Jak widzisz procent baterii urządzeń Bluetooth w systemie Windows 10?

Istnieje kilka sposobów sprawdzenia procentu baterii urządzeń Bluetooth w systemie Windows 10.Jednym ze sposobów jest otwarcie paska Charms i kliknięcie ikony Ustawienia.Tutaj możesz wybrać System, a następnie Bateria.Innym sposobem jest otwarcie menu Start i wpisanie „bateria” w polu wyszukiwania.Po wyświetleniu wyników wybierz jedną z wymienionych tam opcji, takich jak Oszczędzanie baterii lub Plan zasilania.Jeśli chcesz zobaczyć, ile energii zostało w urządzeniu bez konieczności otwierania jakichkolwiek menu lub okien, możesz użyć jednego z wbudowanych w system Windows 10 -w monitorach baterii.Aby to zrobić, przejdź do Ustawienia > System > Zużycie baterii i energii (lub naciśnij Win + I). Tutaj znajdziesz trzy różne monitory baterii: Żywotność baterii, Stan baterii i Zużycie energii.Każdy z nich pokazuje inne informacje o stanie baterii urządzenia i zużyciu energii.

Czy istnieje sposób na sprawdzenie poziomu naładowania baterii moich urządzeń Bluetooth?

Istnieje sposób na sprawdzenie poziomu naładowania baterii urządzeń Bluetooth w systemie Windows 10.Aby to zrobić, otwórz aplikację Ustawienia i kliknij Urządzenia.Po lewej stronie w sekcji „Bluetooth” zobaczysz listę wszystkich podłączonych urządzeń.Pod każdym urządzeniem zobaczysz wskaźnik procentowy (zwykle od 30% do 80%). Jeśli procent jest niższy niż 30%, oznacza to, że bateria jest słaba i należy ją naładować; jeśli jest powyżej 80%, bateria jest w pełni naładowana.

Jak mogę sprawdzić pozostały czas pracy baterii w słuchawkach Bluetooth?

Użytkownicy systemu Windows 10 mogą sprawdzić stan baterii w słuchawkach Bluetooth, otwierając aplikację „Bluetooth i dźwięk”, klikając nazwę urządzenia, a następnie wybierając „Bateria”.Procent pozostałej żywotności baterii zostanie wyświetlony w wyskakującym oknie.Jeśli masz problemy z podłączeniem słuchawek Bluetooth do komputera, spróbuj ponownie uruchomić oba urządzenia.Jeśli nie widzisz karty Bateria w aplikacji „Bluetooth i dźwięk” lub jeśli nie wyświetla ona prawidłowych informacji, słuchawki Bluetooth mogą nie być kompatybilny z Windows 10.Możesz spróbować zaktualizować sterowniki lub zainstalować nową wersję aplikacji ze sklepu Microsoft Store.Jeśli nadal masz problemy z podłączeniem słuchawek Bluetooth do komputera, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej, aby uzyskać pomoc.

Mój zestaw słuchawkowy Bluetooth jest podłączony, ale nie wiem, ile pozostało w nim baterii, jak mogę to sprawdzić?

Istnieje kilka sposobów sprawdzania procentu baterii urządzenia Bluetooth w systemie Windows

  1. Otwórz aplikację Ustawienia i kliknij Urządzenia.
  2. W sekcji „Urządzenia Bluetooth” zobaczysz listę wszystkich podłączonych urządzeń Bluetooth, w tym zestawu słuchawkowego.
  3. Po prawej stronie okna zobaczysz ikonę baterii obok nazwy każdego urządzenia (patrz ilustracja poniżej). Procent baterii zostanie wyświetlony obok tej ikony (w procentach).
  4. Jeśli chcesz odłączyć lub zresetować urządzenie Bluetooth, kliknij jego nazwę, a następnie kliknij „Rozłącz”.Możesz także nacisnąć przycisk zasilania na zestawie słuchawkowym, aby odłączyć go od komputera.
  5. Aby ponownie podłączyć urządzenie Bluetooth, otwórz aplikację Ustawienia i ponownie kliknij Urządzenia w sekcji „Urządzenia Bluetooth”.Twój zestaw słuchawkowy powinien pojawić się w sekcji „Sparowane urządzenia”, jeśli był wcześniej podłączony i zarejestrowany w systemie Windows 10 (obok nazwy będzie miał zieloną kropkę). Kliknij go, aby połączyć go ponownie (jeśli nie jest jeszcze podłączony).

Czy możesz mi powiedzieć, jak sprawdzić procent pozostałego czasu pracy baterii urządzenia Bluetooth w systemie Windows 10?

Istnieje kilka sposobów, aby sprawdzić procent baterii urządzenia Bluetooth w systemie Windows 10.Jednym ze sposobów jest otwarcie aplikacji Ustawienia i kliknięcie Urządzenia.W sekcji „Bluetooth” w lewej kolumnie zobaczysz listę urządzeń podłączonych do Twojego komputera.Kliknij nazwę urządzenia, aby otworzyć jego okno ustawień.W sekcji „Bateria” możesz sprawdzić, ile czasu pracy baterii pozostało dla tego urządzenia.Innym sposobem sprawdzenia żywotności baterii jest otwarcie paska Charms i kliknięcie baterii (lub po prostu naciśnięcie Win + B). W sekcji „Zużycie baterii” możesz sprawdzić, ile czasu spędziłeś na korzystaniu z różnych funkcji komputera, w tym Bluetooth.Możesz także użyć aplikacji innych firm, takich jak Battery Life Pro lub Power Nap Monitor, aby śledzić czas pracy baterii komputera i wartości procentowe w czasie.

Jak sprawdzić procent baterii dla podłączonych urządzeń Bluetooth w systemie Windows 10?

W systemie Windows 10 możesz sprawdzić procent baterii podłączonych urządzeń Bluetooth, otwierając aplikację „System” i klikając „Urządzenia i drukarki”.Po lewej stronie okna Urządzenia i drukarki, w sekcji „Urządzenia Bluetooth” zobaczysz listę wszystkich podłączonych urządzeń Bluetooth.Procent baterii dla każdego urządzenia zostanie wyświetlony w małym polu na dole okna. Aby sprawdzić procent baterii dla określonego urządzenia Bluetooth, kliknij nazwę tego urządzenia na liście.Pojawi się karta „Procent baterii”, zawierająca informacje o bieżącym stanie baterii urządzenia (w tym o pozostałej mocy). Możesz również użyć tej karty, aby odłączyć lub ponownie połączyć się z urządzeniem Bluetooth.Jeśli odłączysz się od urządzenia Bluetooth, jego procent baterii będzie się stopniowo zmniejszać w czasie, aż osiągnie 0%. Jeśli chcesz wyłączyć powiadomienia dla odłączonych urządzeń, otwórz Ustawienia > System > Powiadomienia i akcje > Odłącz wszystkie urządzenia.Uwaga: Spowoduje to również wyłączenie powiadomień dla wszystkich podłączonych urządzeń: jeśli jedno z tych urządzeń jest aktualnie aktywne i odbiera powiadomienia, wyłączenie powiadomień dla wszystkich urządzeń uniemożliwi wyświetlanie tych powiadomień, gdy to urządzenie jest aktywne. Oprócz sprawdzania wartości procentowych baterii, możesz może również korzystać z funkcji oszczędzania baterii systemu Windows 10, aby oszczędzać energię na komputerze, automatycznie wyłączając niektóre funkcje, gdy poziom naładowania baterii komputera spadnie poniżej określonego poziomu.Aby włączyć tryb oszczędzania baterii w systemie Windows 10, otwórz Ustawienia > System > Oszczędzanie baterii (lub naciśnij Win + I). W sekcji „Ustawienia oszczędzania baterii” upewnij się, że opcja „Włącz funkcje oszczędzania baterii” jest włączona i wybierz, które funkcje mają być wyłączone, gdy poziom naładowania baterii komputera spadnie poniżej określonego poziomu (patrz zrzut ekranu poniżej).Uwaga: możesz również ręcznie wyłączyć poszczególne funkcje za pomocą okna dialogowego Opcje zasilania systemu Windows 10 (klikając ikonę w menu Start / Panel sterowania / Opcje zasilania), ale włączenie funkcji oszczędzania baterii zapewni, że te funkcje będą zawsze wyłączone, gdy włączony jest tryb oszczędzania baterii.Jak poznać mój telefon został sparowany z moim komputerem?Podczas łączenia telefonu z komputerem za pomocą kabla Bluetooth lub USB system Windows zwykle wyświetla monit o przejście w tryb parowania — dzięki temu telefon i komputer mogą nawiązać początkowe połączenie, dzięki czemu przyszłe interakcje między nimi będą płynniejsze.Po przejściu w tryb parowania — zazwyczaj przez naciśnięcie kilku przycisków na obu urządzeniach — system Windows powinien wyświetlić obok niego pomarańczowy trójkąt z wykrzyknikiem (wskazujący, że parowanie nie powiodło się) lub pusty kwadrat z krzyżykiem w środku (wskazujący na udane parowanie). Jeśli po wypróbowaniu różnych metod opisanych powyżej nadal nie udaje się połączyć telefonu z komputerem, wykonaj następujące kroki1) Upewnij się, że Bluetooth jest włączony2) Sprawdź, czy nie ma przeszkód między telefonem a komputerem3) Wypróbuj różne porty USB4) Zrestartuj komputer5) Ponownie sparuj telefonyJeśli żadna z tych czynności nie działa, a następnie skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft. Oto kilka wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów: - Upewnij się, że Bluetooth jest WŁĄCZONY. - Sprawdź, czy między telefonem a komputerem są jakieś przeszkody. - Wypróbuj różne porty USB. - Uruchom ponownie komputer. - Ponownie sparuj telefony Windows 10 zawiera kilka wbudowanych narzędzi zaprojektowanych specjalnie do zarządzania połączeniami Bluetooth:• Aplikacja „Ustawienia Bluetooth” pozwala zarządzać podstawowymi ustawieniami, takimi jak włączenie lub wyłączenie Bluetooth i które profile są aktywne w Twoim systemie.* Możesz także wyświetlić szczegółowe informacje o każdym profilu zainstalowanym w Twoim systemie.* Ponadto ta aplikacja zapewnia szybki dostęp do kilku często używanych zadań związanych z konfiguracją połączeń Bluetooth, w tym dodawania nowych sieci bezprzewodowych lub skanowania w poszukiwaniu pobliskich sieci bezprzewodowe.* Aby otworzyć tę aplikację, kliknij Start -> Ustawienia -> Sieć bezprzewodowa i sieć -> Bluetooth* Narzędzie „Stan Bluetooth” wyświetla ogólne informacje o wszystkich aktywnych połączeniach, w tym nazwę/adres/port itp., siłę/jakość sygnału itp. ., czas trwania połączenia itp., liczba wysłanych/odebranych wiadomości itp., ostatnie aktualizacje itp., a także to, czy parowanie powiodło się, czy nie.

Gdzie mogę znaleźć wskaźnik poziomu naładowania baterii dla sparowanych urządzeń Bluetooth w systemie Windows 10?

Jak wyświetlić procent baterii urządzenia Bluetooth w systemie Windows 10?W systemie Windows 10 wskaźnik poziomu naładowania baterii sparowanych urządzeń Bluetooth można znaleźć, otwierając aplikację „System” i klikając „Bateria”.Będziesz wtedy mógł zobaczyć procent baterii dla każdego urządzenia. Możesz także otworzyć aplikację „Bluetooth” i kliknąć „Sparowane urządzenia”.Tutaj możesz zobaczyć wszystkie sparowane urządzenia, a także poziom ich baterii. Jeśli chcesz wyłączyć powiadomienia dla określonego urządzenia Bluetooth, otwórz aplikację „Bluetooth” i kliknij „Powiadomienia”.Następnie wybierz żądane urządzenie z listy.Na koniec usuń zaznaczenie pola obok „Otrzymuj powiadomienia”. Ten przewodnik został utworzony na podstawie informacji znalezionych w dokumentacji Microsoft Windows 10: https://support.microsoft.com/en-us/help/4034352/how-to-see- wskaźnik-poziomu-baterii-dla-sparowanych-urządzeń Dodatkowo wykorzystaliśmy ten pomocny samouczek: https://www.tutorialspoint.com/windows10/viewing-batterypercentageofa BluetoothdeviceinWindows10_p2.htm Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące tego przewodnika, proszę daj nam znać!

Jak zobaczyć procent baterii urządzenia Bluetooth w systemie Windows 10?

W systemie Windows 10 wskaźnik poziomu naładowania baterii sparowanych urządzeń Bluetooth można znaleźć, otwierając aplikację „System” i klikając „Bateria”.Będziesz wtedy mógł zobaczyć procent baterii dla każdego urządzenia.

Możesz także otworzyć aplikację „Bluetooth” i kliknąć „Sparowane urządzenia”.Tutaj możesz zobaczyć wszystkie sparowane urządzenia, a także poziom ich baterii.

Jeśli chcesz wyłączyć powiadomienia dla określonego urządzenia Bluetooth, otwórz aplikację „Bluetooth” i kliknij „Powiadomienia”.Następnie wybierz żądane urządzenie z listy.Na koniec usuń zaznaczenie pola obok „Otrzymuj powiadomienia.

Jak wyświetlić poziom naładowania baterii urządzenia Bluetooth na pasku zadań Windows 10?

W systemie Windows 10 możesz zobaczyć poziom naładowania baterii urządzenia Bluetooth na pasku zadań.Aby to zrobić:

  1. Otwórz menu Start i kliknij Ustawienia.
  2. W sekcji System kliknij Bateria.
  3. W sekcji Bateria w obszarze Urządzenia wybierz z listy swoje urządzenie Bluetooth.
  4. Po prawej stronie okna, w obszarze Stan, zobaczysz procentowy wskaźnik poziomu naładowania baterii urządzenia (%).

Dlaczego nie widzę stanu baterii głośnika Bluetooth w systemie Windows 10?

Jeśli używasz głośnika Bluetooth, prawdopodobnie bateria nie jest wbudowana.Aby zobaczyć procent baterii, musisz użyć zewnętrznego akumulatora lub podłączyć głośnik Bluetooth do źródła zasilania.Aby otworzyć okno „Bluetooth i inne urządzenia”: 1.Naciśnij klawisz Windows + X na klawiaturze 2.Kliknij „Bluetooth i inne urządzenia” 3.Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę urządzenia głośnika Bluetooth 4.Wybierz „Właściwości” 5.W zakładce „Ogólne” kliknij „Stan baterii”.