Jak wyświetlić zminimalizowane okna na Macu?

Istnieje kilka sposobów wyświetlania zminimalizowanych okien na komputerze Mac.Jednym ze sposobów jest użycie menu Okno w lewym górnym rogu ekranu.Innym sposobem jest użycie skrótu klawiaturowego Command+M (lub ⌘+M na komputerze). Na koniec możesz również otworzyć okno Zminimalizowany system Windows, klikając ikonę na pasku zadań u dołu ekranu. niezależnie od wybranej metody pamiętaj, gdzie ona jest, aby mieć do niej szybki dostęp!wyświetl zminimalizowane okna Mac

Istnieją trzy sposoby wyświetlania zminimalizowanych okien na komputerze Mac:

 1. Użyj menu Okno w lewym górnym rogu ekranu: Pokaże to wszystkie otwarte okna, w tym zminimalizowane.Aby zminimalizować okno, kliknij jego pasek tytułu, a następnie kliknij Minimalizuj.
 2. Korzystanie ze skrótów klawiaturowych: naciśnij Command+M (lub ⌘+M na komputerze), aby otworzyć okno Zminimalizowany system Windows, a następnie wybierz okno, które chcesz zminimalizować.
 3. Otwórz okno Zminimalizowane okna, klikając jego ikonę na pasku zadań u dołu ekranu: Spowoduje to wyświetlenie tylko zminimalizowanych okien.Aby zmaksymalizować już zminimalizowane okno, kliknij dwukrotnie jego pasek tytułu lub naciśnij klawisze Control+F5 (lub ⌃+F5 na komputerze).

Jak cofnąć minimalizację okna na moim Macu?

Minimalizacja okien na komputerze Mac może być pomocna, gdy nie masz wystarczająco dużo miejsca, aby wyświetlić całe okno.Aby zminimalizować okno, wykonaj następujące kroki:1.Kliknij okno, które chcesz zminimalizować.2.Na pasku menu kliknij Okno > Minimalizuj Window.3.Jeśli okno jest już zminimalizowane, zostanie zamknięte i zastąpione szarą ikoną w lewym dolnym rogu ekranu.4.Aby przywrócić okno, otwórz je ponownie i kliknij Okno > Przywróć okno. Jeśli chcesz cofnąć minimalizację okna zamiast minimalizować je, wykonaj następujące czynności: 1.Kliknij dwukrotnie szarą ikonę w lewym dolnym rogu ekranu, która reprezentuje zminimalizowane okno.2.Pojawi się okno dialogowe cofania minimalizacji; wybierz OK, aby je zamknąć, lub Anuluj, jeśli zmieniłeś zdanie na temat cofnięcia minimalizacji okna.

Gdzie na Macu znajdują się zminimalizowane okna?

Zminimalizowane okna to sposób na zaoszczędzenie miejsca na komputerze Mac.Gdy zminimalizujesz okno, przechodzi ono w tło i zajmuje mniej miejsca na ekranie.Zminimalizowane okna można wyświetlić, klikając pasek tytułu okna, a następnie przycisk „Otwórz”. Możesz także przywrócić zminimalizowane okno, klikając jego pasek tytułu, a następnie przycisk „Przywróć”. minimalizowanie okien?Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ różni użytkownicy mogą mieć różne preferencje.Jednak niektóre wskazówki, jak uniemożliwić komputerowi Mac minimalizowanie okien, obejmują otwieranie jak największej liczby programów jednocześnie, używanie mniejszych czcionek w dokumentach i wyłączanie funkcji automatycznej minimalizacji. Czy mogę zmaksymalizować lub przywrócić zminimalizowane okno?Nie, nie można zmaksymalizować ani przywrócić zminimalizowanego okna.Zminimalizowane okna pozostają w stanie zredukowanym, dopóki ich nie zamkniesz lub nie otworzysz ponownie za pomocą jednej z tych metod. „Wyświetlanie zminimalizowanych okien w systemie macOS” zostało pierwotnie opublikowane w społecznościach wsparcia Apple . Został zmodyfikowany i ponownie opublikowany za zgodą.

Jak mogę zobaczyć wszystkie otwarte okna na moim Macu?

Istnieje kilka sposobów wyświetlania wszystkich otwartych okien na komputerze Mac.

 1. Użyj menu Okno na pasku menu u góry ekranu.Spowoduje to wyświetlenie listy wszystkich otwartych okien, w tym zminimalizowanych.
 2. Kliknij ikonę w Docku u dołu ekranu, która wygląda jak trzy ułożone w stos pudełka (lub użyj Command-Opcja-W). Spowoduje to wyświetlenie wszystkich otwartych okien, w tym zminimalizowanych.
 3. Użyj Spotlight, aby wyszukać „Okno” i wybierz „Otwórz system Windows”.Spowoduje to wyświetlenie listy wszystkich otwartych okien, w tym zminimalizowanych.
 4. Używaj skrótów klawiaturowych: Naciśnij Command-F, aby przełączać się między trybem pełnoekranowym i okienkowym; naciśnij Option-Command-F, aby przełączać się między bieżącym oknem a wszystkimi innymi oknami; naciśnij Command-Shift-N, aby przejść do nowego okna; i naciśnij Option-Command-W, aby zamknąć bieżące okno bez zapisywania zmian.

Jak wywołać zminimalizowaną stację dokującą na moim Macu?

Aby wyświetlić zminimalizowane okna na komputerze Mac, najpierw otwórz aplikację, którą chcesz zminimalizować.Następnie kliknij przycisk „Minimalizuj” w lewym górnym rogu okna.Zminimalizowane okno będzie teraz wyświetlane na dole ekranu.Aby go przywrócić, po prostu kliknij go ponownie.

Jak zmienić rozmiar okien na moim Macu?

Istnieje kilka sposobów wyświetlania zminimalizowanych okien na komputerze Mac.

 1. Kliknij dwukrotnie okno, które chcesz wyświetlić.
 2. Kliknij przycisk Minimalizuj w lewym górnym rogu okna.
 3. Przeciągnij okno w dół, aby nie było już widoczne na ekranie, a następnie zwolnij je.
 4. Kliknij przycisk Przywróć w lewym górnym rogu okna, aby przywrócić oryginalny rozmiar i położenie na ekranie.

Czy istnieje sposób na ukrycie wszystkich okien oprócz tego, nad którym aktualnie pracuję na komputerze Mac?

Istnieje sposób na ukrycie wszystkich okien oprócz tego, w którym aktualnie pracujesz na komputerze Mac.Aby to zrobić, otwórz Preferencje systemowe i kliknij ikonę Pulpit.Stąd wybierz kartę Zminimalizowane okna i wybierz Ukryj wszystkie inne okna.Możesz także użyć skrótów klawiaturowych, aby szybko ukryć lub pokazać wszystkie okna: Command-H ukrywa wszystkie okna, a Command-Q je pokazuje.

Jaki jest klawisz skrótu do minimalizowania okna na komputerze Mac?

Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ klawisz skrótu do minimalizowania okna na komputerze Mac będzie się różnić w zależności od używanej wersji systemu macOS i konkretnego okna, które próbujesz zminimalizować.Jednak niektóre popularne skróty do minimalizowania okien na komputerze Mac to:

⌘+M (Mac) lub Ctrl+Esc (Windows) – Zminimalizuj wszystkie otwarte okna

⌘+W (Mac) lub Ctrl+Alt+W (Windows) – Minimalizuj tylko bieżące okno

⌘++ (Mac) lubCtrl+= (Windows) – Rozwiń wszystkie zamknięte okna w odpowiednich okienkach

Opcjonalnie możesz także użyć skrótów klawiaturowych Control + strzałka w lewo lub Control + strzałka w prawo, aby przechodzić między otwartymi oknami w aktywnym okienku.

Jaki jest klawisz skrótu do maksymalizacji okna na komputerze Mac?

Nie ma klawisza skrótu do maksymalizacji okna na komputerze Mac.Aby wyświetlić zminimalizowane okno, kliknij przycisk „Maksymalizuj” znajdujący się w lewym górnym rogu okna.

Jak przełączać się między otwartymi aplikacjami/oknami na komputerze Mac?

Aby wyświetlić zminimalizowane okna na komputerze Mac, najpierw otwórz menu „Okno” i wybierz „Minimalizuj wszystko”.Zminimalizuje to wszystkie otwarte aplikacje i okna.Aby przywrócić aplikację lub okno, po prostu kliknij jego ikonę w doku lub na pulpicie.

Jak tworzyć nowe karty lub spacje w macOS High Sierra?

W systemie macOS High Sierra możesz tworzyć nowe karty lub spacje za pomocą skrótów klawiaturowych Command+N (nowa karta) i Command+Shift+N (nowa spacja). Możesz także użyć menu Okno, aby utworzyć nową kartę lub spację.

Aby zminimalizować okno w systemie macOS High Sierra, najpierw zaznacz okno.Następnie naciśnij klawisz Command i kliknij Minimalizuj.Aby przywrócić zminimalizowane okno, wybierz okno i naciśnij klawisz Return.

Jak w systemie macOS Mojave szybko przechodzić między otwartymi aplikacjami za pomocą funkcji App Exposé?

Jak w systemie macOS Mojave szybko przechodzić między otwartymi aplikacjami za pomocą funkcji App Exposé?Możesz użyć skrótu klawiaturowego Command-Option-E (lub ⌘-Opt-E na Macu), aby szybko przechodzić między otwartymi aplikacjami.Jest to również dostępne w oknie minimalizacji po naciśnięciu Command-Shift-M (⌘-Shift-M na Macu). Aby przywrócić aplikację do jej pełnego rozmiaru, po prostu naciśnij Command-Option-R (lub ⌘-Opt-R na Macu).