Jak dodać Kalendarz Google do iPhone'a?

Dodanie Kalendarza Google do iPhone'a jest łatwe.Otwórz aplikację „Kalendarz” na swoim urządzeniu i zaloguj się na swoje konto Google.Dotknij przycisku „+” u dołu ekranu, wybierz „Kalendarz Google” i wprowadź adres kalendarza.Możesz teraz przeglądać i zarządzać swoimi wydarzeniami z poziomu aplikacji.

Jakie są kroki, aby dodać Kalendarz Google do iPhone'a?

 1. Otwórz aplikację Kalendarz Google na iPhonie.
 2. Kliknij przycisk „Dodaj kalendarz” u dołu ekranu.
 3. Wprowadź adres i hasło kalendarza, a następnie stuknij „Dalej”.
 4. Wybierz kalendarze, które chcesz dodać (lub wykluczyć) ze swojego kanału, a następnie stuknij „Dalej”.
 5. Wybierz, czy chcesz synchronizować wydarzenia z iCloud, czy z Dyskiem Google, a następnie stuknij „Zakończ”.

Jak dodać Kalendarz Google do mojego iPhone'a?

Aby dodać Kalendarz Google do iPhone'a, otwórz aplikację Kalendarz na swoim urządzeniu i zaloguj się na swoje konto Google.Stuknij przycisk Dodaj wydarzenie i wybierz kalendarz, do którego chcesz dodać wydarzenie.Wprowadź szczegóły wydarzenia i dotknij Zapisz.Możesz teraz wyświetlać wydarzenia w swoim Kalendarzu Google i zarządzać nimi z poziomu aplikacji Kalendarz na iPhone'a.

Gdzie mogę znaleźć instrukcje dotyczące dodawania Kalendarza Google do mojego iPhone'a?

Jeśli masz iPhone'a, możesz dodać do niego Kalendarz Google, wykonując następujące czynności:

 1. Otwórz App Store na iPhonie i wyszukaj „Kalendarz Google”.
 2. Po znalezieniu aplikacji dotknij jej, aby ją otworzyć.
 3. Na głównym ekranie aplikacji dotknij znaku „+” w lewym dolnym rogu ekranu.
 4. W nowym oknie, które się pojawi, wpisz swój adres e-mail i hasło (jeśli je skonfigurowałeś), a następnie dotknij „Dalej”.
 5. Na następnym ekranie zostaniesz poproszony o wybranie kalendarza, do którego chcesz dodać swoje wydarzenia – tutaj możesz wybrać między oficjalnymi kalendarzami Google lub dowolnymi innymi kalendarzami, które subskrybujesz za pomocą usług Google (takich jak Outlook). Stuknij w „Wybierz inne kalendarze”, a następnie wybierz z wyświetlonej listy kalendarz, którego chcesz użyć.
 6. Po wybraniu kalendarza naciśnij „Dodaj wydarzenie”.Przejdziesz teraz przez kilka prostych kroków – takich jak wypełnienie podstawowych informacji o wydarzeniu (nazwa, data, godzina) – zanim klikniesz „Zapisz i gotowe”.

Czy mogę dodać Kalendarz Google do mojego iPhone'a?

Tak, możesz dodać Kalendarz Google do swojego iPhone'a.Aby to zrobić, otwórz aplikację Kalendarz Google na iPhonie i zaloguj się przy użyciu swojego konta Google.Następnie dotknij przycisku Dodaj wydarzenie i wprowadź szczegóły wydarzenia.Możesz także dodać lokalizację lub strefę czasową wydarzenia.Po dodaniu wydarzenia możesz je wyświetlać i zarządzać nimi w aplikacji Kalendarz Google na iPhonie.

Jak dodać Kalendarz Google do iPhone'a?

Dodanie Kalendarza Google do iPhone'a jest łatwe.Otwórz App Store na iPhonie i wyszukaj „Kalendarz Google”.Stuknij pierwszy wynik, który otworzy aplikację Kalendarz Google.Na ekranie głównym dotknij przycisku „+” w lewym dolnym rogu.W wyświetlonym oknie dialogowym „Dodaj nowe wydarzenie” wprowadź swoje imię i datę urodzenia, a następnie stuknij OK. (Jeśli dodajesz wydarzenie dla firmy lub organizacji, musisz podać jego adres i numer telefonu). Następnie wybierz kalendarz, do którego chcesz dodać wydarzenie: kalendarz osobisty lub kalendarz służbowy.Jeśli masz więcej niż jedno konto Google powiązane z telefonem iPhone, możesz wybrać wydarzenia z konta, które mają być uwzględnione w tym kalendarzu.Na koniec określ, czy to wydarzenie jest prywatne, czy publiczne. (Wydarzenia prywatne są widoczne tylko dla osób zaproszonych do udziału; wydarzenia publiczne są widoczne dla każdego, kto chce je zobaczyć). Po zakończeniu konfigurowania wydarzenia stuknij w Zapisz u góry ekranu.

Czy można dodać Kalendarz Google do iPhone'a?

Tak, istnieje możliwość dodania Kalendarza Google do iPhone'a.Aby to zrobić, otwórz aplikację Kalendarz Google na iPhonie i zaloguj się.Stamtąd wybierz kartę „Kalendarz” i dotknij „Dodaj wydarzenie”.Zostaniesz poproszony o podanie daty i godziny wydarzenia.Następnie musisz wybrać kalendarz, do którego chcesz dodać wydarzenie.Jeśli dodajesz wydarzenie z konta Gmail, wybierz „Gmail”.Jeśli dodajesz wydarzenie z innej aplikacji kalendarza, takiej jak Outlook lub Apple iCal, wybierz tę aplikację.Na koniec wprowadź szczegóły wydarzenia – w tym jego tytuł i opis – i kliknij „Zapisz”.Twoje wydarzenie będzie teraz widoczne w Twoim Kalendarzu Google na iPhonie.Aby usunąć wydarzenie z Kalendarza Google na iPhonie, otwórz aplikację Kalendarz Google i kliknij „Wydarzenia”.Wybierz wydarzenie, które chcesz usunąć i naciśnij Usuń.

Czy dodanie Kalendarza Google do iPhone'a wymaga specjalnych ustawień lub konfiguracji?

Nie, dodanie Kalendarza Google do iPhone'a nie wymaga żadnych specjalnych ustawień ani konfiguracji.Aby dodać Kalendarz Google do iPhone'a, otwórz aplikację App Store na swoim urządzeniu i wyszukaj „Kalendarz Google”.Po znalezieniu aplikacji dotknij jej, aby ją otworzyć.Następnie dotknij ikony „+” w lewym dolnym rogu ekranu, aby dodać nowy kalendarz.Na następnym ekranie wprowadź swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail (jeśli je skonfigurowałeś), a następnie dotknij „Dalej”.Na następnym ekranie pojawi się pytanie, czy chcesz zezwolić na dostęp do danych kalendarza z innych urządzeń.Jeśli jesteś zadowolony z tego rozwiązania, po prostu dotknij „Tak”, w przeciwnym razie dotknij „Nie” i przejdź do kroku 5.W kroku 5 zostaniesz poproszony o podanie hasła do konta iCloud.Jeśli nie masz jeszcze skonfigurowanego konta iCloud lub chcesz użyć innego, kliknij „Utwórz nowe konto” i wprowadź swoje dane.

Co się stanie, jeśli spróbuję dodać Kalendarz Google, który został już dodany do mojego iPhone'a?

Jeśli spróbujesz dodać Kalendarz Google, który został już dodany do Twojego iPhone'a, zobaczysz komunikat informujący, że kalendarz jest już używany.Możesz usunąć istniejący kalendarz lub dodać nowy kalendarz jako kalendarz pomocniczy.

Jak po dodaniu Kalendarza Google mogę go usunąć z myiPhone, jeśli już go nie chcę?

Jeśli nie chcesz już mieć Kalendarza Google na swoim iPhonie, możesz go usunąć na kilka sposobów.

Najpierw otwórz aplikację Ustawienia i dotknij „Kalendarz”.

Następnie znajdź kalendarz, który chcesz usunąć, i dotknij przycisku „Usuń”.

Na koniec potwierdź, że chcesz usunąć kalendarz, a zostanie on usunięty z urządzenia.