Om een ​​selectie naar een nieuwe laag in Photoshop te kopiëren, gaat u naar het menu 'Laag' en selecteert u 'Nieuwe laag via kopiëren'.?

U wordt gevraagd om het gebied van uw afbeelding te selecteren dat u wilt kopiëren en vervolgens maakt Photoshop een nieuwe laag met de selectie.U kunt de nieuwe laag nu naar wens bewerken of verwijderen.?Om een ​​selectie van de ene afbeelding op de andere te plakken, gaat u naar het menu 'Layer' en selecteert u 'Plakken'.?U wordt gevraagd om het gebied van uw eerste afbeelding te selecteren waarop u de selectie wilt plakken, waarna Photoshop de selectie automatisch bovenop uw originele afbeelding plaatst.U kunt de nieuwe laag nu naar wens bewerken of verwijderen.?Als u meerdere kopieën van een selectie wilt maken, gebruikt u gewoon meerdere lagen.Als u bijvoorbeeld drie kopieën wilt maken van een geselecteerd gebied, maakt u drie lagen - één voor elke kopie - en vult u vervolgens elke laag met de gewenste inhoud.?Wanneer u klaar bent met het bewerken van uw selecties, voegt u eenvoudig al uw lagen samen (door ze allemaal om de beurt te selecteren en op 'Ctrl+E' te drukken), of slaat u uw wijzigingen op als een nieuw bestand door op het menu 'Bestand' te klikken en 'Opslaan als '.?Veel geluk!

Het kopiëren van selecties in Photoshop is eenvoudig: ga naar Laag > Nieuwe laag via Kopiëren en kies waar u de selectie wilt kopiëren.Gebruik vervolgens Bewerken > Plakken of Bestand > Opslaan als om het in een ander bestand te plaatsen.Voeg indien nodig alle lagen tegelijk samen (Ctrl+E) of sla de wijzigingen op als een apart bestand (Bestand > Opslaan als).

U kunt ook de sneltoetsen CTRL+J (Windows) / CMD+J (Mac) gebruiken.?

Een selectie kopiëren naar een nieuwe laag in Photoshop:

  1. Open Photoshop en selecteer het object of gebied waarnaar u de selectie wilt kopiëren.
  2. Klik op het menu Bewerken en selecteer Selectie kopiëren.
  3. Kies in het dialoogvenster Selectie kopiëren de doellaag in de vervolgkeuzelijst Laag en klik op OK.

U kunt ook met de rechtermuisknop op de selectie klikken en 'Laag via kopiëren' kiezen.?

  1. Open in Photoshop het document waarvan u de selectie naar een nieuwe laag wilt kopiëren.
  2. Selecteer het gebied van het document waarnaar u de selectie wilt kopiëren door erover te klikken en te slepen.
  3. Laat de muisknop los wanneer u het gewenste gebied hebt geselecteerd.
  4. Kies 'Laag via kopiëren'.
  5. De nieuwe laag wordt bovenop uw originele document gemaakt en bevat uw gekopieerde selectie.

Als u de selectie naar een nieuwe laag wilt verplaatsen zonder deze te kopiëren, gaat u naar het menu 'Bewerken' en selecteert u 'Knippen'.?

Ga vervolgens naar het menu 'Bewerken' en selecteer 'Plakken'.?Je hebt nu een selectie op een nieuwe laag.

Maak vervolgens een nieuwe laag en ga opnieuw naar het menu 'Bewerken', selecteer 'Plakken'.?

Om in Photoshop een selectie naar een nieuwe laag te kopiëren, selecteert u het gebied dat u wilt kopiëren en drukt u op 'Ctrl+C' (of 'Cmd+C'). Kies vervolgens in het menu 'Bewerken' voor 'Plakken'.

Wat is het verschil tussen het kopiëren en verplaatsen van een selectie naar een nieuwe laag?

Wanneer u een selectie naar een nieuwe laag in Photoshop kopieert, blijft de originele afbeelding ongewijzigd.De selectie blijft op de actieve laag staan ​​en alle eigenschappen (zoals dekking) blijven behouden.Wanneer u een selectie naar een nieuwe laag verplaatst, wordt de originele afbeelding vervangen door het geselecteerde gebied.Alle wijzigingen die u aanbrengt in het geselecteerde gebied, worden ook toegepast op de originele afbeelding.

Als u twee afbeeldingen met overlappende selecties wilt samenvoegen, gebruikt u het gereedschap Pathfinder (Venster > Pathfinder). Hierdoor kunt u gebieden selecteren en samenvoegen zonder de originelen te beïnvloeden.

Hoe maak ik een nieuwe laag in Photoshop?

Volg deze stappen om een ​​nieuwe laag in Photoshop te maken: 1.Open Photoshop en selecteer de afbeelding die u wilt kopiëren.2.Klik op de werkbalk op de knop Lagen en klik vervolgens op Nieuwe laag.3.Typ in het dialoogvenster Nieuwe laag een naam voor uw nieuwe laag en klik vervolgens op OK.4.Selecteer de inhoud van je originele afbeelding en sleep deze naar je nieuwe laag.5.Gebruik het gereedschap Verplaatsen (M) om de inhoud van uw nieuwe laag naar wens naar boven of beneden te verplaatsen bovenop de inhoud van uw originele afbeelding.6.Om een ​​laag in Photoshop te verwijderen, selecteert u deze in het deelvenster Lagen en drukt u op Delete (of gebruikt u de sneltoets Command-Delete).7.Om twee of meer lagen samen te voegen tot één, selecteert u eerst alle lagen die u wilt samenvoegen en drukt u vervolgens op Ctrl+E (Command-E op Macs).8.Wanneer u klaar bent met het bewerken van uw afbeelding, slaat u deze op door op Bestand > Opslaan als...9 te klikken. (Optioneel) Voeg wat tekst of afbeeldingen toe aan uw nieuw gemaakte laag met behulp van hulpmiddelen op de werkbalk van Photoshop of via de menubalkopties (zoals Type > Tekst of afbeelding > Afbeelding maken).10.(Optioneel) Als u op een gebied binnen een afzonderlijke afbeelding op een samengevoegde laag klikt, wordt het selectiegereedschap geactiveerd, zodat u verdere wijzigingen kunt aanbrengen zonder andere delen van die afbeelding te beïnvloeden.

Hoe plak ik iets op een nieuwe laag in Photoshop?

Volg deze stappen om iets op een nieuwe laag in Photoshop te plakken: 1.Open de afbeelding waarop u de selectie wilt plakken.2.Selecteer het object of gebied waarop u de selectie wilt plakken.3.Klik op de knop Nieuwe laag (of druk op Ctrl+N).4.Noem je nieuwe laag "Selectie".5.Plak je selectie in deze nieuwe laag door deze te klikken en te slepen van de originele afbeelding naar je nieuw gemaakte "Selectie" laag.6.Als u een van de eigenschappen van uw selectie moet aanpassen, doe dit dan nu op uw "Selectie"-laag voordat u Photoshop sluit en uw wijzigingen opslaat (zie hieronder voor meer informatie).7.Als u tot slot een kopie van dit geselecteerde gebied permanent in een ander bestand wilt bewaren, klikt u op de knop Kopiëren (of drukt u op Ctrl+C) en kiest u waar u deze kopie wilt opslaan voordat u Photoshop afsluit en uw wijzigingen (zie hieronder voor meer informatie).8.

Wat zijn enkele sneltoetsen voor het maken van nieuwe lagen in Photoshop?

Hoe kopieer je een selectie naar een nieuwe laag in Photoshop?Hoe maak je een nieuwe laag in Photoshop?Wat zijn enkele sneltoetsen voor het maken van nieuwe lagen in Photoshop?

In deze handleiding laten we u zien hoe u een selectie kopieert naar een nieuwe laag in Photoshop.We zullen ook enkele sneltoetsen bespreken die het proces kunnen vergemakkelijken.

Laten we eerst beginnen met uit te leggen wat een selectie is.Een selectie is gewoon een deel van uw afbeelding dat u intact wilt houden.U kunt selecties maken met de muis of het toetsenbord, en ze kunnen eenvoudig of complex zijn.

Om met de muis een selectie te maken, klikt u eerst op het deel van uw afbeelding dat u wilt selecteren.Gebruik vervolgens het gereedschap Selecteren ( ), dat eruitziet als een pijl die naar beneden wijst, om het hele object te selecteren.Om het moeilijker te maken, kunt u het gereedschap Snelle selectie ( ) gebruiken. Met deze tool kunt u snelle selecties maken door over uw afbeelding te slepen.

Als je meer controle over je selecties nodig hebt, gebruik dan de selectiekadertools ( ). Met het gereedschap Rechthoekig selectiekader kunt u een gebied selecteren dat de vorm heeft van een rechthoek.Met de tool Elliptical Marquee kunt u een gebied selecteren dat elliptisch of rond is.En tot slot kunt u met het gereedschap Veelhoekig selectiekader gebieden selecteren die uit meerdere rechte lijnen of hoeken bestaan.

Om een ​​selectie te maken met het toetsenbord, kiest u eerst een van de selectiekadergereedschappen ( Rechthoekig selectiekadergereedschap , Elliptisch selectiekadergereedschap , of Veelhoekig selectiekadergereedschap ) en typt u vervolgens Ctrl+M ( Command+M op Mac) om het menu-item Selecteren te openen .Kies hier Selectie kopiëren. Hiermee kopieert u uw huidige selectie naar een andere laag eronder in uw documentvenster.

Is er meer dan één manier om een ​​nieuwe laag te maken van een bestaande in Photoshop?

Er zijn een paar verschillende manieren om een ​​nieuwe laag te maken van een bestaande in Photoshop.Een manier is om het menu-item Laag te gebruiken, waarmee het dialoogvenster Laagmenu wordt geopend.Vanaf hier kunt u Nieuwe laag selecteren in de vervolgkeuzelijst boven aan het dialoogvenster.Een andere manier is om de sneltoets Ctrl+J (Windows) of Command+J (Mac) te gebruiken. Dit opent het dialoogvenster Nieuwe laag, waar u een naam voor uw nieuwe laag kunt invoeren en kunt kiezen of u deze transparant wilt maken of niet.Ten slotte kunt u ook op het pictogram klikken dat eruitziet als een witte paperclip naast een bestaande laag in uw documentvenster en Nieuwe laag maken van selectie selecteren in het pop-upmenu dat verschijnt.

Kan ik de naam van mijn lagen in Photoshop wijzigen?

Ja, u kunt de naam van uw lagen in Photoshop wijzigen.Open hiervoor Photoshop en selecteer de laag die u wilt hernoemen in het palet Lagen.Klik vervolgens op de naam van de laag in het palet Lagen en typ er een nieuwe naam voor in het tekstveld dat verschijnt.Klik op OK om uw wijzigingen op te slaan.

Hoe verwijder ik lagen in Photoshop?

Een laag verwijderen in Photoshop:1.Open het deelvenster Lagen door op het pictogram Lagen boven in het Photoshop-venster te klikken of door op Ctrl+L (Windows) of Command+L (Mac) te drukken.2.Selecteer de laag die u wilt verwijderen uit de lijst met lagen in het deelvenster Lagen.3.Klik op het prullenbakpictogram naast de naam van de laag om deze te verwijderen.4.Als u een kopie van deze laag wilt behouden, selecteert u Kopie behouden in het vervolgkeuzemenu dat verschijnt wanneer u op het prullenbakpictogram klikt.5.Om alle kopieën van deze laag te verwijderen, selecteert u Alle kopieën verwijderen in het vervolgkeuzemenu dat verschijnt wanneer u op het prullenbakpictogram klikt.6.Wanneer u klaar bent met het verwijderen van lagen, drukt u op Enter/Return (Windows) of Return (Mac) om Photoshop af te sluiten en terug te keren naar uw document.

Wat gebeurt er als ik een deel van een afbeelding probeer te kopiëren dat geen eigen afzonderlijke laag heeft?

Wanneer u een deel van een afbeelding kopieert dat geen eigen afzonderlijke laag heeft, kopieert Photoshop de afbeeldingsgegevens van het geselecteerde gebied naar de nieuwe laag.Dit kan leiden tot onverwachte wijzigingen in uw afbeelding.Als u bijvoorbeeld een gedeelte van een afbeelding kopieert dat met kleur is gevuld, kan Photoshop het gekopieerde gebied met wit vullen.Of, als u een gedeelte van een afbeelding kopieert dat is gemaskeerd, kan Photoshop de maskering verwijderen en onderliggende lagen onthullen.