Hoe zie je het batterijpercentage van Bluetooth-apparaten op Windows 10?

Er zijn een paar manieren om het batterijpercentage van Bluetooth-apparaten op Windows 10 te bekijken.Een manier is om de Charms-balk te openen en op het pictogram Instellingen te klikken.Vanaf hier kunt u Systeem en vervolgens Batterij selecteren.De andere manier is om het menu Start te openen en "batterij" in het zoekvak te typen.Wanneer de resultaten verschijnen, selecteert u een van de opties die daar worden vermeld, zoals Batterijbesparing of Energiebeheerplan. Als u wilt zien hoeveel stroom uw apparaat nog heeft zonder dat u menu's of vensters hoeft te openen, kunt u een van de in Windows 10 ingebouwde -in batterij monitoren.Ga hiervoor naar Instellingen > Systeem > Batterij- en stroomverbruik (of druk op Win+I). Hier vindt u drie verschillende batterijmonitors: batterijduur, batterijstatus en stroomverbruik.Elk toont verschillende informatie over de batterijstatus en het stroomverbruik van uw apparaat.

Is er een manier om het batterijniveau van mijn Bluetooth-apparaten te controleren?

Er is een manier om het batterijniveau van uw Bluetooth-apparaten op Windows 10 te controleren.Open hiervoor de app Instellingen en klik op Apparaten.Aan de linkerkant, onder 'Bluetooth', zie je een lijst met al je verbonden apparaten.Onder elk apparaat ziet u een percentage-indicator (meestal tussen 30% en 80%). Als het percentage lager is dan 30%, dan is de batterij bijna leeg en moet deze worden opgeladen; als het meer dan 80% is, is de batterij volledig opgeladen.

Hoe kan ik de resterende batterijduur van mijn Bluetooth-hoofdtelefoon bekijken?

Gebruikers van Windows 10 kunnen de batterijduur van hun Bluetooth-hoofdtelefoon controleren door de app "Bluetooth en audio" te openen, op de apparaatnaam te klikken en vervolgens "Batterij" te selecteren.Het resterende percentage van de levensduur van de batterij wordt weergegeven in het venster dat verschijnt.Als je problemen hebt met het verbinden van je Bluetooth-hoofdtelefoon met je computer, probeer dan beide apparaten opnieuw op te starten. niet compatibel zijn met Windows 10.U kunt proberen uw stuurprogramma's bij te werken of een nieuwe versie van de app uit de Microsoft Store te installeren. Als u nog steeds problemen ondervindt bij het verbinden van uw Bluetooth-hoofdtelefoon met uw computer, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam voor hulp.

Mijn Bluetooth-headset is verbonden, maar ik weet niet hoeveel batterij hij nog heeft, hoe kan ik dat controleren?

Er zijn een paar manieren om het batterijpercentage van uw Bluetooth-apparaat in Windows te controleren

  1. Open de app Instellingen en klik op Apparaten.
  2. Onder 'Bluetooth-apparaten' ziet u een lijst met alle verbonden Bluetooth-apparaten, inclusief uw headset.
  3. Aan de rechterkant van het venster ziet u een batterijpictogram naast de naam van elk apparaat (zie onderstaande afbeelding). Het batterijpercentage wordt naast dit pictogram weergegeven (in procenten).
  4. Als u uw Bluetooth-apparaat wilt loskoppelen of opnieuw instellen, klikt u op de naam en vervolgens op "Verbinding verbreken".U kunt ook op de aan/uit-knop op uw headset drukken om deze los te koppelen van uw computer.
  5. Om uw Bluetooth-apparaat opnieuw te verbinden, opent u de app Instellingen en klikt u nogmaals op Apparaten onder 'Bluetooth-apparaten'.Uw headset zou moeten verschijnen onder "Gekoppelde apparaten" als deze eerder was verbonden en geregistreerd met Windows 10 (er staat een groene stip naast de naam). Klik erop om hem opnieuw te verbinden (als hij nog niet is aangesloten).

Kun je me vertellen hoe ik erachter kan komen hoeveel procent van de batterijduur nog over is voor een Bluetooth-apparaat op Windows 10?

Er zijn een paar manieren om het batterijpercentage van een Bluetooth-apparaat op Windows 10 te achterhalen.Een manier is om de app Instellingen te openen en op Apparaten te klikken.Onder 'Bluetooth' in de linkerkolom ziet u een lijst met apparaten die op uw computer zijn aangesloten.Klik op de apparaatnaam om het instellingenvenster te openen.In het gedeelte 'Batterij' kunt u zien hoeveel batterijduur er nog over is voor dat apparaat.Een andere manier om de levensduur van de batterij te controleren, is door de Charms-balk te openen en op Batterij te klikken (of gewoon op Win+B te drukken). Onder 'Batterijgebruik' kunt u zien hoeveel tijd er is besteed aan het gebruik van verschillende functies op uw computer, waaronder Bluetooth.U kunt ook apps van derden gebruiken, zoals Battery Life Pro of Power Nap Monitor, om de batterijduur en -percentages van uw computer in de loop van de tijd bij te houden.

Hoe controleer je het batterijpercentage voor verbonden Bluetooth-apparaten in Windows 10?

In Windows 10 kunt u het batterijpercentage van aangesloten Bluetooth-apparaten controleren door de app "Systeem" te openen en op "Apparaten en printers" te klikken.Aan de linkerkant van het venster Apparaten en printers, onder 'Bluetooth-apparaten', ziet u een lijst met al uw verbonden Bluetooth-apparaten.Het batterijpercentage voor elk apparaat wordt weergegeven in een klein vakje onder aan het venster. Om het batterijpercentage voor een specifiek Bluetooth-apparaat te controleren, klikt u op de naam van dat apparaat in de lijst.Het tabblad "Batterijpercentage" verschijnt, met informatie over de huidige batterijstatus van dat apparaat (inclusief hoeveel stroom er nog is). U kunt dit tabblad ook gebruiken om een ​​Bluetooth-apparaat te ontkoppelen of opnieuw te verbinden.Als u de verbinding met een Bluetooth-apparaat verbreekt, neemt het batterijpercentage in de loop van de tijd geleidelijk af totdat het 0% bereikt. Als u meldingen voor losgekoppelde apparaten wilt uitschakelen, opent u Instellingen > Systeem > Meldingen en acties > Koppel alle apparaten los.Opmerking: hiermee worden ook meldingen voor alle aangesloten apparaten uitgeschakeld: als een van die apparaten momenteel actief is en meldingen ontvangt, zal het uitschakelen van meldingen voor alle apparaten voorkomen dat die meldingen verschijnen terwijl dat apparaat actief is. Naast het controleren van de batterijpercentages, kan ook de batterijbesparingsfunctie van Windows 10 gebruiken om energie op uw computer te besparen door bepaalde functies automatisch uit te schakelen wanneer de batterij van uw computer onder een bepaald niveau zakt.Om de batterijbesparingsmodus in Windows 10 in te schakelen, opent u Instellingen > Systeem > Batterijbesparing (of drukt u op Win+I). Zorg ervoor dat onder "Instellingen voor batterijbesparing" "Enable Battery Saving Features" is ingeschakeld en selecteer welke functies moeten worden uitgeschakeld wanneer de batterij van uw computer onder een bepaald niveau zakt (zie onderstaande schermafbeelding). Opmerking: u kunt ook handmatig afzonderlijke functies uitschakelen met behulp van het dialoogvenster Energiebeheer van Windows 10 (door op het pictogram in het menu Start / Configuratiescherm / Energiebeheer te klikken), maar door Batterijbesparingsfuncties in te schakelen, worden deze functies altijd uitgeschakeld wanneer de batterijbesparingsmodus is ingeschakeld. Hoe weet ik mijn telefoon is gekoppeld met mijn pc?Wanneer u uw telefoon via Bluetooth of een USB-kabel op uw pc aansluit, vraagt ​​Windows u meestal om de koppelingsmodus te openen - hierdoor kunnen uw telefoon en pc een eerste verbinding tot stand brengen zodat toekomstige interacties tussen beide naadloos verlopen.Na het openen van de koppelingsmodus - meestal door op een aantal knoppen op beide apparaten te drukken - zou Windows ofwel een oranje driehoek met een uitroepteken ernaast moeten weergeven (wat aangeeft dat het koppelen is mislukt) of een leeg vierkant met een kruis erin (wat aangeeft dat het koppelen is gelukt). Als u na het proberen van de verschillende hierboven beschreven methoden nog steeds geen geluk heeft om uw telefoon met de pc te verbinden, volg dan deze stappen1) Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld2) Controleer of er obstakels zijn tussen de telefoon en de pc3) Probeer verschillende USB-poorten4) Start de pc opnieuw op5) Koppel de telefoons opnieuwIndien geen van deze werkt, neem dan contact op met Microsoft-ondersteuning. Hier zijn enkele tips voor het oplossen van problemen: - Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld. - Controleer of er obstakels zijn tussen telefoon en pc. - Probeer verschillende USB-poorten. - Start de pc opnieuw op. - Koppel telefoons opnieuw Windows 10 bevat verschillende ingebouwde tools die speciaal zijn ontworpen voor het beheren van Bluetooth-verbindingen:• Met de app "Bluetooth-instellingen" kunt u basisinstellingen beheren, zoals het al dan niet inschakelen van Bluetooth en welke profielen zijn actief op uw systeem.* U kunt ook gedetailleerde informatie bekijken over elk profiel dat op uw systeem is geïnstalleerd.* Bovendien biedt deze app snelle toegang tot verschillende veelgebruikte taken met betrekking tot het configureren van Bluetooth-verbindingen, waaronder het toevoegen van nieuwe draadloze netwerken of scannen naar nabijgelegen draadloze netwerken.* Om deze app te openen, klikt u op Start -> Instellingen -> Draadloos en netwerk -> Bluetooth* De tool "Bluetooth-status" geeft algemene informatie weer over alle actieve verbindingen, waaronder naam/adres/poort enz., signaalsterkte/kwaliteit enz. ., duur van de verbinding enz., aantal verzonden/ontvangen berichten enz., recente updates enz., evenals of het koppelen gelukt is of niet.

Waar kan ik de batterijniveau-indicator voor mijn gekoppelde Bluetooth-apparaten in Windows 10 vinden?

Hoe het batterijpercentage van een Bluetooth-apparaat in Windows 10 te zien?In Windows 10 vindt u de batterijniveau-indicator voor uw gekoppelde Bluetooth-apparaten door de app "Systeem" te openen en op "Batterij" te klikken.U kunt dan het batterijpercentage voor elk apparaat zien. U kunt ook de "Bluetooth"-app openen en op "Gekoppelde apparaten" klikken.Vanaf hier kun je al je gekoppelde apparaten zien, evenals hun batterijniveau. Als je meldingen voor een specifiek Bluetooth-apparaat wilt uitschakelen, open je de "Bluetooth"-app en klik je op "Meldingen".Selecteer vervolgens het gewenste apparaat uit de lijst.Schakel ten slotte het selectievakje naast 'Meldingen ontvangen' uit. Deze handleiding is gemaakt op basis van informatie in de Windows 10-documentatie van Microsoft: https://support.microsoft.com/en-us/help/4034352/how-to-see- battery-level-indicator-for-paired-devices Daarnaast hebben we deze handige tutorial gebruikt: https://www.tutorialspoint.com/windows10/viewing-batterypercentageofa BluetoothdeviceinWindows10_p2.htm Als je vragen of feedback hebt over deze handleiding, neem dan laat het ons weten!

Hoe het batterijpercentage van een Bluetooth-apparaat te zien in Windows 10

In Windows 10 vindt u de batterijniveau-indicator voor uw gekoppelde Bluetooth-apparaten door de app "Systeem" te openen en op "Batterij" te klikken.U kunt dan het batterijpercentage voor elk apparaat zien.

U kunt ook de app "Bluetooth" openen en op "Gekoppelde apparaten" klikken.Vanaf hier kunt u al uw gekoppelde apparaten zien, evenals hun batterijniveaus.

Als je meldingen voor een specifiek Bluetooth-apparaat wilt uitschakelen, open je de "Bluetooth"-app en klik je op "Meldingen".Selecteer vervolgens het gewenste apparaat uit de lijst.Schakel ten slotte het selectievakje naast 'Meldingen ontvangen' uit.

Hoe het batterijniveau van het Bluetooth-apparaat in de taakbalk van Windows 10 weer te geven?

In Windows 10 ziet u het batterijniveau van uw Bluetooth-apparaat in de taakbalk.Om dit te doen:

  1. Open het menu Start en klik op Instellingen.
  2. Klik onder Systeem op Batterij.
  3. Selecteer in het gedeelte Batterij onder Apparaten uw Bluetooth-apparaat in de lijst.
  4. Aan de rechterkant van het venster, onder Status, ziet u een percentage-indicator voor het batterijniveau van uw apparaat (%).

Waarom kan ik de batterijstatus van mijn bluetooth-luidspreker niet zien in Windows 10?

Als je een Bluetooth-speaker gebruikt, is de kans groot dat de batterij niet is ingebouwd.U moet een externe batterij gebruiken of uw Bluetooth-luidspreker aansluiten op een voedingsbron om het batterijpercentage te zien.Het venster "Bluetooth en andere apparaten" openen: 1.Druk op Windows-toets + X op je toetsenbord 2.Klik op "Bluetooth en andere apparaten" 3.Klik met de rechtermuisknop op de apparaatnaam van uw Bluetooth-luidspreker 4.Selecteer "Eigenschappen" 5.Klik in het tabblad "Algemeen" op "Batterijstatus".