Hoe installeer ik vim op Windows?

1.Download en installeer de Vim-software van https://www.vim.org/downloads/.2.Open de vim-installatiemap (meestal C:Program FilesVim)3.Kopieer de map "vim" naar de thuismap van uw Windows-gebruiker4.Start Vim door te dubbelklikken op het pictogram5.Type:setlocal inschakelenexternals6.Om een ​​ander bestandstype te gebruiken, typt u:setfiletype7.Om te beginnen met het bewerken van een bestand, typt u:edit8.Om Vim af te sluiten, typ je:quit9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 27 6 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 4 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 747 848 849 850 851 852 853 854855 856

Hoe gebruik ik vim op Windows?

Om vim op Windows te gaan gebruiken, moet je eerst de software downloaden en installeren vanaf https://www.vim.org/.Na de installatie opent u de installatiemap van vim (meestal C:Program FilesVim). Kopieer vervolgens de map "vim" naar de thuismap van uw Windows-gebruiker, zodat deze zowel voor u als voor Vim toegankelijk is (standaard is dit %USERPROFILE%.vim). Start ten slotte Vim door te dubbelklikken op het pictogram of door setlocal enableexternals in uw opdrachtregelvenster te typen (als dit nog niet is ingeschakeld).

Als je eenmaal in Vim bent, wil je een aantal basisvoorkeuren instellen voordat je ermee aan de slag gaat om bestanden te bewerken.U kunt dit doen door het volgende in te voeren: setlocal enableexternals Voer vervolgens in: setfiletypewaaris een van text , cpp , python , ruby ​​of javascript .

Hoe start ik vim?

Om vim op Windows te starten, opent u het menu Start en typt u "vim" in de zoekbalk.Zodra vim is gevonden, klikt u er met de rechtermuisknop op en selecteert u "Openen met".Als je een versie van Windows gebruikt die ouder is dan Vista, moet je de Vim-add-on installeren vanuit de Microsoft Store.Nadat u Vim hebt geïnstalleerd, opent u het door het menu Start opnieuw te openen en "vim" te typen gevolgd door "start".U kunt ook dubbelklikken op het uitvoerbare bestand van vim dat zich in uw bin-map bevindt.Om vim ten slotte af te sluiten, drukt u op Ctrl+D (of Cmd+D op Mac).

Hoe ga ik naar de invoegmodus in vim?

Om in vim naar de invoegmodus te gaan, moet je eerst op "i" (of "insert") drukken.

Hoe sla ik een bestand op in vim?

Gebruik de opdracht :w om een ​​bestand in vim op te slaan.Dit zal het bestand naar uw huidige werkmap schrijven.U kunt ook de :w!commando om het bestand te schrijven zonder om bevestiging te vragen.

Om vim af te sluiten, typt u :q of drukt u op Ctrl+D (of Cmd+D op Mac).

Hoe kan ik vim verlaten?

Om vim af te sluiten, drukt u op de opdracht ":q" (of ":quit").U kunt ook de onderstaande sneltoetsen gebruiken.

Ctrl+D : Sluit alle geopende bestanden en sluit vim af.

Ctrl+W : Sluit een venster en ga naar de normale modus.

Alt+F4 : vim afsluiten zonder wijzigingen op te slaan.

Wat zijn enkele van de meest elementairevim-commando's?

Er zijn een paar basis vim-commando's die je moet kennen om de editor effectief te kunnen gebruiken.

Om vim te openen, typt u "vim" in de opdrachtprompt of in het zoekvak van het Windows Start Menu.Typ ":q" om vim te sluiten.

Om te beginnen met het bewerken van een bestand, typt u "bewerk bestandsnaam" en de bestandsnaam waar u wilt beginnen met bewerken.U kunt ook de sneltoets CTRL+E (Windows) of CMD+E (Mac) gebruiken. Om uw wijzigingen op te slaan, typt u "saveas bestandsnaam".

Hieronder volgen enkele van de meest voorkomende vim-commando's:

  1. Om door een document te navigeren, gebruikt u de pijltoetsen en de Enter/Return-toets om tekst te selecteren en sleept u deze vervolgens naar de gewenste plaats.U kunt ook de pijltoetsen en de Page Up/Page Down-toets gebruiken om omhoog of omlaag te bladeren in een document.
  2. Om tekst op een specifieke locatie in een document in te voegen, plaatst u de cursor op de gewenste locatie en drukt u op de toets Insert.U kunt ook sneltoetsen gebruiken, zoals CTRL+I (Windows) of CMD+I (Mac).
  3. Om tekst te verwijderen, plaatst u uw cursor op de tekst die u wilt verwijderen en drukt u op de Delete-toets.U kunt ook sneltoetsen gebruiken, zoals CTRL+D (Windows) of CMD+D (Mac).
  4. Om de woordselectiemodus te wijzigen van alle woorden naar de zinselectiemodus, drukt u op de Esc-toets gevolgd door :s/.Door nogmaals op Esc te drukken, wordt teruggeschakeld naar de modus voor het selecteren van alle woorden.
  5. Om de regelnummeringsmodus te wijzigen van één regel per alinea naar één regel per scherm, drukt u op de F8-toets gevolgd door n/a/.Door nogmaals op F8 te drukken, wordt teruggeschakeld naar de nummeringsmodus van één regel per alinea.

Wat is de opdracht om een ​​personage in vim te verwijderen?

Gebruik het commando :d om een ​​personage in vim te verwijderen.Hierdoor wordt het teken rechts van de cursor verwijderd.

Wat is het commando voor het verwijderen van een regel in vim?

Gebruik het commando om een ​​regel in vim te verwijderen: d.Hiermee worden de huidige regel en alle tekst verwijderd.Gebruik de commando's: dd of dv om meerdere regels te verwijderen.

Yank en plak operaties in vim- hoe werken ze?

yank: kopieert de laatste tekst van de cursor naar het register met de naam "y".

plakken: Voegt de inhoud van het register met de naam "p" in bij de cursor.

delete: verwijdert het teken onder of voor de cursor.

bewegingscommando's: Deze commando's verplaatsen uw cursor in een document.

ctrl-a: Selecteer alle tekst in een venster. ctrl-x, ctrl-c en ctrl-v zijn ook beschikbaar voor respectievelijk verwijderen, kopiëren en plakken.