Jak wyświetlić schowek w systemie Windows 10?

Przeglądanie schowka to wygodny sposób na przechowywanie fragmentów tekstu lub informacji do późniejszego wykorzystania.Aby wyświetlić schowek w systemie Windows 10, otwórz menu Start i kliknij Schowek.Na stronie Schowek możesz zobaczyć wszystkie elementy, które są aktualnie przechowywane w Twoim schowku.Możesz także wklejać elementy z tej strony do innych aplikacji.

Jak uzyskać dostęp do schowka w systemie Windows 10?

W systemie Windows 10 możesz uzyskać dostęp do schowka, klikając ikonę „Schowek” na pasku zadań.Spowoduje to otwarcie okna, które wyświetla cały tekst i obrazy, które są aktualnie przechowywane w schowku.Możesz także użyć skrótów klawiaturowych, aby skopiować lub wkleić elementy z tego okna do innych aplikacji. Jeśli chcesz na stałe przechowywać zaznaczony tekst lub obrazy na komputerze, możesz użyć przycisku „Wklej” w oknie Schowka, aby wkleić je do nowy dokument lub aplikację. Możesz także przeglądać historię schowka i zarządzać nią za pomocą karty „Historia” w oknie schowka.Ta karta zawiera wszystkie poprzednie kopie tekstu i obrazów, które były przechowywane w schowku, a także wszelkie polecenia, które zostały wykonane w odniesieniu do tych elementów. Jeśli kiedykolwiek będziesz musiał wyczyścić całą zawartość schowka, możesz użyć Przycisk „Wyczyść wszystko” w oknie schowka. Ten przewodnik został utworzony na podstawie: Jak uzyskać dostęp do okien schowka 10 -

.

Gdzie znajduje się schowek w systemie Windows 10?

Jak skopiować tekst ze schowka w systemie Windows 10?Jak wkleić tekst ze schowka w systemie Windows 10?Jak wyczyścić schowek w systemie Windows 10?Jakie są różne sposoby uzyskiwania dostępu do schowka na komputerze z systemem Windows 10?Kiedy należy używać funkcji schowka w systemie Windows 10?Jak wyłączyć lub włączyć funkcję schowka w systemie Windows 10?Czy możesz kopiować i wklejać tekst między różnymi aplikacjami na komputerze z systemem Windows 10 za pomocą funkcji Schowka?„Schowek” to termin używany do gromadzenia danych, które można kopiować i wklejać między różnymi programami lub dokumentami.Okno „Schowek” znajduje się w lewym dolnym rogu większości okien i zawiera różne przyciski, które umożliwiają wykonywanie różnych zadań z zawartością schowka. Okno „Schowek” jest podzielone na dwie główne sekcje: Pierwsza sekcja zawiera trzy menu rozwijane: „Tekst”, „Obrazy” i „Linki”.Te menu pozwalają wybrać rodzaj zawartości, który zostanie umieszczony w schowku po naciśnięciu jednego z odpowiednich przycisków. Na przykład, jeśli chcesz skopiować tekst z dokumentu, kliknij „Tekst”, a następnie wybierz typ tekstu chcesz umieścić w schowku.Jeśli chcesz skopiować obrazy z witryny internetowej, kliknij „Obrazy”, a następnie wybierz obrazy, które chcesz umieścić w schowku. Jeśli zaznaczono elementy, które nie są zgodne z kopiowaniem (na przykład łącza) , będą wyszarzone i niedostępne do umieszczenia w pliku. „Wklej” umożliwia wklejenie wszystkiego, co zostało zaznaczone w innym miejscu w dokumencie lub aplikacji.Aby użyć tego przycisku, po prostu umieść kursor w miejscu, w którym ma się pojawić zawartość, a następnie naciśnij i zwolnij opcję „Wyczyść całą zawartość” usuwa całą zawartość aktualnie zawartą w oknie Clippah, niezależnie od tego, czy została skopiowana z zewnętrznego źródła, czy nie”. Opcje" zapewnia dodatkowe opcje zarządzania sposobem obsługi klipów przez system Windows10: "Automatycznie kopiuj tekst do schowka po najechaniu myszą na zaznaczony tekst": Gdy ta opcja jest włączona, za każdym razem, gdy wskaźnik myszy najedzie na dowolny zaznaczony tekst w dokumencie lub aplikacji, Microsoft Edge automatycznie rozpocznie kopiowanie tego tekstu do lokalnej kopii schowka, aby można go było łatwiej wkleić w innym miejscu. „Automatyczne wklejanie ze schowka do dokumentu lub aplikacji”: Gdy ta opcja jest włączona, Microsoft Edge spróbuje wkleić wszystko, co już jest obecne w jego lokalna kopia klipu odwołuje się do dowolnego dokumentu lub aplikacji otwieranej z jego menu kontekstowego. (obejmuje to dokumenty otwarte w Microsoft Edge i innych programach.)""Zachowaj w historii y": To ustawienie sprawia, że ​​ostatnio skopiowane elementy (aktualizacje) są stale dostępne w Twojej lokalnej kopii klipu, a nie można go przekonwertować na WebClip." "Pokaż na liście folderów": Gdy to ustawienie jest włączone, ostatnie wycinki będą pojawiać się w folderze na liście zamiast w polu wyszukiwania pod oknem klipów." "Domyślne rozszerzenie pliku.jpg dla klipów": Pliki .jpeg,.png,.gif zapisane w Microsoft Edge jako klipy będą miały zmienione rozszerzenia na „.mse”. Możesz zmienić to ustawienie domyślne, klikając przycisk poniżej „Ustaw domyślne rozszerzenie pliku dla klipów zapisanych jako pliki”. sarrowhead obok monitu o wklejanie obrazów z kamery lub kamery internetowej. ectory("C:UsersYourUserNameAppDataLocalMicrosoftWindowsApps”).

Czy mogę wyświetlić historię schowka w systemie Windows 10?

Tak, możesz przeglądać historię schowka w systemie Windows 10.Aby to zrobić, otwórz aplikację Schowek (naciskając klawisz Windows + C) i kliknij przycisk Historia.Spowoduje to wyświetlenie listy wszystkich elementów, które zostały skopiowane do schowka od ostatniej sesji w aplikacji.Aby uzyskać dostęp do tej historii, możesz również użyć skrótów klawiaturowych: Ctrl+V (aby wkleić), Alt+V (aby wkleić jako tekst) i Ctrl+C (aby skopiować).

Jak wyczyścić schowek w systemie Windows 10?

1.Otwórz pasek Charms i kliknij ikonę „Windows”.2.Kliknij „Schowek”.3.W oknie „Opcje schowka” kliknij przycisk „Wyczyść schowek”.4.Wybierz tekst, który chcesz usunąć ze schowka i naciśnij klawisz "Usuń".5.Wyczyszczony tekst zostanie automatycznie skopiowany do pliku historii schowka komputera do wykorzystania w przyszłości.6.Aby wyczyścić całą historię schowka, otwórz ponownie pasek Charms i kliknij ikonę „Windows”, a następnie kliknij „Schowek”.7.Pod nagłówkiem „Historia” wybierz „Wyczyść całą historię”.8.Kliknij OK, aby potwierdzić, że chcesz wyczyścić całą historię schowka.9.Jeśli chcesz usunąć tylko określone elementy z historii schowka, wybierz je najpierw, a następnie naciśnij klawisz Delete, a następnie OK w kroku 8 powyżej.�10.

Jak edytować schowek w systemie Windows 10?

Istnieje kilka sposobów przeglądania i edytowania schowka w systemie Windows 10.Możesz otworzyć aplikację Schowek, użyć skrótu klawiaturowego Ctrl + V lub użyć kombinacji klawiszy Win + V. Możesz także otworzyć pasek Charms i kliknąć przycisk Edytuj obok ikony Schowka.Spowoduje to otwarcie edytora schowka, w którym możesz wkleić tekst, linki, obrazy i pliki ze swojego komputera. Możesz także uzyskać dostęp do schowka, naciskając Ctrl+C (lub Cmd+C na Macu), gdy jesteś w dowolnym dokumencie tekstowym lub Strona internetowa.Spowoduje to skopiowanie całej tej zawartości do schowka do wykorzystania w przyszłości. Aby usunąć coś ze schowka, po prostu zaznacz to za pomocą wskaźnika myszy i naciśnij klawisz Delete (lub Del na Macu). Możesz też kliknąć go prawym przyciskiem myszy i wybrać Usuń z menu, które się pojawi. Aby zapisać wszystko, co skopiowałeś do schowka do późniejszego użytku, po prostu naciśnij Ctrl+S (lub Cmd+S na Macu). Ten przewodnik został stworzony na podstawie z tych pomocnych artykułów: Jak korzystać ze schowka systemu Windows 10https://www.windowscentral.com/how-to-use-windows-10s-clipboardJak wyświetlić historię schowka w systemie Windows 10https://www2.windowscentral.com/how -view-clipboard-history-in-windows-10Jak skopiować tekst ze strony internetowej do schowka w systemie Windows 10

.

Co robi schowek w systemie Windows 10?

Schowek to specjalne okno, w którym przechowywane są kopie tekstu i innych wybranych elementów.Za pomocą schowka można wklejać (kopiować) tekst lub inne elementy do innych okien lub aplikacji na komputerze.Możesz także użyć schowka, aby skopiować dane z jednej aplikacji do drugiej.Schowek zawiera również funkcje zarządzania wieloma klipami, w tym dodawanie, usuwanie i sortowanie klipów.

Aby wyświetlić zawartość schowka, otwórz okno Schowka, klikając logo Windows w lewym dolnym rogu ekranu, wybierając Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Narzędzia systemowe > Schowek (lub naciskając klawisze Ctrl+C), a następnie klikając Zawartość schowka.Aby wkleić (skopiować) tekst lub inne elementy do innego okna lub aplikacji, kliknij i przytrzymaj przycisk myszy podczas przeciągania elementu, który chcesz wkleić (skopiować) do okna lub aplikacji.Po zwolnieniu przycisku myszy element jest wklejany (kopiowany).

Do zarządzania klipami można również używać skrótów klawiaturowych: Aby dodać nowy klip, naciśnij Ctrl+V (Windows Vista/7) lub Command+V (Windows 8/10). Aby usunąć klip, naciśnij klawisz Delete, a następnie klawisz Enter.Aby posortować klipy według nazwy lub daty utworzenia, naciśnij klawisze Shift+F10.

Czy potrzebuję specjalnego programu do przeglądania schowka w systemie Windows 10?

Nie, nie potrzebujesz specjalnego programu do przeglądania schowka w systemie Windows 10.Możesz wyświetlić schowek, otwierając aplikację Schowek i wybierając opcję Wyświetl schowek.

Czy istnieje skrót klawiaturowy do przeglądania schowka w systemie Windows 10?

Nie ma skrótu klawiaturowego do przeglądania schowka w systemie Windows 10.Możesz jednak otworzyć Menedżera schowka, naciskając Ctrl+C (Windows) lub Command+V (Mac). Menedżer schowka pokaże cały tekst i obrazy, które są aktualnie przechowywane w schowku.

Dlaczego nie widzę skopiowanego tekstu po skopiowaniu go w systemie Windows 10?

Jeśli skopiujesz tekst z jednego okna do drugiego w systemie Windows 10, a następnie spróbujesz wkleić go do nowego dokumentu lub okna, możesz nie widzieć skopiowanego tekstu.Dzieje się tak, ponieważ system Windows 10 zapisuje skopiowany tekst jako element schowka, który jest domyślnie ukryty.Aby wyświetlić elementy ze schowka, otwórz pasek Charms i kliknij przycisk Schowek.W tym miejscu możesz wybrać dowolny z wcześniejszych elementów schowka i wkleić je do innych aplikacji.

Skopiowany element znika z mojego schowka natychmiast po skopiowaniu - dlaczego tak jest i jak mogę to naprawić w Windows 11 (Windows10)?

Kopiowanie tekstu lub obrazów do schowka w systemie Windows 10 może być frustrującym doświadczeniem.Jeśli coś skopiujesz i zniknie ze schowka natychmiast po skopiowaniu, może to oznaczać problem z systemem.W tym przewodniku pokażemy, jak wyświetlić okna schowka 10 i naprawić wszelkie problemy, które mogą powodować problem.

Aby wyświetlić schowek w systemie Windows 10, otwórz menu Start i kliknij „Schowek”.Zobaczysz listę wszystkich elementów, które zostały skopiowane do schowka od ostatniego uruchomienia.Wybierz element, aby wyświetlić jego zawartość.Jeśli chcesz wkleić element ze schowka do innej aplikacji, naciśnij Ctrl+V (lub Cmd+V na Macu), aby wkleić go do dowolnej używanej aplikacji.