Jak mogę naprawić niedziałający przycisk Windows?

Jeśli przycisk Windows nie działa, możesz spróbować rozwiązać problem na kilka sposobów.Najpierw sprawdź, czy na przycisku nie ma zanieczyszczeń lub kurzu.Jeśli tak, użyj odkurzacza, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.Następnie upewnij się, że przycisk jest prawidłowo osadzony w ścieżce w komputerze.Na koniec przetestuj różne metody naciskania przycisku, aby zobaczyć, który z nich działa najlepiej.

Jeśli żadne z tych rozwiązań nie działa, być może nadszedł czas na wymianę zespołu przycisku okna.Ten przewodnik pokaże Ci, jak to zrobić krok po kroku:

 1. Wykręć wszystkie wkręty mocujące pokrywę obudowy komputera (patrz ilustracja poniżej). Uważaj, aby ich nie zgubić!
 2. Ostrożnie zdejmij pokrywę komputera i odłóż ją na bok (patrz ilustracja poniżej). Teraz będziesz mógł zobaczyć wszystkie wewnętrzne komponenty wewnątrz twojego komputera (z wyjątkiem kart graficznych i modułów RAM).
 3. Zlokalizuj i zdejmij obie strony zespołu przełącznika szyby (patrz ilustracja poniżej). Upewnij się, że odłączyłeś również oba kable zasilające!
 4. Gdy oba przełączniki zostaną wyjęte z uchwytów, umieść je na płaskiej powierzchni i delikatnie podważ je za pomocą płaskiego śrubokręta (patrz zdjęcia poniżej). NIE UŻYWAJ TUTAJ ŻADNEGO MŁOTA ANI INNYCH POTĘŻNYCH NARZĘDZI - MOGĄ USZKODZIĆ PRZEŁĄCZNIKI, A NAWET MOGĄ ICH ROZPADĆ!
 5. Sprawdź każdy przełącznik pod kątem uszkodzonych lub brakujących części - w razie potrzeby wymień uszkodzone części na nowe przed ponownym zamontowaniem wszystkiego w pierwotnej pozycji.Gdy wszystko zostanie wymienione w razie potrzeby, ponownie podłącz oba kable zasilające i załóż pokrywę z powrotem na obudowę komputera (patrz zdjęcia poniżej).

Mój przycisk Windows nie działa, jak to naprawić?

Jeśli przycisk systemu Windows nie działa, możesz spróbować rozwiązać problem na kilka sposobów.Najpierw sprawdź, czy któryś z przycisków na klawiaturze nie blokuje się lub nie reaguje prawidłowo.Jeśli jeden z klawiszy na klawiaturze nie działa, może być konieczna jego wymiana.Jeśli to nie zadziała, możesz spróbować zresetować komputer, naciskając jednocześnie przycisk zasilania i przytrzymując klawisz „R”.Wreszcie, jeśli wszystko inne zawiedzie, możesz zabrać komputer do warsztatu naprawczego.

Dlaczego przycisk Windows nie działa i jak mogę to naprawić?

Jeśli masz problemy z niedziałającym przyciskiem systemu Windows, możesz spróbować rozwiązać problem na kilka sposobów.Najpierw upewnij się, że poprawnie zainstalowałeś sterowniki dla swojego komputera.Jeśli niedawno uaktualniłeś system operacyjny lub sprzęt, upewnij się, że zainstalowano wszystkie niezbędne sterowniki.Ponadto, jeśli Twój komputer był serwisowany przez technika, poproś go, aby sprawdził, czy nie trzeba wprowadzić żadnych dodatkowych napraw lub zmian w sprzęcie, aby ponownie działał przycisk systemu Windows.Jeśli żadne z tych rozwiązań nie działa, być może nadszedł czas na nową instalację systemu Windows.W takim przypadku pomocne może być zrobienie zdjęć obszarów problematycznych, aby móc je odtworzyć przy nowej instalacji.Wreszcie, jeśli żadne z tych rozwiązań nie działa i po prostu nie możesz ponownie uruchomić przycisku Windows bez względu na to, co robisz, być może nadszedł czas na przycisk wymiany.

Przycisk Windows na moim urządzeniu nie odpowiada, co mam zrobić?

 1. Jeśli przycisk Windows nie reaguje na Twoim urządzeniu, spróbuj nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez około 10 sekund, aż zobaczysz komunikat „wyłącz”.
 2. Jeśli to nie zadziała, spróbuj ponownie uruchomić urządzenie, naciskając i przytrzymując jednocześnie przycisk zasilania i przycisk zwiększania głośności, aż pojawi się logo systemu Windows.
 3. Jeśli wszystkie te metody zawiodą, możesz zabrać urządzenie do autoryzowanego centrum serwisowego w celu naprawy lub wymiany.

Jak to się stało, że mój przycisk Windows przestał działać i jak to naprawić?

Niedziałający przycisk systemu Windows może być spowodowany wieloma różnymi problemami, ale najczęściej jest to spowodowane uszkodzeniem lub nieprawidłowym działaniem przycisku.W niektórych przypadkach problem może być spowodowany zabrudzeniem lub zanieczyszczeniem samego przycisku.Jeśli problem dotyczy sprzętu, konieczne będzie oddanie komputera do naprawy.Jeśli jednak problem dotyczy samego systemu Windows, możesz zrobić kilka rzeczy, aby spróbować rozwiązać go samodzielnie. Przede wszystkim upewnij się, że zainstalowałeś wszystkie najnowsze aktualizacje dla swojego komputera.Dotyczy to zarówno aktualizacji oprogramowania, jak i sprzętu.Wiele razy problemy z przyciskami są rozwiązywane po zainstalowaniu tych aktualizacji. Jeśli przycisk nadal nie działa po wykonaniu tych kroków, może być konieczna wymiana klawiatury lub myszy (lub obu). Często problemy z przyciskami są rozwiązywane po wymianie jednego z tych urządzeń. Jeśli żadne z tych rozwiązań nie działa, być może nadszedł czas, aby oddać komputer do naprawy.

Co może powodować, że przycisk systemu Windows nie działa zgodnie z przeznaczeniem?

Istnieje kilka potencjalnych przyczyn, dla których przycisk systemu Windows nie działa zgodnie z przeznaczeniem, a w większości przypadków rozwiązanie problemu jest tak proste, jak wykonanie jednego z następujących kroków:1.Sprawdź, czy mysz jest zgodna z systemem Windows 10 Jeśli używasz myszy, która nie jest zgodna z systemem Windows 10, może to być przyczyną niedziałania przycisku systemu Windows.Aby sprawdzić, czy Twoja mysz jest zgodna, otwórz Panel sterowania i kliknij Mysz.Jeśli obok numeru modelu myszy znajduje się komunikat „niezgodność”, musisz uaktualnić system do nowszej wersji systemu Windows 10 lub kupić nową mysz.2.Sprawdź, czy twoja klawiatura jest poprawnie skonfigurowana W niektórych przypadkach nieprawidłowa konfiguracja klawiatury może również powodować problemy z przyciskiem Windows.Aby sprawdzić, czy tak jest, naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (lub jego odpowiednik), a następnie naciśnij klawisz Escape . Jeśli zobaczysz okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz włączyć funkcje ułatwień dostępu, wybierz „Nie”.3.Spróbuj zresetować komputer Jeśli żadne z tych rozwiązań nie zadziała, może być konieczne zresetowanie komputera w celu przywrócenia ustawień domyślnych.Aby to zrobić, wyłącz komputer i odczekaj co najmniej pięć minut przed ponownym włączeniem.W tym czasie upewnij się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone i spróbuj ponownie uruchomić komputer.

Czy istnieje sposób na naprawienie niereagującego przycisku systemu Windows?

Jeśli przycisk Windows nie działa, możesz spróbować rozwiązać problem na kilka sposobów.Najpierw upewnij się, że przycisk jest podłączony i prawidłowo podłączony do komputera.Jeśli tak nie jest, może być konieczna wymiana kabla USB lub przewodu zasilającego.Następnie sprawdź, czy któryś z przycisków na klawiaturze również nie działa.Jeśli tak, może być konieczna wymiana klawiatury lub zamiana niektórych klawiszy.Wreszcie, jeśli żadne z tych rozwiązań nie działa, może być konieczne zabranie komputera do warsztatu w celu dalszej diagnostyki.

Czy można coś zrobić z nieprawidłowo działającym klawiszem Windows?

Naprawienie nieprawidłowo działającego klucza systemu Windows może być trudne, ale istnieje kilka kroków, które możesz podjąć, aby spróbować rozwiązać problem.Najpierw upewnij się, że klawisz Windows rzeczywiście działa, naciskając go i próbując otworzyć dowolne aplikacje lub menu.Jeśli klawisz Windows nie działa, może to oznaczać, że coś jest nie tak ze sprzętem lub oprogramowaniem z nim powiązanym.W takim przypadku musisz skontaktować się z producentem komputera, aby uzyskać pomoc w naprawie lub wymianie urządzenia.W niektórych przypadkach naprawienie nieprawidłowo działającego klucza systemu Windows może wymagać wymiany części lub urządzenia.Jeśli jednak wszystko inne zawiedzie, możesz wypróbować jedną z następujących metod, aby naprawić niedziałający przycisk Windows:

- Spróbuj ponownie umieścić przycisk: Czasami mogą wystąpić problemy z przyciskami, ponieważ nie są one prawidłowo umieszczone w swoich portach.Aby rozwiązać ten problem, delikatnie naciśnij i pociągnij przycisk, aż zostanie zwolniony z portu, a następnie włóż go prawidłowo.

- Zmień częstotliwość naciskania przycisku: Czasami problemy z przyciskami pojawiają się, gdy są stale naciskane w jednym lub drugim kierunku.Aby temu zapobiec, spróbuj zmienić częstotliwość naciskania przycisku, używając różnych technik, takich jak stukanie zamiast wielokrotnego klikania.

- Zresetuj komputer: W niektórych przypadkach zresetowanie komputera może rozwiązać pewne problemy z niedziałającymi przyciskami.

Jeśli menu startowe systemu Windows nie otwiera się, jak można to naprawić?

 1. Najpierw spróbuj ponownie uruchomić komputer.Jeśli to nie zadziała, spróbuj nacisnąć klawisz Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom i wpisz w nim „msconfig”.Kliknij kartę Uruchamianie i wybierz dowolny element, który powinien być wyłączony, na przykład Aktualizacje automatyczne lub Usługi pulpitu zdalnego.Następnie kliknij znajdujący się obok przycisk Wyłącz.
 2. Następnie spróbuj na kilka minut odłączyć klawiaturę i mysz, a następnie podłączyć je ponownie.Czasami może to pomóc w rozwiązaniu problemów z urządzeniami, które nie są prawidłowo wykrywane przez system Windows.
 3. Jeśli wszystkie te rozwiązania zawiodą, może być konieczne zabranie komputera do autoryzowanego centrum serwisowego w celu naprawy lub wymiany komponentów związanych z menu Start systemu Windows lub przyciskami okien.

Jak rozwiązywać problemy z systemem Windows, gdy menu Start nie otwiera się?

 1. Upewnij się, że masz zainstalowane najnowsze aktualizacje systemu Windows.
 2. Jeśli używasz myszy, spróbuj przesunąć kursor nad przycisk Start i kliknąć go raz, aby go aktywować.Jeśli to nie zadziała, spróbuj nacisnąć lewy przycisk myszy i przeciągnąć go na przycisk Start.
 3. Jeśli używasz touchpada lub ekranu dotykowego, przesuń palcem od prawej do lewej na dole ekranu, aby wyświetlić pasek paneli, a następnie dotknij lub kliknij Ustawienia > Panel sterowania > Mysz . Następnie kliknij Sprzęt i dźwięk . W obszarze Mysz upewnij się, że zaznaczona jest opcja „Włącz ekran dotykowy”, a następnie dotknij lub kliknij przycisk OK .
 4. Jeśli żadne z tych rozwiązań nie działa, sprawdź problemy ze sprzętem, ponownie uruchamiając komputer, a następnie ponownie próbując otworzyć menu Start.Jeśli to nadal nie działa, przejdź do witryny pomocy technicznej firmy Microsoft (support.microsoft.com) i wyszukaj „Jak naprawić niedziałające menu Start”.W serwisie YouTube dostępnych jest również kilka pomocnych filmów (takich jak ten).

Jak naprawić menu Start i Cortana nie działa w systemie Windows 10?

Napraw przycisk Windows nie działa:

Windows 10 to świetny system operacyjny, ale może mieć pewne problemy.Jednym z tych problemów jest niedziałający przycisk Windows.Może to być spowodowane wieloma przyczynami, ale najczęstszą przyczyną jest niezgodność myszy lub klawiatury z systemem Windows Najpierw upewnij się, że mysz lub klawiatura jest zgodna z systemem Windows. Następnie spróbuj zresetować ustawienia komputera.Zwykle rozwiązuje to wszelkie problemy ze zgodnością, które mogą powodować, że przycisk Windows nie działa.Aby to zrobić, przejdź do Start > Ustawienia > System > Resetuj (lub naciśnij Ctrl+Alt+R). Upewnij się, że wszystko idzie zgodnie z planem, zanim przejdziesz dalej; jeśli coś pójdzie nie tak podczas procesu resetowania, musisz zacząć od nowa.

Jeśli resetowanie ustawień komputera nie działa, musisz znaleźć inne rozwiązanie, aby naprawić menu Start i niedziałającą Cortanę w systemie Windows — Zaktualizuj sterowniki karty graficznej: Czasami sterowniki karty graficznej mogą powodować problemy z innymi programami na komputerze — w tym z uruchamianiem menu i Cortana - więc ich aktualizacja może całkowicie rozwiązać problem.Zaktualizowane sterowniki można pobrać z witryn firmy Microsoft lub innych firm, takich jak DriverFinder . Zwróć uwagę, że czasami instalacja nowych sterowników graficznych spowoduje również zainstalowanie dodatkowego oprogramowania, które powoduje konflikt z menu Start i Cortaną; w takim przypadku odinstaluj całe dodatkowe oprogramowanie przed ponownym zainstalowaniem sterownika karty graficznej.

-Wyłącz dodatki: Niektóre dodatki powodują konflikty z innymi programami na komputerze — w tym menu Start i Cortaną — co może prowadzić do problemów, gdy są włączone.Aby tymczasowo wyłączyć dodatek (aby nie miał wpływu na menu Start i Cortana), kliknij prawym przyciskiem myszy jego ikonę na pasku narzędzi i wybierz „Wyłącz dodatek”.Po wyłączeniu możesz włączyć go ponownie później, jeśli to konieczne, bez wpływu na inne programy na komputerze. Alternatywnie (jeśli wyłączenie dodatków nie jest opcją), możesz spróbować wyszukać „wyłącz dodatek” w pasku wyszukiwania Google, aby uzyskać więcej informacji informacje o tym, jak wyłączyć określone dodatki bez wpływu na inne..

— Aktualizuj programy powodujące konflikt: Czasami dwa różne programy na komputerze są ze sobą niezgodne — co może prowadzić do problemów, takich jak niedziałający przycisk systemu Windows. Aby jeden program działał poprawnie, a jednocześnie mniej zakłócał działanie innych programów na komputerze, firma Microsoft oferuje funkcja o nazwie „Schematy zgodności aplikacji”.Schematy zgodności aplikacji umożliwiają twórcom niekompatybilnych aplikacji (takich jak menu startowe) tworzenie oddzielnych wersji ich programu, które nie kolidują ze sobą. Niestety ta funkcja działa tylko w aplikacjach komercyjnych; aplikacje niekomercyjne (takie jak menu startowe) są zazwyczaj wydawane jako „ostateczne” wersje bez żadnych funkcji kompatybilności. Więc jeśli zaczynanie od zera też nie działa (w takim przypadku wypróbowaliśmy już wszystko!), to uaktualnij do nowszej wersji systemu Windows może być opcją.. Należy jednak pamiętać, że uaktualnienie do nowszej wersji systemu może również wiązać się z aktualizacją regularnie używanych aplikacji w systemie Windows, które mogą nie być zgodne z nową wersją systemu i mogą potencjalnie skutkować rozwiązywaniem problemów, a nawet utratą niektórych dostosowań. (Więcej informacji na temat schematu zgodności aplikacji na stronie internetowej

 1. Oto kilka wskazówek, jak naprawić menu Start i Cortana, które nie działają w systemie Windows
 2. Jeśli używasz standardowej myszy lub klawiatury, powinno być dobrze.Jeśli jednak używasz zaawansowanego kontrolera do gier lub specjalistycznego urządzenia wejściowego, takiego jak touchpad/gładzik, może być konieczne zakupienie nowego.Jeśli mysz lub klawiatura nie jest zgodna z systemem Windows 10, nie ma możliwości naprawienia menu Start i niedziałania Cortany w systemie Windows
 3. Istnieje kilka możliwych rozwiązań:

Poprawka: przycisk Start nie działa w systemie Windows 10?

Jeśli przycisk Start systemu Windows 10 nie działa, możesz spróbować rozwiązać problem na kilka sposobów.

 1. Sprawdź aktualizacje Jeśli komputer jest zaktualizowany, poszukaj dostępnych aktualizacji, które mogły rozwiązać problem.
 2. Wyłącz/włącz przyciski sprzętowe Jeśli przycisk Start nie działa, ponieważ jest domyślnie wyłączony w systemie Windows 10, możesz spróbować wyłączyć lub włączyć przyciski sprzętowe na komputerze, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem.
 3. Zmień ustawienia w Panelu sterowania Jeśli żadne z tych rozwiązań nie działa, możesz spróbować zmienić niektóre ustawienia w Panelu sterowania, aby sprawdzić, czy to pomaga.Na przykład możesz spróbować zresetować komputer lub zmienić ustawienia wyświetlania.

Rozwiązywanie problemów z otwieraniem Centrum akcji (Windows 10)?

 1. Spróbuj nacisnąć klawisz Windows + I, aby otworzyć aplikację Ustawienia.
 2. W obszarze System kliknij Centrum akcji i spróbuj kliknąć jedną z opcji w prawym górnym rogu (np. Pokaż powiadomienia lub ekran blokady).
 3. Jeśli używasz myszy, spróbuj przesunąć kursor nad jedną z ikon w lewym dolnym rogu Centrum akcji i sprawdź, czy kliknięcie na nią otwiera opcję w tej sekcji (np. Dodaj lub usuń aplikacje).
 4. Jeśli żadne z tych działań nie zadziała, być może nadszedł czas na ponowne uruchomienie komputera.Aby to zrobić, naciśnij klawisz Windows + R i wpisz „uruchom ponownie” w pasku wyszukiwania u góry okna.Kliknij Uruchom ponownie teraz, aby ponownie uruchomić komputer.