Jak skopiować kształt z Photoshopa do Illustratora?

Istnieje kilka różnych sposobów kopiowania kształtu z programu Photoshop do programu Illustrator.Jednym ze sposobów jest użycie narzędzia Kopiuj ścieżkę.Możesz również użyć narzędzia Zaznaczanie prostokątne i narzędzia Zaznaczanie eliptyczne, aby utworzyć zaznaczenie wokół kształtu, który chcesz skopiować, a następnie użyć polecenia Wklej do zaznaczenia w programie Illustrator, aby wkleić zaznaczony kształt do dokumentu.Na koniec możesz użyć narzędzia Swobodna transformacja, aby zniekształcić lub zmienić rozmiar oryginalnego kształtu przed wklejeniem go do dokumentu. Każda z tych metod ma swoje zalety i wady.Narzędzie Kopiuj ścieżkę jest łatwe w użyciu, ale nie zapewnia dużej elastyczności, jeśli chodzi o pozycjonowanie skopiowanego kształtu.Narzędzia Zaznaczanie prostokątne i Zaznaczanie eliptyczne są bardziej elastyczne, ale wymagają większej precyzji podczas wybierania części oryginalnego kształtu, które zostaną skopiowane.Polecenie Wklej do zaznaczenia jest szybkie, ale wymaga dokładnej wiedzy, gdzie w dokumencie zostanie umieszczony skopiowany kształt.Narzędzie Free Transform jest wszechstronne, ale może być czasochłonne, jeśli musisz wykonać złożone przekształcenia na wielu fragmentach treści.Której metody powinieneś użyć?Zależy to od rodzaju transformacji, którą chcesz wykonać i od tego, jak precyzyjne musisz być w swoich wyborach.Jeśli potrzebujesz tylko podstawowego zadania kopiowania, użycie jednej z dwóch pierwszych metod powinno zadziałać: użycie narzędzia Kopiuj ścieżkę lub użycie jednego z prostokątnych lub eliptycznych narzędzi markizy.Jeśli potrzebujesz większej kontroli nad tym, gdzie w dokumencie jest kopiowany każdy fragment treści, lepszym rozwiązaniem może być użycie funkcji Wklej do zaznaczenia: pozwala to na większą elastyczność w rozmieszczaniu, a także na pewien stopień zniekształcenia/zmiany rozmiaru (w zależności od opcje transformacji są włączone).

Czy możesz kopiować warstwy z Photoshopa do Illustratora?

Tak, możesz kopiować warstwy z programu Photoshop do programu Illustrator.Należy jednak pamiętać o kilku rzeczach:

Przede wszystkim upewnij się, że wybrałeś prawidłowe warstwy w programie Illustrator.Warstwy w programie Photoshop nie zawsze są zorganizowane w taki sam sposób, jak w programie Illustrator, więc określenie, która warstwa odpowiada obiektowi lub elementowi na obrazie, może być trudne.

- Po drugie, upewnij się, że wszystkie obiekty i elementy na kopiowanej warstwie (warstwach) zostały zaznaczone przed ich skopiowaniem.Jeśli nie, zostaną one uwzględnione w nowych warstwach, które utworzysz i mogą zostać utracone lub zmienione po wklejeniu ich do programu Illustrator.

-Na koniec upewnij się, że wszelkie korekty lub zmiany wprowadzone w kopiowanych warstwach w programie Photoshop nie wpływają na żadne inne warstwy poniżej - w przeciwnym razie te zmiany zostaną nadpisane po wklejeniu ich do programu Illustrator.

Jak przenieść kształty z Photoshopa do Illustratora?

W programie Photoshop do kopiowania kształtów lub tekstu można używać poleceń Kopiuj i Wklej.

Aby skopiować kształt w programie Illustrator, najpierw zaznacz kształt, który chcesz skopiować.Następnie kliknij przycisk „Kopiuj” (lub naciśnij Ctrl+C) i wybierz „Wklej do” z menu, które się pojawi.

Jeśli chcesz wkleić skopiowany kształt do innego dokumentu, upewnij się, że obiekt jest zaznaczony przed kliknięciem przycisku „wklej”.

Czy można przenieść obiekty z Photoshopa do Illustratora?

Tak, możliwe jest przenoszenie obiektów z programu Photoshop do programu Illustrator.Proces przenoszenia obiektu z programu Photoshop do programu Illustrator jest ogólnie nazywany „kopiowaniem” obiektu.

Aby skopiować obiekt z Photoshopa do Illustratora, musisz wykonać kilka kroków.Najpierw musisz otworzyć oba programy i zlokalizować obiekt, który chcesz skopiować.Następnie musisz wybrać obiekt w Photoshopie, a następnie użyć polecenia Kopiuj (Ctrl + C) na klawiaturze, aby skopiować obiekt do schowka.Na koniec musisz otworzyć menu Obiekt w programie Illustrator i wybrać opcję Wklej (Wklej specjalnie). Spowoduje to wklejenie skopiowanego obiektu do obszaru roboczego dokumentu.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy z kopiowaniem obiektów między programami Photoshop i Illustrator, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej jednego z programów, aby uzyskać pomoc.

Jaki jest najlepszy sposób kopiowania kształtów wektorowych z programu Photoshop do programu Illustrator?

Istnieje kilka różnych sposobów kopiowania kształtów wektorowych z programu Photoshop do programu Illustrator.Jednym ze sposobów jest użycie polecenia Kopiuj i Wklej w programie Photoshop.Możesz także użyć narzędzia Pathfinder w programie Illustrator, aby skopiować kształty wektorowe.Na koniec możesz użyć narzędzia Shape Builder w programie Illustrator, aby utworzyć niestandardowe kopie kształtów wektorowych.Każda metoda ma swoje zalety i wady.

Polecenie Kopiuj i Wklej w programie Photoshop to najprostszy sposób kopiowania kształtów wektorowych z programu Photoshop do programu Illustrator.Polecenie Kopiuj i wklej umożliwia wklejenie skopiowanego kształtu do innego dokumentu lub warstwy w programie Photoshop.Ta metoda jest przydatna, jeśli chcesz wielokrotnie zduplikować kształt wektorowy lub wkleić skopiowany kształt do istniejącego dokumentu bez jego uprzedniej modyfikacji.Jednak polecenie Kopiuj i Wklej ma dwa ograniczenia: Po pierwsze, działa tylko z wektorami prostokątnymi (tj. wektorami, które mają kwadratowe narożniki). Po drugie, działa tylko z warstwami dołączonymi do bieżącego dokumentu (tj. warstwami, które nie są ukryte).

Narzędzie Pathfinder w programie Illustrator to kolejny sposób kopiowania kształtów wektorowych z programu Photoshop do programu Illustrator.Narzędzie Pathfinder umożliwia przeciąganie i upuszczanie skopiowanych kształtów wektorowych na inne dokumenty lub warstwy w programie Illustrator.Ta metoda jest przydatna, jeśli chcesz skopiować określony kształt wektorów wiele razy lub jeśli chcesz skopiować skopiowany kształt do istniejącego dokumentu bez jego uprzedniej modyfikacji. (Jednak narzędzie Pathfinder ma dwa ograniczenia: Po pierwsze, działa tylko z wektorami prostokątnymi (tj. wektorami, które mają tylko jedną czwartą warstwę, która jest aktualna).

Na koniec narzędzie ShapeBuilder w programie Illustrator to inny sposób kopiowania zmiennych kształtów z programu Photoshopton Illustrator . Narzędzie ShapeBuilder umożliwia tworzenie niestandardowych kopii kształtów wektorów poprzez wybieranie i przeciąganie wektorów z jednego dokumentu do innego. (Jednak metoda ta nie przynosi żadnych niedociągnięć): po pierwsze, jej przedmioty muszą znajdować się na tej samej stronie w pliku ilustratora (.psd), a po drugie, nie mogę się założyć, że program Builder nie obsługuje złożonych obiektów.

Jeśli chcesz przekonwertować kształty zmiennych z programu Photoshop w programie Illustrator lub w więcej niż jednym formacie , rozważ użycie oprogramowania innych firm, takiego jak ShaperX lub Vector Graphic Converter Ultimate . Narzędzia te umożliwiają konwertowanie wektorów między różnymi formatami bez konieczności uczenia się skomplikowanych technik konwersji w każdej aplikacji.

Czy mogę wkleić maskę warstwy do programu Illustrator jako kształt wektorowy?

Tak, możesz wkleić maskę warstwy do programu Illustrator jako kształt wektorowy.Aby to zrobić, otwórz warstwę, której chcesz użyć jako maskę, i kliknij przycisk „Maska warstwy” na pasku narzędzi.Spowoduje to utworzenie kopii warstwy z zamaskowaną zawartością (patrz obrazek poniżej). Następnie możesz edytować lub usunąć zamaskowaną zawartość za pomocą dowolnego narzędzia programu Illustrator.

Jak przenieść niestandardowe kształty Photoshopa do programu Illustrator?

Kopiowanie i przenoszenie kształtów między Photoshopem a Illustratorem może być wyzwaniem, ale istnieje kilka podstawowych kroków, które można wykonać, aby ułatwić ten proces.W tym przewodniku pokażemy, jak skopiować kształt z programu Photoshop do programu Illustrator, a także jak go przenosić w oprogramowaniu do projektowania.

Po pierwsze: upewnij się, że oba kształty znajdują się w tym samym dokumencie.Jeśli tak nie jest, musisz utworzyć nowy plik dla każdego z nich, a następnie zaimportować je do każdego programu.Kiedy oba będą na miejscu, zacznijmy kopiować!

Aby rozpocząć, wybierz kształt, który chcesz skopiować z programu Photoshop do programu Illustrator.Możesz to zrobić, klikając obiekt kursorem myszy lub używając skrótów klawiaturowych (Ctrl+C / Cmd+C na Macu). Następnie naciśnij Ctrl + V / Cmd + V na komputerze Mac lub Windows, aby wkleić kształt do dokumentu programu Illustrator.

Teraz, gdy kształt jest na swoim miejscu, musisz go dostosować, aby wyglądał dokładnie tak, jak oryginał.Aby to zrobić, użyj narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie (A) lub narzędzia Pióro (P), a następnie kliknij i przeciągnij wokół krawędzi skopiowanego kształtu, aż będzie wyglądał identycznie jak jego oryginalny odpowiednik w Photoshopie.Pamiętaj też, aby w razie potrzeby dostosować dowolne proporcje – czasami rzeczy będą wyglądać inaczej po skopiowaniu między programami!

Wreszcie, jeśli chcesz przenieść skopiowany kształt w dowolne miejsce w projekcie, po prostu użyj jednego z tych dwóch narzędzi: klawiszy strzałek lub WASD na klawiaturze komputera i przycisków strzałek na kontrolerze do gier / gamepadzie dla urządzeń mobilnych.

Potrzebuję pomocy w skopiowaniu kształtu w Photoshopie i zaimportowaniu do programu Illustrator!?

  1. Zacznij od otwarcia zdjęcia w Photoshopie, z którego chcesz skopiować kształt.
  2. Zaznacz obszar zdjęcia, z którego chcesz skopiować kształt, i użyj narzędzia Kopiuj (Ctrl+C), aby skopiować go do schowka.
  3. Przejdź do programu Illustrator i otwórz plik ze zdjęciem (możesz go znaleźć w folderze Dokumenty).
  4. Kliknij przycisk Wklej (V) i wybierz Edycja > Wklej specjalnie > Kształt z obrazu, a następnie kliknij OK.
  5. W razie potrzeby dostosuj rozmiar kopiowanego kształtu, aby wygodnie mieścił się w dokumencie programu Illustrator.

Pomoc!Próbuję uzyskać kształt z PS na AI.Jakieś sugestie!?

Kopiowanie kształtów z Photoshopa do Illustratora może być nie lada wyzwaniem, ale przy odrobinie starannego planowania i wykonania można to zrobić z powodzeniem.W tym przewodniku opiszemy kroki, które należy wykonać, aby skopiować kształt z programu Photoshop do programu Illustrator.

  1. Otwórz obraz w Photoshopie, który chcesz wyeksportować jako kształt.
  2. Wybierz obiekt lub obiekty, z których chcesz skopiować kształt i wybierz „Kopiuj”.
  3. Przejdź do programu Illustrator i wklej skopiowany kształt do dokumentu za pomocą polecenia „Wklej” (lub użyj skrótu klawiaturowego Ctrl+V).
  4. Przed zapisaniem plików użyj niezbędnych korekt (takich jak skalowanie) zarówno w programie Photoshop, jak i Illustrator.

Przenoszenie warstw/kształtów z pliku PSD do pliku AI...?

Gdy chcesz skopiować warstwę lub kształt z programu Photoshop do programu Illustrator, pierwszym krokiem jest upewnienie się, że warstwy i kształty znajdują się w tym samym dokumencie.Możesz to zrobić, zaznaczając wszystkie warstwy i kształty, a następnie naciskając Ctrl + J (PC: Cmd + J), aby połączyć je w jedną warstwę.Po połączeniu możesz przeciągnąć i upuścić scaloną warstwę na kanwę programu Illustrator.

Jeśli masz tylko jeden kształt w Photoshopie, możesz użyć narzędzia Kopiuj (Ctrl+C), aby skopiować go bezpośrednio na płótno programu Illustrator.Jeśli jednak masz wiele kształtów, przed skopiowaniem musisz je najpierw zgrupować.Aby to zrobić, zaznacz wszystkie kształty za pomocą narzędzia Zaznaczanie (A) lub narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie (D), a następnie naciśnij Ctrl+G (PC: Cmd+G). Spowoduje to utworzenie grupy zawierającej wszystkie wybrane obiekty.

Po zgrupowaniu kształtów możesz użyć jednej z dwóch metod, aby skopiować je na obszar roboczy programu Illustrator: przeciągając i upuszczając lub używając poleceń Kopiuj na poszczególnych obiektach.Aby przeciągnąć i upuścić kopie kształtów na płótno programu Illustrator, po prostu przytrzymaj klawisz Alt (PC: Opcja) podczas klikania i przeciągania każdego obiektu do miejsca, w którym chcesz go umieścić w projekcie.Aby skopiować poszczególne obiekty za pomocą poleceń Kopiuj, kliknij jeden z obiektów w grupie i użyj skrótów klawiaturowych Ctrl+C (PC: Cmd+C) lub Shift+Ctrl+C, aby skopiować go do osobnej warstwy w programie Photoshop .

Próbujesz wymyślić, jak zrobić ten obrazek, który zrobiłem w PS, i przekształcić go w grafikę wektorową w AI...?

W programie Photoshop możesz użyć narzędzia Kopiuj scalone, aby skopiować i wkleić kształty z jednego dokumentu do drugiego.

Aby to zrobić w programie Illustrator, musisz najpierw utworzyć nowy plik wektorowy.Następnie zaznacz obiekt lub obiekty, które chcesz skopiować, i naciśnij Control (Command na komputerach Mac) + C.Na koniec wybierz Edycja > Wklej do > Plik wektorowy.