Jak zainstalować Xming w systemie Windows 10?

 1. Otwórz menu Start systemu Windows 10 i wpisz „xming” w pasku wyszukiwania.
 2. Gdy Xming pojawi się w wynikach, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz „Otwórz za pomocą”.
 3. W oknie dialogowym Otwórz za pomocą kliknij ikonę preferowanej przeglądarki internetowej (Microsoft Edge, Chrome, Firefox), a następnie kliknij OK.
 4. Gdy znajdziesz się w interfejsie internetowym Xming, kliknij trzy linie w lewym górnym rogu ekranu, aby otworzyć okno Ustawienia.
 5. W sekcji „Ogólne” upewnij się, że zaznaczono opcję „Włącz dostęp do pulpitu zdalnego” i wprowadź adres IP komputera lub nazwę hosta w polu „Host pulpitu zdalnego”.
 6. W sekcji „Wygląd i zachowanie” odznacz wszystkie pola Xming z wyjątkiem „Pokaż pasek stanu, gdy nieaktywny”.Kliknij Zastosuj zmiany u dołu tego okna, aby zapisać zmiany.
 7. Na koniec w sekcji „Ułatwienia dostępu” upewnij się, że Xming jest włączony w obszarze Kontrola dostępu do systemu > Usługi pulpitu zdalnego > Zezwalaj na połączenia z określonych adresów . Wpisz 12*.*.* w polu „Zakres adresów IP”, aby zezwolić na połączenia z dowolnego urządzenia w sieci lokalnej (lub po prostu naciśnij klawisz Enter, aby zaakceptować dowolną wartość wprowadzoną automatycznie). Kliknij Zastosuj zmiany na dole tego okna, aby zapisać zmiany i wyjść z okna Ustawienia Xming.
 8. Kliknij dwukrotnie puste miejsce w dowolnym otwartym dokumencie (nie w dokumencie, który edytujesz), aby uruchomić nową instancję Microsoft Edge z fabrycznie załadowanym Xming jako domyślną przeglądarką internetową .

Jak skonfigurować Xming do wyświetlania w systemie Windows 10?

- Jeśli chcesz używać wyświetlania pełnoekranowego, wybierz opcję „Użyj wyświetlania pełnoekranowego”.

- Jeśli chcesz użyć wyświetlania w oknie, wybierz opcję „Użyj wyświetlania w oknie”.

 1. Otwórz aplikację Ustawienia na komputerze z systemem Windows 10.
 2. W sekcji „Sieć i Internet” kliknij „Xming”.
 3. W oknie Xming w sekcji „Ustawienia wyświetlania” wybierz opcję, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom:
 4. Kliknij przycisk „Konfiguruj” obok żądanego ustawienia i postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami.

Jak używać Xming z klientami SSH w systemie Windows 10?

 1. Otwórz Xming i zaloguj się.
 2. Kliknij menu „Plik” i wybierz „Nowe połączenie”.
 3. Z listy rozwijanej „Typ połączenia” wybierz „SSH”.
 4. Wprowadź nazwę hosta lub adres IP klienta SSH w polu „Nazwa hosta”, a swoją nazwę użytkownika w polu „Nazwa użytkownika”.
 5. Kliknij niebieski przycisk, aby połączyć się z klientem SSH.
 6. Po połączeniu zobaczysz listę plików i folderów na swoim komputerze w oknie Xming (jeśli nie jesteś jeszcze zalogowany). Kliknij dwukrotnie dowolny plik lub folder, aby otworzyć go w oknie Xming (lub przeciągnij go do okna Xming, jeśli jest to plik). Możesz także użyć skrótów klawiaturowych: naciśnij Ctrl+A (PC) lub Command+A (Mac), aby zaznaczyć wszystkie pliki i foldery, a następnie naciśnij D (PC) lub E (Mac), aby otworzyć je odpowiednio w nowej karcie/oknie.
 7. Aby rozłączyć się z klientem SSH, kliknij czerwony przycisk u dołu okna Xming, a następnie wprowadź nazwę hosta lub adres IP klienta SSH w polu „Rozłącz hosta” i kliknij OK.

Jakie są typowe błędy podczas korzystania z Xming w systemie Windows 10?

Podczas korzystania z Xming w systemie Windows 10 mogą wystąpić pewne typowe błędy.W tym przewodniku zostaną omówione najczęstsze i sposoby ich naprawy.

 1. Nie można połączyć się z serwerem: Zwykle jest to spowodowane nieprawidłowymi ustawieniami sieci lub konfiguracją zapory.Sprawdź swoje połączenie sieciowe i upewnij się, że Xming jest w stanie połączyć się z serwerem, z którym musi się połączyć.Jeśli korzystasz z VPN, upewnij się, że jest włączona i działa poprawnie.
 2. Nieprawidłowa nazwa użytkownika lub hasło: Upewnij się, że wpisujesz poprawną nazwę użytkownika i hasło do swojego konta na serwerze Xming.Jeśli nie masz konta na serwerze Xming, utwórz je przed próbą użycia.
 3. Nie udało się uwierzytelnić za pomocą Microsoft LiveID: Jeśli używasz konta Microsoft LiveID, upewnij się, że wprowadziłeś poprawną nazwę użytkownika i hasło dla tego konta.Może być również konieczne włączenie uwierzytelniania dwuskładnikowego, jeśli używasz tej funkcji na swoim komputerze.
 4. Błąd wewnętrzny podczas łączenia: Może to być spowodowane problemem z komputerem lub połączeniem sieciowym.W razie potrzeby spróbuj ponownie uruchomić komputer i/lub urządzenia sieciowe.
 5. Nie można otworzyć pliku: może to być spowodowane brakującymi plikami lub uszkodzonymi plikami po stronie serwera Xming.Sprawdź, czy wszystkie wymagane pliki są obecne i dostępne, klikając „Otwórz” w oknie listy plików podczas przeglądania dowolnego pliku.
 6. Błąd braku pamięci: spróbuj zwiększyć rozmiar pamięci systemowej, jeśli to możliwe (więcej informacji znajdziesz poniżej). Jeśli to nie rozwiąże problemu, spróbuj zamknąć niektóre niepotrzebne programy z listy startowej komputera (takie jak rozszerzenia przeglądarki, oprogramowanie antywirusowe itp.). Na koniec sprawdź, czy po stronie serwera Xming dostępna jest wystarczająca ilość wolnego miejsca (10 GB powinno wystarczyć).
 7. Nie można uruchomić programu „x”: Sprawdź dwukrotnie, który program x nie uruchamia się poprawnie — może być wymieniony w Programy nie uruchamiają się w sekcji Rozwiązywanie problemów w Panelu sterowaniaSystem i zabezpieczeniaRaportowanie błędów systemu Windows.W przypadkach, w których x nie jest tam wymieniony, ale inna aplikacja powoduje problemy (np. program antywirusowy), spróbuj najpierw wyłączyć tę inną aplikację, zanim rozwiążesz problem z samym x. Na koniec sprawdź, czy x został poprawnie zainstalowany - zobacz nasz Jak zainstalować Więcej informacji znajdziesz w artykule XMING. 8 ) Niewystarczające uprawnienia: Upewnij się, że masz uprawnienia administratora zarówno na komputerze lokalnym, jak i na serwerze Xming, z którym się łączysz. (Jeśli nie masz uprawnień administratora do serwera XMING, może nie być możliwe połączenie z komputerem.) 9 ) Nieznany błąd protokołu: zwykle oznacza to, że jeden z komputerów lub sieci nie są jeszcze kompatybilne z komunikacją przez kanały XML - sprawdź naszą stronę Matryca Zgodności, aby uzyskać więcej informacji o tym, które komputery i sieci są kompatybilne z XMING. 10 ) Komunikat o nieosiągalnym serwerze: Czasami serwery przestają działać tymczasowo lub na stałe, co może powodować pojawianie się takich komunikatów w dziennikach użytkowników, gdy próbują oni korzystać z tych serwerów. (Inthisca sepleasecontacttheXMINGsupportteamforthelogfile.) 11 ) Invalid input detected while opening document :ThiscouldbeproblemsincorrectlytypeddocumentsorfileswhenopeningthemusingtheFileOpen dialog boxinX ming windows 12 ) File not found :Thismessageoccursifanyofyourfilesaresomewhereotherthanwherexmingserverstofindthem.(Inthiscasepleaseprovideuswiththelocationofthefileandwe'lltrytodeliveritdirectlyfromthere.) 13 ) Request timeout :Thismessageappearsifanoperationtakinglongerthantusualtime(usuallybecauseoftheuser'sslowinternetconnectionorhighloadontheserver),requestsforfeedsbecomeintermittentorfailcompletely.(InthiscasepleasecontactXMINGsupportforthelogfile .

Jak mogę rozwiązać problemy z Xming w systemie Windows 10?

 1. Jeśli masz problemy z połączeniem z Xming, spróbuj ponownie uruchomić komputer, a następnie spróbować ponownie.
 2. Jeśli masz problemy z samym oprogramowaniem, spróbuj wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki i pliki cookie lub zmienić ustawienia sieciowe.
 3. Jeśli nadal masz problemy, skontaktuj się z pomocą techniczną, aby uzyskać pomoc.

Czy Xming można bezpłatnie używać w systemie Windows 10?

Xming to darmowe oprogramowanie, które pozwala użytkownikom łączyć się ze zdalnymi serwerami i udostępniać pliki.Jest dostępny jako samodzielna aplikacja lub jako część systemu operacyjnego Windows 10.Xming może być używany do uzyskiwania dostępu do zdalnych serwerów w celu udostępniania plików, zasobów online i współpracy.Oprogramowanie można zainstalować na komputerze stacjonarnym lub laptopie.

Aby użyć Xming, najpierw otwórz aplikację z menu Start lub paska zadań.Następnie kliknij przycisk Połącz w oknie głównym.W oknie dialogowym Połącz wprowadź nazwę hosta lub adres IP serwera, z którym chcesz się połączyć, a następnie kliknij przycisk OK.Jeśli korzystasz z połączenia z siecią lokalną, komputer automatycznie odnajdzie i połączy się z pobliskimi instancjami serwera xmingserver.Jeśli łączysz się zdalnie, określ nazwę hosta lub adres IP instancji xmingserver, z którą chcesz się połączyć.

Po połączeniu możesz przeglądać pliki na serwerze, klikając Pliki w oknie głównym i wybierając foldery lub pliki z dysku twardego komputera.Możesz także przeciągać i upuszczać pliki między komputerem a oknami serwera.Możesz nawet kopiować pliki bezpośrednio z serwera do folderu roboczego na komputerze.

Możesz także użyć Xming do kontrolowania innych komputerów z systemem Windows 10 za pomocą usług pulpitu zdalnego (RDS) lub usług Microsoft Intune skonfigurowanych z uwierzytelnianiem Active Directory włączonym do uwierzytelniania użytkowników (tylko Windows 10 Pro). Aby to zrobić, najpierw otwórz sesję RDS, klikając Sesja w oknie głównym, a następnie określ, która maszyna ma być używana jako klient RDS (na przykład: MyServer). Następnie wybierz Pliki > Udostępnij plik… we właściwościach klienta RDS na ekranie pulpitu MyServer; wybierz Twój komputer w opcjach udostępniania plików; wprowadź nazwę udostępnionego pliku; wybierz, czy użytkownicy powinni mieć dostęp do odczytu/zapisu; wybierz, czy ustawienia zasad grupy powinny mieć zastosowanie; zaznacz Zezwalaj na bezpieczne połączenia, jeśli jest to wymagane; zaznacz opcję Użyj SSL/TLS, jeśli jest to wymagane.; po zakończeniu kliknij Zapisz zmiany.; na koniec skonfiguruj ustawienia zasad grupy, aby użytkownicy, którzy logują się przy użyciu poświadczeń domeny, byli automatycznie przekierowywani do sesji RDS MyServer, gdy próbują uzyskać dostęp do udostępnionych plików znajdujących się na innych komputerach w ich organizacji za pośrednictwem Eksploratora plików (wymagany .NET Framework 4).

Jeśli potrzebujesz pomocy przy konfigurowaniu xmingwindows10, zapoznaj się z naszym artykułem instruktażowym tutaj: https://www-01 .ibm .

Jakie są wymagania systemowe do uruchamiania Xming w systemie Windows 10?

Aby korzystać z Xming w systemie Windows 10, potrzebujesz komputera, który spełnia wymagania systemowe.Te wymagania to:

-Komputer z co najmniej 1 GB pamięci RAM

-Procesor Intel lub AMD

-Windows 10 (wersja 1703 lub nowsza)

-Połączenie internetowe

Xming można pobrać i używać za darmo.Po zainstalowaniu możesz go otworzyć, klikając ikonę na pulpicie lub w menu Start.Możesz również uzyskać do niego dostęp za pośrednictwem aplikacji Microsoft Office 365, jeśli masz tam konto.

Jaka jest różnica między Xming a innymi podobnymi programami?

Xming to bezpłatne oprogramowanie typu open source dla systemu Windows, które umożliwia użytkownikom udostępnianie plików i drukarek między komputerami.Jest podobny do innych programów, takich jak Dropbox i Google Drive, ale ma kilka zalet.Na przykład Xming umożliwia użytkownikom udostępnianie plików bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na każdym komputerze.Ponadto Xming może być używany do łączenia się ze zdalnymi serwerami, co czyni go przydatnym do udostępniania plików współpracownikom lub współpracownikom.Wreszcie, Xming jest łatwy w użyciu i ma przyjazny dla użytkownika interfejs.

Dlaczego miałbym chcieć używać Xming zamiast innych alternatyw?

Xming to bezpłatne oprogramowanie typu open source dla systemu Windows, które umożliwia użytkownikom łączenie się ze zdalnymi serwerami, udostępnianie plików i współpracę przy projektach.Ma przyjazny dla użytkownika interfejs i obsługuje różne formaty plików, co czyni go idealnym wyborem do pracy grupowej.Dodatkowo Xming oferuje takie funkcje, jak czat na żywo i udostępnianie ekranu, które sprawiają, że jest to doskonała opcja do spotkań ze współpracownikami lub klientami.Wreszcie, Xming można dostosować, dzięki czemu użytkownicy mogą dostosować oprogramowanie do swoich konkretnych potrzeb.

Czy mogę uruchomić wiele instancji Xming jednocześnie?

Tak, możesz uruchomić wiele instancji Xming w tym samym czasie.Należy jednak pamiętać, że każda instancja będzie korzystać z własnych zasobów, więc współdzielenie plików lub sesji między instancjami może nie być możliwe.