 10, werkt uw computer mogelijk niet goed.Als u te veel programma's uitschakelt, kan uw computer traag of instabiel worden."
 2. .
 3. , selecteer een van de volgende opties:
 4. .

Is er een manier om te voorkomen dat bepaalde programma's verschijnen op het tabblad Opstarten in Windows 10?

Er is geen pasklaar antwoord op deze vraag, omdat de beste manier om te zien wat er op opstartvensters 10 wordt geladen, varieert afhankelijk van uw individuele instellingen.Enkele tips om te zien wat er wordt geladen bij het opstarten van Windows 10, zijn onder meer het gebruik van het tabblad Opstarten in de app Instellingen van Windows 10, het controleren op verborgen bestanden en mappen en het gebruik van een hulpprogramma van derden zoals CCleaner.

Waarom verschijnen sommige van mijn programma's niet op het tabblad Opstarten van Taakbeheer in Windows 10?

Een reden waarom sommige programma's mogelijk niet worden weergegeven op het tabblad Opstarten van Taakbeheer in Windows 10, is omdat ze opstartbestanden gebruiken.Een opstartbestand is een klein programma dat Windows 10 automatisch start wanneer u uw computer opstart.Sommige programma's gebruiken opstartbestanden om automatisch te starten wanneer u ze voor het eerst gebruikt of wanneer u uw computer opnieuw opstart.Als een programma een opstartbestand gebruikt, wordt het niet weergegeven op het tabblad Opstarten van Taakbeheer in Windows

Om te zien welke programma's opstartbestanden gebruiken, opent u het menu Start > Alle apps > Programma's en zoekt u naar programma's met een geel uitroepteken ernaast (!). Dit zijn programma's die een opstartbestand gebruiken.Om het gebruik van een opstartbestand door een programma uit te schakelen, klikt u met de rechtermuisknop op dat programma en kiest u 'Uitschakelen'.

Als u alle programma's van het tabblad Opstarten van uw computer wilt verwijderen, opent u het menu Start > Instellingen > Systeem en schakelt u vervolgens onder 'Standaard-apps' de selectievakjes uit naast alle toepassingen die u wilt verwijderen van het tabblad Opstarten van uw computer .

Windows 10 bevat ook een optie genaamd 'Automatisch herstel'.Met deze optie kunnen bepaalde belangrijke systeemservices automatisch worden gestart wanneer uw computer opstart, zelfs als ze geen eigen bijbehorende .exe- of .dll-bestanden hebben.Deze systeemdiensten omvatten: Automatische updates; Achtergrond Intelligente Transfer Service (BITS); Cortana; Bestandsgeschiedenis; Groefmuziek; Hyper-V gast besturingssysteem hostinterface; Microsoft Rand; Clientagent voor extern bureaublad-services; Beveiligingsupdate voor Internet Explorer Flash Player 11 (KB320917)

Om automatisch herstel op uw computer in te schakelen, opent u het menu Start> Instellingen> Herstel> Automatisch herstel> Automatisch herstel inschakelen>.Volg dan deze stappen:

Naast het uitschakelen van specifieke functies via Autorun-vermeldingen of Groepsbeleid-voorkeuren zoals hierboven beschreven, kunnen er momenten zijn waarop software meer nodig heeft dan alleen het uitschakelen van de Autorun-vermelding, maar het daadwerkelijk verwijderen van zichzelf, zoals tijdens verwijderingsprocessen, waarna herinstallatie vereist zou zijn, zoals bij Norton-producten - Norton Uninstaller accepteert MSUninstall / msiexec-opdrachten niet, dus handmatige verwijdering is in plaats daarvan noodzakelijk - raadpleeg https://supportforums.nortoncom/en-us/threads/remove-norton-products-using-the-manual-uninstaller?p=5641093&viewfull=1#post5641093 voor meer informatie over handmatige verwijderingsprocedures met Norton-producten).

 1. U kunt zien welke programma's opstartbestanden gebruiken door naar het dialoogvenster Eigenschappen voor die programma's te kijken.Klik in het dialoogvenster Eigenschappen onder 'Opstartitems' op de knop 'Opstartbestand' en selecteer een van de bestanden die worden weergegeven.Als een programma geen opstartbestand heeft, wordt het weergegeven op het tabblad Opstarten van Taakbeheer in Windows
 2. ; Telemetrie-trackingservice; Gebruikersgegevensmap; en WebClient
 3. Selecteer onder "Wanneer deze pc start" een van de drie opties: Automatisch herstel altijd inschakelen , Wanneer ik me afmeld of Wanneer ik mijn laptop sluit . Selecteer onder 'Wat wilt u met deze pc doen nadat deze opnieuw is opgestart' een van de drie opties: Mijn instellingen behouden , Mijn instellingen herstellen vanaf een afbeelding of Mijn pc opnieuw instellen . Klik volgende . Zorg er in het volgende scherm voor dat zowel Toestaan ​​dat UEFI-systemen updates installeren zonder tussenkomst van de gebruiker als BitLocker-codering inschakelen zijn aangevinkt en klik vervolgens opnieuw op Volgende. Klik in het laatste scherm op Voltooien . Opmerking: u moet bij Windows zijn aangemeld met een account met beheerdersrechten voordat u automatisch herstel kunt inschakelen of andere daaraan gerelateerde instellingen kunt wijzigen

Waar bevindt de opstartmap zich in Windows 10 en hoe kan ik deze openen?

De map Opstarten bevindt zich in de map C:WindowsSystem32 op een Windows 10-computer.U kunt het openen door het menu Start te openen, op Alle programma's te klikken en vervolgens op Accessoires.Klik met de rechtermuisknop op de opdrachtprompt en selecteer Als administrator uitvoeren.Typ cd C:WindowsSystem32 en druk op Enter om de map Opstarten te openen.Als u wilt zien wat er wordt geladen wanneer uw computer opstart, typt u msconfig in het opdrachtpromptvenster en drukt u op Enter.De opstartitems die worden vermeld onder "Algemeen" worden geladen wanneer uw computer opstart, ongeacht of u ze al dan niet hebt geconfigureerd om dit te doen.Als u wilt voorkomen dat een item wordt geladen wanneer uw computer opstart, voegt u het toe aan de lijst "NoStartupItems" onder "Opstartinstellingen.

Welke bestanden worden opgeslagen in de opstartmap en kan ik ze handmatig verwijderen?

Wanneer u uw computer opstart, controleert Windows 10 of er updates of wijzigingen moeten worden aangebracht.Dit proces kan enige tijd duren, dus Windows 10 start enkele van de programma's op die waren geïnstalleerd toen u de computer kocht.Een van deze programma's is Startup.U kunt op een van de volgende manieren meer te weten komen over welke bestanden zijn opgeslagen in de map Opstarten:

De gemakkelijkste manier om erachter te komen, is door Startmenu > Instellingen > Systeem te openen en vervolgens op 'Opstarten' te klikken.In dit venster ziet u een lijst met alle programma's die zijn gestart als onderdeel van het opstarten.

Als u een van deze bestanden wilt verwijderen, klikt u op de bestandsnaam en vervolgens op 'Verwijderen'.Als u een van deze bestanden wilt behouden, laat ze dan met rust.

U kunt ook de opdrachtregel gebruiken om te zien welke bestanden zijn opgeslagen in de map Opstarten.Open hiervoor het menu Start > Opdrachtprompt (Windows 8/10) of Startscherm > Typ "cmd" in het zoekvak en druk op Enter.Wanneer de opdrachtprompt wordt geopend, typt u de volgende opdracht: cd C:WindowsSystem32startup Het volgende dat u hoeft te doen, is: dir De uitvoer van deze opdracht toont u een lijst met alle bestanden die in deze map zijn opgeslagen .Als u een van deze bestanden wilt verwijderen, typt u gewoon: del filename_here Als u bijvoorbeeld fvep1.exe uit deze map wilt verwijderen, typt u: del fvep1.

Zal het verwijderen van items uit de opstartmap ze volledig van mijn computer verwijderen of gewoon voorkomen dat ze automatisch opstarten?

Als u een item volledig uit de opstartmap wilt verwijderen, moet u het verwijderen met een programma zoals Windows 10 System File Checker.Als een item niet wordt vermeld in de map Opstarten, maar automatisch opstart wanneer uw computer opstart, is het mogelijk nog steeds op uw computer geïnstalleerd en kan het worden verwijderd met programma's zoals Windows 10 System File Checker.Om te zien welke items automatisch opstarten op uw computer, opent u het menu Start en klikt u op Instellingen > Persoonlijke instellingen > Opstartinstellingen.U kunt ook een opstartmanager van derden, zoals CCleaner, gebruiken om opstartitems te bekijken en te beheren.

Is er een andere locatie waar programma's kunnen worden geconfigureerd om automatisch te worden uitgevoerd wanneer mijn computer opstart en zo ja, hoe kan ik er toegang toe krijgen?'?

Er zijn een paar manieren om te zien wat er wordt geladen bij het opstarten in Windows 10.Een manier is om het menu Start te openen en te zoeken naar 'Opstartinstellingen'.Een andere manier is om het Configuratiescherm te openen en naar "Systeem en beveiliging" te gaan onder de categorie "Windows".In Systeem en beveiliging kunt u klikken op 'Opstartinstellingen'.Daar ziet u een lijst met programma's die worden geladen wanneer uw computer opstart.U kunt deze informatie ook openen door Taakbeheer te openen (door op CTRL+SHIFT+ESC te drukken) en op "Opstartitems" te klikken.Onder elk programma ziet u een lijst met items die starten wanneer dat programma wordt geladen.