Jak uzyskać adres MAC w systemie Windows 10?

W systemie Windows 10 adres MAC można uzyskać, korzystając z Centrum sieci i udostępniania.1.Otwórz Centrum sieci i udostępniania, klikając przycisk Start, wpisując „Centrum sieci i udostępniania” w pasku wyszukiwania lub naciskając CTRL+SHIFT+N.2.Kliknij „Wyświetl połączenia sieciowe”.3.Kliknij prawym przyciskiem myszy aktywne połączenie sieciowe i wybierz „Właściwości”.4.Na karcie Ogólne w obszarze „Adres MAC” wpisz adres MAC komputera Mac (bez początkowych zer).5.Kliknij OK, aby zamknąć okno Właściwości.6.Uruchom ponownie komputer, aby zmiany odniosły skutek.7.Jeśli w przyszłości musisz ponownie zmienić adres MAC komputera Mac, otwórz Centrum sieci i udostępniania, kliknij aktywne połączenie sieciowe, a następnie kliknij „Aktualizuj ustawienia”.8.W sekcji „Ogólne” kliknij „Ustawienia IPv4”9.W sekcji „Zaawansowane” sprawdź, czy „[Adres Maca]” jest ustawione na automatyczne (powinno być), w razie potrzeby wprowadź nową wartość w polu tekstowym obok niej, a następnie kliknij przycisk OK10. (Opcjonalnie) Aby upewnić się, że inne urządzenia mogą znaleźć Twój komputer nawet wtedy, gdy nie masz połączenia z Internetem, przejdź do Preferencje systemowe > Sieć > Zaawansowane > Serwery DNS 11. (Opcjonalnie) Aby uniemożliwić innym podglądanie Twojej aktywności online poprzez odczytywanie odwiedzanych witryn internetowych lub śledzenie programów najczęściej używasz: 12.- W przeglądarce Internet Explorer: 13.- W przeglądarce Firefox: 14.- W przeglądarce Chrome: 15.- Przejdź do Ustawienia > Prywatność 16.- Odznacz Zezwalaj witrynom na śledzenie mojej aktywności za pomocą plików cookie 17.- Wyczyść dane przeglądania18. ( Opcjonalnie) Aby uniemożliwić systemowi Windows 10 zbieranie jakichkolwiek informacji o aplikacjach lub plikach, z których korzystasz najczęściej 19.:20:- W Eksploratorze plików21:- Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar dysku twardego22.- Wybierz Właściwości23:- Wybierz kartę 24:- Sprawdź Pokaż ukryte pliki25:- Przewiń w dół, aż zobaczysz folder system3226.- Kliknij go27.:28:(Opcjonalnie) Aby zatrzymać okno s 10 od automatycznego gromadzenia danych telemetrycznych29.:30:[Windows Update]31:[Bezpieczeństwo i konserwacja]32:[Prywatność]33:[Konfiguracja systemu]34:[Konta użytkowników]35:[Programy startowe36:]37[Programy i Funkcje38:]39[Dostępność40:]41[Urządzenia42:]43[Łatwość dostępu44:]45 [Odzyskiwanie46]:47 [Wiersz polecenia48][Parametry wiersza polecenia49][Zaawansowane opcje uruchamiania50][Opcje zasilania51]:52-[Miejsce do przechowywania Manager53]- Wpisz netstat -an | findstr 54.[Połączenia sieciowe55]- Wpisz ipconfig /all56-[Połączenie lokalne57]- Wpisz arp -a58-[Sieci bezprzewodowe59]- Wpisz netsh interface show interface name60-[Remote Desktop Connection61]- Wpisz rdpinfo62-[VPN Connections63]= 64=[Odinstaluj programy65]=66=[Aktualizacja i zabezpieczenia67]=68=69=70=71=72=73=74=[Wyświetl stan instalacji sterownika75]=76=[Sterowniki sprzętu77]=78=(OPCJONALNIE) Skanuj w poszukiwaniu malware79=(OPCJONALNIE) Wyłącz wymuszanie podpisu sterownika80=(OPCJONALNIE) Włącz podpisywanie sterowników81=(OPCJONALNIE) Wersja sterownika ekranu82=(OPCJONALNIE) Wyświetl informacje o sprzęcie83((OPCJONALNIE)) Rozwiązywanie problemów84={PAKIETY SERWISOWE}85={STEROWNIKI SPRZĘTU}86= {USTAWIENIA KONFIGURACJI SYSTEMU}87={KONTA UŻYTKOWNIKÓW}88:{PROGRAMY URUCHOMIENIA}89:{OPCJE DOSTĘPNOŚCI}90:{USTAWIENIA URZĄDZEŃ I DRUKAREK}91:{OPCJE ŁATWOŚCI DOSTĘPU}92:{OPCJE ODZYSKIWANIA}93:{MONIT POLECENIA PARAMETRY}}

Jak uzyskać adres MAC w systemie Windows 10?

W systemie Windows 10 istnieją dwa sposoby uzyskania adresu MAC; poprzez opcje sieciowe lub poprzez parametry wiersza polecenia..

Co to jest adres MAC i dlaczego go potrzebujesz?

W systemie Windows 10 możesz uzyskać adres MAC komputera, przechodząc do opcji Ustawienia > Sieć i Internet > Wi-Fi i wybierając sieć, której używasz.Następnie kliknij przycisk Szczegóły pod nazwą sieci.W oknie, które się pojawi, skopiuj adres MAC swojego komputera (wygląda mniej więcej 00:1D:29:BA:EF). Możesz również znaleźć adres MAC swojego komputera, jeśli przejdziesz do strony internetowej, która go udostępnia, np. adres macaddress .com lub ipconfig.exe. Jeśli chcesz zmienić adres MAC komputera, możesz to zrobić na kilka sposobów.Możesz użyć oprogramowania, takiego jak MacMapping, lub urządzeń sprzętowych, takich jak adapter bezprzewodowej sieci LAN, z aktualizacją oprogramowania układowego, która umożliwia zmianę adresu MAC.Możesz też skorzystać z usługi takiej jak MacUpdate Desktop, która automatycznie wykryje i zainstaluje aktualizacje dla zarejestrowanych na nich komputerów Mac.Adresy MAC są unikalnymi identyfikatorami dla każdego urządzenia w sieci połączonej z Internetem i są używane przez routery i inne urządzenia sieciowe do identyfikowania poszczególnych komputerów podczas wysyłania pakietów danych przez sieć.

Jak znaleźć swój adres MAC w systemie Windows 10?

W systemie Windows 10 możesz znaleźć swój adres MAC, wykonując następujące czynności:1.Otwórz „Centrum sieci i udostępniania”2.Kliknij „Wyświetl połączenia sieciowe3. W sekcji „Połączenie lokalne” kliknij „Szczegóły”.4.W sekcji „Adres sprzętu” skopiuj adres MAC.5.W oknie „Informacje o systemie” w sekcji „Procesor” wklej skopiowany adres MAC do pola tekstowego i naciśnij Enter6.W pasku wyszukiwania u góry okna wpisz cmd i naciśnij Enter7.Wpisz ipconfig /all i naciśnij Enter8.W wierszu z napisem „[IPv4]” w polu „Maska sieci” wklej maskę sieci (na przykład 255.255.255.0)9.W wierszu z napisem „[Adres MAC]” (w tym przykładzie 00-22-ab-cd-ef-ff) wklej swój adres MAC10.Naciśnij OK, aby zamknąć wszystkie okna.

Gdzie znajduje się adres MAC w systemie Windows 10?

W systemie Windows 10 adres MAC znajduje się w oknie Informacje o systemie.Aby otworzyć to okno, kliknij przycisk Start i wpisz „systeminfo”.Kliknij kartę „Informacje o systemie”, aby wyświetlić adres MAC komputera.

Jak zmienić adres MAC w systemie Windows 10?

W systemie Windows 10 możesz zmienić swój adres MAC, wykonując następujące czynności:1.Otwórz aplikację „Centrum sieci i udostępniania”2.W sekcji „Połączenia sieciowe” kliknij prawym przyciskiem myszy aktywne połączenie sieciowe3.Wybierz „ Właściwości4. Na karcie Ogólne w obszarze „Identyfikator sprzętu” wpisz nowy adres MAC5.Kliknij przycisk „OK”6.Uruchom ponownie komputer7.Jesteś skończony!Teraz, gdy zmieniłeś swój adres MAC, pamiętaj o aktualizowaniu go na wypadek, gdyby w przyszłości trzeba było połączyć się z inną siecią lub zmienić sieci. Adresy mac są unikalnymi identyfikatorami przypisanymi do każdego urządzenia podłączonego do sieci i odtwarzają ważną rolę w komunikacji między urządzeniami w sieci.Zmiana adresu mac może pomóc w ochronie prywatności, jeśli chcesz połączyć się z siecią bezprzewodową bez identyfikowania się jako osoba, która wcześniej łączyła się z tą samą siecią.

Czy można ukryć swój adres MAC w systemie Windows 10?

Tak, w systemie Windows 10 można ukryć swój adres MAC.Oto kroki:1.Otwórz menu Start i wybierz „Ustawienia”.2.Kliknij „Sieć i Internet”.3.W sekcji „Ogólne” kliknij „Wyświetl aktywne połączenia sieciowe”.4.Na liście aktywnych sieci znajdź swoje połączenie sieciowe i kliknij je.5.Po prawej stronie okna, w sekcji „Szczegóły połączenia” zobaczysz pole o nazwie „Adres MAC”.6.W tym polu wpisz fałszywy adres MAC, który nie odpowiada Twojemu rzeczywistemu.7.Kliknij „OK”, aby zapisać zmiany i zamknąć okno sieci i Internetu.8.Uruchom ponownie komputer, aby zmiany zaczęły obowiązywać. *Uwaga: Jeśli chcesz śledzić, które urządzenia używają danych adresów IP, możesz użyć programu takiego jak LAN Speed ​​Test lub SpeedTestPro, aby przetestować różne prędkości.

Dlaczego chcesz zmienić lub ukryć swój adres MAC?

Istnieje kilka powodów, dla których możesz chcieć zmienić lub ukryć swój adres MAC.Może po prostu nie chcesz, aby ludzie śledzili Twoją aktywność online, a może martwisz się o prywatność i bezpieczeństwo.Bez względu na przyczynę, istnieje kilka sposobów na ukrycie adresu MAC w systemie Windows 10.1.Zmień ustawienia sieciowe W ustawieniach sieciowych systemu Windows 10 kliknij „Sieć i Internet”.W sekcji „Sieć podstawowa” wybierz „Sieć zaawansowana”.W menu rozwijanym „Typ połączenia” wybierz „Ręczny (zaawansowane)”.W polu „Protokół rozpoznawania adresów” wybierz „Usługa nazw internetowych systemu Windows (WINS)”.Kliknij przycisk radiowy obok „Użyj adresów serwerów DNS z:” i wpisz 8.8.8.8 w polu tekstowym.Kliknij OK, aby zapisać zmiany.2.Użyj VPN, jeśli martwisz się o bezpieczeństwo VPN może pomóc chronić Twoją prywatność, ukrywając Twój prawdziwy adres IP i ukrywając inne informacje identyfikujące Cię, gdy korzystasz z Internetu za pośrednictwem ich serwerów.Aby korzystać z VPN w systemie Windows 10, najpierw otwórz menu Start i wyszukaj opcje VPN. (Jeśli nie masz jeszcze menu Start, zobacz Jak utworzyć nowe menu Start w systemie Windows 10). Gdy w wynikach wyszukiwania pojawią się opcje VPN, kliknij je, aby otworzyć jego interfejs. (Jeśli to z jakiegoś powodu nie działa - na przykład jeśli nie masz połączenia z Internetem - spróbuj otworzyć opcje VPN z Panelu sterowania.) Raz VPN jest otwarty, kliknij jego ikonę w zasobniku systemowym (po jego lewej stronie). W głównym oknie VPN, w sekcji „Serwery” kliknij „Dodaj serwer”. (Możesz również dodać nowe serwery ręcznie, klikając Dodaj serwery w prawym dolnym rogu okna głównego.) Wpisz 127 .0 .0 .1 w tekście okno, które będzie używane jako domyślna brama dla wszystkich urządzeń podłączonych przez ten serwer., a następnie naciśnij przycisk OK.: Po dodaniu nowego serwera (serwerów), zamknij wszystkie okna z wyjątkiem głównego okna VPN: Teraz podłącz dowolne urządzenie, które wymaga dostępu do Internetu przez VPN (jak laptop) i wprowadź następujący adres IP: 192 .168 .1 .10/24 gdzie 192 reprezentuje numer sieci lokalnej

Ten przewodnik został stworzony na podstawie własnych instrukcji firmy Microsoft, które można znaleźć tutaj:

.

Czy istnieje jakieś ryzyko związane ze zmianą lub ukrywaniem adresu MAC?

Nie ma szczególnych zagrożeń związanych ze zmianą lub ukrywaniem adresu MAC, ale ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z potencjalnych konsekwencji.Domyślnie komputer emituje swój adres MAC za każdym razem, gdy łączy się z siecią.Jeśli chcesz ukryć swój adres MAC, musisz wyłączyć tę funkcję lub skorzystać z usługi VPN, która zasłania Twój adres IP.Ponadto, jeśli korzystasz z publicznej sieci Wi-Fi, inni użytkownicy mogą zobaczyć Twój adres MAC, jeśli wiedzą, czego szukać.Wreszcie zmiana lub ukrywanie adresu MAC może nie działać, jeśli używasz niektórych urządzeń i oprogramowania, które opierają się na naturze rozgłoszeniowej adresu MAC.

W jaki sposób znajomość adresu MAC może być pomocna?

W systemie Windows 10 możesz znaleźć swój adres MAC, otwierając aplikację „Centrum sieci i udostępniania” i klikając „Wyświetl stan sieci i problemy”.

Gdy znajdziesz się w tym oknie, na karcie „Szczegóły” kliknij „Adres IPv4”.

Zostanie tam wyświetlony adres MAC Twojego komputera.

Możesz również uzyskać swój adres MAC, korzystając z narzędzia takiego jak podane tutaj: https://www.cnet.com/how-to/find-your-mac-address/.Znajomość adresu MAC jest przydatna, jeśli chcesz połączyć się z określoną siecią lub udostępniać pliki osobom korzystającym z komputerów w tej samej sieci.

Jakie są inne sposoby na znalezienie adresu MAC oprócz korzystania z systemu Windows 10?

Istnieje kilka sposobów, aby znaleźć swój adres MAC w systemie Windows Aby znaleźć swój adres MAC za pomocą wiersza polecenia:

  1. Możesz użyć wiersza polecenia, PowerShell lub WMI.
  2. Otwórz wiersz polecenia i wpisz „ipconfig /all” (bez cudzysłowów).
  3. W danych wyjściowych tego polecenia zobaczysz swój adres IP i adres MAC.
  4. Aby znaleźć swój adres MAC za pomocą PowerShell:
  5. Otwórz program PowerShell i wpisz „Get-WmiObject -Class Win32_NetworkAdapter | Format-List AddressFamily, MACAddress” (bez cudzysłowów).
  6. Dane wyjściowe tego polecenia zawierają zarówno adres IP, jak i adres MAC.