Jak naprawić błąd usługi bufora wydruku w systemie Windows 10?

Usługa bufora wydruku to składnik systemu Windows 10, który pomaga zarządzać zadaniami drukowania.Jeśli przestanie działać, mogą wystąpić problemy z drukowaniem, takie jak niska prędkość drukowania lub błędy podczas próby drukowania plików.W tym przewodniku pokażemy, jak naprawić błąd usługi bufora wydruku w systemie Windows

Najpierw spróbuj ponownie uruchomić komputer, jeśli problem jest związany z usługą bufora wydruku.Jeśli problem nadal występuje, wykonaj następujące kroki, aby rozwiązać problem:

następnym krokiem będzie włączenie udostępniania drukarki, które można wykonać, wykonując następujące czynności:

 1. Otwórz „Ustawienia systemu Windows”, klikając przycisk Start i wpisując „Ustawienia”.
 2. Kliknij „System” w lewej kolumnie, a następnie kliknij „Zaawansowane ustawienia systemu”.
 3. Na karcie „Wydajność” kliknij „Ustawienia buforów wydruku”.
 4. Po prawej stronie tego okna upewnij się, że pole wyboru „Włączone” jest zaznaczone, a następnie wprowadź hasło administratora, aby kontynuować.
 5. Wybierz jedną ze swoich drukarek z listy i kliknij „Zmień ustawienia”.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar pulpitu i wybierz Nowy > Skrót.Wpisz %PRINTERNAME% w polu Cel tego nowego skrótu i ​​naciśnij Enter.Kliknij prawym przyciskiem myszy ten nowo utworzony skrót i wybierz Właściwości.W polu Cel: wpisz /pserver:PORT/printershare 5] Kliknij dwukrotnie nowo utworzony skrót, aby otworzyć okno dialogowe jego właściwości. 6] Zmień nazwę udziału (jeśli to konieczne), adres serwera (który powinien być localhost, jeśli używasz lokalnej drukarki), numer portu (który powinien być , hasło (jeśli jest wymagane), nazwa użytkownika (który powinien być administratorem), zaakceptuj zaproszenia z innych komputerów?(Tak/Nie), Zezwalać użytkownikom na zdalny dostęp?(Tak nie). 7] Kliknij dwukrotnie OK, aby zamknąć oba okna i zastosować zmiany. 8] Uruchom ponownie komputer, aby zmiany zaczęły obowiązywać. 9] Spróbuj wydrukować ponownie – miejmy nadzieję, że wszystko działa teraz poprawnie!Jeśli żadne z tych rozwiązań nie działa, być może nadszedł czas, aby rozważyć wymianę wkładu drukarki lub podłączenie go bezpośrednio przez kabel USB zamiast przez port sieciowy komputera.

Jakie są najczęstsze przyczyny błędów obsługi bufora wydruku?

Jak naprawić usługę bufora wydruku w systemie Windows 10?Jak rozwiązywać problemy z błędami usługi bufora wydruku w systemie Windows 10?Jakie są najczęstsze przyczyny niewykrywania drukarki?Jak naprawić niewykrywanie drukarki w systemie Windows 10?Jakie są typowe rozwiązania problemów z drukowaniem w systemie Windows 10?Jak rozwiązywać problemy z drukowaniem w systemie Windows 10?

W tym przewodniku omówimy sposób naprawiania błędów usługi bufora wydruku i powiązanych problemów w systemie Windows Usługa bufora wydruku to składnik systemu operacyjnego, który pomaga zarządzać zadaniami oczekującymi na wydruk.Gdy coś pójdzie nie tak z usługą bufora wydruku, może to spowodować różne problemy z drukowaniem na komputerze.W tym artykule omówimy niektóre z najczęstszych przyczyn błędów usługi bufora wydruku oraz sposoby ich naprawy.

Przyczyny błędów obsługi bufora wydruku:

 1. Udzielimy również wskazówek, jak rozwiązywać te problemy i je rozwiązywać.Jeśli masz problemy z drukowaniem dokumentów lub zdjęć z komputera, czytaj dalej, aby uzyskać pomoc!
 2. Nie można połączyć się z drukarką: Jedną z częstych przyczyn błędów usługi bufora wydruku jest nieprawidłowe nawiązanie połączenia z drukarką.Upewnij się, że ustawienia sieciowe komputera zostały poprawnie skonfigurowane, a drukarka jest podłączona do sieci. Jeśli używasz urządzenia z systemem Windows 10 jako serwera wydruku, upewnij się, że zapora sieciowa jest skonfigurowana, a serwer wydruku ma dostęp do samego serwera i do Internetu.
 3. Nieprawidłowa nazwa pliku lub ścieżka: jeśli próbujesz wydrukować dokument z jednego ze swoich komputerów, ale pojawia się komunikat o błędzie „Nazwa pliku lub ścieżka jest nieprawidłowa”, może to być spowodowane nieprawidłową nazwą pliku lub ścieżką jednego z komputerów biorących udział w procesie rozwiązywania problemów.
 4. Błąd braku pamięci: Inną częstą przyczyną błędu braku pamięci w przypadku drukowania jest wystarczająca ilość pamięci dostępnej na serwerze Windows, na którym zainstalowano to menu.

Jak mogę rozwiązywać problemy z błędami usługi bufora wydruku w systemie Windows 10?

W systemie Windows 10 usługa bufora wydruku pomaga zarządzać zadaniami drukarki i kolejkami.Jeśli usługa bufora wydruku nie działa prawidłowo, może powodować problemy z drukowaniem.Ten przewodnik pomoże Ci rozwiązać problemy z błędami usługi bufora wydruku w systemie Windows

 1. Sprawdź, czy usługa bufora wydruku jest uruchomionaJeśli usługa bufora wydruku nie działa, możesz ją uruchomić, wykonując następujące czynności:a.W menu Start kliknij Ustawienia > Urządzenia i drukarki > Buforowanie wydrukub.W sekcji „Buforowanie wydruku” wybierz opcję Razdomyślne ustawienie tej opcji to zwykle „Wł.”.Jeśli USŁUGA bufora wydruku NIE DZIAŁA
 2. Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do komputera Jeśli drukarka nie jest podłączona do komputera, możesz ją podłączyć, wykonując następujące czynności:a.Otwórz Eksplorator plików (Windows lub Finder (OS X).b.Kliknij dwukrotnie Moja drukarkac.Kliknij Właściwości.W sekcji „Jakość druku” upewnij się, że drukarka jest wymieniona jako podłączone urządzenie.Na koniec kliknij OK, zamknij Eksplorator plików lub Finder Sprawdź, czy połączenie sieciowe działa Jeśli połączenie sieciowe nie działa, możesz spróbować to naprawić, wykonując następujące czynności:a . Uruchom ponownie routerb . Wyczyść wszystkie pliki cookie i historię w przeglądarcec . Wyłącz wszystkie zapory Sprawdź, czy są zainstalowane sterowniki dla Twojej drukarki Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje dla usługi buforu wydruku Spróbuj ponownie uruchomić system Windows10W celu rozwiązania problemów z błędami usługi buforu wydruku konieczne może być również wyłączenie niektórych funkcji systemu Windows 10:a . Włącz zaawansowane opcje uruchamiania b . Wyłącz autoodtwarzanie c .

Jaki jest najlepszy sposób naprawienia błędu usługi bufora wydruku?

W systemie Windows 10 usługa bufora wydruku służy do zarządzania zadaniami drukowania.Jeśli się nie powiedzie, mogą wystąpić problemy z drukowaniem.Oto kilka wskazówek, jak naprawić błąd usługi bufora wydruku w systemie Windows 10:

Windows 10 — jak naprawić błąd usługi bufora wydruku?

W systemie Windows 10 usługa bufora wydruku służy do zarządzania zadaniami drukowania — w przypadku jej niepowodzenia mogą wystąpić problemy z drukowaniem. Oto kilka wskazówek, jak naprawić błąd usługi bufora wydruku w systemie Windows 10:

3 Wyczyść pamięć podręczną: Czasami czyszczenie pamięci podręcznej nie pomaga; spróbuj odinstalować oprogramowanie związane z drukowaniem, w tym Adobe Acrobat DC 4 Sprawdź aktualizacje sterowników: Aktualizacje sterowników czasami rozwiązują problemy, które nie wydają się być związane z samą usługą bufora wydruku. Sprawdź aktualizacje sterowników, otwierając Menedżera urządzeń, rozwijając Drukarki, klikając prawym przyciskiem myszy na każdym z zainstalowanych urządzeń jeśli są ponownie wymienione i kliknij Aktualizuj sterownik 5 Resetuj ustawienia TCP/IP czasami resetuje ustawienia TCP/IP, co rozwiązuje problemy z łącznością z serwerami hprint lub innymi urządzeniami sieciowymi znajdującymi się w połączeniach LAN za pośrednictwem protokołu internetowego wybranego w polu typu Preferowany serwer DNS

 1. Sprawdź stan drukarki.Pierwszym krokiem jest sprawdzenie stanu drukarki.Można to zrobić, otwierając „Drukarki” w Panelu sterowania, a następnie klikając drukarkę, którą chcesz sprawdzić.W sekcji „Stan” zobaczysz informacje o bieżącej pracy oraz o tym, czy została ona ukończona, czy nie.Jeśli są jakieś błędy związane z zadaniem, również zostaną tutaj wymienione.Uruchom ponownie komputer i drukarki Jeśli ponowne uruchomienie komputera nie rozwiąże problemu, spróbuj ponownie uruchomić również drukarki.Aby to zrobić, ponownie otwórz „Drukarki” w Panelu sterowania, kliknij prawym przyciskiem myszy każdą z drukarek (lub wybierz je, jeśli są wymienione w sekcji „Wszystkie drukarki”), a następnie kliknij „Uruchom ponownie”.Wyczyść pamięć podręczną Jeśli wyczyszczenie pamięci podręcznej nie pomoże, spróbuj odinstalować i ponownie zainstalować całe oprogramowanie związane z drukowaniem (w tym Adobe Acrobat DC). Sprawdź aktualizacje sterowników Aktualizacje sterowników mogą czasami rozwiązać problemy z zadaniami drukowania, które wydają się nie być związane z samą usługą bufora wydruku.Aby sprawdzić aktualizacje sterowników, otwórz „Menedżera urządzeń” (naciskając jednocześnie klawisz Windows + X), rozwiń „Drukarki”, kliknij prawym przyciskiem myszy każde z zainstalowanych urządzeń drukarek (jeśli są na liście), a następnie kliknij „ Uaktualnij sterownik."Resetowanie ustawień TCP/IP Czasami zresetowanie ustawień TCP/IP może rozwiązać problemy z łączeniem się z drukarkami lub innymi urządzeniami sieciowymi.W tym celu: Otwórz Start > Ustawienia > Sieć i Internet > Połączenia sieciowe Kliknij Połączenia LAN Wybierz Adres IP W polu Preferowany serwer DNS wpiszW polu Brama domyślna wpiszNaciśnij OK Zamknij wszystkie okna 8) Uruchom ponownie komputer teraz Jeśli żadne z tych rozwiązań nie działa, skontaktuj się z pomocą techniczną pod adresem www. techsupportvault . com
 2. Sprawdź stan drukarki . Pierwszym krokiem jest sprawdzenie stanu drukarki – można to zrobić otwierając „Drukarki” w Panelu sterowania, a następnie klikając drukarkę, którą chcesz sprawdzić. W sekcji „Status” zobaczysz informacje o bieżącej pracy oraz o tym, czy została ona ukończona, czy nie . Jeśli są jakieś błędy związane z bieżącą pracą, zostaną one również tutaj wymienione
 3. Uruchom ponownie komputer i drukarki, jeśli ponowne uruchomienie nie rozwiąże problemu: Spróbuj ponownie uruchomić komputery ORAZ drukarki

Jak ponownie uruchomić usługę bufora wydruku w systemie Windows 10?

Usługa bufora wydruku to składnik systemu Windows 10, który pomaga zarządzać zadaniami drukowania.Jeśli przestanie działać, możesz spróbować uruchomić go ponownie, aby rozwiązać problem.Oto kroki, jak to zrobić:

W Opcjach zaawansowanych przewiń w dół, aż zobaczysz „Ustawienia uruchamiania”, a następnie kliknij na nią.

W Ustawieniach uruchamiania wybierz „Normalny” lub „Tryb awaryjny z obsługą sieci”. (Jeśli używasz systemu z podwójnym rozruchem, wybierz Normalny).

Następnie upewnij się, że w Opcjach rozruchu wybrałeś „[Włącz] Bufor drukarki (bufor).” [Uwaga: Jeśli ta opcja nie jest jeszcze włączona w Opcjach rozruchu, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami.

 1. Otwórz menu Start i wyszukaj „Windows Update”.
 2. Kliknij „Windows Update” z listy wyników.
 3. W oknie, które się otworzy, kliknij „Sprawdź aktualizacje”.
 4. Gdy Aktualizacje systemu Windows znajdą nowe aktualizacje, kliknij „Zainstaluj wszystkie aktualizacje”.
 5. Po zainstalowaniu aktualizacji kliknij „OK”, aby zamknąć okno.
 6. Uruchom ponownie komputer, naciskając przycisk zasilania, a następnie wybierając opcję „Uruchom ponownie”.
 7. Po ponownym uruchomieniu komputera wybierz „Rozwiązywanie problemów” z menu, a następnie wybierz „Opcje zaawansowane”.

Jak wyczyścić kolejkę drukowania w systemie Windows 10?

W systemie Windows 10 można wyczyścić kolejkę drukowania usługi bufora wydruku za pomocą wiersza polecenia.Aby to zrobić, otwórz okno wiersza polecenia i wpisz: „net stop spoolsv”, a następnie „net start spoolsv”.Jeśli nie możesz wyczyścić kolejki wydruku, może być konieczne odinstalowanie i ponowne zainstalowanie usługi bufora wydruku.Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z wiersza polecenia w systemie Windows 10, zapoznaj się z naszym przewodnikiem Jak korzystać z wiersza polecenia w systemie Windows 10. Jak rozwiązać problem z drukarką?Jeśli twoja drukarka nie działa poprawnie, możesz spróbować kilku rzeczy.Najpierw upewnij się, że drukarka jest podłączona do komputera i włączona.Następnie sprawdź, czy nie ma błędów lub problemów z instalacją sterownika drukarki.Jeśli nie ma błędów lub problemów z instalacją sterownika, spróbuj podłączyć drukarkę bezpośrednio do komputera zamiast przez port USB.Na koniec sprawdź wszelkie wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów dotyczące drukowania z systemu Windows 10 lub z innych aplikacji.Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania typowych problemów z drukowaniem w systemie Windows 10, zobacz nasz przewodnik Rozwiązywanie problemów z drukarkami w systemie Windows 10. Czy mogę wyłączyć/włączyć automatyczne aktualizacje w systemie Windows 10?Tak — możesz wyłączyć automatyczne aktualizacje dla określonych typów aktualizacji (na przykład aktualizacji zabezpieczeń) lub wszystkich aktualizacji (w tym zarówno zabezpieczeń, jak i niezwiązanych z zabezpieczeniami). Aby to zrobić: 1) Otwórz Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Aktualizacje automatyczne 2) W sekcji „Aktualizacje” wybierz opcję „Aktualizuj wszystkie urządzenia” lub „Aktualizuj wybrane urządzenia”. 3) Wybierz typy aktualizacji, które Microsoft Update ma pobrać i zainstalować automatycznie 4) Kliknij OK 5) Uruchom ponownie PCKiedy moja następna aktualizacja będzie dostępna?Otrzymasz powiadomienie o aktualizacji, gdy aktualizacja będzie dostępna dla Twojego urządzenia - tak jak zawsze!Ponadto regularnie wydajemy nowe kompilacje, więc jeśli coś się zmieniło od czasu zainstalowania ostatniej kompilacji, powiadomimy Cię o tym!Czy mogę opóźnić instalację aktualizacji?Tak — możesz zdecydować, czy chcesz zainstalować aktualizację później, wybierając ją w sekcji „Aktualizacje” w Ustawieniach > Aktualizacje i zabezpieczenia > Aktualizacje automatyczne.- Lub- Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aktualizacji znajdującą się w lewym górnym rogu w zasobniku systemowym (obok zegara), wybierz Właściwości i w zakładce „Zaawansowane” odznacz opcję „Zainstaluj ten pakiet natychmiast”. – Lub – Uruchom następujące polecenie z podniesionego monitu „powercfg / updateonfailure Tak” Uwaga: – Po włączeniu opóźnionych instalacji niektórzy użytkownicy zgłosili losowe zrywanie połączenia Wi-Fi po aktualizacji z powodu braku wykorzystania przepustowości podczas oczekiwania na powrót komputera do trybu uśpienia podczas dłuższych okresów bez interakcji użytkownika; wyłączenie hibernacji może pomóc złagodzić ten problemZalecamy uruchamianie powercfg /updateonfailure Tak raz w tygodniu, zamiast opóźniać każdy pojedynczy duży pakiet Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu aktualizacjami systemu Windows, przeczytaj nasz artykuł Zarządzanie aktualizacjami systemu Windows

Ten dokument zawiera podstawowe instrukcje rozwiązywania różnych typowych problemów z drukowaniem w systemie operacyjnym Windows10, w tym czynności potrzebne do korzystania z narzędzia wiersza poleceń i zarządzania aktualizacjami okien .

Dlaczego moja drukarka nie drukuje, mimo że bufor wydruku jest uruchomiony?

Jeśli drukarka nie drukuje, może występować problem z usługą bufora wydruku.Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:

Jak naprawić usługę bufora wydruku w systemie Windows 10?

Usługa bufora wydruku pomaga utrzymać drukarki podłączone i działać płynnie, zarządzając zadaniami, które czekają na wydrukowanie z pamięci lub z plików, które są aktualnie drukowane na innych urządzeniach podłączonych do systemu komputerowego.- Gdy wystąpią problemy z tą usługą, może to spowodować drukarki nie działają lub wydruki wychodzą wolno- Aby rozwiązać ten problem, otwórz Ustawienia -> System i zabezpieczenia -> Windows Update -> Wyświetl wszystkie aktualizacje -> Zainstaluj wybrane aktualizacje -> Wybierz usługę bufora wydruku 6 Uruchom ponownie komputer 7 Sprawdź, czy drukarka działa Odpowiednio

Aby drukarki w środowisku sieciowym (grupa robocza lub dom) mogły prawidłowo współdzielić dokumenty między sobą, potrzebują dostępu do udostępnionych zasobów, takich jak kolejki i drukarki, za pośrednictwem wspólnego procesu buforowania wydruku zarządzanego przez komputery z systemem Windows 10 pełniące rolę serwerów. Domyślna instalacja sterownika drukarki program zazwyczaj instaluje preinstalowaną wersję własnej usługi buforowania wydruku w systemie Windows, która przez większość czasu będzie działać dobrze, ale czasami może nie działać zgodnie z oczekiwaniami lub może całkowicie przestać działać powodując, że drukarki w środowisku sieciowym w ogóle się nie wyświetlają, mimo że ich sterowniki sąpoprawne zainstalowany.. Istnieją dwa sposoby rozwiązania tego problemu w zależności od tego, czy masz uprawnienia administratora, czy nie: - Jeśli masz uprawnienia administratora, użyj narzędzia Regedt32 znajdującego się w folderze CMD na nośniku instalacyjnym systemu Windows 10 (w przypadku korzystania z aktualizacji) lub przejdź bezpośrednio do regedit po uruchomieniu instalacji z rozruchowego dysku USB itp.W regedit przejdź do następującego klucza HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesprintui Parameters DependOnServiceAndType Wartość REG_DWORD powinna być równa 1, jeśli usługi zostały uruchomione automatycznie podczas uruchamiania systemu, w przeciwnym razie

Aby rozwiązać problemy, w których użytkownicy nie mogą drukować dokumentów ze swoich komputerów z powodu błędów jednego z dwóch składników w systemie operacyjnym Windows 10 odpowiedzialnych za obsługę zadań drukowania; najpierw sprawdź, czy obie usługi działają poprawnie, wykonując szybkie skanowanie za pomocą Podglądu zdarzeń. Możesz znaleźć zdarzenie o identyfikatorze 4883 wymienione jako „Błąd instalacji drukarki”, co wskazuje, że jedna lub obie usługi mogły ulec awarii podczas procesu instalacji.: Następnym krokiem byłoby sprawdzenie wpisu rejestru DependOnServiceAndType, który określa, jakie działanie należy podjąć w przypadku awarii jednej z usług; w zależności od jego wartości może się zdarzyć jedna z dwóch rzeczy:- Jeśli wpis rejestru DependOnServiceAndType ma ustawioną wartość równą 1, to Drukarki uruchomią się automatycznie, gdy usługi ulegną awarii; w przeciwnym razie żadne działanie nie zostanie wykonane, dopóki nie wystąpi kolejne zdarzenie niepowodzenia drukowania.

 1. Otwórz „Ustawienia” na swoim komputerze.W sekcji „System i zabezpieczenia” kliknij „Windows Update”.Po lewej stronie okna w sekcji „Dostępne aktualizacje” kliknij „Wyświetl wszystkie aktualizacje”.Jeśli zobaczysz żółty trójkąt obok dowolnej aktualizacji, kliknij go, aby wyświetlić więcej informacji o aktualizacji.Kliknij „Zainstaluj”, aby zainstalować aktualizację.Po zainstalowaniu aktualizacji uruchom ponownie komputer.Jeśli problem nadal występuje, spróbuj ponownie zainstalować usługę bufora wydruku, wykonując następujące czynności: Otwórz wiersz polecenia administratora, naciskając klawisze Windows + X i klikając opcję Wiersz polecenia (administrator). Wpisz regsvr32 printui/spoolsv c:windowssystem32spoolsv3 3 Naciśnij klawisz Enter, aby pomyślnie uruchomić polecenie4 Uruchom ponownie komputer5 Spróbuj wydrukować ponownieJeśli nadal nie możesz rozwiązać problemu, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft, aby uzyskać dalszą pomoc."
 2. . Następnie uruchom ponownie komputer.. W przeciwnym razie wykonaj poniższe instrukcje: - Uruchom w normalnym trybie użytkownika - Przytrzymaj klawisz Shift, naciskając klawisz F12 na ekranie rozruchowym - Wybierz Opcje zaawansowane > Konta użytkowników > Zmień poziom konta użytkownika > Podnieś opcję uprawnień 8 W podwyższonych uprawnieniach w oknie wybierz przycisk OK 9 Wyloguj się / Wyloguj / Wyłącz urządzenie później

Jakie są typowe sterowniki drukarek, które mogą powodować problemy z buforem wydruku w systemie Windows 10?

Jak naprawić problem z usługą bufora wydruku w systemie Windows 10?Jak rozwiązać i naprawić problem z buforem wydruku w systemie Windows 10?Jakie są przyczyny niedziałania bufora wydruku w systemie Windows 10?Jak sprawdzić, czy bufor wydruku działa prawidłowo w systemie Windows 10?Jakie kroki należy podjąć, jeśli bufor wydruku nie uruchomi się w systemie Windows 10?Jak ręcznie ponownie uruchomić usługę bufora wydruku w systemie Windows 10?Czy możesz wyłączyć lub usunąć usługę Bufory wydruku z Panelu sterowania w systemie Windows 10?Jakie są typowe rozwiązania problemów ze sterownikiem drukarki, które powodują problemy z usługą Bufor wydruku w systemie Windows 10?Jeśli na komputerze występują sporadyczne lub przypadkowe problemy z drukowaniem, może to oznaczać problem ze sterownikami drukarki.Wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać i naprawić typowe problemy ze sterownikami drukarki:1.Sprawdź dostępność zaktualizowanych sterowników: Jeśli używasz najnowszej wersji pakietu Microsoft Office, Adobe Acrobat lub innego programu, który wymaga określonego sterownika, upewnij się, że zainstalowałeś wszystkie dostępne aktualizacje od odpowiednich deweloperów tych programów.Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji sterowników, odwiedź witrynę Microsoft Driver Update2.Wypróbuj inne sterowniki: Jeśli zainstalowanie nowych sterowników nie rozwiąże problemu, spróbuj zainstalować różne wersje tego samego sterownika (na przykład, jeśli komputer działa w systemie Windows 8.1x64bit i potrzebujesz sterownika dla systemu Windows 10x64bit).3.Wyłącz przyspieszenie sprzętowe: Niektóre drukarki używają specjalnych funkcji przyspieszania sprzętowego, które mogą powodować konflikty z innymi aplikacjami i usługami na komputerze.Aby wyłączyć akcelerację sprzętową dla określonych drukarek:a) Otwórz Drukarki i faksyb) Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną drukarkę wymienioną w sekcji „Drukarki”c) Kliknij Właściwościd) W sekcji „Opcje drukowania” usuń zaznaczenie „Użyj akceleracji sprzętowej”.4.Napraw uszkodzone wpisy rejestru: Czasami błędy rejestru mogą uniemożliwić prawidłowe działanie drukarek.Aby naprawić uszkodzone wpisy rejestru, które mogą powodować problemy z drukarkami: a) Uruchom Edytor rejestru (regedit).b) Przejdź do HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesPrintSpools c) Znajdź wszelkie nieprawidłowe lub brakujące wartości związane z „PrinterName” d) Kliknij dwukrotnie dowolną nazwę wartości, aby edytuj go e) Usuń wszelkie nieprawidłowe znaki f) Uruchom ponownie komputer5.Wyczyść pliki tymczasowe: Jeśli drukowanie nadal nie działa po wykonaniu tych kroków, pomocne może być wyczyszczenie plików tymczasowych związanych z drukowaniem, otwierając Eksplorator plików (lub klikając Start > wpisz „explorer”) i przechodząc do C: Użytkownicy %username%AppDataLocalLowMicrosoftTemp6.. Rozwiązywanie problemów z połączeniami sieciowymi Jeśli nie możesz połączyć komputera bezpośrednio z drukarką za pomocą kabla USB lub połączenia Ethernet, sprawdź, czy nie ma czegoś blokującego ruch między nimi (np. zapory lub programy antywirusowe oprogramowanie). W razie potrzeby dostosuj ustawienia zapory lub odinstaluj niepotrzebne oprogramowanie antywirusowe przed ponowną próbą połączenia z drukarką7. Sprawdź zasoby systemowe Aby ustalić, czy coś uniemożliwia prawidłowe działanie drukowania na komputerze:-Otwórz Menedżera zadań.-W oknie Menedżera zadań kliknij kartę Procesy.-Wybierz proces Usługi drukowania, a następnie kliknij przycisk Zakończ Przycisk Proces.-Sprawdź zakładkę Zasoby systemowe pod kątem wszelkich nietypowych procesów z nimi związanych.-Usuń niepotrzebne pliki/foldery z C:Windows,-Wyłącz niepotrzebne usługi-Zaktualizuj nieaktualne oprogramowanie8.. Przywróć ustawienia domyślne Jeśli żadne z tych rozwiązań nie działa po wypróbowaniu każdego z nich ostrożnie, zresetowanie ustawień domyślnych może pomóc całkowicie rozwiązać problem.: W Panelu sterowania otwórz ikonę Drukarki i skanery.-Kliknij przycisk Właściwości obok nazwy drukarki-Kliknij przycisk Resetuj ustawienia9.. Skontaktuj się z dostawcą pomocy technicznej Jeśli żadne z tych rozwiązań nie działa po wypróbowaniu różnych wymienionych metod powyżej prosimy o kontakt z naszym zespołem pomocy technicznej pod numerem 1(855)-866-2723 kto będzie dalej pomagał w tym procesie10..

Czy istnieje sposób, aby zapobiec występowaniu błędów usługi bufora wydruku w systemie Windows 10?

Tak, istnieje sposób na naprawienie błędów usługi bufora wydruku w systemie Windows 10.Wykonaj następujące kroki:1.Otwórz aplikację „Wiersz polecenia” i wpisz „net stop spoolsv” (bez cudzysłowów).2.Naciśnij Enter, aby potwierdzić polecenie.3.Wpisz „net start spoolsv” (bez cudzysłowów) i ponownie naciśnij Enter.4.Uruchom ponownie komputer, jeśli zostaniesz o to poproszony.5.Jeśli nadal występują problemy z usługą bufora wydruku, spróbuj wykonać poniższe kroki rozwiązywania problemów:a.Sprawdź, czy dostępne są aktualizacje sterowników drukarkib.Upewnij się, że drukarka jest podłączona do właściwej siecic.Sprawdź, czy wszystkie wymagane porty na routerze są otwarte.Spróbuj wyłączyć usługi zapory6.. Jeśli wszystko inne zawiedzie, może być konieczne skontaktowanie się z pomocą techniczną producenta lub firmy Microsoft w celu uzyskania pomocy w rozwiązywaniu błędów usługi bufora wydruku w systemie Windows 10.

Jak naprawić błędy usługi bufora wydruku w systemie Windows 10?

Istnieje sposób na naprawienie błędów usługi bufora wydruku w systemie Windows 10, ale najpierw wymaga to trochę wysiłku z Twojej strony!Wykonaj następujące kroki:

1 Otwórz aplikację Wiersz polecenia i wpisz „net stop spoolsv” (bez cudzysłowów).

2 Naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić polecenie, a następnie wpisz „net start spoolsv” (ponownie bez cudzysłowów).

Jak naprawić błąd bufora wydruku, który nie działa?11-Co to jest bufor wydruku?12-Jak rozwiązać problemy z buforem wydruku?13-Drukowanie strony testowej — kroki rozwiązywania problemów?

14-Jak naprawić niedziałającą usługę bufora wydruku w systemie Windows 10?15-Naprawianie niedziałającej drukarki za pomocą bufora wydruku16-Bufor wydruku — jak to działa i jakie są jego zalety?17-Windows 10 - Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów z drukowaniem18-Jak wyłączyć lub włączyć usługę bufora wydruku w systemie Windows 10?19-Windows 10 — Jak sprawdzić, czy bufor wydruku działa prawidłowo?20-Drukowanie ze zdalnego komputera — wskazówki, jak osiągnąć sukces21-Drukowanie dokumentów przy użyciu pakietu Microsoft Office 201622-Konfigurowanie drukarek w systemie Windows 9529529527071

1.Co to jest usługa bufora wydruku i do czego służy?

Usługa bufora wydruku pomaga komputerowi zarządzać zadaniami drukowania, śledząc liczbę wydrukowanych stron, ich lokalizację na dysku twardym i to, czy zostały wysłane do drukarki.Jeśli wystąpią problemy z drukarką, sprawdź, czy usługa bufora wydruku działa prawidłowo.Jeśli nie, możesz spróbować wyłączyć lub włączyć go w systemie Windows 10.