Jak widzisz okno, które jest poza ekranem?

Istnieje kilka sposobów wyświetlania okna, które jest poza ekranem.Jednym ze sposobów jest użycie skrótów klawiaturowych Alt+strzałka w lewo lub Alt+strzałka w prawo.Innym sposobem jest użycie menu Window i wybranie View Off Screen Windows.

Innym sposobem wyświetlenia okna poza ekranem jest skorzystanie z menu Okno i wybranie opcji Wyświetl okna poza ekranem.Aby to zrobić, najpierw upewnij się, że wskaźnik myszy znajduje się nad oknem, które chcesz wyświetlić poza ekranem.Następnie w menu Okno kliknij opcję Wyświetl okna poza ekranem.Spowoduje to otwarcie okna dialogowego, w którym możesz wybrać okna, które chcesz wyświetlać poza ekranem.Możesz także nacisnąć Ctrl+F11 (Windows 8) lub Command+F11 (Windows 10), aby automatycznie otworzyć to okno dialogowe po rozpoczęciu pisania w dokumencie lub programie.

Jak uzyskać dostęp do okna, które jest poza ekranem?

Jeśli patrzysz na okno, które jest poza ekranem i nie jest to aktywne okno, możesz uzyskać do niego dostęp, naciskając „Ctrl + Alt + Strzałka w dół”.Spowoduje to wyświetlenie listy okien otwartych na twoim komputerze.Następnie możesz wybrać okno, które chcesz wyświetlić.Jeśli okna nie ma na tej liście, oznacza to, że jest poza ekranem i nie możesz uzyskać do niego dostępu.

Jaki jest najlepszy sposób wyświetlania okna poza ekranem?

Istnieje kilka różnych sposobów wyświetlania okna poza ekranem.Jednym ze sposobów jest użycie skrótów klawiaturowych.Innym sposobem jest użycie myszy.Innym sposobem jest użycie opcji menu Widok okna na pasku menu.Najlepszy sposób na wyświetlenie okna, które jest poza ekranem, zależy od tego, co chcesz z nim zrobić.Jeśli chcesz go tylko zobaczyć, użyj skrótów klawiaturowych lub opcji menu Widok okna na pasku menu.Jeśli chcesz zmienić rozmiar lub przenieść, użycie myszy będzie lepsze niż używanie skrótów klawiaturowych lub opcji menu Widok okna na pasku menu, ponieważ możesz kontrolować, jak duży lub mały ma się pojawić na ekranie.

Jeśli chcesz go zamknąć, użyj jednej z tych metod: Użyj skrótu klawiaturowego: naciśnij Alt+F4 . Użyj myszy: kliknij jego pasek tytułu, a następnie kliknij Zamknij .

Inną rzeczą, o której należy pamiętać podczas oglądania okien poza ekranem, jest to, że mogą nie wyglądać tak dobrze, jak gdyby były na ekranie.Dzieje się tak, ponieważ system Windows zużywa więcej zasobów, gdy okna są poza ekranem, co może powodować ich wolniejsze i mniej responsywne działanie.Możesz spróbować dostosować niektóre ustawienia w panelu Ustawienia wyświetlania komputera, jeśli bardzo Ci to przeszkadza.Ale ostatecznie to, czy okno wygląda dobrze, zależy od twoich własnych preferencji i ogólnej mocy komputera.

Czy istnieje skrót klawiaturowy do wyświetlania okna, które jest poza ekranem?

Nie ma skrótu klawiaturowego do wyświetlania okna, które jest poza ekranem.Możesz jednak wykonać następujące czynności, aby wyświetlić okno, które jest poza ekranem:

  1. Kliknij menu Okno i wybierz Widok poza ekranem.
  2. Okno zostanie wyświetlone w stanie ukrytym i będziesz musiał kliknąć je ponownie, aby było widoczne.

Czy możesz przenieść okno, które jest poza ekranem, z powrotem na główny wyświetlacz?

Jeśli chcesz przenieść okno, które jest poza ekranem, z powrotem na główny wyświetlacz, możesz to zrobić, wykonując następujące czynności:

  1. Kliknij okno, które chcesz przenieść.
  2. Kliknij i przytrzymaj lewy przycisk myszy w oknie, a następnie przeciągnij go w miejsce, w którym ma się pojawić na głównym ekranie.
  3. Zwolnij lewy przycisk myszy po umieszczeniu okna w żądanym miejscu.

Jak znaleźć ukryte lub zgubione okno?

Aby wyświetlić okno, które jest poza ekranem, możesz wykonać następujące czynności:

  1. Naciśnij klawisz Windows i R, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom.
  2. Wpisz „winres” i naciśnij Enter.
  3. W oknie dialogowym Otwórz okno wpisz „poza ekranem” i kliknij OK.
  4. Pojawi się okno Offscreen Windows, wyświetlające wszystkie okna, które są poza ekranem (ukryte). Możesz wybrać okno do wyświetlenia, klikając je lub używając klawiszy kursora do poruszania się po liście.

Dlaczego nie widzę innych otwartych okien?

Windows 10 umożliwia przeglądanie okien, które są poza ekranem, przeciągając je na przód lub tył ekranu.1.W systemie Windows 10 otwórz menu Start i kliknij przycisk Wszystkie aplikacje.2.Kliknij ikonę System na liście aplikacji, a następnie kliknij Ustawienia.3.W obszarze Wyświetlacz wybierz Rozdzielczość ekranu z listy opcji, a następnie kliknij Zmień rozdzielczość.4.W nowym oknie, które zostanie otwarte, wybierz rozdzielczość z menu rozwijanego obok opcji Rozmiar wyświetlacza (w pikselach).5.Wybierz opcję Okna poza ekranem z listy Opcje widoku, a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć to okno.6.Aby przenieść okno znajdujące się poza ekranem na przód lub tył ekranu, przeciągnij je w jedną z tych pozycji za pomocą kursora myszy. (Aby powiększyć lub pomniejszyć okno znajdujące się poza ekranem, kliknij dwukrotnie jego pasek tytułu.) 7 Jeśli chcesz zmienić rozmiar okna poza ekranem, aby zajmowało więcej miejsca na ekranie, przeciągnij jego lewy dolny róg, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. (Możesz także użyć skrótów klawiaturowych: Ctrl+strzałka w lewo przesuwa okno poza ekranem o jedną pozycję w lewo; Ctrl+strzałka w prawo przesuwa go o jedną pozycję w prawo; Alt+strzałka w lewo przesuwa go o jeden punkt procentowy w górę; Alt+klawisz strzałki w prawo przesuwa go o jeden punkt procentowy w dół.)8 Aby zamknąć wszystkie otwarte okna z wyjątkiem okna poza ekranem, należy , z którym aktualnie pracujesz, naciśnij Alt+F4. (Aby zamknąć wszystkie otwarte okna z wyjątkiem określonego okna poza ekranem, wpisz jego nazwę w cudzysłowie, a następnie „Alt+F4.”)9 Jeśli chcesz, aby system Windows 10 nie śledził które okna są otwarte względem siebie, gdy nie są widoczne na ekranie, odznacz Pokaż ukryty plik s i foldery w sekcji Pliki i foldery w Ustawienia > System > Ustawienia zaawansowane > Udostępnianie plików .10 Możesz także skonfigurować sposób wyświetlania zamkniętych aplikacji w systemie Windows 10, otwierając Panel sterowania > Wygląd i personalizacja > Schemat kolorów okien i wybierając schemat spośród wymienionych tam (Więcej informacji o wyświetlaniu okien poza ekranem znajdziesz na: https://support .microsoft .

Wszystkie moje okna są zminimalizowane — jak je ponownie zmaksymalizować?

Istnieje kilka sposobów maksymalizacji okien, które są zminimalizowane.Jednym ze sposobów jest użycie skrótu klawiaturowego Klawisz Windows + M.Innym sposobem jest kliknięcie paska tytułu okna i wybranie „Maksymalizuj”.Jeśli chcesz przywrócić wszystkie okna do ich oryginalnego rozmiaru, możesz użyć polecenia Przywróć rozmiar wszystkich okien w menu Plik.