Jak przekonwertować dokument Word do Photoshopa?

Istnieje kilka sposobów na przekonwertowanie dokumentu Word do Photoshopa.Możesz użyć programu Adobe Acrobat Reader, Eksploratora plików Windows lub Mac OS X Finder.

W systemie Windows przejdź do C:Program FilesAdobeAcrobat 9ReaderPDFMaker.W systemie Mac OS X otwórz Finder i wpisz PDFMaker w pasku wyszukiwania Spotlight (powinien pojawić się jako aplikacja z zieloną kropką obok). Kliknij dwukrotnie ikonę PDFMaker, aby go uruchomić.W programie Adobe Acriber Reader 9 przejdź do opcji, klikając kartę Widok w lewym górnym rogu okna:

Teraz wybierz Profil wyjściowy z menu rozwijanego, które będzie dostępne w sekcji Ogólne:

Kliknij przycisk Zapisz jako znajdujący się w prawym dolnym rogu okna:

Teraz masz dwie dostępne opcje zapisania pliku jako pliku PSD: możesz zapisać go w rozszerzeniu .psd lub zapisać bez żadnego rozszerzenia, jeśli chcesz, aby ten konkretny plik został zapisany tylko w samym programie Adobe Acriber Reader 9; na koniec wprowadź nazwę pliku dla nowego pliku PSD, która powinna być taka sama jak nazwa oryginalnego dokumentu programu Word, ale z dodanym rozszerzeniem .psd na końcu: mydocuments_wordtoppsd.pdf Na przykład mydocuments_wordtoppsd stanie się mydocuments_wordtoppsd.

  1. Użyj programu Adobe Acrobat Reader, aby otworzyć dokument w programie Acrobat Reader, a następnie kliknij Plik > Eksportuj > Photoshop (lub naciśnij Ctrl+E).
  2. Użyj Eksploratora plików Windows, aby otworzyć dokument w systemie Windows, a następnie kliknij Plik > Eksportuj > Photoshop (lub naciśnij Ctrl+E).
  3. Użyj Findera Mac OS X, aby otworzyć dokument w systemie Mac OS X, a następnie kliknij Plik > Eksportuj > Photoshop (lub naciśnij Command+E).
  4. W programie Acrobat Reader kliknij Opcje i wybierz Profil wyjściowy z listy opcji.Następnie wybierz PDF/A-1 z menu Format.Kliknij OK, aby zapisać zmiany i zamknąć Acriber Reader.

Jakie są kroki, aby przekonwertować dokument Word do Photoshopa?

Pierwszym krokiem jest otwarcie danego dokumentu Word.Następnie kliknij menu Plik i wybierz „Konwertuj na dokument Photoshop” z listy opcji.Spowoduje to uruchomienie okna dialogowego Konwertuj na dokument programu Photoshop.

W tym oknie dialogowym musisz podać kilka szczegółów dotyczących swojego dokumentu.Najpierw musisz określić format pliku, na który chcesz go przekonwertować.Tutaj możesz wybrać format pliku PSD lub PDF.

Następnie musisz zdecydować, jakich ustawień chcesz użyć do konwersji.Dostępne tutaj opcje obejmują takie rzeczy, jak rozdzielczość, przestrzeń kolorów i poziom kompresji.

Na koniec musisz podać kilka informacji o plikach graficznych.W tej sekcji musisz określić nazwę każdego pliku obrazu, który ma zostać przekonwertowany, oraz lokalizację tych plików na komputerze.

Czy można przekonwertować dokument Word do Photoshopa?

Tak, można przekonwertować dokument Word do Photoshopa.Jednak ten proces może być czasochłonny i wymaga podstawowej znajomości programu Photoshop.Zanim zaczniesz, upewnij się, że masz zainstalowane niezbędne oprogramowanie na swoim komputerze.Po skonfigurowaniu wszystkiego wykonaj następujące kroki:

Ctrl + ] (+ Zwiększ)/[ Zmniejsz ) : Zwiększa rozmiar tekstu

Ctrl + [ (+ Zwiększ)/[ (- Zmniejsz )] : Zmniejsza rozmiar tekstu

13 ) Aby dodać obramowanie wokół całego lub części tekstu, użyj tych poleceń:

Alt + B : Dodaje 1-pikselową ramkę wokół całego zaznaczonego tekstu

Alt + U : Dodaje 3-pikselową ramkę wokół całego zaznaczonego tekstu

14 ) Aby usunąć wszelkie obramowania, które zostały dodane domyślnie, użyj tych poleceń:

2 Alt + D : Usuwa 1-pikselowe obramowanie całego zaznaczonego tekstu 2 Alt + U : Usuwa 3-pikselowe obramowanie z całego zaznaczonego tekstu15 )Jeśli chcesz dodać znak wodny lub informację o prawach autorskich do obrazu, wykonaj następujące kroki:1a Kliknij Edytuj > Preferencje... (lub naciśnij Ctrl+P / Command+P na Macu), a następnie kliknij Zaawansowane.... 1b W obszarze Właściwości dokumentu kliknij Znaki wodne . 2c Wprowadź informacje o sposobie wyświetlania znaku wodnego (szerokość x wysokość w pikselach; nazwa czcionki; kolor tekstu; styl obramowania), a następnie kliknij przycisk OK . 3d Twoje zmiany zaczną obowiązywać natychmiast .16 Aby zmienić rozmiar lub przenieść dowolne elementy na zdjęciu bez wpływu na ogólne wymiary samego zdjęcia*, użyj tych poleceń:1a Kliknij Obraz > Rozmiar płótna... 1b Użyj suwaków lub wprowadź wartości w calach ( .25 tylko przyrosty); pamiętaj, że zmiana rozmiaru obrazu może zniekształcić proporcje zdjęcia* (*chyba że używasz oprogramowania do projektowania grafiki wektorowej, takiego jak Illustrator, które zachowuje proporcje podczas zmiany rozmiaru obrazu).17 Jeśli chcesz** , możesz również tworzyć warstwy w programie Photoshop, klikając opcję Warstwa w lewym górnym rogu głównego okna *** *w zależności od złożoności zdjęcia **niedostępne dla każdego zdjęcia ***18 Po zakończeniu edycji zdjęć w Photoshopie wróć do edytora tekstu, w którym je pierwotnie zapisałeś19*Należy pamiętać, że niektóre funkcje są dostępne w oprogramowaniu do projektowania grafiki wektorowej, takim jak Illustrator może nie być dostępny z niektórymi zdjęciami ze względu na ich złożoność 20Teraz możesz wydrukować kopie tego, co stworzyłeś!Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy używać drukarek o wysokiej rozdzielczości21. Niektóre typowe problemy podczas konwertowania dokumentów programu Word topositps://www

  1. Otwórz dokument Word w Adobe Reader.Kliknij menu Plik i wybierz Eksportuj.Wybierz PDF z listy formatów i kliknij OK.W polu Nazwa wpisz nazwę pliku dokumentu (np. mójdokument_pdf). Kliknij Zapisz, aby zapisać plik na komputerze.Kliknij dwukrotnie plik mydocument_pdf, aby otworzyć go w programie Adobe Photoshop.Kliknij Plik > Otwórz i przejdź do miejsca, w którym zapisałeś oryginalny dokument programu Word (np. C:UżytkownicyTwojaNazwaDokumentymójdokument).Kliknij Otwórz, aby otworzyć oryginalny dokument programu Word w programie Adobe Photoshop.Kliknij Edytuj > Kopiuj (lub naciśnij Ctrl+ C).Kliknij Edytuj > Wklej (lub naciśnij Ctrl+V).Zaznacz cały tekst w oryginalnym dokumencie programu Word i wklej go do nowego okna dokumentu programu Photoshop (Ctrl+A [Windows]/Command+A [Mac]). Aby zmienić rozmiar lub kolor czcionki, użyj kursora myszy lub skrótów klawiaturowych:
  2. adobeappsconnect.com/kb/articles/articleView?id=7887&catId=460922%EF%BC%B4Jak zmienić czcionki podczas eksportowania plików PDF?Podczas eksportowania plików PDF z pakietu Microsoft Office 2007 lub nowszych wersji programu Word® użytkownicy mogą wybierać między różnymi stylami czcionek, w tym czcionkami pogrubionymi.

Jakie oprogramowanie jest potrzebne do konwersji dokumentu Word do Photoshopa?

Aby przekonwertować dokument Word do Photoshopa, potrzebujesz oprogramowania i konta w Adobe.Adobe Photoshop to potężny program do edycji obrazów, którego można używać do edycji obrazów, tekstu i logo.Aby utworzyć nowy dokument w Photoshopie, kliknij menu Plik i wybierz Nowy.W oknie dialogowym Nowy dokument wpisz nazwę dokumentu (na przykład „KonwertujWordToPhotoshop”), wybierz lokalizację na komputerze, w której chcesz go zapisać (na przykład C:Użytkownicynazwa użytkownikaDokumenty), a następnie kliknij OK.Po utworzeniu nowego dokumentu otwórz go, klikając jego nazwę pliku (na przykład ConvertWordToPhotoshop.psd) lub klikając go dwukrotnie.Następnie musisz otworzyć dokument Word, który chcesz przekonwertować na format Photoshop.Aby to zrobić, kliknij menu Plik i wybierz Otwórz.W oknie dialogowym Otwórz plik przejdź do miejsca, w którym znajduje się plik programu Word (na przykład C:Użytkownicynazwa_użytkownikaDokumentyKonwertujWordToPhotoshop.doc), a następnie kliknij przycisk Otwórz.Po otwarciu dokumentu programu Word w programie Photoshop upewnij się, że cała jego zawartość jest widoczna, zaznaczając całą jego zawartość za pomocą myszy lub klawiszy strzałek na klawiaturze.Następnie użyj narzędzi na pasku narzędzi Photoshopa, aby rozpocząć konwersję tekstu w każdym akapicie dokumentu Word na pojedyncze piksele za pomocą narzędzia Tekst lub jednego z innych narzędzi Photoshopa, takich jak Pędzel lub Ołówek.Po zakończeniu konwersji każdego akapitu tekstu na piksele naciśnij klawisz Enter/Return na klawiaturze, aby zakończyć proces konwersji tego akapitu i przejść do następnego. te akapity nie będą wyświetlane poprawnie po konwersji, więc upewnij się, że wszystko wygląda dobrze, zanim przejdziesz dalej!Na koniec zapisz wszystkie zmiany wprowadzone w Photoshopie jako nowy plik o nazwie „ConvertWordToPhotoshop_Final”.Możesz teraz udostępnić ten ostateczny plik innym, jeśli chcesz, za pośrednictwem poczty e-mail lub mediów społecznościowych itp.

Czy konwersja dokumentu Word do Photoshopa spowoduje utratę jakości?

Nie, konwersja dokumentu Word do Photoshopa nie powoduje utraty jakości.W rzeczywistości często można osiągnąć lepsze wyniki, używając narzędzi programu Photoshop zamiast domyślnych narzędzi programu Word.Na przykład możesz użyć narzędzia Tekst, aby utworzyć tekst, który jest bardziej dokładny i czytelny niż to, co można osiągnąć za pomocą edytora tekstu Word.Ponadto możesz użyć filtrów i innych funkcji programu Photoshop, aby poprawić wygląd dokumentu.Należy jednak pamiętać, że wszelkie zmiany wprowadzone w dokumencie w programie Photoshop nie zostaną automatycznie odzwierciedlone w kopii dokumentu utworzonej w programie Word.Musisz ręcznie scalić oba pliki, jeśli chcesz, aby udostępniały identyczną zawartość.

Czy jest różnica między konwersją dokumentu Word a skanowaniem obrazu do programu Photoshop?

Istnieje duża różnica między konwersją dokumentu Worda a skanowaniem obrazu do Photoshopa.Kiedy konwertujesz dokument Word, Photoshop zasadniczo pobiera tekst i zamienia go w sformatowany dokument.Oznacza to, że całe formatowanie, takie jak nagłówki, akapity i grafika, zostanie zachowane.

Z drugiej strony skanowanie obrazu do Photoshopa oznacza po prostu zaimportowanie obrazu do programu.Photoshop w żaden sposób nie formatuje ani nie edytuje obrazu; po prostu doda go do twojego pliku, jak każdy inny fragment danych.Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w skanowaniu, takie jak dodanie tekstu lub grafiki, musisz to zrobić w innym programie, a następnie zaimportować te zmiany z powrotem do programu Photoshop.

Ogólnie rzecz biorąc, konwersja dokumentu Word jest bardziej skomplikowana niż skanowanie obrazu, ale może dać lepsze wyniki dzięki zachowaniu formatowania.Z drugiej strony skanowanie obrazu bezpośrednio do programu Photoshop jest prostsze, ale może skutkować mniej profesjonalnie wyglądającymi plikami.

Czy możesz wyjaśnić proces konwersji dokumentu Word na plik programu Photoshop?

Gdy chcesz przekonwertować dokument programu Word na plik programu Photoshop, pierwszym krokiem jest otwarcie dokumentu programu Word w programie Microsoft Word.Następnie kliknij kartę Plik, a następnie kliknij Zapisz jako.W oknie dialogowym Zapisz jako wpisz „Photoshop” jako nazwę pliku i kliknij Zapisz.

Następnie musisz otworzyć właśnie utworzony plik Photoshopa.Aby to zrobić, kliknij go dwukrotnie lub użyj ulubionej metody otwierania plików.Po otwarciu zobaczysz cały oryginalny tekst w oknie dokumentu wraz ze wszystkimi zawartymi w nim obrazami.Aby przekonwertować każdy fragment tekstu na obraz oparty na pikselach, zaznacz go, klikając go myszą, a następnie wybierz polecenie Edycja > Kopiuj tekst z zaznaczenia.Następnie przejdź do Obraz> Tryb> Piksel i zmień ustawienia, aby wszystko w oknie dokumentu stało się obrazem 8-bitowym.Na koniec wybierz polecenie Edycja > Wklej tekst z zaznaczenia do obrazu (lub naciśnij klawisze Ctrl+V), aby wkleić każdy skopiowany blok tekstu do pojedynczego miejsca w pikselach w pliku obrazu.

Teraz, gdy cały Twój tekst został przekonwertowany na piksele, możesz zacząć go edytować, jak chcesz!Na przykład, jeśli chcesz zmienić rozmiar czcionki lub schemat kolorów dla wszystkich bloków tekstu, po prostu zaznacz je wszystkie za pomocą myszy, a następnie użyj jednego z wielu narzędzi programu Photoshop do zmiany właściwości grafiki - takich jak Obraz > Dopasowania > Barwa/Nasycenie lub Obraz > Dopasowania > Poziomy . W razie potrzeby możesz także dodać obramowanie wokół poszczególnych bloków tekstu – po prostu zaznacz je ponownie, a następnie użyj jednego z narzędzi obramowania programu Photoshop (takich jak Narzędzie obramowania lub Narzędzie zaznaczania prostokątnego), aby stworzyć dowolny kształt lub styl.

Jak mogę się upewnić, że moja konwersja z Worda do Photoshopa jest wysokiej jakości?

Jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby upewnić się, że konwersja z programu Word do Photoshopa jest wysokiej jakości.Najpierw użyj najnowszej wersji programu Photoshop.Po drugie, używaj najdokładniejszych i najbardziej aktualnych dostępnych czcionek.Po trzecie, podczas konwertowania tekstu z programu Word do programu Photoshop użyj prawidłowych ustawień.Na koniec upewnij się, że wszystkie warstwy są odpowiednio nazwane i zorganizowane, aby wszelkie błędy lub niespójności w tekście były łatwo wykrywane i poprawiane.

Czy po przekonwertowaniu dokumentu Word będę mógł go edytować jak każdy inny plik PSD?

Tak, będziesz mógł go edytować tak jak każdy inny plik PSD.

Czy muszę mieć zainstalowane specjalne czcionki, aby poprawnie otworzyć wersję programu Photoshop w moim dokumencie Word?

Nie ma potrzeby instalowania specjalnych czcionek podczas otwierania wersji programu Word w programie Photoshop.Wszystko czego potrzebujesz to domyślna czcionka zainstalowana na twoim komputerze.Jeśli jednak chcesz użyć innej czcionki w wersji dokumentu w programie Photoshop, musisz zainstalować odpowiednie oprogramowanie do obsługi czcionek.

Czy mogę zmieniać obrazy w przekonwertowanym pliku Photoshopa, czy są one zablokowane po wyeksportowaniu jako PSD?'?

Nie ma jednej ostatecznej odpowiedzi na to pytanie.Niektórzy użytkownicy mogą być w stanie konwertować swoje obrazy, a następnie edytować je w programie Photoshop, podczas gdy inni mogą stwierdzić, że wyeksportowane pliki są zablokowane w miejscu po ich przekonwertowaniu.Ostatecznie zależy to od konkretnych funkcji oprogramowania i sposobu, w jaki zamierzasz z niego korzystać.

„Jak najlepiej zapisać/wyeksportować nowo przekonwertowany plik programu Photoshop do późniejszego wykorzystania i edycji?'?

Istnieje kilka różnych sposobów zapisania nowo przekonwertowanego pliku programu Photoshop do późniejszego wykorzystania i edycji.

Jednym ze sposobów jest po prostu zapisanie pliku jako obrazu JPEG lub PNG.

Inną opcją jest utworzenie nowego dokumentu w programie Photoshop, a następnie zapisanie pliku jako plik PSD (Portable Document Format).

I na koniec możesz również wyeksportować swój plik jako dokument PDF.