Wat is de opdracht om een ​​bestand in Linux te openen?

In Linux is het commando om een ​​bestand te openen "open".Als u bijvoorbeeld een tekstbestand in uw standaardeditor wilt openen, gebruikt u de volgende opdracht:

bestandsnaam openen.

Hoe open je een bestand in Linux?

In Linux kun je een bestand openen met het commando:.Hieronder volgen voorbeelden van hoe u bestanden op verschillende manieren kunt openen: Om een ​​tekstbestand in uw standaardeditor te openen: Om een ​​document in PDF-indeling te openen: Om een ​​map in uw bestandssysteem te openen: U kunt de opdracht ook gebruiken om alle bestanden weer te geven en mappen op uw computer.Zie het volgende artikel voor meer informatie: Bestanden en mappen openen op uw computer In Linux kunt u de opdracht ook gebruiken om tekstbestanden te bekijken of te bewerken die zijn opgeslagen in gecomprimeerde indelingen zoals ZIP of GZIP.Zie het volgende artikel voor meer informatie: Gecomprimeerde bestanden bekijken of bewerken In Linux kunt u de opdracht ook gebruiken om afbeeldingen te bekijken of te bewerken die zijn opgeslagen in gecomprimeerde indelingen zoals JPEG of PNG.Zie het volgende artikel voor meer informatie: Afbeeldingen bekijken of bewerken In Linux kunt u deze ook gebruiken om nieuwe bestanden en mappen te maken. Raadpleeg deze artikelen voor meer informatie over specifieke opdrachten die worden gebruikt voor het openen van bestanden en mappen:

Commando om een ​​bestand in Linux te openen

De meest gebruikelijke manier om een ​​bestand te openen is door een van de twee basiscommando's te gebruiken - "open" (voor lezen) of "lezen" (voor schrijven). Deze commando's hebben één verplicht argument - dat meestal ofwel een absolute padnaam is (bijv. "/home/gebruikersnaam/bestand") of een identificatie voor een map die een of meer bestandsnamen bevat (bijv. "inode#"). Als er geen padnaam wordt gegeven, zoekt het standaard naar bestanden in uw huidige werkmap; als er geen huidige werkmap is, wordt standaard gezocht in alle mappen die worden vermeld in $PATH . Hier is een voorbeeld dat laat zien hoe elk van deze opdrachten respectievelijk kan worden gebruikt met enkele voorbeeldinvoergegevens...

$ cd /tmp $ ls test1 test2 $ cat test1 Dit is test 1 $ cat test2 Dit is test 2 $ cd ..

Wat is de gemakkelijkste manier om een ​​bestand in Linux te openen?

Er zijn een paar verschillende manieren om een ​​bestand in Linux te openen.U kunt de opdrachtregel gebruiken of u kunt een toepassing zoals FileZilla gebruiken.

De eenvoudigste manier om een ​​bestand te openen, is meestal via de opdrachtregel.Om dit te doen, moet u het pad weten naar het bestand dat u wilt openen.U kunt deze informatie vinden door het dir-commando te gebruiken.Als u bijvoorbeeld het bestand mijnbestand.txt in uw huidige map wilt openen, typt u:

dir

Dit toont u alle bestanden en mappen in uw huidige map.Het mijnbestand.txt-bestand wordt weergegeven onder 'Bestanden'.Als u een specifiek bestand wilt openen in plaats van de inhoud ervan te bekijken, kunt u de bestandsnaam gebruiken zonder parameters:

Als we mijnbestand.txt rechtstreeks willen openen in plaats van het eerst te vermelden, kunnen we gewoon typen:

mijn bestand.

Hoe kan ik een bestand in Linux bekijken?

In Linux kun je een bestand openen met de opdracht "file".Bijvoorbeeld:

bestand mijnbestand.txt

Hierdoor wordt mijnbestand.txt geopend in uw standaard teksteditor.U kunt ook de opdracht "openen" gebruiken om een ​​bestand in de standaardtoepassing te openen:

open mijnbestand.txt

Dit opent mijnbestand.txt in uw teksteditor, maar het start ook de toepassing die is gekoppeld aan de extensie van mijnbestand.txt (in dit geval Firefox).

Waar is de locatie van mijn bestanden in Linux?

Het commando om een ​​bestand in Linux te openen is "open".De locatie van uw bestanden in Linux kan worden gevonden met behulp van de opdracht "ls".Als u bijvoorbeeld de inhoud van uw map Documenten wilt bekijken, gebruikt u de volgende opdracht:

ls -l /home/gebruikersnaam/Documenten

U kunt ook de opdracht "cd" (directory wijzigen) gebruiken om van directory te veranderen en vervolgens de opdracht "ls" gebruiken om de inhoud van die directory te bekijken.

Kan ik de map wijzigen waarin mijn bestanden zich in Linux bevinden?

In Linux kun je een bestand openen met de opdracht:

ls -lh

Dit zal de inhoud van de huidige directory en zijn subdirectories weergeven.

Hoe krijg ik toegang tot mijn homedirectory in Linux?

Gebruik de opdracht om een ​​bestand in Linux te openen:

ls -lh

Hiermee wordt de inhoud van uw thuismap weergegeven.Om toegang te krijgen tot een bestand in uw thuismap, gebruikt u de bestandsnaam gevolgd door het pad naar het bestand:

cd mijnhomedirectory/bestand.