Wat is de GCC?

GCC is een compiler die broncode die in een programmeertaal is geschreven, omzet in uitvoerbare bestanden.GCC kan op Windows 10 worden gebruikt om C-, C++- en Objective-C-programma's te compileren.Bovendien kan het ook worden gebruikt om assemblagecode voor microcontrollers te genereren.

Om GCC op Windows 10 te gebruiken, hebt u het volgende nodig:

Zodra u alle vereiste software hebt geïnstalleerd, kunt u beginnen met het compileren van uw programma door de Visual Studio 2017 IDE te openen en Bestand > Nieuw project te selecteren...Selecteer in de vervolgkeuzelijst voor projecttype Cross-platformtoepassing en klik op Volgende: Stel op de volgende pagina uw projectinstellingen in zoals weergegeven in Afbeelding 1 en klik op Voltooien: Afbeelding 1: Een nieuwe platformonafhankelijke toepassing instellen in Visual Studio 2017 Open nu de map waarin u uw bronbestand hebt opgeslagen (.c, .cpp,.h), selecteer het en klik op Openen: als alles volgens plan is verlopen, ziet u nu een venster dat lijkt op Afbeelding 2 en dat informatie over uw geselecteerde bronbestand weergeeft inclusief het revisienummer en aantal regels: Afbeelding 2: Uitvoer van het uitvoeren van gcc op Windows 10 Als er fouten zijn bij het compileren van uw programma, verschijnen deze in dit venster samen met voorgestelde oplossingen zoals weergegeven in Afbeelding 3: Afbeelding 3: Uitvoer van hardlopen gcc op Windows 10 Als alles volgens plan is verlopen, zou je nu een uitvoerbaar bestand moeten hebben met de naam myprogram_x64_0b01a5f7c3dcd4e6 in dezelfde map als je originele bronbestand (.c,.cpp,.h).

 1. Een kopie van de GNU Compiler Collection (GCC). U kunt GCC downloaden van https://www.gnu.org/software/gcc/.
 2. De Microsoft Visual Studio 2017 IDE of hoger.U kunt Visual Studio downloaden van https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=4814
 3. De MinGW toolchain geïnstalleerd op uw computer (zie hieronder voor meer informatie).
 4. Een bronbestand (.c, .cpp of .h) dat moet worden gecompileerd.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van de GCC?

GCC is een compiler voor de programmeertaal C.Het kan worden gebruikt om programma's voor Windows, macOS en Linux te compileren.GCC heeft veel voordelen, waaronder:

-Het is platformonafhankelijk, wat betekent dat het kan worden gebruikt om programma's voor verschillende platforms te compileren.

-Het is een krachtige compiler die code van hoge kwaliteit kan produceren.

-Het is gemakkelijk te gebruiken, waardoor het ideaal is voor beginners die willen leren hoe ze een compiler moeten gebruiken.

Hoe kan ik de GCC installeren op Windows 10?

GCC is een compiler-toolchain die kan worden gebruikt om C- en C++-code te compileren.Het kan ook worden gebruikt om assemblagecode voor microcontrollers te maken.Het GCC-installatieproces op Windows 10 verschilt, afhankelijk van of u de standaard- of aangepaste installatiepaden gebruikt.

Volg deze stappen om de GCC op Windows 10 te installeren met behulp van het standaardinstallatiepad:

Volg deze stappen om de GCC op Windows 10 te installeren met behulp van een aangepast installatiepad:

 1. Open het menu Start en zoek naar "GCC".
 2. Wanneer de GCC-resultaten verschijnen, klikt u er met de rechtermuisknop op en selecteert u "Installeren".
 3. Klik in het volgende scherm op "Volgende".
 4. Klik in het volgende scherm op "Bestemmingsmap toevoegen" en typ de gewenste locatie voor waar de GCC-software moet worden geïnstalleerd.
 5. Klik op "Voltooien" om het installatieproces te voltooien.
 6. Open een verhoogd opdrachtpromptvenster door te klikken op Start > Alle programma's > Accessoires > Opdrachtprompt (of door op Win+X te drukken). Typ cd&& gccwaaris de gewenste locatie voor het installeren van de GCC-software enis ofwel g++ of asm.Druk op Enter na het typen van elke opdrachtregel.Als u fouten tegenkomt tijdens het installeren of uitvoeren van de GCC-software, raadpleeg dan onze gids met de titel Probleemoplossing Compilers & Tools voor meer hulp.

Hoe gebruik ik de GCC nadat deze op mijn computer is geïnstalleerd?

Om GCC op Windows 10 te gebruiken, opent u het menu Start en typt u "gcc" (zonder de aanhalingstekens). Dit opent een lijst met opdrachten die u kunt gebruiken om programma's te compileren.

Om een ​​programma te compileren, moet u er eerst voor zorgen dat de compiler op uw computer is geïnstalleerd.Raadpleeg ons artikel voor meer informatie over het installeren van compilers op Windows 10: Een compiler installeren op Windows

Als u uw programma met andere bibliotheken wilt koppelen, moet u deze ook in de opdrachtregel specificeren:

Nadat u uw programma hebt gecompileerd en gekoppeld, kunt u het uitvoeren met een van deze opdrachten:

Als u fouten in uw programma wilt opsporen terwijl het actief is, voegt u deze vlag toe voordat u het uitvoert:

 1. Nadat de compiler is geïnstalleerd, kunt u beginnen met het compileren van uw programma door een van de volgende opdrachten te gebruiken:
 2. gcc mijnprogramma.c -o mijnprogramma
 3. gcc -shared myprogram.c -o myprogram.exe
 4. gcc -nostdlib mijnprogramma.c -o mijnprogramma
 5. gcc -lm mijnprogramma.c -o mijnprogramma
 6. ./mijnprogramma
 7. cmd /C ./mijnprogramma
 8. gdb.

Wat zijn enkele van de meest voorkomende fouten die optreden bij het gebruik van de GCC?

Bij het compileren van programma's met de GCC-compiler op Windows 10 kunt u fouten tegenkomen.Deze handleiding helpt u bij het oplossen van veelvoorkomende problemen en het verbeteren van uw compilatie-ervaring.

 1. Zorg ervoor dat u de juiste versie van de GCC-compiler op uw computer hebt geïnstalleerd.De nieuwste versie is beschikbaar op de GCC-website (https://gcc.gnu.org/).
 2. Controleer of uw systeem voldoende geheugen en processorbronnen heeft om grote programma's te compileren.Het kan lang duren voordat de GCC-compiler een compilatie heeft voltooid als uw computer niet is uitgerust met voldoende geheugen of verwerkingskracht.
 3. Controleer of alle vereiste bibliotheken op uw computer zijn geïnstalleerd voordat u een compilatieproject start met de GCC-compiler.U vindt een lijst van deze bibliotheken in de installatie-instructies voor de GNU Compiler Collection (GCC)-software die bij uw besturingssysteem is geleverd of in een bijbehorend pakket zoals MinGW (http://mingw-w64-x86_64-src-release_708fc5afb8ed1f29 .
 4. Zorg ervoor dat u de juiste syntaxis gebruikt bij het invoeren van de broncode in het editorvenster dat is gekoppeld aan de GCC-compilerinterface (bijvoorbeeld Visual Studio Code of Notepad++). Onjuiste syntaxis kan fouten veroorzaken tijdens het compileren, wat moeilijk op te sporen en te repareren kan zijn!
 5. Als je problemen hebt met het compileren van een programma, probeer dan een van onze voorgecompileerde binaire bestanden in plaats van het zelf helemaal opnieuw te compileren: zie https://wwwgnuwin32utils.org/packages/gcc/.Deze voorgecompileerde binaire bestanden bevatten veel populaire toepassingen die met gcc zijn gecompileerd en zouden u tijd en moeite moeten besparen bij het compileren van grotere projecten die veel bronbestanden bevatten.

Hoe kan ik fouten herstellen die optreden bij het gebruik van de GCC?

Er zijn een paar manieren om fouten op te lossen die kunnen optreden bij het gebruik van de GCC-compiler op Windows 10.Een manier is om de -g optie te gebruiken om foutopsporingsinformatie te genereren.Dit kan u helpen de oorzaak van de fout op te sporen en op te lossen.Een andere manier is om de C++-compileropties te gebruiken, zoals -std=c++11 of -std=gnu++11, die de prestaties en codekwaliteit kunnen verbeteren.Ten slotte kunt u verschillende compilers en versies proberen totdat u er een vindt die goed voor u werkt.

Wat zijn enkele van de best practices voor het gebruik van de GCC?

GCC is een compiler voor de programmeertaal C.Het kan worden gebruikt om programma's voor Windows, macOS en Linux te compileren.Enkele van de praktische tips voor het gebruik van GCC zijn:

 1. Zorg ervoor dat u de juiste versie van GCC hebt geïnstalleerd.U kunt informatie vinden over de versie van GCC die u gebruikt op de GCC-website.
 2. Gebruik een geldig installatiepad bij het installeren van GCC.Als u bijvoorbeeld GCC thuis op uw computer installeert, gebruikt u de directory C:GCCbin . Als u het op een werkstation in uw kantoor installeert, gebruikt u C:GCCmingw64bin .
 3. Gebruik de -g optie bij het compileren van uw programma om foutopsporingsinformatie te genereren.Dit zal u helpen eventuele fouten op te sporen die optreden terwijl uw programma draait.
 4. Bij het werken met grote projecten is het vaak handig om ze in kleinere stukken te splitsen, zodat ze sneller kunnen worden samengesteld.U kunt dit doen door de -c optie te gebruiken bij het compileren van uw programma of door bronbestanden te maken en deze aan elkaar te koppelen met behulp van een bibliotheekmanager zoals libtool .
 5. Lees de documentatie die beschikbaar is voor GCC voordat u begint met het compileren van uw programma.Deze documentatie kan online of in gedrukte vorm worden gevonden in de gcc-installatiemap (bijvoorbeeld C:GCCdoc ).

Hoe kan ik mijn prestaties verbeteren bij het gebruik van de GCC?

Wanneer u de GCC-compiler op Windows 10 gebruikt, zijn er een paar dingen die u kunt doen om de prestaties te verbeteren.

Ten eerste is het belangrijk om ervoor te zorgen dat alle benodigde bibliotheken zijn geïnstalleerd.Dit omvat het Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package en de GNU Compiler Collection (GCC). Bovendien moeten bepaalde optimalisatievlaggen worden ingesteld om de compiler optimaal te laten werken.-O3 kan bijvoorbeeld worden gebruikt bij het compileren van code voor releasedoeleinden.

Een ander ding dat gedaan kan worden, is ervoor zorgen dat het geheugengebruik onder controle blijft.Standaard wijst de GCC-compiler grote hoeveelheden geheugen toe bij het compileren van code.Dit kan leiden tot aanzienlijke prestatieverbeteringen als het geheugengebruik laag wordt gehouden.Het is ook belangrijk op te merken dat het compileren van grote bestanden langer duurt vanwege de grotere geheugenvereisten.

Ten slotte is het belangrijk om vertrouwd te raken met de GCC-opdrachtregelopties en hoe deze de prestaties beïnvloeden.Er zijn een aantal opties beschikbaar die kunnen worden aangepast om de compilatietijden te verbeteren of de efficiëntie te verhogen.Over het algemeen zouden gebruikers, door deze tips te volgen en indien nodig aan te passen, aanzienlijke verbeteringen in hun algehele prestaties moeten zien bij het gebruik van de GCC-compiler op Windows 10-machines."

De meest voorkomende problemen bij het compileren van software op Windows10-machines hebben betrekking op ontbrekende afhankelijkheden of onjuiste installatie van vereiste tools/bibliotheken enz., dus voordat u iets anders probeert, moet u controleren of alles wat u nodig hebt correct is geïnstalleerd: https://stackoverflow. com/questions/56414382/checking-if-everything-needed-for-gcc-compilation-is-installed Als je fouten krijgt over ontbrekende bibliotheken of headers, probeer dan eerst die pakketten te installeren (ervan uitgaande dat ze nog niet zijn geïnstalleerd): https://www2u3d8be4y7x6zsxe35biywjy7c4nkf1ehh2a?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=social&utm_source=twitter Als dat niet helpt, kijk dan naar specifieke instructies voor het oplossen van verschillende bibliotheekproblemen: https://developerworksappsplatformsdkwindows10v2beta1libraryinstallationguide .

Wat zijn enkele van de geavanceerde functies van de GCC?

GCC is een compilersysteem voor de programmeertaal C.Het kan worden gebruikt om de broncode in uitvoerbare bestanden te compileren.GCC heeft veel geavanceerde functies, waaronder ondersteuning voor C++ en Fortran.

Hoe kan ik deze geavanceerde functies in mijn voordeel gebruiken?

GCC is een compiler voor de programmeertaal C die op Windows kan worden gebruikt

Om GCC op Windows 10 te gebruiken, opent u het menu Start en zoekt u naar "GCC".Wanneer het GCC-programma in de resultaten verschijnt, klikt u erop om het te openen.

Als het compileren van programma's nieuw voor u is, raden we u aan eerst onze tutorial te lezen.Als je die tutorial hebt gelezen, ga dan verder met het lezen van deze handleiding voor meer informatie over het gebruik van GCC op Windows

Wanneer u GCC voor het eerst opent, wordt u gevraagd of u een nieuw project wilt maken of met een bestaand project wilt werken.We raden aan om een ​​nieuw project aan te maken, zodat u deze handleiding zonder complicaties kunt volgen.Om een ​​nieuw project aan te maken, klikt u op de knop "Nieuw project" in de hoofdwerkbalk van GCC en voert u "compiler_tutorial" in als de naam van uw project.

Als uw project eenmaal is gemaakt, gaan we eens kijken naar enkele van de basisfuncties:

De hoofdwerkbalk bevat verschillende knoppen waarmee u verschillende aspecten van uw compilatieproces kunt regelen: De hoofdmenuknop geeft u toegang tot verschillende menu's binnen GCC; Het menu Bestand geeft u toegang tot verschillende bestanden die verband houden met het compileren van programma's; en Via het menu Bewerken hebt u toegang tot verschillende tools voor het bewerken van broncodebestanden.Daarnaast zijn er twee knoppen in de linkerbovenhoek van de hoofdwerkbalk: één knop (de Build-knop) start de compilatie terwijl een andere (de Run-knop) gecompileerde programma's uitvoert zodra ze met succes zijn gecompileerd.Ten slotte is er ook een Help-knop die online hulpbronnen opent voor GNU Compiler Collection (GCC). De hoofdwerkbalk bevat verschillende knoppen waarmee u verschillende aspecten van uw compilatieproces kunt regelen: De hoofdmenuknop geeft u toegang tot verschillende menu's binnen GCC; Het menu Bestand geeft u toegang tot verschillende bestanden die verband houden met het compileren van programma's; en Via het menu Bewerken hebt u toegang tot verschillende tools voor het bewerken van broncodebestanden.Daarnaast zijn er twee knoppen in de linkerbovenhoek van de hoofdwerkbalk: één knop (de Build-knop) start de compilatie terwijl een andere (de Run-knop) gecompileerde programma's uitvoert zodra ze met succes zijn gecompileerd.Ten slotte biedt.com online hulpbronnen voor GNU Compiler Collection ().

 1. Deze handleiding laat u zien hoe u GCC op Windows 10 gebruikt, inclusief hoe u de geavanceerde functies in uw voordeel kunt gebruiken.