Jak zsynchronizować Fitbit z telefonem z Androidem?

Istnieje kilka różnych sposobów synchronizacji Fitbita z telefonem z Androidem.

 1. Jeśli masz iPhone'a, możesz zsynchronizować Fitbit, przechodząc do App Store i pobierając aplikację Fitbit.Po zainstalowaniu aplikacji otwórz ją i kliknij kartę „Ustawienia”.W sekcji „Ustawienia synchronizacji” wybierz „Dodaj urządzenie”.Wybierz swoje urządzenie z Androidem z listy urządzeń i kliknij „OK”.Twoje dane Fitbit będą teraz zsynchronizowane z urządzeniem z Androidem!
 2. Jeśli masz telefon z Androidem, możesz zsynchronizować Fitbit, przechodząc do sklepu Google Play i pobierając aplikację Fitbit.Po zainstalowaniu aplikacji otwórz ją i kliknij kartę „Ustawienia”.W sekcji „Ustawienia synchronizacji” wybierz „Dodaj urządzenie”.Wybierz swoje urządzenie z Androidem z listy urządzeń i kliknij „OK”.Twoje dane Fitbit będą teraz zsynchronizowane z urządzeniem z Androidem!
 3. Możesz również ręcznie zsynchronizować swoje dane, przechodząc na stronę www.fitbitconnectionservice .com/android na komputerze i wprowadzając informacje o koncie (adres e-mail i hasło).

Jaki jest najłatwiejszy sposób na zsynchronizowanie Fitbita z telefonem z Androidem?

Istnieje kilka różnych sposobów synchronizacji Fitbita z telefonem z Androidem.Możesz skorzystać z aplikacji Fitbit lub możesz skorzystać ze strony internetowej Fitbit.

Najłatwiejszym sposobem zsynchronizowania Fitbit jest użycie aplikacji Fitbit.Aplikacja automatycznie wykryje połączenie urządzenia Fitbit i rozpocznie synchronizację danych.Jeśli masz wiele urządzeń zarejestrowanych na tym samym koncie, aplikacja automatycznie wybierze urządzenie do synchronizacji.

Jeśli chcesz ręcznie zsynchronizować swoje dane, możesz odwiedzić thefitbitsupport.com/android i zalogować się przy użyciu informacji o koncie.Stamtąd możesz wybrać opcję „Synchronizuj teraz” i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak zsynchronizować Fitbit z telefonem z Androidem?

Jeśli masz urządzenie Fitbit, możesz je łatwo zsynchronizować z telefonem z Androidem.Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz aplikację Fitbit na swoim telefonie z Androidem.
 2. Stuknij ikonę Konto w lewym górnym rogu ekranu.
 3. Stuknij Postęp synchronizacji, aby rozpocząć synchronizację danych z kontem na naszych serwerach.
 4. Jeśli z kontem powiązanych jest wiele urządzeń (np. komputer stacjonarny i laptop), wybierz urządzenia, które chcesz synchronizować, z listy urządzeń poniżej Postęp synchronizacji .
 5. Wprowadź swój adres e-mail i hasło, jeśli zostaniesz o to poproszony, a następnie dotknij OK .
 6. Twoje dane Fitbit będą teraz zsynchronizowane z Twoim kontem na naszych serwerach.Aby wyświetlić lub edytować swoje dane, otwórz sekcję Konto w aplikacji i dotknij Moje dane . Możesz także ręcznie zsynchronizować dane, wybierając w dowolnym momencie opcję Synchronizuj teraz na pasku menu głównego aplikacji.

Jakie są kroki, aby zsynchronizować Fitbit z telefonem z Androidem?

Istnieje kilka różnych sposobów synchronizacji Fitbita z telefonem z Androidem.

 1. Otwórz aplikację Fitbit na telefonie i zaloguj się.
 2. Dotknij trzech linii w lewym górnym rogu ekranu głównego.
 3. W sekcji „Moje urządzenia” kliknij „Synchronizuj teraz”.
 4. Na następnym ekranie wybierz urządzenia, z którymi chcesz synchronizować dane: Twoje bieżące urządzenie lub wszystkie urządzenia powiązane z Twoim kontem (jeśli masz więcej niż jedno). Jeśli masz tylko jedno urządzenie, kliknij „To urządzenie”.
 5. Dotknij „Synchronizuj”, aby rozpocząć synchronizację danych.W zależności od tego, ile kroków zrobiłeś dzisiaj i wczoraj, ten proces może potrwać kilka minut lub dłużej.Po zakończeniu zobaczysz komunikat „Twoje dane są teraz zsynchronizowane”.
 6. Aby wyświetlić statystyki Fitbit na telefonie z Androidem, otwórz aplikację Fitbit i zaloguj się ponownie (lub otwórz szufladę aplikacji i wyszukaj „Fitbit”). Stamtąd dotknij dowolnej aktywności lub dnia, aby wyświetlić bardziej szczegółowe informacje o tym okresie.

Dlaczego mój Fitbit nie synchronizuje się z moim telefonem z Androidem?

Istnieje kilka powodów, dla których Fitbit może nie synchronizować się z telefonem z Androidem.Najpierw upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji Fitbit na swoim telefonie.Jeśli nie masz najnowszej wersji, zaktualizuj ją.Po drugie, upewnij się, że Twoje urządzenia z Androidem i Fitbit są połączone z tą samą siecią.Po trzecie, sprawdź, czy Twój telefon ładuje urządzenie Fitbit.Jeśli się nie ładuje, spróbuj podłączyć go do innej ładowarki lub innego kabla USB.

Czy istnieje sposób na bezprzewodową synchronizację mojego Fitbita z telefonem z systemem Android?

Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ metoda bezprzewodowej synchronizacji między Fitbit a telefonem z systemem Android może się różnić w zależności od modelu każdego urządzenia.Jednak kilka wskazówek, jak zsynchronizować Fitbit z telefonem z Androidem, przedstawiono poniżej.

Jeśli masz Fitbit Alta lub Charge HR:

Aby zsynchronizować Fitbit Alta lub Charge HR z telefonem z Androidem, musisz najpierw pobrać aplikację Fitbit ze sklepu Google Play lub App Store.Po zainstalowaniu otwórz aplikację i zaloguj się przy użyciu informacji o koncie.Stamtąd wybierz „Konto” z menu głównego i wybierz „Synchronizuj”.Na następnym ekranie wybierz, czy chcesz zsynchronizować wszystkie dane (w tym treningi), czy tylko aktywne minuty i spalone kalorie.Po wykonaniu tych kroków naciśnij „Synchronizuj teraz”, aby rozpocząć synchronizację urządzeń.

Jeśli masz Fitbit Flex 2:

Aby zsynchronizować Flex 2 z telefonem Android, wykonaj następujące kroki: Najpierw upewnij się, że oba urządzenia są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.Następnie otwórz aplikację Fitbit na swoim urządzeniu z Androidem i dotknij „Ustawienia”.W sekcji „Ogólne” znajdź „Synchronizacja urządzenia” i włącz ją.Na koniec otwórz aplikację Fitbit na swoim komputerze i kliknij „Dodaj urządzenie”.Wybierz „FitBit Flex 2” z listy urządzeń i naciśnij OK.

Czy mogę używać Bluetooth do synchronizacji Fitbit z moim telefonem z systemem Android?

Tak, możesz użyć Bluetooth, aby zsynchronizować Fitbit z telefonem z Androidem.Wykonaj następujące kroki:

 1. Na telefonie z Androidem otwórz aplikację Ustawienia i przejdź do Bluetooth.
 2. Stuknij nazwę urządzenia Fitbit, z którym chcesz się połączyć i wybierz Połącz.
 3. Jeśli pojawi się monit, wprowadź kod dostępu do urządzenia Fitbit.
 4. Twój telefon z Androidem powinien teraz rozpocząć synchronizację z urządzeniem Fitbit.Po zakończeniu synchronizacji zobaczysz listę wszystkich danych śledzonych przez Fitbit tego dnia w porządku chronologicznym (nowe dane pojawią się na górze tej listy). Możesz także dotknąć dowolnego wpisu na tej liście, aby wyświetlić bardziej szczegółowe informacje o tej aktywności lub treningu.

Czy synchronizacja z Fitbit zawsze wyczerpuje baterię telefonu z systemem Android?

Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ ilość rozładowania baterii będzie się różnić w zależności od konkretnych okoliczności.Jednak ogólnie rzecz biorąc, synchronizacja urządzenia Fitbit z telefonem z Androidem nie spowoduje nadmiernego wyczerpania baterii.W rzeczywistości większość użytkowników twierdzi, że synchronizacja ich urządzeń nie ma znaczącego wpływu na ich ogólną żywotność baterii.Jeśli jednak obawiasz się potencjalnego rozładowania baterii, zawsze możesz spróbować wyłączyć funkcje synchronizacji w dowolnej aplikacji lub na stronie Fitbit.