Jak naprawić hosta zadań, który uniemożliwia zamknięcie systemu Windows?

Jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby spróbować naprawić hosta zadań, który uniemożliwia zamknięcie systemu Windows.

 1. Sprawdź, czy nie ma oczekujących aktualizacji lub zmian, które mogą powodować problem.Jeśli są, spróbuj je zainstalować i ponownie uruchomić komputer, jeśli to konieczne.
 2. Spróbuj wyłączyć funkcje zarządzania energią w ustawieniach BIOS komputera lub UEFI.Może to pomóc w rozwiązaniu problemu, jeśli jest on związany z funkcjami zarządzania energią włączonymi w systemie.
 3. Jeśli żadne z tych rozwiązań nie działa, może być konieczne skontaktowanie się z pomocą techniczną firmy Microsoft lub innego dostawcy zewnętrznego w celu uzyskania pomocy w rozwiązaniu problemu.

Jak mogę naprawić zamrożony proces hosta zadań?

Istnieje kilka sposobów na naprawienie zamrożonego procesu hosta zadań.

 1. Spróbuj ponownie uruchomić usługę hosta zadań.
 2. Jeśli proces hosta zadań działa jako usługa systemu Windows, spróbuj zatrzymać, a następnie uruchomić usługę.
 3. Jeśli proces hosta zadań działa jako aplikacja, spróbuj ponownie uruchomić tę aplikację.
 4. Jeśli wszystko inne zawiedzie, możesz spróbować usunąć proces hosta zadań i odtworzyć go od nowa.

Dlaczego mój taskhost.exe zużywa tak dużo procesora?

Jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby spróbować rozwiązać problem:

Host zadań Windows zużywa zbyt dużo procesora?

Jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby spróbować rozwiązać problem:

10) Napraw rejestr lub w razie potrzeby rozwiąż problemy ze sprzętem.

 1. Check for updated drivers Check for running processes Clear your taskhost.exe cache Disable unneeded services Try a different taskhost provider Update your software Check system resources Adjust settings Change user privileges Repair registry Troubleshoot hardwar93293267686970271
 2. Sprawdź dostępność zaktualizowanych sterowników
 3. Sprawdź uruchomione procesy
 4. Wyczyść pamięć podręczną swojego hosta zadań
 5. Wyłącz niepotrzebne usługi
 6. Wypróbuj innego dostawcę hosta zadań
 7. Zaktualizuj swoje oprogramowanie
 8. Sprawdź zasoby systemowe
 9. Dostosuj ustawienia
 10. Zmień uprawnienia użytkownika

Jaki jest cel procesu hosta zadań systemu Windows (taskhost.exe)?

Proces hosta zadań systemu Windows (taskhost.exe) jest odpowiedzialny za zarządzanie przydzielaniem zasobów systemowych do uruchomionych zadań w odpowiedzi na żądania użytkowników.Jakie są typowe zastosowania procesu hosta zadań?Proces hosta zadań może być używany do zarządzania przydzielaniem zasobów systemowych do uruchomionych zadań w odpowiedzi na żądania użytkowników, w tym: odpowiadanie na dane wejściowe użytkownika, obsługa przerwań i koordynacja z innymi procesami w systemie.

Jak naprawić wysokie użycie procesora przez TaskHOST?

Jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby spróbować naprawić wysokie zużycie procesora przez TaskHOST.Najpierw upewnij się, że wszystkie Twoje zadania wykorzystują odpowiednie zasoby.Jeśli nie masz pewności, jakich zasobów używa zadanie, możesz użyć monitora zasobów TaskHOST, aby zobaczyć.Po drugie, sprawdź, czy nie ma błędów lub problemów, które mogą powodować wysokie zużycie procesora.Na koniec spróbuj wyłączyć niektóre funkcje lub usługi, jeśli nie są one potrzebne.

Czy zakończenie zadania na TaskHostWmiProvider.exe jest bezpieczne?

Proces TaskHostWmiProvider.exe jest odpowiedzialny za zarządzanie zadaniami systemu Windows, w tym kończenie uruchomionych zadań.Proces można bezpiecznie zakończyć, jeśli nie jest już potrzebny lub jeśli stwarza zagrożenie bezpieczeństwa.Aby zakończyć proces TaskHostWmiProvider.exe, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz menedżera zadań, naciskając klawisze CTRL+SHIFT+ESC, aby otworzyć menedżera zadań systemu Windows.
 2. W obszarze Procesy zlokalizuj i wybierz proces TaskHostWmiProvider.exe.
 3. Po prawej stronie okna kliknij przycisk „Zakończ proces”, aby zakończyć proces.

Dlaczego system Windows 10 wyświetla błąd „Host zadań zatrzymuje zadania w tle”?

Istnieje kilka powodów, dla których system Windows 10 może informować, że Host zadań zatrzymuje zadania w tle.Być może jedna z twoich aplikacji zużywa zbyt dużo procesora lub pamięci, a Host zadań próbuje ograniczyć jej użycie, aby zapewnić płynne działanie komputera.A może coś poszło nie tak na twoim komputerze, a Host zadań próbuje go ponownie uruchomić, aby rozwiązać problem.W każdym razie jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby samemu spróbować rozwiązać problem.

Pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, to spróbować wyłączyć niektóre aplikacje z korzystania z Hosta zadań.Spowoduje to zwolnienie niektórych zasobów, dzięki czemu będzie mógł łatwiej obsługiwać inne zadania.Jeśli to możliwe, możesz również spróbować uaktualnić sprzęt, ponieważ może to poprawić ogólną wydajność komputera.Jeśli żadne z tych rozwiązań nie działa, musisz skontaktować się z pomocą techniczną firmy Microsoft, aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemu.

Nie można zakończyć zadania „Eksplorator Windows” – co teraz?

Jeśli nie możesz zakończyć zadania w Eksploratorze Windows, może to być spowodowane tym, że proces nadal działa w tle.Aby zatrzymać proces, kliknij prawym przyciskiem myszy zadanie i wybierz Zakończ proces z menu kontekstowego.Możesz także zakończyć zadanie za pomocą Menedżera zadań.W Menedżerze zadań wybierz zadanie i kliknij Zakończ proces z menu Akcja.

Jak rozwiązać „Instrukcja pod adresem 0x53d467f2 odwołuje się do pamięci pod adresem 0x00000000”. i pozbyć się wyskakującego okienka w 64-bitowej wersji systemu Windows 7 Ultimate?

Napraw okna hosta zadań:

Rozwiąż „Instrukcja pod adresem 0x53d467f2 odwołuje się do pamięci pod adresem 0x0000000”

 1. Otwórz Menedżera zadań, naciskając jednocześnie klawisze „Ctrl+Shift+Esc”.
 2. Kliknij kartę „Procesy” i zidentyfikuj proces, który powoduje problem.Na przykład w naszym przypadku widzimy, że problematycznym procesem jest „taskhost”.
 3. Kliknij ten proces prawym przyciskiem myszy i wybierz „Zakończ proces”.Spowoduje to zatrzymanie kłopotliwego procesu i nie będziesz już otrzymywać ostrzeżenia o tym w wyskakującym okienku.
 4. Jeśli nadal otrzymujesz ostrzeżenia dotyczące tego procesu, może być konieczne wyłączenie niektórych funkcji zabezpieczeń komputera, aby umożliwić prawidłowe działanie tego procesu.Aby to zrobić, przejdź do Panelu sterowania > Zabezpieczenia > System i zaznacz pole obok „Host zadania”, aby umożliwić mu dostęp do zasobów komputera.
 5. ' i pozbyć się wyskakującego okienka w 64-bitowej wersji systemu Windows 7 Ultimate?
 6. Spróbuj wyłączyć wszelkie funkcje bezpieczeństwa, które mogą uniemożliwiać prawidłowe działanie TaskHost (patrz krok 4 powyżej). Jeśli to nie zadziała, będziesz musiał całkowicie odinstalować TaskHost z komputera i zainstalować go ponownie później, gdy te środki bezpieczeństwa zostaną wyłączone lub całkowicie usunięte.
 7. Innym możliwym rozwiązaniem jest próba całkowitego ponownego uruchomienia komputera – czasami proste ponowne uruchomienie może rozwiązać problemy z określonymi programami lub procesami na komputerze.
 8. Wreszcie, jeśli żadne z tych rozwiązań nie działa, może być konieczne skontaktowanie się z obsługą klienta, aby uzyskać pomoc w dalszym rozwiązywaniu tego problemu — mogą oni być w stanie podać dodatkowe kroki lub porady na podstawie informacji, które podałeś do tej pory.

EndTask: Nie można ukończyć operacji, ponieważ określony obiekt został otwarty do modyfikacji przez inny wątek; jak to wtedy zamknąć/zatrzymać?

Hosty zadań są niezbędne do jednoczesnego uruchamiania wielu zadań.Jeśli jednak host zadań nie zostanie poprawnie zamknięty, może spowodować nieoczekiwane problemy.Ten artykuł zawiera wskazówki, jak naprawić okna Hosta zadań, które nie zamykają się lub nie zatrzymują się automatycznie.

Aby rozpocząć, powinieneś ustalić przyczynę problemu.Jeśli host zadania jest otwarty w oknie aplikacji, może być konieczne uprzednie zamknięcie tego okna aplikacji.Jeśli host zadania jest otwarty w osobnym procesie, może być konieczne przerwanie tego procesu i ponowne uruchomienie.

Jeśli zamknięcie hosta zadań nie rozwiąże problemu, może być konieczne zatrzymanie lub ponowne uruchomienie usług systemu Windows powiązanych z hostem zadań.Wreszcie, jeśli wszystko inne zawiedzie i zamknięcie lub zatrzymanie usług Windows również nie zadziała, możesz spróbować użyć EndTask(), aby wymusić zamknięcie instancji hosta zadań.