Jak widzisz współrzędne w świecie Minecraft Windows 10?

Istnieje kilka sposobów, aby zobaczyć współrzędne w świecie Minecraft Windows 10.Jednym ze sposobów jest otwarcie mapy i kliknięcie ikony świata w lewym dolnym rogu.Innym sposobem jest otwarcie World Selector (naciśnij Windows + W) i wybierz swój świat z listy.Ostatnim sposobem jest użycie przycisku Współrzędne (w prawym dolnym rogu ekranu), gdy jesteś w ekwipunku lub na bloku.

Jakie są współrzędne w świecie Minecraft Windows 10?

W grze Minecraft współrzędne służą do reprezentowania lokalizacji na mapie.Współrzędne można zobaczyć w lewym dolnym rogu okna gry.Aby je zobaczyć, otwórz menu Widok świata i wybierz Współrzędne. Poniższa tabela przedstawia sposób konwersji między układami współrzędnych Minecraft:Układ współrzędnych MinecraftWindows 10 obszarUkład współrzędnychX (po lewej)Y (u góry)Z (po prawej)0 0 0Rozmiar świataSzerokośćWysokośćGłębokość1 1 -1CalCentymetr2 2 4Bloki na wiersz3 3 8Kolumny4 4 12Wiersze5 5 16Wysokość bloku6 6 24Wysokość kafelka7 7 28Aby poruszać się w grze Minecraft, użyj klawiszy strzałek lub myszy.Aby zmienić widok, naciśnij F11 lub kliknij jedną z ikon w lewym górnym rogu okna gry. Aby zapisać swoją aktualną pozycję, naciśnij Ctrl+S lub kliknij Zapisz pozycję w menu Widok świata.

Gdzie mogę znaleźć moje współrzędne w świecie Minecraft Windows 10?

W grze Minecraft możesz znaleźć swoje współrzędne, otwierając mapę świata i klikając przycisk „Współrzędne”.Współrzędne pojawią się w ramce u dołu ekranu.Możesz również użyć polecenia „/coords”, aby uzyskać współrzędne w grze. Jeśli nie masz pewności, jak znaleźć swoje współrzędne lub potrzebujesz pomocy w znalezieniu ich w określonej lokalizacji, daj nam znać!Chętnie pomożemy.

Jak sprawdzić swoje współrzędne w świecie Minecraft Windows 10?

Istnieje kilka sposobów sprawdzenia swoich współrzędnych w królestwie Minecraft Windows 10.Możesz użyć przeglądarki map, ekranu współrzędnych lub przeglądarki świata.1.Otwórz przeglądarkę map Map Viewer, naciskając (klawisz Windows + M) i klikając ikonę przeglądarki map.2.Kliknij kartę Współrzędne w górnej części okna przeglądarki map.3.W zakładce Współrzędne zobaczysz swoje aktualne współrzędne, a także wszelkie współrzędne, które ustawiłeś dla znaczników w swoim świecie.4.Aby wyświetlić współrzędne w inny sposób, kliknij opcję World Viewer na pasku menu po lewej stronie okna przeglądarki map Map Viewer i wybierz opcję Pokaż w przeglądarce World Viewer z menu rozwijanego, które się pojawi.5.Przeglądarka świata otworzy się i pokaże wszystkie twoje porcje, a także wszelkie znaczniki, które skonfigurowałeś w swoim świecie.6.Aby powrócić do normalnego trybu przeglądania, zamknij jedno z tych okien, klikając odpowiednie ikony w prawym górnym rogu odpowiednich okien lub naciskając (klawisz Windows + W).7.Jeśli chcesz zresetować układ współrzędnych, kliknij Resetuj wszystkie współrzędne w panelu opcji WorldViewers (ten z pomarańczowym krzyżykiem).8.(Opcjonalnie) Możesz również użyć tej metody, jeśli chcesz poruszać się w obrębie określonego fragmentu bez aby przełączać się między różnymi widokami: naciśnij Ctrl+lewy przycisk myszy wewnątrz fragmentu i przeciągnij go, przytrzymując klawisz Shift; po zwolnieniu Ctrl + lewy przycisk myszy Minecraft obliczy nowe współrzędne miejsca, w którym go zwolniłeś i automatycznie umieści je w tych nowych współrzędnych. (Opcjonalnie) Jeśli żadna z tych metod nie działa z jakiegokolwiek powodu, zawsze jest wiersz polecenia!Po prostu otwórz cmd (wpisując „cmd” w pasku wyszukiwania menu Start), wpisz „coord”, naciśnij klawisz Enter/Return i ponownie naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić tryb konsoli: Wpisz „pomoc” w oknie konsoli, aby uzyskać więcej informacji o dostępnych poleceniach tam.(Opcjonalnie) Na koniec, jeśli wszystko inne zawiedzie - wypróbuj to polecenie: /setworldspawn [x] [y] [z]To polecenie przeniesie Cię do punktu odrodzenia świata gracza w ([x], [y], [ z]) w zależności od wersji gry.(elderscrollsguide dot com)

Jak mogę zobaczyć układ współrzędnych mojego królestwa Minecraft Windows 10?

Istnieje kilka sposobów wyświetlania układu współrzędnych swojego królestwa Minecraft Windows 10, w tym za pomocą panelu opcji przeglądarki map lub przeglądarki świata .

Czy możesz mi powiedzieć, gdzie są moje współrzędne w świecie Minecraft Windows 10?

Krainy Minecraft Windows 10 używają innego układu współrzędnych niż ten używany w domyślnym świecie Minecraft.Aby zobaczyć swoje współrzędne w krainie, otwórz Selektor Świata (wciskając Windows + W) i wybierz zakładkę "Świat".W lewym dolnym rogu okna zobaczysz pole z napisem „Współrzędne: (x, y)”.Współrzędna x znajduje się w lewym górnym rogu tego pola, a współrzędna y w prawym dolnym rogu.Aby poruszać się po swoim królestwie, użyj tych współrzędnych, aby znaleźć drogę.Jeśli się zgubisz, poszukaj wysokich budynków lub gór, po których możesz się zorientować.

Potrzebuję pomocy w znalezieniu moich współrzędnych w świecie Minecraft Windows 10.?

  1. Otwórz okno Minecraft i kliknij przycisk „Opcje” w lewym dolnym rogu ekranu.
  2. W menu Opcje wybierz „Ustawienia świata”.
  3. Na ekranie Ustawienia świata, w sekcji „Ogólne” kliknij „Współrzędne”.
  4. W oknie Współrzędne zobaczysz listę wszystkich swoich aktualnych współrzędnych (x, y).
  5. Aby zobaczyć swoje współrzędne w innym wymiarze (na przykład, jeśli stoisz na bloku o wysokości dwóch bloków), podziel współrzędną x przez 2 i współrzędną y przez 2, aby uzyskać nową współrzędną (x/2, y /.

Czy możesz mi pomóc zlokalizować moje współrzędne w świecie Minecraft Windows 10?

Istnieje kilka sposobów na znalezienie swoich współrzędnych w królestwach Minecrafta Windows 10.Możesz użyć mapy świata, okna współrzędnych lub ekranu debugowania.1.Otwórz mapę świata.2.Kliknij świat, którego współrzędne chcesz wyświetlić.3.W lewym dolnym rogu mapy świata kliknij „Współrzędne”.4.W oknie Współrzędne wpisz wartości szerokości i długości geograficznej (oddzielone przecinkiem).5.Jeśli korzystasz z serwera z własnymi mapami, pamiętaj, aby wprowadzić również wartość wysokości (w metrach nad poziomem morza).6.Aby wyświetlić współrzędne w czasie rzeczywistym, naciśnij F9 lub kliknij prawym przyciskiem myszy obszar lądu i wybierz „Pokaż współrzędne”.7.Aby zapisać współrzędne jako znacznik mapy, kliknij „Zapisz lokalizację” i wprowadź nazwę znacznika mapy (np. „Mój dom”).8.Aby ponownie załadować zapisaną lokalizację, kliknij ją dwukrotnie w oknie Mapa świata lub Współrzędne. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie bloki, które znajdują się w określonym zakresie Twojej aktualnej pozycji, otwórz ekran debugowania i wpisz /blockinfo [x ] [y] [z] na czacie, gdzie x to 0-255 reprezentujące X pozycji bloku z perspektywy gracza; y to 0-255 reprezentujące pozycje bloku Y z perspektywy gracza; z to -128..127 reprezentujące pozycje bloku Z z perspektywy gracza. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie byty, które znajdują się w określonym zakresie twojej aktualnej pozycji, otwórz ekran debugowania i wpisz /entityinfo [x] [y] [z] na czacie, gdzie x to 0-255 reprezentujące pozycje X encji z perspektywy gracza; y wynosi 0-255, reprezentując pozycje Y jednostek z perspektywy gracza; z to -128..127 reprezentujące pozycje encji Z z perspektywy gracza.(Opcjonalnie) Możesz również użyć tego polecenia: /worldborder show Spowoduje to wyświetlenie granic wokół świata w tych trzech określonych współrzędnych. (Opcjonalnie) Na koniec, jeśli masz problem ze znalezieniem czegoś konkretnego w świecie, ale nie masz ochoty przekopywać się przez menu lub wpisywać poleceń na czacie – spróbuj użyć elementu!Na przykład: /give @p minecraft:stone_boulder 1 {Item:{id:"minecraft:stone_boulder",Count:"1",Uszkodzenie:[10],tag:{display:{Name:"Mój głaz"},Motion :[0]}},EntityTag:{id:"minecraft:player",Tags:[],"}} }To da ci kamienny głaz, który możesz umieścić w dowolnym miejscu wewnątrz świata na współrzędnych 1/16 mili na północ /południe o 1/16 mili na wschód/zachód.

Próbuję znaleźć moje współrzędne w świecie Minecraft Windows 10, gdzie się znajdują?

W Minecrafcie współrzędne są reprezentowane przez dwie liczby oddzielone przecinkiem.Pierwsza liczba to współrzędna X, a druga to współrzędna Y.Aby znaleźć swoje współrzędne w królestwie Minecrafta, otwórz mapę świata (naciskając „M” na klawiaturze) i zlokalizuj blok, którego szukasz.Następnie użyj współrzędnych X i Y, które pojawiają się obok tego bloku, aby znaleźć swoją pozycję w przestrzeni świata.

Czy ktoś może mi powiedzieć, jak sprawdzić moje współrzędne w aMinecraft Windows 10 Realm?

Aby zobaczyć swoje współrzędne w Minecraft Windows 10 Realms, otwórz mapę świata i kliknij przycisk „Współrzędne” u dołu.Spowoduje to otwarcie okna, które wyświetla twoją aktualną lokalizację i wszystkie bloki wokół ciebie.Możesz również użyć tego okna, aby teleportować się do określonych miejsc, wprowadzając ich współrzędne w polu „Teleportuj do” i klikając przycisk „Teleportuj”.