Jak naprawić błąd usługi profilu użytkownika w systemie Windows 7?

Usługa profilu użytkownika to składnik systemu Windows 7, który pomaga śledzić ustawienia i preferencje użytkownika. Jeśli usługa profilu użytkownika nie powiedzie się, użytkownicy mogą nie mieć dostępu do swoich plików lub ustawień albo mogą napotkać inne problemy.W tym przewodniku pokażę ci, jak naprawić nieudane okna usługi profilu użytkownika

Usługa profilu użytkownika nie powiodła się Windows 7

Usługa profilu użytkownika (UPS), znana również jako kontrola konta użytkownika (UAC), jest ważną częścią systemu Windows 7, która pomaga śledzić ustawienia i preferencje użytkownika.Jeśli UPS ulegnie awarii, użytkownicy mogą nie mieć dostępu do swoich plików lub ustawień lub mogą napotkać inne problemy.W tym przewodniku pokażemy, jak naprawić nieudane okna usługi profilu użytkownika

Najpierw spróbuj ponownie uruchomić komputer.

 1. Najpierw spróbuj ponownie uruchomić komputer.Jeśli problem nadal występuje, wykonaj jeden z następujących kroków: Spróbuj ponownie zainstalować system Windows 7 przy użyciu oryginalnego nośnika instalacyjnego Użyj dysku odzyskiwania, aby przywrócić komputer Użyj rozruchowego dysku USB, aby zainstalować system Windows7 od podstaw Wykonaj przywracanie systemu Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft Sprawdź aktualizacje Wyczyść historię przeglądarki8 ) Uruchom skanowanie w poszukiwaniu wirusów9 ) Sprawdź, czy nie ma spyware10 ) Zaktualizuj oprogramowanie antywirusowe11 ) Zmień hasło12 ) Wyłącz automatyczne aktualizacje13 ) Wyłącz udostępnianie plików 14 ) Wyłącz Pulpit zdalny15 ) Odinstaluj niepotrzebne programy 16 ) Zmień niektóre ustawienia systemu17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 14 0 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 28986 287 288 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 38986 387 388 388 39 0 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 438 440 441 442 443 444 445 446 747 448

Jakie są kroki, aby naprawić błąd usługi profilu użytkownika w systemie Windows 7?

1.Sprawdź, czy działa usługa profilu użytkownika2.Jeśli nie, uruchom go3.Sprawdź aktualizacje dla usługi profilu użytkownika4.Napraw wszelkie problemy, które mogą powodować awarię usługi profilu użytkownika5.Przetestuj poprawkę, aby upewnić się, że działa6.W razie potrzeby usuń wszelkie tymczasowe poprawki7.Uruchom ponownie komputer8.Gotowe!1) Upewnij się, że usługa profilu użytkownika jest uruchomiona, sprawdzając w Panelu sterowaniaSystem i zabezpieczeniaProfile użytkownika2) Jeśli usługa profilu użytkownika nie jest uruchomiona, spróbuj ją zaktualizować, wykonując następujące czynności: a) W systemie Windows 7 otwórz Start Control Panelb) Kliknij System i zabezpieczeniac) Kliknij Konta użytkownikówd) Po lewej stronie Konta użytkowników kliknij Zmień ustawienia profilue) Na karcie Ogólne kliknij Użyj innego konta po zalogowaniu się do systemu Windows (jeśli używasz wielu kont w systemie Windows 7 wybierz konto inne niż główne).f) Wpisz swoją nazwę logowania (na przykład „jkowalski”) i hasło (na przykład „hasło”)g) Wybierz OKh) Zaktualizowane ustawienia pojawią się w obszarze Zaloguj się Do sekcji Windows w oknie Konta użytkownikówi) Uruchom ponownie komputer3

Jeśli aktualizacja nie powiedzie się lub nie masz dostępu do komputera z zainstalowanym systemem Windows 7, możesz spróbować rozwiązać problemy z usługą profilu użytkownika, wykonując następujące czynności:

Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje dla usługi profilu użytkownika

Jeśli nie ma dostępnych aktualizacji, najpierw spróbuj ponownie uruchomić komputer, ponieważ czasami rozwiązuje to problemy z usługami, które nie zawsze są automatycznie uruchamiane ponownie w razie potrzeby.Jeśli ponowne uruchomienie nie działa, musisz podjąć dalsze działania w zależności od tego, jaki konkretny problem powoduje awarię usługi profilu użytkownika:

2 Spróbuj wyłączyć pewne funkcje, które mogą zakłócać lub wpływać na działanie usługi profilu użytkownika: Na przykład, jeśli używasz serwera proxy, wyłącz jego użycie, aby ruch nie był kierowany z profili podczas jego aktualizacji lub naprawiony. A może niektóre programy uruchamiają się automatycznie podczas uruchamiania, co może również zakłócać prawidłowe tworzenie lub używanie profili. Ważne jest, aby przetestować każde możliwe rozwiązanie przed podjęciem jakichkolwiek stałych działań, ponieważ niektóre zmiany mogą mieć niezamierzone konsekwencje . 3 Wyłącz niepotrzebne usługi: Czasami oprogramowanie innych firm może powodować konflikty z innymi składnikami systemu — takimi jak oprogramowanie antywirusowe — lub je uszkodzić, co może prowadzić do awarii związanych również z tymi innymi programami. Odinstaluj wszystko, co Twoim zdaniem może powodować problemy, uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy sytuacja się poprawi później. 4 Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń w plikach powiązanych z profilami: Obejmuje to zarówno pliki osobiste, takie jak zdjęcia i dokumenty, jak i pliki systemowe wymagane przez profile, takie jak C:Windowssystem32config.Często uszkodzone pliki mogą powodować błędy, nawet jeśli wszystko inne wygląda normalnie, więc przywrócenie utraconych danych może często rozwiązać podstawowe problemy bez konieczności przeprowadzania bardziej inwazyjnych napraw. 5 Resetowanie uprawnień: Z czasem uprawnienia mogą ulec uszkodzeniu, co może uniemożliwić użytkownikom dostęp do swoich profili we właściwy sposób lub w ogóle. Resetting permissions on folders and files involved in creating/using profiles often resolves these kinds of issues without requiring more extensive repairs ."1"First check whether there are any known updates available fortheuserprofileservicebycheckingiftheupdatecheckerisrunningorifyoucanaccesstheinternetanddownloadanupdatethatwillfixproblemswiththisservice.(Formoreinformationonhowtousetheupdatecheckerpleaseseethisarticle.)2Trydisablingcertainfeaturesthatthemightinterferewithoraffectthoperationoftheruserprofileservice.(Forexample,"Ifyourewithaproxyserverthendisableitsuseandsignaltransmissionmightnotoccurincorrectly. ")3Wyłączniepotrzebneusługi:(Szczegółowalistausług,któremożnawyłączyć,zapoznaj się z tym artykułem.

Co powoduje awarię usługi profilu użytkownika w systemie Windows 7?

Usługa profilu użytkownika to składnik systemu Windows 7, który pomaga zachować ustawienia i preferencje użytkownika w wielu sesjach.Gdy to się nie powiedzie, użytkownicy mogą nie mieć dostępu do swoich profili lub plików.Istnieje kilka powodów, dla których usługa profilu użytkownika może nie działać w systemie Windows 7:

 1. Usługa profilu użytkownika mogła nie zostać poprawnie zainstalowana lub skonfigurowana.Sprawdź Podgląd zdarzeń pod kątem błędów lub ostrzeżeń związanych z usługą profilu użytkownika.
 2. Usługa profilu użytkownika może być przeciążona z powodu dużego popytu ze strony użytkowników lub zbyt wielu usług uruchomionych jednocześnie.Spróbuj wyłączyć niektóre inne usługi, aby sprawdzić, czy zmniejsza to obciążenie usługi profilu użytkownika.
 3. Klucze rejestru powiązane z usługą profilu użytkownika mogą być uszkodzone, co uniemożliwia jej prawidłowe działanie.Naprawienie tych kluczy może czasami rozwiązać problem.
 4. Uprawnienia systemu plików na komputerze mogą uniemożliwiać usłudze profilu użytkownika dostęp do wymaganych zasobów.Zmień uprawnienia do odpowiednich folderów i plików, aby umożliwić dostęp do nich Usługa profili użytkowników.

Jak mogę zapobiec awariom mojego profilu użytkownika w systemie Windows 7?

Jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby spróbować naprawić błąd usługi profilu użytkownika w systemie Windows 7.Najpierw sprawdź zasoby systemowe, aby sprawdzić, czy na dysku twardym jest wystarczająco dużo miejsca na profil użytkownika.Jeśli nie, możesz utworzyć nowy profil użytkownika na innym komputerze i skopiować pliki na komputer z systemem Windows 7.Możesz także spróbować ponownie uruchomić komputer, a następnie ponownie spróbować uzyskać dostęp do profilu użytkownika.Jeśli wszystkie te rozwiązania zawiodą, może być konieczne skontaktowanie się z pomocą techniczną firmy Microsoft, aby uzyskać pomoc w naprawieniu awarii usługi profilu użytkownika w systemie Windows 7.

Co powinienem zrobić, jeśli mój profil użytkownika nie działa w systemie Windows 7?

Profile użytkowników to ważne pliki, w których przechowywane są wszystkie ustawienia i preferencje użytkownika.Jeśli Twój profil użytkownika nie powiedzie się w systemie Windows 7, może być konieczne jego naprawienie.Ten przewodnik pokaże Ci, jak to zrobić.Najpierw spróbuj ponownie uruchomić komputer.Czasami problemy z profilami użytkowników można rozwiązać, ponownie uruchamiając komputer.Jeśli problem nadal występuje, wykonaj następujące czynności:1) Otwórz Panel sterowania2) Kliknij Konta użytkowników3) W sekcji „Profile użytkowników”4) Kliknij prawym przyciskiem myszy profil, który nie działa, i wybierz „Właściwości5) Na karcie Ogólne kliknij „Zresetuj profil”.6) Kliknij OK7) Po zresetowaniu profilu upewnij się, że wszystkie ustawienia i preferencje użytkownika zostały przywrócone.8 ) Jeśli po wykonaniu tych czynności problem nie ustąpi, skontaktuj się z Pomoc techniczna firmy Microsoft w celu uzyskania dalszej pomocy.Profile użytkowników mogą nie działać z różnych powodów — czasami pojawia się błąd, gdy system Windows 7 próbuje uzyskać dostęp lub utworzyć profil użytkownika, innym razem może występować uszkodzenie samego pliku.

Dlaczego mój profil użytkownika nie powiódł się w systemie Windows 7?

Profile użytkowników są krytyczną częścią systemu Windows 7.Przechowują one Twoje ustawienia, pliki i aplikacje, dzięki czemu możesz szybko uzyskać do nich dostęp w dowolnym momencie.Jeśli usługa profilu użytkownika nie powiedzie się w systemie Windows 7, możesz w ogóle nie być w stanie korzystać z systemu operacyjnego.W tym przewodniku pokażemy, jak naprawić nieudane usługi profilu użytkownika w systemie Windows 7.

Najpierw spróbuj ponownie uruchomić komputer.Jeśli to nie zadziała, spróbuj naprawić komputer za pomocą narzędzia do naprawy systemu Windows. (Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak naprawić komputer za pomocą narzędzia do naprawy systemu Windows, zapoznaj się z naszym artykułem Jak rozwiązać problemy z komputerem za pomocą narzędzia do naprawy systemu Windows). Jeśli żadne z tych rozwiązań nie działa, prawdopodobnie usługa profilu użytkownika nie powiodła się i będziesz musiał wymienić lub ponownie zainstalować system operacyjny.

Kiedy mój profil użytkownika przestanie działać w systemie Windows 7?

Jeśli usługa profilu użytkownika nie powiodła się w systemie Windows 7, możesz wypróbować następujące metody, aby rozwiązać problem.

 1. Zrestartuj swój komputer.
 2. Usuń i ponownie zainstaluj usługę profilu użytkownika (UPS).
 3. Sprawdź dostępność aktualizacji usługi profilu użytkownika (UPS).
 4. Napraw uprawnienia w folderze Profil użytkownika.
 5. Sprawdź, czy nie ma nieprawidłowych kluczy rejestru skojarzonych z usługą profilu użytkownika (UPS).

Czy istnieje sposób na naprawienie uszkodzonej usługi profilu użytkownika w systemie Windows 7 bez utraty danych?

Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ najlepszy sposób naprawy nieudanej usługi profilu użytkownika w systemie Windows 7 będzie się różnić w zależności od konkretnych okoliczności.Jednak niektóre wskazówki dotyczące naprawy uszkodzonej usługi profilu użytkownika w systemie Windows 7 obejmują rozwiązywanie problemu przez wykonanie podstawowych kontroli systemu i naprawę uszkodzonych plików, jeśli to konieczne.Ponadto możesz spróbować zainstalować zaktualizowane oprogramowanie lub sterowniki, zresetować ustawienia komputera lub przywrócić plik kopii zapasowej, jeśli jest dostępny.Jeśli wszystkie te rozwiązania nie rozwiążą problemu, może być konieczne skontaktowanie się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Jak radzisz sobie z usługą profilu użytkownika nie powiodła się błąd logowania w systemie Windows 8.1 i Windows 10?

Jeśli otrzymujesz błąd logowania usługi profilu użytkownika nie powiódł się, istnieje duża szansa, że ​​usługa profilu użytkownika nie działa poprawnie.W tym przewodniku pokażemy, jak naprawić nieudane okna usługi profilu użytkownika

Przede wszystkim upewnij się, że usługa profilu użytkownika jest włączona na twoim komputerze.Aby to zrobić, otwórz Panel sterowania i przejdź do System i zabezpieczenia > Narzędzia administracyjne > Usługi.Jeśli usługi profilu użytkownika nie ma na liście, włącz ją, klikając jej pole wyboru i ponownie uruchamiając komputer.

Następnie spróbuj zalogować się do systemu Windows

Jeśli żadne z tych rozwiązań nie działa, być może nadszedł czas na ponowną instalację systemu Windows

 1. 1 lub 10, używając swojej nazwy użytkownika i hasła.Jeśli nadal pojawia się błąd logowania Usługa profilu użytkownika nie powiódł się, może to oznaczać, że coś jest nie tak z Twoim kontem lub z samym profilem użytkownika.Spróbuj zresetować hasło, jeśli je masz, i sprawdź, czy to rozwiąże problem.
 2. 1 lub 10 w całości.Możesz pobrać nową kopię dowolnego systemu operacyjnego z witryny internetowej firmy Microsoft i zainstalować ją na swoim komputerze za pomocą dostarczonego nośnika instalacyjnego lub pobierając ją z innego źródła online.Po zainstalowaniu systemu Windows 1 lub 10 spróbuj zalogować się ponownie, używając swojej nazwy użytkownika i hasła; jeśli to też nie zadziała, musisz skontaktować się z pomocą techniczną firmy Microsoft, aby uzyskać pomoc w dalszym rozwiązywaniu tego problemu.

Jak mogę rozwiązać błąd „Logowanie usługi profilu użytkownika nie powiodło się” w systemie Windows 8.1 i 10 komputerach?

Usługa profilu użytkownika (UPS) to usługa systemu Windows, która pomaga użytkownikom logować się do ich komputerów.Jeśli UPS ulegnie awarii, użytkownicy mogą nie być w stanie zalogować się lub uzyskać dostępu do swoich profili.W tym przewodniku pokażemy, jak naprawić błąd usługi profilu użytkownika, który nie powiódł się w systemie Windows 7.1.Spróbuj ponownie uruchomić komputer Jeśli problem dotyczy usługi profilu użytkownika, ponowne uruchomienie komputera może pomóc w rozwiązaniu problemu.Możesz także spróbować wyłączyć, a następnie ponownie włączyć usługę profilu użytkownika service.2.Sprawdź dostępność aktualizacji usługi profilu użytkownika Windows 8.1 i 10 zawierają funkcje, które mogą pomóc rozwiązać niektóre problemy z usługą profilu użytkownika.Upewnij się, że korzystasz z najnowszych aktualizacji systemu operacyjnego, aby mieć największą szansę na rozwiązanie wszelkich problemów. Błędy „Usługa profilu użytkownika nie powiodły się” są spowodowane jedną z kilku przyczyn: Brakujący lub uszkodzony plik powiązany z błędami UPS w Niezgodności oprogramowania firmy Microsoft niezgodność sterowników sprzętowych i programowychproblemy z ustawieniami zabezpieczeń systemu Microsoft Windowsproblemy z konfiguracją3 . Sprawdź, czy zainstalowano wszystkie wymagane składniki Jeśli co najmniej jeden z wymaganych składników nie jest zainstalowany, podczas próby uruchomienia UPS pojawi się komunikat o błędzie, taki jak „Usługa profilu użytkownika nie powiodła się”.Aby rozwiązać ten problem, musisz zainstalować wszystkie brakujące składniki Błędy „Usługa profilu użytkownika nie powiodła się” w systemie Windows 10 — jak to naprawić Wiele osób zgłosiło ostatnio, że otrzymuje komunikat „Usługa profilu użytkownika nie powiodła się” " błąd podczas logowania się do komputera po aktualizacji z systemu Windows 8/8 Pro/7/Vista itp...Oto, co znalazłem do tej pory jako możliwe rozwiązanie!Po pierwsze upewnij się, że wszystkie aktualizacje są aktualne, w tym zarówno aktualizacje firmy Microsoft, jak i sterowniki urządzeń (od producentów). Następnie sprawdź, czy są uruchomione programy innych firm, które mogą powodować konflikty z UPM, takie jak oprogramowanie antywirusowe lub zapory sieciowe. Następnie sprawdź, czy UPM jest poprawnie skonfigurowany na twoim komputerze, np.: Czy jest włączony za pomocą zasad grupy?Czy jest zarejestrowany w Usługach?itp...Na koniec uruchom test diagnostyczny na samym UPM, uruchamiając „upmdiag /testprofile”.Powinno to dać lepsze wyobrażenie o tym, gdzie mogą leżeć potencjalne konflikty. - Tymczasowo wyłącz UPM do czasu rozwiązania4 . Napraw uszkodzone plikiJeżeli pliki w systemie UPS zostaną uszkodzone z powodu nieprawidłowej instalacji lub konfiguracji, naprawa ich może przywrócić funkcjonalność i wyeliminować błędy związane z profilami użytkownika, takie jak „Usługa profilu użytkownika nie powiodła się”. Aby naprawić uszkodzone pliki:1) Uruchom Kontroler plików systemowych ( SFC)2) Wybierz 'Sprawdź teraz'3) Kliknij 'Zaznacz wszystko'4) Kliknij 'Napraw wybrane'5) Kliknij 'OK'6 ) Uruchom ponownieTwój komputer powinien być teraz ponownie uruchomiony i działać bez błędów związanych z profilami użytkowników!UWAGA: Ponowna instalacja aplikacji lub ponowna instalacja samego systemu Windows może również rozwiązać tego typu problemy.„Usługi profili użytkownika nie powiodło się Naprawa błędów — rozwiązywanie problemów i rozwiązywanie”Niepoprawnie skonfigurowane ustawienia kontroli konta użytkownikaMoże powodować problemy z usługą profilu użytkownikaPodczas konfigurowania list kontroli dostępu (ACL) niektóre typowe błędy mogą prowadzić do problemów przy próbie korzystania z usług takich jak UPM. Jednym z przykładów może być zbyt ścisłe ustawienie list ACL względem usług takich jak DHCPv6, co może spowodować, że w ogóle nie będą działać. wszyscy mają pełny dostęp.

Napraw błąd usługi profilu użytkownika w systemie Windows 8/8.1/10?

Usługa profilu użytkownika to usługa systemu Windows, która pomaga śledzić profile użytkowników na komputerze.Jeśli to się nie powiedzie, mogą wystąpić problemy z profilem użytkownika.W tym artykule pokażemy, jak naprawić nieudane okna usługi profilu użytkownika

Microsoft .NET Framework 3 (lub nowszy)

Usługi domenowe Microsoft Active Directory (AD DS)

Instalator Windows Rozszerzenia innych firm (WISE)

Jeśli któregoś z tych elementów brakuje lub nie jest poprawnie zainstalowane, postępuj zgodnie z naszymi instrukcjami, aby zainstalować je od podstaw: https://supportqna.com/howto/article/272904-how-to-install-windows-8-1-update/ .

 1. Uruchom konsolę Usługi, klikając przycisk Start i wpisując services.msc w polu wyszukiwania.Po wyświetleniu konsoli Usługi kliknij dwukrotnie usługę Profile użytkowników, a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno konsoli Usługi.
 2. W oknie Usługa profili użytkowników przewiń w dół, aż zobaczysz listę błędów wskazujących, dlaczego usługa nie powiodła się.Jeśli nie ma błędów, przejdź do kroku 5 poniżej.W przeciwnym razie kliknij jeden z komunikatów o błędach i przeczytaj jego opis, aby dowiedzieć się, co należy zrobić, aby usługa ponownie zaczęła działać.
 3. Jeśli co najmniej jeden z wymaganych elementów nie znajduje się na Twoim komputerze, musisz go zainstalować przed przejściem do kroku 4 poniżej: