Jak zainstalować vima w systemie Windows?

1.Pobierz i zainstaluj oprogramowanie Vima ze strony https://www.vim.org/downloads/.2.Otwórz katalog instalacyjny vima (zwykle C:Program FilesVim)3.Skopiuj folder „vim” do katalogu domowego użytkownika Windows4.Uruchom Vima, klikając dwukrotnie jego ikonę5.Wpisz:setlocal enableexternals6.Aby użyć innego typu pliku, wpisz:setfiletype7.Aby rozpocząć edycję pliku, wpisz:edytuj8.Aby wyjść z Vima, wpisz:quit9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 27 6 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 37572 373 374 . 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 423 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 747 848 849 850 851 852 853 854855 856

Jak korzystać z vima w systemie Windows?

Aby rozpocząć korzystanie z vima w systemie Windows, musisz najpierw pobrać i zainstalować oprogramowanie ze strony https://www.vim.org/.Po zainstalowaniu otwórz katalog instalacyjny vima (zwykle C:Program FilesVim). Następnie skopiuj folder „vim” do katalogu domowego użytkownika Windows, aby był dostępny zarówno dla Ciebie, jak i Vima (domyślnie jest to %USERPROFILE%.vim). Na koniec uruchom Vima, klikając dwukrotnie jego ikonę lub wpisując setlocal enableexternals w oknie wiersza poleceń (jeśli nie jest jeszcze włączony).

Kiedy już będziesz w Vimie, będziesz chciał ustawić kilka podstawowych preferencji przed rozpoczęciem edycji plików.Możesz to zrobić wpisując: setlocal enableexternals Następnie wpisz: setfiletypegdziejest jednym z text , cpp , python , ruby ​​lub javascript .

Jak uruchomić vima?

Aby uruchomić vim w systemie Windows, otwórz menu Start i wpisz „vim” w pasku wyszukiwania.Po znalezieniu vima kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz „Otwórz za pomocą”.Jeśli używasz wersji systemu Windows starszej niż Vista, musisz zainstalować dodatek Vim ze sklepu Microsoft Store.Po zainstalowaniu Vima otwórz go, otwierając ponownie menu Start i wpisując „vim”, a następnie „start”.Alternatywnie możesz dwukrotnie kliknąć plik wykonywalny vim znajdujący się w folderze bin.Na koniec, aby wyjść z vima, naciśnij Ctrl + D (lub Cmd + D na Macu).

Jak wejść w tryb wstawiania w vimie?

Aby wejść w tryb wstawiania w vim, musisz najpierw nacisnąć "i" (lub "insert").

Jak zapisać plik w vimie?

Aby zapisać plik w vim, użyj polecenia :w.Spowoduje to zapisanie pliku w bieżącym katalogu roboczym.Możesz także użyć :w!polecenie, aby zapisać plik bez pytania o potwierdzenie.

Aby wyjść z vima, wpisz :q lub naciśnij Ctrl+D (lub Cmd+D na Macu).

Jak mogę wyjść z vima?

Aby wyjść z vima, naciśnij polecenie ":q" (lub ":quit").Możesz także użyć skrótów klawiaturowych wymienionych poniżej.

Ctrl+D: Zamknij wszystkie otwarte pliki i wyjdź z vima.

Ctrl+W : Zamknij jedno okno i przejdź do trybu normalnego.

Alt+F4 : Wyjdź z vima bez zapisywania zmian.

Jakie są niektóre z najbardziej podstawowych poleceń vima?

Jest kilka podstawowych poleceń vima, które musisz znać, aby efektywnie korzystać z edytora.

Aby otworzyć vima, wpisz „vim” w wierszu poleceń lub w polu wyszukiwania w menu Start systemu Windows.Aby zamknąć vima, wpisz ":q".

Aby rozpocząć edycję pliku, wpisz „edit filename” i nazwę pliku, od którego chcesz rozpocząć edycję.Możesz także użyć skrótu klawiaturowego CTRL+E (Windows) lub CMD+E (Mac). Aby zapisać zmiany, wpisz „saveas filename”.

Oto niektóre z najczęstszych poleceń vima:

  1. Aby poruszać się po dokumencie, użyj klawiszy strzałek i klawisza Enter/Return, aby zaznaczyć tekst, a następnie przeciągnij go w odpowiednie miejsce.Możesz także użyć klawiszy strzałek i klawisza Page Up/Page Down do przewijania w górę lub w dół dokumentu.
  2. Aby wstawić tekst w określonym miejscu w dokumencie, umieść kursor nad żądanym miejscem i naciśnij klawisz Wstaw.Możesz także użyć skrótów, takich jak CTRL+I (Windows) lub CMD+I (Mac).
  3. Aby usunąć tekst, umieść kursor na tekście, który chcesz usunąć i naciśnij klawisz Delete.Możesz także użyć skrótów, takich jak CTRL+D (Windows) lub CMD+D (Mac).
  4. Aby zmienić tryb zaznaczania słów ze wszystkich słów na tryb zaznaczania zdań, naciśnij klawisz Esc, a następnie :s/.Ponowne naciśnięcie klawisza Esc powoduje powrót do trybu zaznaczania wszystkich słów.
  5. Aby zmienić tryb numerowania wierszy z jednego wiersza na akapit na jeden wiersz na cały ekran, naciśnij klawisz F8, a następnie n/d/.Ponowne naciśnięcie klawisza F8 powoduje powrót do trybu numerowania jeden wiersz na akapit.

Jakie jest polecenie usunięcia znaku w vimie?

Aby usunąć znak w vimie, użyj polecenia :d.Spowoduje to usunięcie znaku na prawo od kursora.

Jaka jest komenda do usuwania linii w vimie?

Aby usunąć linię w vimie, użyj polecenia: d.Spowoduje to usunięcie bieżącego wiersza i całego jego tekstu.Aby usunąć wiele wierszy, użyj poleceń: dd lub dv.

Operacje yankowania i wklejania w vim – jak one działają?

yank: Kopiuje ostatni tekst z kursora do rejestru o nazwie „y”.

paste: Wstawia zawartość rejestru o nazwie "p" w miejscu kursora.

usuń: Usuwa znak pod lub przed kursorem.

polecenia ruchu: te polecenia przesuwają kursor w dokumencie.

ctrl-a: Zaznacz cały tekst w oknie. ctrl-x, ctrl-c i ctrl-v są również dostępne odpowiednio do usuwania, kopiowania i wklejania.