Jak mogę zobaczyć wszystkie procesy w tle w systemie Windows 10?

W systemie Windows 10 możesz zobaczyć wszystkie procesy działające w tle na komputerze, otwierając Menedżera zadań.Aby otworzyć Menedżera zadań, naciśnij Ctrl + Shift + Esc (lub przejdź do Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Narzędzia systemowe > Menedżer zadań). W oknie Menedżera zadań kliknij kartę Procesy, a następnie wybierz z listy Procesy w tle.Możesz również użyć następujących skrótów klawiaturowych, aby wyświetlić wszystkie procesy w tle: Ctrl+Alt+Del (Windows 8) lub Ctrl+Shift+Esc (Windows 10). Aby zatrzymać określony proces w tle, kliknij jego nazwę na liście, a następnie kliknij Stop.Jeśli chcesz ponownie uruchomić zatrzymany proces, kliknij ponownie jego nazwę, a następnie kliknij Uruchom ponownie. Możesz także użyć aplikacji Ustawienia systemu Windows 10 do zarządzania procesami w tle.Otwórz Ustawienia, klikając ikonę koła zębatego w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie klikając System.W Systemie w sekcji „Zadania w tle” możesz wyłączyć lub włączyć poszczególne zadania w tle. Możesz także wyłączyć automatyczne aktualizacje niektórych aplikacji działających w tle, przechodząc do opcji Ustawienia > Aplikacje i funkcje i wybierając aplikację w sekcji Zarządzanie aplikacjami.Możesz także wyłączyć powiadomienia dla niektórych aplikacji, aby nie pojawiały się w obszarze powiadomień za każdym razem, gdy uruchamiają się w tle. Jeśli masz problemy z wyświetlaniem lub zarządzaniem procesami w tle, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft.

Jak mogę zobaczyć wszystkie moje aktywne okna?

W systemie Windows 10 możesz zobaczyć wszystkie aktywne okna, naciskając Win + Tab (lub używając jednego ze skrótów klawiaturowych systemu Windows). Spowoduje to wyświetlenie listy wszystkich otwartych okien wraz z ich bieżącym stanem: zmaksymalizowane, zminimalizowane, zamknięte, ale nie zminimalizowane lub ukryte.Możesz przełączać się między tymi stanami za pomocą klawiszy strzałek lub Win + F5/F6 (w zależności od tego, który menedżer okien jest aktualnie aktywny).

Możesz również uzyskać dostęp do tych samych informacji, klikając prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu w dowolnym oknie i wybierając „ShowWindow”.Spowoduje to wyświetlenie szczegółowego opisu tego okna wraz z dostępnymi przyciskami lub kontrolkami.

Jaki jest najłatwiejszy sposób przeglądania uruchomionych procesów w systemie Windows 10?

Istnieje kilka różnych sposobów przeglądania uruchomionych procesów w systemie Windows 10.Najprostszym sposobem jest skorzystanie z Menedżera zadań.Aby otworzyć Menedżera zadań, naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Shift+Esc.W Menedżerze zadań kliknij kartę Procesy.Spowoduje to wyświetlenie wszystkich uruchomionych procesów na twoim komputerze.Możesz także użyć wiersza poleceń systemu Windows, aby wyświetlić uruchomione procesy.Aby to zrobić, otwórz okno wiersza polecenia i wpisz „processlist” (bez cudzysłowów). Spowoduje to wyświetlenie listy wszystkich uruchomionych procesów na twoim komputerze.Na koniec możesz użyć narzędzi innych firm, takich jak Process Explorer lub Monitor systemu, aby wyświetlić bardziej szczegółowe informacje o określonych uruchomionych procesach.

Jak wyświetlić listę wszystkich procesów działających w tle systemu Windows 10?

W systemie Windows 10 możesz użyć Menedżera zadań, aby zobaczyć wszystkie procesy działające w tle.Aby otworzyć Menedżera zadań, kliknij przycisk Start, wpisz „menedżer zadań” w polu wyszukiwania i naciśnij Enter.W oknie Menedżera zadań kliknij kartę Procesy.W sekcji „Procesy” zobaczysz listę wszystkich uruchomionych procesów.Aby wyświetlić szczegółowe informacje o określonym procesie, kliknij go dwukrotnie.Na przykład: jeśli chcesz wiedzieć, jaki program aktualnie ładuje twoją przeglądarkę, kliknij dwukrotnie Internet Explorer (lub dowolny inny proces wymieniony na karcie Procesy). Oprócz przeglądania wszystkich uruchomionych procesów w Menedżerze zadań, możesz również użyć systemu Windows 10 funkcji, takich jak Command Prompt i PowerShell do zarządzania i kontrolowania procesów.

Czy istnieje sposób sprawdzenia, które procesy działają w tle mojego komputera?

Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ metoda sprawdzania, które procesy działają w tle komputera, będzie się różnić w zależności od używanej wersji systemu Windows 10.Jednak niektóre metody sprawdzania, które procesy działają w tle komputera, obejmują korzystanie z aplikacji Menedżer zadań lub oprogramowania innej firmy, takiego jak Process Explorer.

Czy możesz mi powiedzieć, jak sprawdzić programy działające w tle na moim komputerze?

System Windows 10 zawiera wbudowane narzędzie, które pomaga zobaczyć wszystkie procesy działające w tle na komputerze.Aby użyć tego narzędzia, otwórz menu Start i kliknij „Ustawienia”.W sekcji „System” kliknij „Zaawansowane ustawienia systemu”.W sekcji „Wydajność” w sekcji „Procesy” kliknij „Procesy w tle”.Możesz teraz wybrać procesy, które chcesz wyświetlić.Aby wyświetlić je wszystkie, zaznacz pole wyboru obok „Wszystkie procesy”.Jeśli chcesz przeglądać tylko określone typy procesów, na przykład te, które są powiązane z infekcjami malware lub spyware, zaznacz odpowiednie pola wyboru.Po zakończeniu przeglądania listy procesów zamknij Zaawansowane ustawienia systemu, klikając X w prawym górnym rogu okna.

Wsparcie!Muszę wiedzieć, jak sprawdzić, co działa w tle na moim komputerze!?

 1. W systemie Windows 10 otwórz menu Start i wpisz „cmd”.Po otwarciu wiersza polecenia wpisz „netstat -an” (bez cudzysłowów). Spowoduje to wyświetlenie wszystkich aktywnych połączeń sieciowych na twoim komputerze.
 2. Aby zobaczyć wszystkie procesy działające w tle na komputerze, wpisz „taskmgr /startup” (bez cudzysłowów). Spowoduje to wyświetlenie listy wszystkich programów, które zostały uruchomione w ciągu ostatnich 24 godzin.
 3. Aby zatrzymać określony proces, użyj polecenia „taskmgr /stop" (gdzieznajduje się w kroku . Na przykład, aby zatrzymać proces Adobe Acrobat, wpisz taskmgr /stop AdobeAcrobat.exe.
 4. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o procesie, użyj polecenia „taskmgr / info" (gdzieznajduje się w kroku . Na przykład, aby uzyskać więcej informacji na temat procesu Adobe Acrobat, o którym mowa w kroku 2, wpisz taskmgr /info AdobeAcrobat.exe.

Jaki jest najlepszy sposób na uzyskanie listy wszystkich aktualnie aktywnych procesów na komputerze z systemem Windows 10?

W systemie Windows 10 możesz użyć Menedżera zadań, aby zobaczyć wszystkie aktualnie aktywne procesy.Aby otworzyć Menedżera zadań, kliknij przycisk Start, wpisz „menedżer zadań” w polu wyszukiwania i naciśnij Enter. Aby uzyskać listę wszystkich aktualnie aktywnych procesów na komputerze, kliknij prawym przyciskiem myszy jedną z ikon w Procesach sekcji i wybierz „Lista procesów”.Możesz także użyć następującego polecenia: C:WindowsSystem32>processlistMożesz również użyć PowerShell, aby uzyskać listę wszystkich aktualnie aktywnych procesów:PS C:Usersusername> Get-Process -Name *NtServicePack*

Najlepszym sposobem wyświetlenia wszystkich procesów w tle na komputerze z systemem Windows 10 jest użycie Menedżera zadań.Możesz także użyć PowerShell, aby uzyskać listę wszystkich aktualnie aktywnych procesów.

Czy możesz dać mi kilka wskazówek, jak rozwiązywać problemy z programami, które mogą działać w tle mojego komputera?

 1. Na pasku zadań systemu Windows 10 kliknij przycisk Start, a następnie kliknij Menedżer zadań.
 2. W oknie Menedżera zadań, w obszarze Procesy, wybierz wszystkie procesy działające w tle.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy każdy proces, a następnie wybierz „Właściwości” z wyświetlonego menu.
 4. Na karcie „Procesy” każdego procesu zobaczysz listę jego właściwości (takich jak identyfikator, nazwa, czas rozpoczęcia, czas zakończenia). Jeśli chcesz zatrzymać działanie procesu w tle, kliknij go dwukrotnie, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości, a następnie ustaw jego „Typ uruchomienia” na „Wyłączony” lub „Ręczny”.
 5. Aby wyświetlić wszystkie programy, które są aktualnie uruchomione na komputerze, otwórz Eksploratora Windows i przejdź do C:WindowsSystem32configsystemprofileuserprofile . Znajdziesz tam plik o nazwie AppData . Ten plik zawiera listę wszystkich programów, które są aktualnie uruchomione na Twoim komputerze (łącznie z tymi, które działają w tle). Możesz także użyć tego pliku, aby wyłączyć lub odinstalować programy, których już nie chcesz używać.

Jak znaleźć ukryte programy lub usługi, które automatycznie uruchamiają się i działają w tle mojego systemu?

Aby zobaczyć wszystkie procesy działające w tle w systemie Windows 10, otwórz Menedżera zadań, naciskając skrót klawiaturowy „klawisz Windows + R”, wpisując „taskmgr” (bez cudzysłowów) i klikając wyświetloną ikonę „Menedżer zadań”.

W oknie „Menedżer zadań” kliknij kartę „Procesy”, aby wyświetlić listę wszystkich aktywnych procesów na komputerze.Następnie użyj strzałek w lewym górnym rogu każdej kolumny procesu, aby przewinąć listę uruchomionych programów.

Jeśli chcesz zatrzymać działanie określonego procesu w tle, wybierz go z listy, a następnie kliknij jeden z dwóch przycisków na dole okna: „Zakończ proces” lub „Wyłącz”.Pamiętaj, że wyłączenie procesu nie spowoduje usunięcia go z komputera; uniemożliwi to jedynie dalsze działanie w tle.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o konkretnym programie lub usłudze działającej w tle, kliknij dwukrotnie jego nazwę na jednej z tych list, aby otworzyć okno dialogowe jego właściwości.To okno dialogowe zawiera informacje, takie jak pliki używane przez ten program, ilość używanej pamięci i inne usługi z nim powiązane.

Jakie są metody identyfikowania i usuwania niechcianych lub złośliwych programów, które mogą czaić się i działać niewidocznie w tle mojego komputera?

Istnieje kilka różnych sposobów, aby zobaczyć wszystkie procesy działające w tle w systemie Windows

Aby skorzystać z Menedżera zadań, otwórz go, klikając przycisk Start i wpisując „menedżer zadań” w polu wyszukiwania.Gdy pojawi się jako opcja, kliknij ją, aby otworzyć.

W oknie Menedżera zadań wybierz „Procesy”.Spowoduje to wyświetlenie listy wszystkich uruchomionych procesów na twoim komputerze.Przewiń w dół, aż zobaczysz nazwy niechcianych lub złośliwych programów, które mogą działać w tle.Jeśli chcesz zabić (zatrzymać) te programy, kliknij ich nazwy, a następnie kliknij „Zakończ proces”.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o konkretnym procesie, na przykład o jego celu lub plikach, z których korzysta z zasobów, możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy jego nazwę, a następnie wybrać „Właściwości”.Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Właściwości, w którym możesz przeczytać więcej informacji na ten temat.

Innym sposobem identyfikacji i usunięcia niechcianych lub złośliwych programów, które mogą czaić się i działać niezauważalnie w tle komputera, jest użycie narzędzia Process Explorer.Aby to zrobić, najpierw zainstaluj Process Explorer, pobierając go ze strony Microsoft (http://technet

Kliknięcie dowolnego procesu wymienionego w tym oknie daje szczegółowe informacje o tym procesie, w tym jego tytuł (jeśli jest dostępny), nazwę pliku wykonywalnego (.exe), rozmiar, procent wykorzystania procesora (bieżący i szczytowy), procent wykorzystania pamięci (bieżący i szczytowy) ), opis, firma, która go stworzyła itp...itd...itd.....Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolny proces wymieniony tutaj i wybrać „Otwórz lokalizację pliku”, co pozwoli Ci wyświetlić określone pliki, do których ten proces ma również dostęp....Na przykład, gdybyśmy chcieli zobaczyć niektóre pliki .dll, które były używane przez nasz złośliwy program, kliknęlibyśmy prawym przyciskiem myszy nazwę naszego złośliwego programu w Eksploratorze procesów, a następnie wybierz „Otwórz lokalizację pliku”.Po wykonaniu tej czynności będziemy mogli zobaczyć listę plików .dll w folderze Dokumenty ..... Możesz także użyć Eksploratora procesów do innych celów, takich jak przeglądanie wszystkich połączeń sieciowych wykonanych przez konkretną aplikację itp. .etc ...... Więc jest wiele zastosowań tego niesamowitego narzędzia ....... TUTAJ JEST LINK DO EKSPLORATORA PROCESÓW: http://www2u3a4zj5xnfh6i7yaeoiuk5l3d8kveipc9wmwzsbezn0gvxm6ajbgpd95ihbf1?accountName=A%20User&password=Passw0rd&profileName=Default&locale=en_US Jeśli po wypróbowaniu obu powyższych metod nadal nie uda się znaleźć czegokolwiek, rozważ skanowanie za pomocą jednego z tych narzędzi: Malwarebytes Anti-Malware Free -

.

 1. Jednym ze sposobów jest użycie Menedżera zadań.Innym sposobem jest użycie narzędzia Process Explorer.I wreszcie, możesz użyć Edytora rejestru, aby wyszukać podejrzane lub niechciane programy.
 2. microsoft.com/en-us/library/cc738523(v=vs.8.aspx).Po zainstalowaniu uruchom go, klikając jego ikonę znajdującą się w zasobniku systemowym (mały kwadrat obok zegara). Możesz też wpisać „eksplorator procesów” w pasku wyszukiwania menu Start, a następnie nacisnąć Enter, gdy pojawi się jako opcja。

Czy można wyłączyć lub zatrzymać automatyczne uruchamianie i uruchamianie niektórych aplikacji w tle?

W systemie Windows 10 można zobaczyć wszystkie procesy działające w tle na komputerze, otwierając aplikację „Menedżer zadań”.Aby to zrobić:

 1. Naciśnij klawisz Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe „Uruchom”.
 2. Wpisz „taskmgr” i naciśnij Enter.
 3. W otwartym oknie „Menedżer zadań” kliknij zakładkę „Procesy” (lub wybierz ją z listy u góry okna).
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny proces i wybierz „Właściwości”.Właściwości procesu będą zawierać takie informacje, jak jego nazwa, opis, ścieżka pliku wykonywalnego, godzina/data rozpoczęcia, identyfikator użytkownika/identyfikator grupy oraz użycie pamięci (w bajtach).
 5. Możliwe jest również wyłączenie lub zatrzymanie automatycznego uruchamiania i działania aplikacji w tle, wybierając ją z listy procesów w kroku 4 i klikając jeden z dwóch przycisków obok jej nazwy („Wyłącz” lub „Zatrzymaj”) .