Hoe bekijk je een venster dat niet op het scherm staat?

Er zijn een paar manieren om een ​​venster buiten het scherm te bekijken.Een manier is om de sneltoetsen Alt+pijl-links of Alt+pijl-rechts te gebruiken.Een andere manier is om het menu Venster te gebruiken en Vensters buiten het scherm weergeven te selecteren.

Een andere manier om een ​​venster buiten het scherm te bekijken, is door het menu Venster te gebruiken en Vensters buiten het scherm weergeven te selecteren.Om dit te doen, moet u er eerst voor zorgen dat uw muisaanwijzer zich boven het venster bevindt dat u buiten het scherm wilt bekijken.Klik vervolgens in het menu Venster op Vensters buiten het scherm weergeven.Dit opent een dialoogvenster waarin u kunt kiezen welke vensters u buiten het scherm wilt bekijken.U kunt ook op Ctrl+F11 (Windows 8) of Command+F11 (Windows 10) drukken om dit dialoogvenster automatisch te openen wanneer u in een document of programma begint te typen.

Hoe krijg je toegang tot een venster dat niet op het scherm staat?

Als u naar een venster kijkt dat niet op het scherm staat en dat niet het actieve venster is, kunt u het openen door op "Ctrl + Alt + Pijl-omlaag" te drukken.Hierdoor wordt een lijst weergegeven met vensters die op uw computer zijn geopend.U kunt vervolgens het venster selecteren dat u wilt bekijken.Als het venster niet in deze lijst staat, is het buiten het scherm en hebt u er geen toegang toe.

Wat is de beste manier om een ​​venster buiten het scherm te bekijken?

Er zijn een paar verschillende manieren om een ​​venster buiten het scherm te bekijken.Een manier is om de sneltoetsen te gebruiken.Een andere manier is om de muis te gebruiken.En een andere manier is om de menuoptie Vensterweergave in de menubalk te gebruiken.De beste manier om een ​​venster buiten het scherm te bekijken, hangt af van wat u ermee wilt doen.Als u het alleen wilt zien, werkt het gebruik van de sneltoetsen of het gebruik van de menuoptie Vensterweergave in de menubalk prima.Als u het formaat wilt wijzigen of het wilt verplaatsen, is het gebruik van de muis beter dan het gebruik van sneltoetsen of het gebruik van de menuoptie Vensterweergave in de menubalk, omdat u kunt bepalen hoe groot of klein het op het scherm wordt weergegeven.

Als u het wilt sluiten, gebruikt u een van de volgende methoden: Gebruik de sneltoets: druk op Alt+F4 . Gebruik de muis: Klik op de titelbalk en klik vervolgens op Sluiten.

Een ander ding om in gedachten te houden bij het bekijken van vensters die niet op het scherm staan, is dat ze er misschien niet zo goed uitzien als wanneer ze op het scherm zouden staan.Dit komt omdat Windows meer bronnen gebruikt wanneer vensters buiten het scherm zijn, waardoor ze langzamer en minder responsief kunnen worden.U kunt proberen enkele instellingen aan te passen in het paneel Beeldscherminstellingen van uw computer als u hier veel last van heeft.Maar uiteindelijk, of een venster er goed uitziet, hangt af van uw eigen voorkeuren en hoe krachtig uw computer in het algemeen is.

Is er een sneltoets om een ​​venster buiten het scherm te bekijken?

Er is geen sneltoets om een ​​venster buiten het scherm te bekijken.U kunt echter de volgende stappen volgen om een ​​venster buiten het scherm te bekijken:

  1. Klik op het menu Venster en selecteer Buiten het scherm weergeven.
  2. Het venster wordt verborgen weergegeven en u moet er opnieuw op klikken om het zichtbaar te maken.

Kun je een venster dat niet op het scherm staat weer naar het hoofdscherm verplaatsen?

Als u een venster dat buiten het scherm staat, weer naar het hoofdscherm wilt verplaatsen, kunt u dit doen door deze stappen te volgen:

  1. Klik op het venster dat u wilt verplaatsen.
  2. Klik en houd de linkermuisknop op het venster ingedrukt en sleep het vervolgens naar de plaats waar u het op het hoofdscherm wilt weergeven.
  3. Laat de linkermuisknop los wanneer u het venster hebt geplaatst waar u het wilt.

Hoe vind je een verborgen of verloren raam?

Om een ​​venster buiten het scherm te bekijken, kunt u de volgende stappen volgen:

  1. Druk op de Windows-toets en R om het dialoogvenster Uitvoeren te openen.
  2. Typ "winres" en druk op Enter.
  3. Typ "offscreen" in het dialoogvenster Venster openen en klik op OK.
  4. Het Offscreen Windows-venster verschijnt, waarin alle vensters worden weergegeven die buiten het scherm (verborgen) zijn. U kunt een venster selecteren om te bekijken door erop te klikken of door uw cursortoetsen te gebruiken om door de lijst te bladeren.

Waarom kan ik mijn andere geopende vensters niet zien?

Met Windows 10 kunt u vensters buiten het scherm bekijken door ze naar de voor- of achterkant van uw scherm te slepen.1.Open in Windows 10 het menu Start en klik op de knop Alle apps.2.Klik op het systeempictogram in de lijst met apps en klik vervolgens op Instellingen.3.Selecteer onder Weergave Schermresolutie in de lijst met opties en klik vervolgens op Resolutie wijzigen.4.Selecteer in het nieuwe venster dat wordt geopend een resolutie in het vervolgkeuzemenu naast Schermgrootte (in pixels).5.Selecteer Offscreen-vensters in de lijst met opties voor weergeven en klik vervolgens op OK om dit venster te sluiten.6.Om een ​​venster buiten het scherm naar de voor- of achterkant van uw scherm te verplaatsen, sleept u het met uw muiscursor naar een van deze posities. (Om in of uit te zoomen op een venster buiten het scherm, dubbelklikt u op de titelbalk.)7 Als u verander de grootte van een offscreen-venster zodat het meer ruimte op uw scherm inneemt, sleep de linkerbenedenhoek totdat deze op zijn plaats klikt. (U kunt ook sneltoetsen gebruiken: Ctrl+pijl-links verplaatst een offscreen-venster één positie naar links; Ctrl+Pijl-rechts verplaatst het één positie naar rechts; Alt+Pijl-links-toets verplaatst het één procentpunt omhoog; Alt+Pijl-rechts verplaatst het één procentpunt naar beneden.)8 Om alle geopende vensters te sluiten, behalve een venster buiten het scherm waarmee u momenteel werkt, drukt u op Alt+F4. (Als u alle geopende vensters wilt sluiten, behalve een specifiek venster buiten het scherm, typt u de naam tussen aanhalingstekens gevolgd door "Alt+F4.")9 Als u wilt dat Windows 10 de welke vensters open zijn ten opzichte van elkaar als ze niet zichtbaar zijn op uw scherm, deselecteer Verborgen bestand weergeven s en mappen onder Bestanden en mappen in Instellingen > Systeem > Geavanceerde instellingen > Bestanden delen .10 U kunt ook configureren hoe Windows 10 gesloten applicaties weergeeft door Configuratiescherm > Vormgeving en persoonlijke instellingen > Vensterkleurenschema te openen en een schema te selecteren uit de schema's die daar worden vermeld .(Voor meer informatie over het bekijken van vensters die niet op het scherm staan, zie: https://support .microsoft .

Al mijn vensters zijn geminimaliseerd - hoe kan ik ze weer maximaliseren?

Er zijn een paar manieren om vensters die zijn geminimaliseerd te maximaliseren.Een manier is om de sneltoets Windows Key + M te gebruiken.Een andere manier is om op de titelbalk van het venster te klikken en 'Maximaliseren' te selecteren.Als u al uw vensters naar hun oorspronkelijke grootte wilt herstellen, kunt u de opdracht Alle venstergrootte herstellen in het menu Bestand gebruiken.