Jak mogę sprawdzić, co ładuje się podczas uruchamiania w systemie Windows 10?

W systemie Windows 10 możesz zobaczyć, co ładuje się podczas uruchamiania, otwierając aplikację „Ustawienia uruchamiania”.

b) Uruchamiaj programy z określonej lokalizacji

7c) Wybierz, które programy mają być uruchamiane przy starcie8d) Wybierz pliki do załadowania przy starcie9e) Wyłącz automatyczne ponowne uruchamianie10f) Uruchom ponownie teraz11g) Kliknij OK12h) Po zakończeniu wprowadzania zmian w ustawieniach uruchamiania zamknij Zaawansowane ustawienia systemowe, klikając czerwony X w prawy górny róg okna13i).Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w innych aspektach uruchamiania komputera, otwórz Właściwości systemu, naciskając klawisz Windows + R i wpisując właściwości systemowe w polu wyszukiwania14j).W obszarze Właściwości systemu kliknij kartę Zaawansowane15k).W zakładce Zaawansowane, w obszarze Opcje uruchamiania, wybierz jedną z następujących opcji:16a) Wyłącz wszystkie uruchomienia17b) Włącz wszystkie uruchomienia18c) Zezwalaj na wprowadzanie danych przez użytkownika w przypadku niektórych uruchomień19d] Pozwól mi wybrać, które programy uruchamiają się automatycznie20e] Pozwól mi wybrać, które pliki mają być ładowane podczas uruchamiania mojego komputera21f ] Dostosuj moje elementy startowe22g). (Opcjonalnie): Kliknij Zastosuj, a następnie OK23h).Po zakończeniu wprowadzania zmian w ustawieniach uruchamiania zamknij Właściwości systemu, klikając OK24i).Zamknij Ustawienia uruchamiania25j).Uruchom ponownie komputer26k).Jeśli po wykonaniu tych kroków nadal masz problemy z uruchomieniem komputera, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft.

W rocznicowej aktualizacji systemu Windows 10 (wersja 16

 1. Otwórz aplikację „Ustawienia uruchamiania”, naciskając klawisz Windows + I na klawiaturze lub klikając przycisk Start, wpisując „Ustawienia”, a następnie wybierając „Uruchamianie”.W aplikacji Ustawienia uruchamiania kliknij kartę „System”.W sekcji „System” kliknij „Zaawansowane ustawienia systemu”.W sekcji „Zaawansowane ustawienia systemu” kliknij kartę „Uruchamianie”.Na karcie Uruchamianie w sekcji „Po uruchomieniu” wybierz jedną z następujących opcji:6a) Automatycznie uruchamiaj wszystkie programy zainstalowane na tym komputerze
 2. , dostępna jest nowa opcja o nazwie Rozwiązywanie problemów z uruchamianiem, która umożliwia rozwiązywanie problemów z procesami uruchamiania bez konieczności zmiany jakichkolwiek ustawień lub ponownego uruchamiania komputera.Aby skorzystać z tej funkcji: Na komputerach stacjonarnych z Rocznicową aktualizacją systemu Windows 10 (wersja 160, otwórz Eksplorator plików i przejdź do C:WindowsSystem32configsystemprofilestartmenuautostart. Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar w tym folderze i wybierz Nowy > Skrót Wpisz rozwiązywanie problemów z uruchamianiem w polu nazwy skrótu i ​​naciśnij klawisz Enter Kliknij dwukrotnie rozwiązywanie problemów z uruchamianiem , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie W razie potrzeby powtórz te kroki dla każdego programu, który nie uruchamia się automatycznie lub dla każdego pliku, który nie jest ładowany podczas uruchamiania Po zakończeniu rozwiązywania problemówdla każdego programu lub plik, który nie ładuje się prawidłowo podczas uruchamiania, zamknij Rozwiązywanie problemów z uruchamianiem, klikając go prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Zakończ Uruchom ponownie komputer stacjonarny Jeśli po wykonaniu tych czynności nadal występują problemy z uruchamianiem komputera, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft, aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z uruchamianiem., odwiedź

Jakie programy ładują się podczas uruchamiania w systemie Windows 10?

W systemie Windows 10 programy ładowane podczas uruchamiania są określane na podstawie ustawień konta użytkownika.Jeśli korzystasz ze standardowego konta użytkownika, większość programów, z których korzystasz regularnie, ładuje się podczas uruchamiania.Jeśli jednak korzystasz z konta administratora, większość używanych programów nie ładuje się podczas uruchamiania.Ogólnie rzecz biorąc, programy ładowane podczas uruchamiania w systemie Windows 10 to:Twoja przeglądarka internetowa (jeśli jest zainstalowana)Microsoft EdgeMicrosoft Office pakiet (Word, Excel, PowerPoint)Narzędzia systemowe (takie jak Oczyszczanie dysku i Przywracanie systemu)Niektóre programy zabezpieczająceJeżeli co najmniej jeden z tych programów nie jest zainstalowany lub jest wyłączony, te elementy nie zostaną załadowane podczas uruchamiania.Aby sprawdzić, które programy są uruchamiane po zalogowaniu się do systemu Windows 10 otwórz Start > Ustawienia > Personalizacja > Aplikacje startowe.W tym oknie można zobaczyć listę wszystkich aplikacji, które zostały skonfigurowane do uruchamiania podczas logowania do systemu Windows 10. Możesz także zmienić aplikacje uruchamiane podczas logowania do systemu Windows 10, wykonując następujące czynności:1.Otwórz Start > Ustawienia > System i zabezpieczenia > Narzędzia administracyjne2.W sekcji „Uruchamianie”3.W sekcji „Logowanie/Wylogowanie” wybierz „Zmień program domyślny”.4.Wybierz jedną z aplikacji z poniższej listy i kliknij OK5.Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie wyboru kliknij Tak6.Uruchom ponownie komputer7.Podczas ponownego logowania do systemu Windows 10 wybrana aplikacja powinna teraz uruchamiać się automatyczniePrzy pierwszym uruchomieniu przeglądarki Microsoft Edge po instalacji lub aktualizacji

-Sprawdź aktualizacje

-Włącz ciasteczka

-Akceptuj pliki cookie stron trzecich

-Wyłącz rozszerzenia blokujące reklamy

Microsoft Edge domyślnie ładuje niektóre funkcje, takie jak odczytywanie danych z plików lokalnych i łączenie się ze stronami internetowymi przez własny serwer proxy, jeśli jest skonfigurowany. Inne funkcje można włączyć lub wyłączyć za pomocą opcji preferencji dostępnych w menu Narzędzia> Rozszerzenia> Zarządzaj dodatkami.. .lub indywidualnie za pośrednictwem określonych stron internetowych, takich jak Facebook,...

Jak wyświetlić elementy startowe w systemie Windows 10?

W systemie Windows 10 możesz przeglądać elementy startowe, otwierając menu Start i klikając „Ustawienia”.W sekcji „System” kliknij „Uruchamianie”.Tutaj zobaczysz listę wszystkich programów, które zostały uruchomione od ostatniego ponownego uruchomienia komputera.Możesz kliknąć dowolny z nich, aby wyświetlić więcej informacji na jego temat, takich jak jego rozmiar i czas działania. Możesz także użyć Menedżera zadań, aby zobaczyć, które programy wykorzystują najwięcej zasobów na komputerze.Aby to zrobić, otwórz Menedżera zadań, naciskając Ctrl + Shift + Esc lub przechodząc do Start > menedżer zadań.W sekcji „Procesy” wybierz program, który chcesz sprawdzić, a następnie kliknij „Szczegóły”.Tutaj zobaczysz listę wszystkich zasobów, z których korzysta ten program.Jeśli obawiasz się, że dany zasób jest nadużywany, możesz spróbować wyłączyć lub ograniczyć jego użycie za pomocą ustawień w tym oknie.

Jak zarządzać startupami w systemie Windows 10?

W systemie Windows 10 można zarządzać elementami startowymi za pomocą aplikacji Ustawienia uruchamiania.Ta aplikacja znajduje się w menu Start i zawiera listę wszystkich programów uruchamianych automatycznie po uruchomieniu komputera.Możesz wyłączyć lub włączyć dowolny program z tej listy. Możesz także użyć aplikacji Ustawienia uruchamiania, aby zobaczyć, które programy ładują się podczas uruchamiania i ile pamięci używają.Informacje te są przydatne, jeśli chcesz zmniejszyć ilość pamięci używanej przez komputer lub jeśli chcesz, aby program nie uruchamiał się podczas uruchamiania.Aby zobaczyć, które programy są ładowane podczas uruchamiania, otwórz aplikację Ustawienia uruchamiania i wybierz opcję „Uruchamianie”.W sekcji „Programy uruchamiane automatycznie” kliknij „Wszystkie programy”.Na wyświetlonej liście przewiń w dół, aż zobaczysz program, który Cię interesuje, a następnie kliknij go.Okno „Szczegóły” zawiera informacje o tym, co jest ładowane podczas uruchamiania tego programu, w tym ile pamięci zużywa. Jeśli chcesz zatrzymać uruchamianie programu podczas uruchamiania, otwórz aplikację Ustawienia uruchamiania i wybierz opcję „Uruchamianie”.W sekcji „Programy uruchamiane automatycznie” kliknij „Wyłącz wszystko”.Następnie naciśnij OK, aby zapisać zmiany.

Czy mogę wyłączyć ładowanie programów podczas uruchamiania systemu Windows 10?

Uruchamianie systemu Windows 10 można dostosować do ładowania tylko niektórych programów, a nawet wyłączania niektórych z nich.Oto jak to zrobić:

 1. Otwórz menu Start i kliknij Ustawienia.
 2. W obszarze System kliknij Zaawansowane uruchamianie.
 3. Na karcie Uruchamianie możesz wybrać, które programy mają się uruchamiać, gdy system Windows 10 uruchamia się automatycznie.Możesz także wyłączyć ładowanie niektórych z nich podczas uruchamiania, zaznaczając pole wyboru obok ich nazwy i klikając OK.
 4. Jeśli chcesz dodać nowy program do listy programów, które uruchamiają się automatycznie, po prostu kliknij Dodaj program, a następnie wybierz program, który chcesz dodać z listy dostępnych opcji.
 5. Kiedy skończysz dostosowywać ustawienia uruchamiania, po prostu naciśnij Zapisz zmiany i wyjdź z okna Ustawienia.

Jak zatrzymać uruchamianie programu podczas uruchamiania systemu Windows 10?

W systemie Windows 10 można zatrzymać uruchamianie programu podczas uruchamiania, korzystając z opcji Ustawienia uruchamiania.1.Otwórz menu Start i kliknij przycisk Wszystkie aplikacje.2.Na liście Wszystkie aplikacje kliknij prawym przyciskiem myszy żądany program i wybierz Właściwości z menu kontekstowego.3.Na karcie Ogólne, w obszarze Typ uruchomienia, wybierz Wyłączone z listy rozwijanej i kliknij OK, aby zapisać zmiany.4.Powtórz te kroki dla każdego programu, który chcesz wyłączyć przy starcie.5.Aby ponownie włączyć program, po prostu powtórz kroki 2-4 i zmień opcję Włączone na Tak w kroku 3. Jeśli masz problemy z rozpoznaniem, które programy ładują się podczas uruchamiania lub jeśli któryś z nich powoduje problemy, spróbuj tymczasowo go wyłączyć i sprawdź, czy to rozwiązuje Twój problem. „Jak zatrzymać uruchamianie programu podczas uruchamiania w systemie Windows 10?„Windows 10: Jak wyłączyć programy podczas uruchamiania”

.

Jakie są konsekwencje wyłączenia programów z ładowania podczas uruchamiania w systemie Windows 10?

System Windows 10 oferuje wiele sposobów zarządzania programami ładowanymi podczas uruchamiania.Możesz wyłączyć poszczególne programy lub możesz zgrupować powiązane programy i wyłączyć je wszystkie naraz.Wyłączenie ładowania programów przy starcie ma kilka konsekwencji:

Aby zobaczyć, co ładuje się podczas uruchamiania w systemie Windows 10:

W menu Start kliknij Ustawienia > System > Uruchamianie i odzyskiwanie > Wybierz, co ma się uruchamiać po zalogowaniu się do tego komputera (patrz rysunek

Rysunek 1

Na karcie Ogólne (patrz Rysunek 2

Programy startowe: Ta lista zawiera wszystkie aplikacje, które ładują się podczas uruchamiania systemu Windows, w tym te, które są domyślnie wyłączone i te, które są zainstalowane z systemem Windows 10, ale obecnie nie są uruchomione.Aby dodać aplikację do tej listy, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj do uruchamiania .

Możesz także użyć narzędzia Menedżer zadań (naciskając Ctrl+Shift+Esc), aby zatrzymać automatyczne uruchamianie określonych aplikacji w czasie rozruchu, wybierając je w kolumnie Aplikacje i klikając Zakończ proces . Uwaga: Menedżer zadań nie pokazuje procesów dla plików lub folderów; wyświetlane są tylko pliki wykonywalne (.exe).)

Aby usunąć aplikację z tej listy, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz Usuń z uruchamiania . Po zakończeniu kliknij OK, aby zapisać zmiany (patrz Rysunek

Rysunek 3

W razie potrzeby na karcie Ogólne w tym samym oknie można również zmienić czas oczekiwania niektórych aplikacji przed próbą ponownego uruchomienia po zatrzymaniu za pomocą przycisku opcji Uruchom ponownie (). Na przykład, jeśli uruchomienie aplikacji trwa zbyt długo po zatrzymaniu przy użyciu funkcji Zakończ proces , możesz ustawić ją tak, aby uruchamiała się ponownie natychmiast, zamiast czekać 30 minut, co jest zachowaniem domyślnym (). Kliknięcie Zastosuj zmiany powoduje, że zmiany te obowiązują przy następnym uruchomieniu systemu Windows ().

Aby upewnić się, że wszelkie wprowadzone zmiany zaczną obowiązywać natychmiast bez konieczności ponownego uruchamiania komputera (), kliknij dwukrotnie przycisk OK () przed zamknięciem Ustawienia > System > Uruchamianie i odzyskiwanie . Zobacz „Ponowne uruchamianie komputera” w dalszej części tego artykułu, aby uzyskać więcej informacji na temat ponownego uruchamiania komputera.

 1. Niektóre wyłączone programy mogą nadal uruchamiać się automatycznie po uruchomieniu komputera.Inne programy, które nie zostały wyłączone, mogą uruchamiać się szybciej, jeśli są zarejestrowane jako elementy startowe.Jeśli wyłączysz program wymagany przez system Windows 10, komputer może nie działać poprawnie.Jeśli wyłączysz zbyt wiele programów, komputer może stać się wolny lub niestabilny."
 2. .
 3. , wybierz jedną z następujących opcji:
 4. .

Czy istnieje sposób na ukrycie niektórych programów przed pojawianiem się na karcie Uruchamianie w systemie Windows 10?

Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ najlepszy sposób sprawdzenia, jakie obciążenia w systemie Windows 10 będą ładowane, będzie się różnić w zależności od indywidualnej konfiguracji.Jednak kilka wskazówek, jak sprawdzić, co ładuje się w systemie Windows 10, obejmuje korzystanie z karty Uruchamianie w aplikacji Ustawienia systemu Windows 10, sprawdzanie ukrytych plików i folderów oraz korzystanie z narzędzia innej firmy, takiego jak CCleaner.

Dlaczego niektóre z moich programów nie pojawiają się na karcie uruchamiania Menedżera zadań w systemie Windows 10?

Jednym z powodów, dla których niektóre programy mogą nie pojawiać się na karcie Uruchamianie Menedżera zadań w systemie Windows 10, jest to, że używają plików startowych.Plik startowy to mały program, który system Windows 10 uruchamia automatycznie po uruchomieniu komputera.Niektóre programy używają plików startowych do automatycznego uruchamiania przy pierwszym ich użyciu lub po ponownym uruchomieniu komputera.Jeśli program używa pliku startowego, nie pojawi się on na karcie Uruchamianie Menedżera zadań w systemie Windows

Aby zobaczyć, które programy używają plików startowych, otwórz menu Start > Wszystkie aplikacje > Programy, a następnie poszukaj programów, które mają obok nich żółty wykrzyknik ( ! ). Są to programy korzystające z pliku startowego.Aby wyłączyć korzystanie przez program z pliku startowego, kliknij prawym przyciskiem myszy ten program, a następnie wybierz „Wyłącz”.

Jeśli chcesz usunąć wszystkie programy z karty Uruchamianie komputera, otwórz menu Start > Ustawienia > System, a następnie w sekcji „Aplikacje domyślne” usuń zaznaczenie pól wyboru obok wszystkich aplikacji, które chcesz usunąć z karty Uruchamianie komputera .

System Windows 10 zawiera również opcję o nazwie „Automatyczne odzyskiwanie”.Ta opcja umożliwia automatyczne uruchamianie niektórych ważnych usług systemowych podczas uruchamiania komputera, nawet jeśli nie mają one własnych plików .exe lub .dll.Te usługi systemowe obejmują: Aktualizacje automatyczne; Usługa inteligentnego transferu w tle (BITS); Cortana; Historia plików; Muzyka Groove; Interfejs hosta systemu operacyjnego gościa Hyper-V; Microsoft Edge; Agent klienta usług pulpitu zdalnego; Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer Flash Player 11 (KB320917

Aby włączyć automatyczne odzyskiwanie na komputerze, otwórz menu Start> Ustawienia> Odzyskiwanie> Automatyczne odzyskiwanie> Włącz automatyczne odzyskiwanie>.Następnie wykonaj następujące kroki:

Oprócz wyłączania określonych funkcji za pomocą wpisów Autorun lub Preferencji zasad grupy, jak opisano powyżej, może się zdarzyć, że oprogramowanie będzie wymagało czegoś więcej niż tylko wyłączenia wpisu Autorun, ale faktycznego odinstalowania się, na przykład podczas procesów dezinstalacji, kiedy wymagana byłaby ponowna instalacja, np. w przypadku produktów Norton – Norton Uninstaller nie honoruje poleceń MSUninstall / msiexec, więc zamiast tego konieczne jest ręczne usunięcie — sprawdź https://supportforums.nortoncom/en-us/threads/remove-norton-products-using-the-manual-uninstaller?p=5641093&viewfull=1#post5641093, aby uzyskać więcej informacji na temat procedur ręcznego odinstalowywania produktów Norton).

 1. Możesz zobaczyć, które programy używają plików startowych, patrząc na okno dialogowe Właściwości tych programów.W oknie dialogowym Właściwości, w sekcji „Elementy startowe” kliknij przycisk „Plik startowy”, a następnie wybierz jeden z wyświetlonych plików.Jeśli program nie ma pliku startowego, pojawi się na karcie Uruchamianie Menedżera zadań w systemie Windows
 2. ; Usługa śledzenia telemetrycznego ; Folder danych użytkownika ; i WebClient
 3. W sekcji „Po uruchomieniu tego komputera” wybierz jedną z trzech opcji: Zawsze włączaj automatyczne odzyskiwanie , Po wylogowaniu lub Po zamknięciu laptopa . W sekcji „Co chcesz zrobić z tym komputerem po ponownym uruchomieniu?” wybierz jedną z trzech opcji: Zachowaj moje ustawienia , Przywróć moje ustawienia z obrazu lub Zresetuj mój komputer . Kliknij Następny . Na następnym ekranie upewnij się, że zaznaczone są opcje Zezwalaj systemom UEFI na instalowanie aktualizacji bez interwencji użytkownika i Włącz szyfrowanie funkcją BitLocker, a następnie ponownie kliknij przycisk Dalej. Na ostatnim ekranie kliknij przycisk Zakończ . Uwaga: aby móc włączyć automatyczne odzyskiwanie lub zmienić inne powiązane z nim ustawienia, musisz zalogować się do systemu Windows przy użyciu konta z uprawnieniami administratora

Gdzie znajduje się folder startowy w systemie Windows 10 i jak uzyskać do niego dostęp?

Folder Autostart znajduje się w folderze C:WindowsSystem32 na komputerze z systemem Windows 10.Możesz uzyskać do niego dostęp, otwierając menu Start, klikając Wszystkie programy, a następnie klikając Akcesoria.Kliknij prawym przyciskiem myszy Wiersz polecenia i wybierz Uruchom jako administrator.Wpisz cd C:WindowsSystem32 i naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć folder Autostart.Jeśli chcesz zobaczyć, co ładuje się podczas uruchamiania komputera, wpisz msconfig w oknie wiersza polecenia i naciśnij Enter.Elementy startowe wymienione w sekcji „Ogólne” zostaną załadowane podczas uruchamiania komputera, niezależnie od tego, czy zostały do ​​tego skonfigurowane.Jeśli chcesz wyłączyć ładowanie elementu podczas uruchamiania komputera, dodaj go do listy „NoStartupItems” w obszarze „Ustawienia uruchamiania”.

Jakie pliki są przechowywane w folderze startowym i czy mogę je usunąć ręcznie?

Po uruchomieniu komputera system Windows 10 sprawdza, czy są jakieś aktualizacje lub zmiany, które należy wprowadzić.Ten proces może trochę potrwać, więc system Windows 10 uruchamia niektóre programy, które zostały zainstalowane podczas zakupu komputera.Jednym z tych programów jest Startup.Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jakie pliki są przechowywane w folderze Autostart, wykonując jedną z następujących czynności:

Najprostszym sposobem, aby się tego dowiedzieć, jest otwarcie menu Start> Ustawienia> System, a następnie kliknięcie „Uruchamianie”.W tym oknie zobaczysz listę wszystkich programów, które zostały uruchomione w ramach uruchamiania.

Jeśli chcesz usunąć którykolwiek z tych plików, po prostu kliknij nazwę pliku, a następnie kliknij „Usuń”.Jeśli chcesz zachować którykolwiek z tych plików, zostaw je w spokoju.

Możesz także użyć wiersza poleceń, aby zobaczyć, jakie pliki są przechowywane w folderze Autostart.Aby to zrobić, otwórz Menu Start> Wiersz polecenia (Windows 8/10) lub Ekran startowy> Wpisz „cmd” w polu wyszukiwania i naciśnij Enter.Po otwarciu wiersza polecenia wpisz następujące polecenie: cd C:WindowsSystem32startup Następną rzeczą, którą musisz zrobić, jest wpisanie: dir Dane wyjściowe tego polecenia pokażą listę wszystkich plików przechowywanych w tym folderze .Jeśli chcesz usunąć którykolwiek z tych plików, po prostu wpisz: del nazwa_pliku_tutaj Na przykład, jeśli chcesz usunąć fvep1.exe z tego folderu, wpisz: del fvep1.

Czy usunięcie elementów z folderu startowego spowoduje ich całkowite usunięcie z mojego komputera, czy po prostu uniemożliwi ich automatyczne uruchamianie?

Jeśli chcesz całkowicie usunąć element z folderu Autostart, musisz go usunąć za pomocą programu, takiego jak Kontroler plików systemowych Windows 10.Jeśli element nie znajduje się na liście w folderze Autostart, ale uruchamia się automatycznie po uruchomieniu komputera, może nadal być zainstalowany na komputerze i można go usunąć za pomocą programów, takich jak Kontroler plików systemowych systemu Windows 10.Aby zobaczyć, które elementy uruchamiają się automatycznie na komputerze, otwórz menu Start i kliknij Ustawienia > Personalizacja > Ustawienia uruchamiania.Możesz także użyć menedżera uruchamiania innej firmy, takiego jak CCleaner, do przeglądania elementów startowych i zarządzania nimi.

Czy istnieje inna lokalizacja, w której można skonfigurować automatyczne uruchamianie programów po uruchomieniu komputera, a jeśli tak, w jaki sposób mogę uzyskać do niej dostęp?'?

Istnieje kilka sposobów sprawdzenia, co ładuje się podczas uruchamiania w systemie Windows 10.Jednym ze sposobów jest otwarcie menu Start i wyszukanie „Ustawienia uruchamiania”.Innym sposobem jest otwarcie Panelu sterowania i przejście do "System i zabezpieczenia" w kategorii "Windows".W Systemie i zabezpieczeniach możesz kliknąć „Ustawienia uruchamiania”.Tam zobaczysz listę programów, które ładują się podczas uruchamiania komputera.Możesz również uzyskać dostęp do tych informacji, otwierając Menedżera zadań (naciskając CTRL+SHIFT+ESC) i klikając „Elementy startowe”.Pod każdym programem zobaczysz listę elementów uruchamianych po załadowaniu tego programu.