Jak dodać drukarkę na iPhonie?

Istnieje kilka sposobów na dodanie drukarki do iPhone'a.Pierwszym sposobem jest przejście do aplikacji Ustawienia i wybranie "Drukuj i skanuj".Następnie możesz wybrać z listy drukarek zainstalowanych na Twoim urządzeniu.Jeśli nie masz zainstalowanej żadnej drukarki, możesz ją zainstalować, przechodząc do App Store i wyszukując „oprogramowanie do drukowania”.

Drugim sposobem jest przejście do aplikacji Zdjęcia i wybranie "Dodaj drukarkę fotograficzną".Spowoduje to otwarcie okna, w którym możesz wprowadzić szczegóły swojej drukarki.Trzecim sposobem jest przejście do App Store i wyszukanie „drukarki dla iPhone'a”.Spowoduje to wyświetlenie listy różnych aplikacji do drukowania dostępnych w App Store.

Czy mogę drukować z mojego iPhone'a?

Tak, możesz dodać drukarkę do swojego iPhone'a.Aby to zrobić, otwórz aplikację Ustawienia na swoim iPhonie i wybierz „Drukuj i skanuj”.W tym miejscu możesz wybrać, które drukarki są dostępne do drukowania i skonfigurować preferencje drukowania.Możesz także użyć przycisku „Drukuj” na ekranie głównym aplikacji, aby wysłać dokumenty bezpośrednio do drukarki.

Jakie są kroki, aby dodać drukarkę na moim iPhonie?

Aby dodać drukarkę na iPhonie, najpierw otwórz aplikację Ustawienia i wybierz „Drukuj i skanuj”.W tym miejscu musisz znaleźć drukarkę, którą chcesz dodać, i wybrać ją.Następnie dotknij przycisku „Dodaj drukarkę”.Na tym ekranie musisz podać podstawowe informacje o drukarce, takie jak jej nazwa i lokalizacja.Możesz także wybrać, czy chcesz drukować bezprzewodowo, czy przez istniejące połączenie sieciowe.Na koniec wprowadź swoje hasło, jeśli to konieczne i naciśnij „OK.

Gdzie mogę znaleźć listę kompatybilnych drukarek z moim iPhone'em?

Nie ma jednej ostatecznej odpowiedzi na to pytanie.Może być konieczne zapoznanie się z witryną pomocy technicznej Apple lub przewodnikiem zgodności drukarek innych firm.Niektóre popularne typy drukarek zgodnych z iPhonem to drukarki atramentowe, laserowe i termiczne.

Aby dodać drukarkę do iPhone'a, najpierw upewnij się, że drukarka jest podłączona do komputera i ma zainstalowane sterowniki.Następnie otwórz iTunes na swoim komputerze i podłącz do niego iPhone'a.W sekcji „Urządzenia” w iTunes wybierz kartę „Drukarki”.Kliknij przycisk „+” obok sekcji „Drukarka” i wybierz typ drukarki, którą chcesz dodać z listy dostępnych urządzeń.Jeśli na tej liście nie widzisz typu drukarki, której szukasz, prawdopodobnie nie jest ona jeszcze obsługiwana przez iTunes i musisz zainstalować dodatkowe sterowniki z witryny producenta.Po wybraniu właściwej drukarki kliknij jej nazwę na liście i wprowadź jej adres IP lub nazwę hosta w polu „Adres”.Wprowadzenie nieprawidłowego adresu IP lub nazwy hosta może spowodować problemy podczas próby drukowania dokumentów z iPhone'a.Na koniec kliknij OK, aby zakończyć dodawanie drukarki.

Czy potrzebuję specjalnego oprogramowania lub aplikacji do drukowania z iPhone'a?

Do drukowania z iPhone'a nie jest potrzebne specjalne oprogramowanie ani aplikacja.Drukowanie można wykonać za pomocą standardowych opcji drukowania dostępnych w większości aplikacji, takich jak Mail, Safari i Zdjęcia.

Aby dodać drukarkę do iPhone'a:1.Otwórz aplikację Ustawienia na swoim iPhonie.2.W sekcji „Ogólne” kliknij „Drukuj i skanuj”.3.Dotknij przycisku „+” u dołu ekranu, aby dodać nową drukarkę.4.Wprowadź nazwę drukarki (na przykład „HP LaserJet 5200”), wybierz, czy chcesz się z nią łączyć przez Wi-Fi, czy komórkową, a następnie stuknij OK.5.Jeśli pojawi się monit, wprowadź hasło do konta administratora drukarki, a następnie ponownie dotknij przycisku OK.6.Aby wydrukować dokument z aplikacji na iPhonie, otwórz tę aplikację i wybierz Drukuj z paska menu u góry ekranu.7. (Opcjonalnie) Aby włączyć drukowanie AirPrint na iPhonie, otwórz Ustawienia > AirPlay i Bluetooth > Włącz AirPrint . Zobaczysz teraz listę urządzeń, których można używać z AirPrint; stuknij Dodaj urządzenie . Wprowadź swoje hasło Apple ID, gdy zostaniesz o to poproszony, a następnie naciśnij OK 8. (Opcjonalnie) Aby wyłączyć drukowanie z aplikacji na iPhonie, otwórz tę aplikację i wybierz Wyłącz drukarkę z paska menu u góry ekranu (lub wybierz Opcje, jeśli jest niedostępne).9.(Opcjonalnie) Aby tymczasowo zatrzymać całą aktywność drukowania na iPhonie (aby móc odłączyć drukarki), przejdź do Ustawienia>Ogólne>Zresetuj i wyłącz Wszystkie drukarki.10.(Opcjonalnie) Możesz również drukować dokumenty za pomocą za pomocą usługi zdalnego pulpitu firmy Apple o nazwie Podłączanie pulpitu zdalnego . Wymaga to założenia konta w Apple Remote Desktop, które jest bezpłatne po zarejestrowaniu konta iCloud. Po skonfigurowaniu tego konta wykonaj następujące kroki: 1.) Uruchom iTunes na innym komputerze oprócz swojego (jeśli to konieczne).2.) Podłącz oba komputery za pomocą kabla sieciowego (lub za pomocą Bonjour).3.) Wł. iTunes na jednym komputerze, kliknij Plik > Nowa sesja zdalna .4.) W polu Adres zdalnego serwera wpisz ipaddressofouriPhone ipressEnter (na przykład 192.168.*.* ).5.) W polu User Name wpisz usernameoftwojeiPhoneipressEnter(na przykład admin ).6 .) W polu Hasło wpisz passwdofyouriPhoneandpressEnter (na przykład secret ).7.) Kliknij Połącz .8.) Na urządzeniu z systemem iOS: Przejdź do Ustawienia -> Ogólne -> Profile -> Urządzenia -> Przewiń w dół, aż zobaczysz Profil zdalnego zarządzania i kliknij dwukrotnie → Kliknij Zaufaj, a następnie zezwól na dostęp po przejrzeniu pytań zabezpieczających → Zamknij wszystkie inne aplikacje działające w tle → Szybko dwukrotnie dotknij przycisku Home → Wpisz rdconnect [adres IP] w pasku wyszukiwania App Store → Dotknij Zainstaluj Po wyświetleniu monitu wprowadź dane logowania do zdalnego usługa komputerowa >> Dotknij Dołącz teraz

Jeśli na moim komputerze Mac lub PC jest zainstalowanych wiele drukarek, chciałbym, aby były wyświetlane w opcji „Dodaj drukarkę” w sekcji „Drukarki i skanery” w „Ustawieniach”.

Na moim laptopie z systemem Windows 10 nie mogę znaleźć mojego HP LaserJet 5200, mimo że jest on wymieniony jako połączony bezprzewodowo przez Wi-Fi?

Jeśli na laptopie z systemem Windows 10 zainstalowano wiele drukarek, ale nie możesz lub nie chcesz połączyć ich bezprzewodowo przez Wi-Fi, nadal mogą być dostępne przez port USB znajdujący się w pobliżu przedniej krawędzi laptopa w pobliżu przewodu zasilającego — spróbuj podłączyć je bezpośrednio do portu USB zamiast polegać na połączeniu bezprzewodowym.:

Otwórz menu Start→Wpisz „Drukarki i skanery”→Wybierz ikonę Drukarki i skanery→Kliknij prawym przyciskiem myszy „HP LaserJet 5200”→Wybierz Właściwości->Kliknij przycisk Udostępnij obok zakładki Port lokalny→Wybierz Użyj domyślnego numeru portu: 8100

Apple zaleca skanowanie wizytówek przed wysłaniem ich drogą elektroniczną, aby wyglądały jak najlepiej po wydrukowaniu.

Czy mogę używać dowolnej drukarki podłączonej do mojego komputera do drukowania z mojego iPhone'a?

Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ możliwości i funkcje drukarek różnią się znacznie w zależności od modelu.Istnieje jednak kilka ogólnych wskazówek, które mogą pomóc w dodaniu drukarki do iPhone'a.

Najpierw upewnij się, że drukarka, której chcesz użyć, jest zgodna z Twoim iPhonem.Wiele drukarek jest teraz dostępnych zarówno w formacie cyfrowym, jak i fizycznym, więc wybierz odpowiednią dla swoich potrzeb.

Po drugie, określ, jak chcesz drukować z iPhone'a.Możesz drukować bezprzewodowo za pomocą połączeń Bluetooth lub Wi-Fi albo podłączyć drukarkę bezpośrednio do komputera za pomocą kabla USB.

Na koniec zainstaluj odpowiednie oprogramowanie na komputerze i iPhonie przed wydrukowaniem czegokolwiek.Umożliwi to skonfigurowanie ustawień, takich jak typy plików i rozmiary stron.

Czy dodanie drukarki do mojego iPhone'a wpłynie na żywotność baterii mojego urządzenia?

Dodanie drukarki do iPhone'a może mieć różny wpływ na żywotność baterii urządzenia.W zależności od modelu i typu drukarki jej dodanie może zużywać więcej energii niż drukowanie z aplikacji lub witryny internetowej.Dodatkowo, jeśli do telefonu podłączonych jest wiele drukarek, drukowanie może potrwać dłużej ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na zasoby urządzenia.Jeśli obawiasz się, w jaki sposób dodanie drukarki wpłynie na żywotność baterii, przed podjęciem jakichkolwiek decyzji sprawdź swój model.

Skąd mam wiedzieć, czy dana drukarka jest zgodna z moim modelem iPhone'a?

Jeśli masz iPhone'a 5 lub nowszego, możesz drukować bezprzewodowo za pomocą AirPrint.Aby dodać drukarkę:

 1. Otwórz aplikację Ustawienia na swoim iPhonie.
 2. Dotknij „Drukarki i skanery”.
 3. Jeśli drukarka jest podłączona do sieci domowej, zostanie wyświetlona w sekcji „Drukarki lokalne”.Jeśli nie jest połączony z siecią domową, zostanie wyświetlony w sekcji „AirPrint”.
 4. Stuknij nazwę drukarki, której chcesz użyć, a następnie stuknij „Dodaj drukarkę”.
 5. Wprowadź adres IP lub nazwę hosta drukarki, jeśli ją znasz, lub dotknij opcji „Skaner”, a następnie wprowadź adres IP lub nazwę hosta skanera, jeśli je znasz.
 6. Jeśli pojawi się monit, wprowadź hasło do sieci bezprzewodowej (jeśli dotyczy).

Czy są jakieś ograniczenia dotyczące rodzaju dokumentów, które mogę drukować z mojego iPhone'a?

Nie ma ograniczeń co do rodzaju dokumentów, które można drukować z iPhone'a, o ile dokument jest zapisany w formacie, który można wydrukować.Możesz z łatwością drukować pliki tekstowe, PDF i obrazy.Aby dodać drukarkę do iPhone'a, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz aplikację Ustawienia na swoim iPhonie.
 2. Dotknij opcji „Drukuj i skanuj”.
 3. W sekcji „Drukarki” kliknij przycisk „+”, aby dodać nową drukarkę.
 4. Z listy opcji wybierz typ drukarki, której chcesz użyć.
 5. W razie potrzeby wprowadź nazwę drukarki.
 6. Dotknij „Dodaj”.
 7. Twoja nowa drukarka będzie teraz dostępna do użytku.

Czy muszę mieć połączenie z Wi-Fi, aby drukować z mojego iPhone'a?

Nie, nie musisz mieć połączenia z Wi-Fi, aby drukować z iPhone'a.Możesz drukować bezprzewodowo, podłączając iPhone'a do sieci bezprzewodowej lub używając kabla USB do podłączenia iPhone'a do drukarki.

Jeśli nie mam zgodnej drukarki, czy nadal mogę korzystać z innych metod drukowania z telefonu, takich jak wysyłanie dokumentu pocztą e-mail lub korzystanie z usługi drukowania online?

Tak, możesz drukować dokumenty z iPhone'a za pomocą innych metod, takich jak wysyłanie dokumentu pocztą e-mail lub korzystanie z usługi drukowania online.Jeśli jednak nie masz zgodnej drukarki, do drukowania z telefonu może być konieczne użycie aplikacji innej firmy.Niektóre popularne aplikacje do drukowania innych firm obejmują AirPrint i Google Cloud Print.

12Jak zmienić domyślne ustawienia drukowania na moim iPhonie (np. liczbę kopii, rozmiar papieru)?

Aby dodać drukarkę na iPhonie, otwórz aplikację Ustawienia i wybierz „Drukuj i skanuj”.Tutaj możesz skonfigurować preferencje drukarki.Na przykład możesz ustawić liczbę kopii, które chcesz wydrukować, a także rozmiar papieru.Możesz także wybrać, czy drukować bezprzewodowo, czy przez podłączoną drukarkę.